ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

 • ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑ
  Αύξηση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ
 • α/α 8/31.12.2014
  Από 1/1/2015 δώστε προσοχή στην κατάργηση των διατάξεων των επόμενων παραγράφων διότι είναι σημαντικές και επηρεάζουν τις διενεργούμενες κρατήσεις σε διάφορες κατηγορίες δαπανών.
 • [α/α.7 /21.10.2014]
  Ε.ΣΥ.Π
 • [α/α.6 /21.10.2014]
  ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 • [α/α.5 /2.9.2014]
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ–ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
 • [α/α. 4 /16.5.2014]
  [ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ –ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013]
 • [α/α. 3/ 8.5.2014]
  [ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ]
 • [α/α.2 /11.3.2014]
  [ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ-ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ]
 • [α/α. 1/ 18.2.2014]
  Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠO 1/1/2014

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element