ΥΠ.ΕΣ/71599/2023

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 939/2023 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767
Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Date: 2023.08.31 17:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Αριθμός Εγκυκλίου: 939 Α.Π.: 71599/31-08-2023 1 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................... 3 Δικαστική απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων και συνδυασμών ................................... 6 Α. Στοιχεία Συνδυασμών και Υποψηφίων που περιλαμβάνονται στην «Πύλη» .......... 7 1. Αιρετά αξιώματα ........................................................................................................ 7 2. Στοιχεία συνδυασμού ................................................................................................. 7 3. Στοιχεία Υποψηφίων.................................................................................................. 9 Β. Λόγοι μη ανακήρυξης υποψηφίου και συνδυασμού ............................................... 10 4. Λόγοι μη ανακήρυξης Υποψηφίου .......................................................................... 10 5. Λόγοι μη ανακήρυξης συνδυασμού ......................................................................... 11 Γ. Στοιχεία ελέγχου συνδυασμών και υποψηφίων από τα Πρωτοδικεία ..................... 13 6. Στοιχεία υποψηφίων ................................................................................................ 13 7. Στοιχεία Συνδυασμών .............................................................................................. 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ............................................................................................................. 21 1. Πρότυπα δικαστικών αποφάσεων ανακηρύξεων ..................................................... 21 Α. Δήμος με ενιαία εκλογική περιφέρεια, χωρίς δημοτικές κοινότητες ...................... 21 Β. Δήμος με ενιαία εκλογική περιφέρεια ο οποίος συγκροτείται από δημοτικές κοινότητες .................................................................................................................... 27 Γ. Δήμος με δύο ή περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο οποίος συγκροτείται από δημοτικές κοινότητες ................................................................................................... 34 Δ. Δήμοι με δύο ή περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, χωρίς δημοτικές κοινότητες ...................................................................................................................................... 42 2 Τηλέφωνα επικοινωνίας Δημοτολογίων της Χώρας................................................. 46 2 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν την έκφραση των τοπικών κοινωνιών για τη δημοκρατική συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των τοπικών υποθέσεων, κατά τη συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 102. Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων της χώρας θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 20231 και οι επαναληπτικές, σε όποιους δήμους απαιτηθεί, την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023.2 Οι νέες αρχές θα εγκατασταθούν την 1η Ιανουαρίου 2024 και η πενταετής θητεία τους θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2028.3 Η πολιτεία για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων και την ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής των πολιτών προέβη στη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής «Πύλης Υποψηφιοτήτων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2023» (εφεξής «Πύλη») (https://mcportal.ypes.gov.gr) καθιστώντας ευκολότερη την υποβολή δήλωσης των συνδυασμών στις δημοτικές εκλογές. Η ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβάσιμη στον ειδικό ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/thesmika-themata-organosis-kaileitourgias-dimon/thth-organosisleitourgiasdimon-dimotikes-ekloges στον οποίο αναρτάται το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο ιστότοπος ενημερώνεται συνεχώς με πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη διενέργεια και διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών. Σημειώνεται ότι, ήδη, έχουν αναρτηθεί και είναι προσβάσιμα: 1 Άρθρο 5, παρ. 5 του ν.4804/2021. 2 Άρθρο 5, παρ. 2 του ν.4804/2021. 3 Άρθρο 5, παρ. 1 του ν.4804/2021. 3 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 - η υπ’ αριθ. 849/ α.π. 65437/ 3.8.2023 (ΑΔΑ: 6Ξ4Λ46ΜΤΛ6-ΖΟ3) εγκύκλιος, στην οποία παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την εφαρμογή των διατάξεων του εκλογικού ν.4804/2021, - οι δικαστικές αποφάσεις και τα κρίσιμα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί και οι κάτωθι Υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες συμπληρώνεται το κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών, σύμφωνα με το ν.4804/2021: - η υπ’ αριθμ. 64436/ 1.8.2023 (Β’ 4821 και ΑΔΑ: 996Γ46ΜΤΛ6-3ΒΒ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών στην οποία αναγράφονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού της Χώρας, ο συνολικός πληθυσμός κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και, αναλυτικά, ο πληθυσμός των δημοτικών κοινοτήτων και των περιφερειακών ενοτήτων. - η υπ’ αριθμ. 64716/ 1.8.2023 (Β’ 4844 και ΑΔΑ: Ψ2Ζ446ΜΤΛ6-ΡΤΦ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ορίζονται οι έδρες των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας με βάση τον πληθυσμό. - η υπ’ αριθμ. 71015/ 29.8.2023 (Β’ 5244 και ΑΔΑ: 939Μ46ΜΤΛ6-ΩΓΞ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ορίζονται οι διαστάσεις, η μορφή και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές. - η υπ’ αριθμ. 64742/ 2.8.2023 (Β’ 4879 και ΑΔΑ: 6ΦΕΙ46ΜΤΛ6-ΓΔΦ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο τεχνικό και κάθε άλλο απαραίτητο ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής Πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012. Επειδή, η διαδικασία υποβολής δήλωσης συνδυασμών λαμβάνει χώρα, για πρώτη φορά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4804/2021, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, προς διευκόλυνσή σας ενόψει της ανακήρυξης των υποψηφίων και των συνδυασμών, επισημαίνονται με την παρούσα εγκύκλιο οι ενδείξεις πιθανόν σφαλμάτων που θα σας εμφανιστούν στην «Πύλη» κατά την ανακήρυξη των 4 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 υποψηφίων και των συνδυασμών. Επίσης, στο Παράρτημα παρατίθενται πρότυπα δικαστικών αποφάσεων ανακήρυξης των υποψηφίων και των Συνδυασμών. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε: Για θεσμικά θέματα διατάξεων του ν.4804/2021 των 213 136 1405 dimotikes.ekloges@ypes.gr 5 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 Δικαστική απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων και συνδυασμών Η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψήφιων έχει ανατεθεί στα πολιτικά δικαστήρια4, ως αρμοδιότητα διοικητικής φύσης, σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 4 του Συντάγματος. Υπογραμμίζεται ότι, όπως έχει ήδη κριθεί,5 η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψήφιων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων από δικαστικό όργανο (πολιτικό δικαστήριο) είναι πράξη με την οποία ασκείται πράγματι διοικητική λειτουργία υπό τον τύπο δικαστικής απόφασης. Η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 γίνεται την 10η Σεπτεμβρίου 20236 σε δημόσια συνεδρίαση από το οικείο πρωτοδικείο.7 Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών, τα Πρωτοδικεία κοινοποιούν αμέσως στους οικείους περιφερειάρχες τις αποφάσεις με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί. Ακολούθως, οι περιφερειάρχες θεωρούν και αποστέλλουν αμέσως σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών και των υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί, προκειμένου οι οικείοι δήμαρχοι να καταρτίσουν το πρόγραμμα εκλογής. Σε περίπτωση αντικατάστασης υποψηφίων δημάρχων που παραιτήθηκαν μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2023, το αρμόδιο Πρωτοδικείο κοινοποιεί τη μεταβολή αυτή στον οικείο Περιφερειάρχη και αυτός/αυτή στον οικείο δήμο για την έκδοση και δημοσίευση συμπληρωματικού προγράμματος εκλογής. Οι περιφερειάρχες οφείλουν να γνωστοποιήσουν άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ypes.gr) την ονομασία κάθε συνδυασμού που έχει ανακηρυχθεί, καθώς και το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο όλων των υποψηφίων δημάρχων της περιφέρειάς τους. 4 5 6 7 Άρθρο 14 του ν.4804/2021. ΣτΕ 2123/2011, 2715/2000. Άρθρο 17 του ν.4804/2021. Άρθρο 14 του ν.4804/2021. 6 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 Α. Στοιχεία Συνδυασμών και Υποψηφίων που περιλαμβάνονται στην «Πύλη» 1. Αιρετά αξιώματα Τα αιρετά αξιώματα για τις δημοτικές εκλογές είναι: • δήμαρχος, • δημοτικοί σύμβουλοι, • σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό ίσο και άνω των διακοσίων ενός (201) κατοίκων, • πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και διακόσιους (200) κατοίκους. 2. Στοιχεία συνδυασμού Η υποβολή υποψηφιότητας μέσω της «Πύλης» για το αξίωμα του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων γίνεται αποκλειστικά κατά συνδυασμούς.8 Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.9 Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει υποχρεωτικά: • τον υποψήφιο δήμαρχο • τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών.10 8 Άρθρο 15, παρ. 1 ν.4804/2021. 9 Η εκλογή των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού κατά συνδυασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 1 του ν.4804/2021 δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, ούτε στις αρχές της καθολικότητας και της ισότητας της ψήφου ή άλλες αρχές που διέπουν την εκλογή αυτή (ΣτΕ 3156/2000). Δεν αντιβαίνει στο άρθρο 5, παρ. 1 του Συντάγματος, διότι ο οριζόμενος από τις διατάξεις αυτές τρόπος εκλογής περιορίζει αλλά δεν αναιρεί το σχετικό δικαίωμα του άρθρου 5, παρ. 1 του Συντάγματος, αφού παρέχει στον πολίτη τη δυνατότητα συμμετοχής του στην πολιτική ζωή της χώρας τόσο με τη μορφή της εκλογής του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, το οποίο δικαίωμα δεν αναιρείται από την έλλειψη δυνατότητας του εκλογέα να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ μεμονωμένου υποψηφίου, όσο και με τη μορφή της δικής του δυνατότητας να θέσει υποψηφιότητα, δημάρχου ή δημοτικού συμβούλου, αφού αυτός που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα και δεν γίνεται δεκτός από κάποιο συνδυασμό μπορεί να καταρτίσει ο ίδιος ελευθέρως συνδυασμό και να ζητήσει την ψήφο των εκλογέων (ΣτΕ 10 121/2004, 545/2001, 3160/2000, πρβλ. ΑΕΔ 10/1982, 35/1985). Άρθρο 15, παρ. 1 του ν.4804/2021. 7 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 Σε κάθε εκλογική περιφέρεια ο αριθμός των υποψηφίων επιτρέπεται να κυμαίνεται ανάμεσα: - στον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε αυτή, βάσει της υπ’ αριθμ. 64716/ 1.8.2023 (Β’ 4844 και ΑΔΑ: Ψ2Ζ446ΜΤΛ6-ΡΤΦ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (κατ’ ελάχιστον) και - στον αριθμό που προκύπτει μετά από προσαύξηση μέχρι και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) σε σχέση με τον κατ’ ελάχιστο αριθμό εδρών. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το δεκαδικό σκέλος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5.11 Επισημαίνεται ότι σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες της μίας εκλογικές περιφέρειες, το συνολικό άθροισμα του μέγιστου αριθμού υποψηφίων δύναται να είναι μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό υποψηφίων σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, στην οποία εκλέγεται ίδιος αριθμός δημοτικών συμβούλων.12 • τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας και/ή προέδρους δημοτικής κοινότητας, για το 60% των δημοτικών κοινοτήτων τουλάχιστον, ανεξαρτήτως πληθυσμού.13 - Σε κάθε δημοτική κοινότητα στην οποία εκλέγεται συμβούλιο, ο συνδυασμός έχει υποψηφίους συμβούλους σε αριθμό ο οποίος επιτρέπεται να κυμαίνεται ανάμεσα: 11 Άρθρο 15, παρ. 2α του ν.4804/2021. 12 ΣτΕ 4054/2011, σκ. 8 13 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πάγια θέση του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κοινότητες που έχουν απογραφεί με μηδενικό μόνιμο πληθυσμό (64436/ 1.8.2023 (Β’ 4821 και ΑΔΑ: 996Γ46ΜΤΛ6-3ΒΒ), δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας (αριθ. πρωτ. 14667/25-42014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών) και άρα οι κοινότητες αυτές δεν προσμετρούνται για την εύρεση του 60% στο σύνολο των δημοτικών κοινοτήτων. Πρόκειται για τις ακόλουθες δημοτικές κοινότητες: 1) Δημοτική Κοινότητα Γαλήνης Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου Δήμου Ορεστιάδας, 2) Δημοτική Κοινότητα Καρδίας Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας, 3) Δημοτική Κοινότητα Σπόθων Δημοτική Ενότητα Περάματος, Δήμου Ιωαννιτών, 4) Δημοτική Κοινότητα Αγία Παρασκευή, Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ζαγορίου Δήμου Ζαγορίου, 5) Δημοτική Κοινότητα Αναβρυτού, Δημοτική Ενότητα Φιλιατών Δήμου Σουλίου, 6) Δημοτική Κοινότητα Στεφανίου Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου Δήμου Μετεώρων, 7) Δημοτική Κοινότητα Γκανέϊκα Δημοτική Ενότητα Ωλενίας, Δήμου Ανατολικής Αχαΐας, 8) Δημοτική Κοινότητα Ανθοχωρίου Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης, Δήμος Μεγαλόπολης και 9) Δημοτική Κοινότητα Μαραθούσσης Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης, Δήμος Μεγαλόπολης. 8 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 ➢ στον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε αυτή, βάσει του πληθυσμού της (κατ’ ελάχιστον) και ➢ στον αριθμό που προκύπτει μετά από προσαύξηση μέχρι και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) σε σχέση με τον κατ’ ελάχιστο αριθμό εδρών που αντιστοιχούν στην κάθε δημοτική κοινότητα. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το δεκαδικό σκέλος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5. 14 - Σε κάθε δημοτική κοινότητα στην οποία εκλέγεται πρόεδρος ο αριθμός των υποψήφιων πρόεδρων επιτρέπεται να κυμαίνεται από έναν (1) έως τρεις (3). 15 • υποψήφιους, από κάθε φύλο, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, εξαιρουμένων των υποψηφίων προέδρων δημοτικών κοινοτήτων έως και διακοσίους (200) κατοίκους16 (βλ. αναλυτικότερα το επόμενο κεφάλαιο). Τέλος, στην «Πύλη» καταχωρείται και το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού, το οποίο εκτός από μία σύντομη περιγραφή μπορεί και να απεικονίζεται.17 3. Στοιχεία Υποψηφίων Στην «Πύλη» καταχωρούνται για κάθε υποψήφιο: α) το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμο ή μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα, η πλήρης διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου αιρετού (δημάρχου, 14 15 16 Άρθρο 15, παρ. 2β του ν.4804/ 2021. Άρθρο 15, παρ. 2β του ν.4804/ 2021. Άρθρο 15, παρ. 2γ του ν.4804/2021. 17 Σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 8α του ν.4804/2021 «απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία, ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους, ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α’ 139).». 9 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικής κοινότητας και προέδρου δημοτικής κοινότητας). β) η εκλογική περιφέρεια ή η δημοτική κοινότητα στην οποία είναι υποψήφιος. γ) το ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος ανάλογα το αιρετό αξίωμα έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου το αντίστοιχο ποσό (δήμαρχος: 200€, δημοτικός σύμβουλος: 50€, σύμβουλος και πρόεδρος δημοτικής κοινότητας: 10€), δ) η δήλωση παραίτησης (σε ηλεκτρονική μορφή), εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση, από θέση που αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας,18 ε) φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας ή διαβατηρίου, μόνο, για τους πολίτες λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης19 καθώς και η καταχώρηση στην Πύλη, της ιθαγένειάς τους, του εκλογικού καταλόγου του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή ενορίας, όπου συντρέχει περίπτωση, στον οποίο είναι γραμμένος τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής του, την ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους. Β. Λόγοι μη ανακήρυξης υποψηφίου και συνδυασμού 4. Λόγοι μη ανακήρυξης Υποψηφίου Οι λόγοι μη ανακήρυξης υποψηφίου ορίζονται περιοριστικά στο άρθρο 15, παρ. 10 του ν.4804/2021. Πιο συγκεκριμένα, υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται στις εξής περιπτώσεις: 1. αν δεν έχει υποβληθεί το προβλεπόμενο για το αξίωμα στο οποίο θέτει υποψηφιότητα ηλεκτρονικό παράβολο , 2. αν δεν έχουν καταχωριστεί για τον υποψήφιο: 18 Άρθρο 30, παρ. 2 του π.δ. 26/2012. Σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ. 2α του άρθρου 10 του ν.4804/2021, για τους δικαστικούς λειτουργούς, αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής προβλέπεται δυνατότητα παραίτησης πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. 19 Άρθρο 3, παρ. 12β του π.δ.133/1997. 10 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 α. Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα και η πλήρης διεύθυνση του προτεινόμενου ως υποψηφίου δημάρχου, δημοτικού συμβούλου, συμβούλου ή προέδρου δημοτικής κοινότητας, καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Επισημαίνεται ότι απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον προκύπτουν σαφώς από το «Μητρώο Πολιτών».20 β. Η εκλογική περιφέρεια ή η δημοτική κοινότητα στην οποία είναι υποψήφιος. γ. Αν από τη διασταύρωση των στοιχείων με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) δεν βεβαιωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων των προσόντων εκλογιμότητας του υποψηφίου.21 3. Επίσης, δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος στην περίπτωση που δεν έχει επικυρώσει την υποψηφιότητά του. 22 Κανένας υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς ή να είναι υποψήφιος σε περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα. Αν αυτό συμβεί, δεν ανακηρύσσεται σε κανένα αξίωμα.23 5. Λόγοι μη ανακήρυξης συνδυασμού Οι λόγοι για τους οποίους ένας συνδυασμός κρίνεται απαράδεκτος και δεν ανακηρύσσεται αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 15, παρ. 11 του ν.4804/2021. Ειδικότερα, προκειμένου το αρμόδιο δικαστήριο να διαπιστώσει αν συνδυασμός υποβλήθηκε νόμιμα, εξετάζει: 20 21 22 23 Άρθρο 15 παρ. 10 τελευταίο εδάφιο του ν.4804/2021. Άρθρο 9 του ν.4804/2021. Άρθρο 15, παρ. 7, πέμπτο εδάφιο του ν. 4804/2021. Άρθρο 10, παρ. 7 του ν. 4804/2021. 11 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 1. αν η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην ηλεκτρονική πύλη, δηλ. έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του 2023,24 με την επιφύλαξη της περίπτωσης αντικατάστασης υποψήφιου δημάρχου που παραιτήθηκε ή απεβίωσε,25 2. αν περιλαμβάνει υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών, 3. αν περιλαμβάνει υποψηφίους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων ή υποψήφιους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων του οικείου δήμου, ανεξαρτήτως πληθυσμού, 4. αν ο αριθμός των αναγραφόμενων στη δήλωση υποψηφίων είναι μικρότερος από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο,26 5. αν τηρείται η υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστον, 40% ανά φύλο, ποσόστωση στο σύνολο του συνδυασμού. 27 6. αν το όνομα του συνδυασμού είναι έγκυρο.28 Αν κάποιος συνδυασμός δεν τηρεί κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν ανακηρύσσεται29. Επισημαίνεται ότι: 24 Το αργότερο έως τις 23:59 της 31ης Αυγούστου 2023. 25 Άρθρο 16 του ν.4804/2021. 26 Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων θα πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας και ο αριθμός των υποψηφίων προέδρων και συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε δημοτικής κοινότητας. 27 Άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 4804/2021 Θεωρείται νόμιμος ο συνδυασμός που περιέχει αριθμό υποψήφιων δημοτικών συμβούλων ή συμβούλων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων δημοτικής κοινότητας μικρότερο από το ελάχιστο όριο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4804/2021, περιλαμβανομένων και των ποσοστών από κάθε φύλο, εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων που περιέχονται σε αυτόν, μετά από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης της δήλωσης του συνδυασμού. 28 Με βάση τους περιορισμούς του άρθρου 15 παρ. 8α του ν.4804/2021 «α) Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α΄ 139)». 29 Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 11 τελευταίο εδάφιο του ν. 4804/2021, η μη επικύρωση της υποψηφιότητας από τον υποψήφιο και η μη καταβολή παραβόλου ατομικά από τον υποψήφιο δεν θίγουν τη νομιμότητα του συνδυασμού, όταν συντρέχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 15. 12 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 • Ειδικά όσον αφορά στο έμβλημα του δηλωθέντος συνδυασμού, αν διαπιστωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ότι αυτό παραβιάζει τους προβλεπόμενους περιορισμούς, ο συνδυασμός ανακηρύσσεται μόνο με το όνομά του και χωρίς έμβλημα.30 • Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος. Γ. Στοιχεία ελέγχου συνδυασμών και υποψηφίων από τα Πρωτοδικεία Το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο έχει συμπεριληφθεί στις τεχνικές προδιαγραφές της «Πύλης», η οποία παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης διενέργειας ελέγχων στο σύνολο των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, προς υποβοήθηση, τόσο των υποψηφίων, για την πληρότητα κατάρτισης του συνδυασμού, όσο και των πρωτοδικείων, για τον έλεγχο των δηλωθέντων συνδυασμών. Κατά τον έλεγχο εμφανίζονται οι σχετικές ενδείξεις στις οποίες επισημαίνονται οι διαφορές των δηλωθέντων στοιχείων από τους υποψηφίους και τους συνδυασμούς σε σύγκριση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπως αυτές αναλύθηκαν ανωτέρω. Παρακαλούμε όπως κατά τον έλεγχο των υποψηφίων και των συνδυασμών να ληφθούν υπόψιν οι ενδείξεις της πλατφόρμας σε συσχέτιση με τις κείμενες διατάξεις. 6. Στοιχεία υποψηφίων 6. 1. «O/H υποψήφιος/α δεν έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο έτος ηλικίας την ημέρα των εκλογών». Είναι παράβαση της περίπτωσης 2γ του ανωτέρω κεφαλαίου Β 4 και πρέπει να γίνει διασταύρωση, προς επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού, με το δημοτολόγιο του οικείου δήμου. 30 Άρθρο 15 παρ.11 εδαφ. 2ο του ν.4804/2021, όπως ισχύει. 13 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 6.2 «Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ είναι διαφορετικά με τα στοιχεία του Βασικού Εκλογικού Καταλόγου» Το ΑΦΜ των υποψηφίων είναι απαιτούμενο για να μπορεί η «Πύλη» να επιβεβαιώσει, με τον αντίστοιχο κατάλογο της ΑΑΔΕ, ότι ο υποψήφιος που εισέρχεται στην εφαρμογή ταυτίζεται με τον υποψήφιο που δηλώνει τα σχετικά ονοματεπωνυμικά στοιχεία. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ασυμφωνία με τα δεδομένα της ΑΑΔΕ και ως εκ τούτου αδυναμία ταυτοποίησης του υποψηφίου στην πλατφόρμα δήλωσης υποψηφιοτήτων. Στην περίπτωση αυτή θα κρίνεται εάν η αναντιστοιχία των στοιχείων του υποψηφίου μεταξύ του Βασικού Εκλογικού Καταλόγου και της ΑΑΔΕ οδηγούν στην εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος ότι πρόκειται για διαφορετικό άτομο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα να ανακηρυχθεί ο υποψήφιος. Η Πύλη θα παρέχει τα στοιχεία της ΑΑΔΕ σε αυτές τις περιπτώσεις για αντιπαραβολή. Σημειώνεται ότι τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των υποψηφίων, όπως έχουν καταγραφεί στην «Πύλη», έχουν διασταυρωθεί με τον Βασικό Εκλογικό Κατάλογο (μέσω της εφαρμογής «Μάθε Που Ψηφίζεις»), ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την οικογενειακή μερίδα των υποψηφίων και εμφανίζεται στο «Μητρώο Πολιτών». Δεν απαιτείται, επομένως, περαιτέρω ταυτοποίηση των υποψηφίων σύμφωνα με το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Εάν όμως οι διαφοροποιήσεις των ονοματεπωνυμικών στοιχείων είναι επουσιώδεις, βάσει του οπτικού ελέγχου που διενεργείται, τότε θα ανακηρυχθεί ο υποψήφιος. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα που υπάρχουν στο μητρώο πολιτών και στον εκλογικό κατάλογο υπερτερούν των στοιχείων που έχει η ΑΑΔΕ και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων. Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των υποψηφίων αναγραφούν στα ψηφοδέλτια με έναν από τους επιτρεπόμενους στο άρθρο 15, παρ. 8, περ. β) του ν.4804/ 2021 τρόπους, παρακαλούμε όπως γίνει διασταύρωση των στοιχείων τους με τα δημοτολόγια του οικείου δήμου. 14 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 6.3. «O/H υποψήφιος/α έχει επιλέξει επικύρωση με έγγραφη δήλωση και δεν έχει καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση επικύρωσης» Κατ΄ εξαίρεση, αντί για την ηλεκτρονική επικύρωση από τους ίδιους τους υποψηφίους της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να επισυνάψει, στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, είτε με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ), ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).31 Στην περίπτωση επικύρωσης υποψηφιότητας με Υπεύθυνη Δήλωση η ένδειξη για την Επικύρωση Υποψηφιότητας παραμένει «εκκρεμής» καθώς η επικύρωση με Υπεύθυνη Δήλωση θα ελεγχθεί από το Πρωτοδικείο. Σημειώνεται ότι η έννοια της «κατ’ εξαίρεση» επικύρωσης της υποψηφιότητας από τον ενδιαφερόμενο τίθεται ως επιλογή για τον βέλτιστο τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί να επικυρώσει την υποψηφιότητά του: είτε με τη χρήση των κωδικών taxisnet είτε με τη χρήση της προαναφερόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης. Ειδικότερα, το δικαστήριο οφείλει να κάνει δεκτή την κατ’ εξαίρεση υπεύθυνη δήλωση ανεξαρτήτως αν αυτή αφορά όλους ή ορισμένους (ή το μεγαλύτερο μέρος) των υποψηφίων του συνδυασμού, καθώς ο νόμος δεν θέτει περαιτέρω στοιχεία ελέγχου της κατ’ εξαίρεση επικύρωσης ή δεν προβλέπει αριθμητικούς περιορισμούς στον αριθμό των υποψηφίων που επικυρώνουν την υποψηφιότητά τους με υπεύθυνη δήλωση. Σε περιπτώσεις που δεν έχει επισυναφθεί η Υπεύθυνη Δήλωση επικύρωσης της υποψηφιότητας, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται. Επιπλέον, αν η διόρθωση των στοιχείων του υποψηφίου στην ΑΑΔΕ δεν κατέστη εφικτή, για οποιοδήποτε λόγο, ο υποψήφιος είχε τη δυνατότητα να παραδώσει στον αρμόδιο εκπρόσωπο του συνδυασμού για την καταχώριση των στοιχείων των υποψηφίων Πύλη Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνει τη υποψηφιότητά του, 31 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης παρατίθεται στο Παράρτημα της αριθμ. 849/Α.Π.65437/3.8.2023 Εγκύκλιου για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου. 15 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 προκειμένου αυτός να την ψηφιοποιήσει και να την αναρτήσει στην πύλη υποψηφιοτήτων. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα εντοπίζει ως σφάλμα την έλλειψη ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, με την ένδειξη «Ασυμφωνία με δεδομένα ΑΑΔΕ» χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την περαιτέρω υποβολή της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Τέλος, δεκτές πρέπει να γίνουν και υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα ή με το πρότυπο που υπάρχει αναρτημένο στην πύλη υποψηφίων ή με το πρότυπο που υπάρχει στις σχετικές εγκυκλίους των εκλογών ή άλλο παρόμοιο περιεχόμενο. 6.4 «O/H υποψήφιος/α έχει Δήμο εγγραφής διαφορετικό από τον Δήμο στον οποίο κατεβαίνει ο συνδυασμός» Η ασυμφωνία αυτή υφίσταται διότι ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα μεταδημότευσης και μετά το πέρας της τελευταίας αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων της 30ης Ιουνίου 2023 και μέχρι τις 30 Αυγούστου 2023. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι έκαναν μεταδημότευση σύμφωνα με τη διαδικασία του Κεφ. 3 της υπ’ αριθμ. 849/2023 εγκύκλιας οδηγίας, μετά την ημερομηνία αυτή, ο δήμος στον οποίο θέτουν υποψηφιότητα δεν ταυτίζεται με αυτόν που είναι εγγεγραμμένοι στον Βασικό Εκλογικό Κατάλογο. Στις περιπτώσεις που η διαλειτουργικότητα μεταξύ της «Πύλης» και του Μητρώου Πολιτών (στο οποίο διενεργείται και εμφανίζεται η μεταδημότευση) δεν είναι εφικτή, για διάφορους τεχνικούς λόγους, αναδύεται η ένδειξη: «Ο δήμος εγγραφής του υποψηφίου δεν ταυτίζεται με τον δήμο στον οποίο είναι υποψήφιος». Σε περίπτωση που παρουσιάζεται αναντιστοιχία στις σχετικές ενδείξεις ως προς τη δημοτικότητα του υποψηφίου μπορεί να επέλθει επικοινωνία με το αρμόδιο δημοτολόγιο του δήμου (στο Παράρτημα υπάρχει λίστα με τα τηλέφωνα επικοινωνίας) προκειμένου να γίνει επιβεβαίωση της μεταδημότευσης του υποψηφίου. 6.5 «O/H υποψήφιος/α έχει ΑΦΜ/ Ειδικό Εκλογικό Αριθμό που εμφανίζεται και σε άλλους υποψηφίους του συνδυασμού» 16 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 Όπως έχει αναγραφεί ανωτέρω ( Κεφάλαιο Β. 4) κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς ή να είναι υποψήφιος σε περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα. Συνεπώς, δεν ανακηρύσσεται σε κανένα από τα δύο αξιώματα. 6.6 «Τα παράβολα του Συνδυασμού δεν καλύπτουν όλους τους υποψηφίους που έχουν καταχωρηθεί» Υπάρχει παράβαση των αναγραφόμενων στο Κεφάλαιο Β. 4 περίπτωση 1. 6.7 «Υπάρχουν υποψήφιοι του συνδυασμού που δεν έχουν κάνει επικύρωση της υποψηφιότητάς τους» Υπάρχει παράβαση των αναγραφόμενων στο Κεφάλαιο Β. 4 περίπτωση 3. 6.8 Υποβολή Συνδυασμού από τον δήμαρχο Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δήμαρχος δεν τσεκάρει το πεδίο επικύρωσης της υποψηφιότητάς του, θεωρείται ότι επικύρωσε τα στοιχεία του με την υποβολή του συνδυασμού, καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 7 και την διάταξη του άρθρου 52 παρ.7 αντίστοιχα του ν. 4804/2021, η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο δήμαρχο επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης: α) ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα β) δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων και γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα του άρθρου 10 και 48 αντίστοιχα του ν.4804/2021. 6.9 «Η υποψήφια Χ έχει δηλώσει Ευρωπαίος πολίτης χωρίς να έχει καταθέσει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Υπάρχει παράβαση των αναγραφόμενων στο Κεφάλαιο Α.3 περίπτωση ε. 7. Στοιχεία Συνδυασμών 17 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 7.1 «Ο αριθμός των υποψηφίων ανδρών/ γυναικών είναι μικρότερος του 40% του συνόλου των υποψηφίων» Εάν ο συνδυασμός δεν πληροί την προϋπόθεση της περ. 5 του Κεφαλαίου Β. 5 στην πύλη παρουσιάζεται η προαναφερόμενη ένδειξη. Αν ο/η υποψήφιος/α έχει δηλώσει διαφορετικό φύλο από αυτό που είναι δηλωμένο στον εκλογικό κατάλογο, το δικαστήριο θα πρέπει να προβεί σε επανέλεγχο για την πλήρωση της ελάχιστης ποσόστωσης από τα δύο φύλα. Σημειώνεται ότι ο απαιτούμενος αριθμός της ποσόστωσης από τα δύο φύλα πρέπει να εμφανίζεται στο σύνολο των υποψηφίων του συνδυασμού και υπολογίζεται στο 40% του συνόλου των υποψηφίων του συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου δημάρχου και εξαιρουμένων των υποψήφιων προέδρων δημοτικών κοινοτήτων. Έστω για παράδειγμα ότι ένας συνδυασμός έχει 100 υποψηφίους (υποψήφιο δήμαρχο, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων άνω των 200 κατοίκων) και 20 υποψηφίους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων κάτω από 200 κατοίκους. Ο υπολογισμός της ποσόστωσης από τα δύο φύλα θα γίνει με βάση τους 100 υποψηφίους και άρα απαιτούνται 40 υποψήφιοι στο σύνολο του συνδυασμό από κάθε φύλο. Για την πλήρωση στην συνέχεια του αριθμού των 40 υποψηφίων μπορεί να ληφθούν υπόψη και οι υποψήφιοι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων κάτω από 200 κατοίκους.. 7.2 «Δεν έχουν δηλωθεί υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών του δήμου» Εάν ένας συνδυασμός δεν πληροί την προϋπόθεση της περ. 2 του κεφαλαίου Β. 5, στην πύλη παρουσιάζεται η προαναφερόμενη ένδειξη. Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται από τον δικαστή ο Πίνακας με τα εκλογικά στοιχεία που είναι αναρτημένος στη διαδρομή: https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/thesmika-themata-organosis-kaileitourgias-dimon/thth-organosisleitourgiasdimon-dimotikes-ekloges/de-egkykliosdioikitika-engrafa 18 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 7.3 «Δεν έχουν δηλωθεί υποψήφιοι πρόεδροι και σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων για το ελάχιστο ποσοστό του 60% των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου» Εάν ένας συνδυασμός δεν πληροί την προϋπόθεση της περ. 3 του Κεφαλαίου Β. 5, στην πύλη παρουσιάζεται η προαναφερόμενη ένδειξη. Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται από τον δικαστή ο Πίνακας με τα εκλογικά στοιχεία που είναι αναρτημένος στη διαδρομή: https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/thesmika-themata-organosis-kaileitourgias-dimon/thth-organosisleitourgiasdimon-dimotikes-ekloges/de-egkykliosdioikitika-engrafa 7.4 «Ο αριθμός των υποψηφίων στην εκλογική περιφέρεια δημοτική κοινότητα είναι μικρότερος του συνόλου των εδρών» Εάν ένας συνδυασμός δεν πληροί την προϋπόθεση της περ. 4 του κεφαλαίου Β.5, στην πύλη παρουσιάζεται η προαναφερόμενη ένδειξη. Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται από τον δικαστή ο Πίνακας με τα εκλογικά στοιχεία που είναι αναρτημένος στη διαδρομή: https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/thesmika-themata-organosis-kaileitourgias-dimon/thth-organosisleitourgiasdimon-dimotikes-ekloges/de-egkykliosdioikitika-engrafa Αθήνα, Αυγούστου 2023 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 19 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 Θεόδωρος Λιβάνιος Πίνακας Αποδεκτών 1. Πολυμελή Πρωτοδικεία 2. Προέδρους και Εισαγγελείς Εφετών 3. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών 4. Προέδρους Διοικητικών Πρωτοδικείων 5. Δήμοι της Χώρας Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης 5. Γενική Διευθύντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αποκέντρωσης και 6. Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 7. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 8. Διεύθυνση Εκλογών 20 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πρότυπα δικαστικών αποφάσεων ανακηρύξεων Α. Δήμος με ενιαία εκλογική περιφέρεια, χωρίς δημοτικές κοινότητες ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ…….. Αριθμός Απόφασης / 2023 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ….. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) Αποτελούμενο από τους δικαστές ………………………….., Πρόεδρο Πρωτοδικών- Εισηγητή,……………………., Πρωτοδίκες, τους οποίους όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου …………… και τον Γραμματέα……………………... Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 του Δήμου Αλίμου, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών. Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών στον Δήμο Αλίμου, που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2017 (Α 27) και συγκεκριμένα τις δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών: 1… 2 …. 3…. 21 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Παραδεκτώς, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εμπροθέσμως ήτοι την δέκατη Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών, και νομίμως, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17 του ν. 4804/ 2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με τα άρθρα 3, 4, 5, 9, 10, 12,13,14 και 15 του ίδιου νόμου, υποβάλλονται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι πιο πάνω δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών, υποψηφίων δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Δήμου Αλίμου, προκειμένου να γίνει η ανακήρυξη τους. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4804/ 2021, τη 10η Σεπτεμβρίου του έτους διενέργειας των εκλογών, το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα. Για την ανακήρυξη των συνδυασμών, το οικείο Πρωτοδικείο αφού έλαβε υπόψη του Α. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών, ήτοι: α) την καταχώρηση στην πύλη του ονόματος, επώνυμου, το πατρώνυμου ή μητρώνυμου, της ημερομηνίας γέννησης, της ιδιότητας, του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και την πλήρους διεύθυνσης κάθε υποψήφιου δημάρχου και δημοτικού συμβούλου β) τη δήλωση του κάθε υποψηφίου για την υποψηφιότητά του σε μία εκλογική περιφέρεια και σε ένα εκλογικό αξίωμα γ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο δήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο, μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων ή κατ’ εξαίρεση με επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), με την οποία δηλώνει ότι δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας δ) (εφόσον υπάρχουν ευρωπαίοι πολίτες από τα λοιπά κράτη – μέλη) φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου). 22 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767 Β. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των συνδυασμών: α) ότι η δήλωση του συνδυασμού υπεβλήθη εμπρόθεσμα, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης υποψηφιοτήτων, έως τις 23:59 της 31ης Αυγούστου 2023, β) ότι είναι έγκυρο το όνομα του συνδυασμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 15 του ν. 4804/2021, κατά ρητή πρόβλεψη του οποίου, απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία, ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους, ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α’ 139). Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις συνδυασμών με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει ο συνδυασμός που το έχει δηλώσει πρώτος, γ) ότι ο συνδυασμός διαθέτει τον υποψήφιο δήμαρχο και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, δ) ότι καταβλήθηκε το ηλεκτρονικό παράβολο (που αντιστοιχεί στο σύνολο ή μέρος του συνδυασμού ή ατομικό), από το οποίο προκύπτει ότι ο

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις