7/9.3.2016

Δημοσιεύθηκε   ο νόμος 4369/2016,ΦΕΚ-33/Α/27.2.2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. Ο νόμος αποτελείται από 5 μέρη, τα οποία συγκροτούνται  από 74 άρθρα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Το μέρος  Α  με τίτλο εθνικό μητρώο επιτελικών στελεχών δημόσιας διοίκησης αποτελείται από τα άρθρα 1-13.

Το μέρος  Β  με τίτλο σύστημα αξιολόγησης αποτελείται από τα άρθρα 14-24.

Το μέρος  Γ  με τίτλο βαθμολογική διάρθρωση θέσεων-Σύστημα προαγωγών αποτελείται από τα άρθρα 25-28.

Το μέρος  Δ με τίτλο σύστημα επιλογής προϊσταμένων αποτελείται από τα άρθρα 29-31.

Το μέρος  Ε με τίτλο λοιπές διατάξεις  αποτελείται από τα άρθρα 32-74.

Η κωδικοποίηση των νόμων που τροποποιεί ολοκληρώθηκε.

Δημοσιονομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 60     «Επείγουσες ρυθμίσεις για την μεταφορά μαθητών», το οποίο τροποποιεί την ΚΥΑ 24001/2013 - ΦΕΚ: 1449/Β/2013

Για ολόκληρο το νόμο βλέπε το τον ακόλουθο σύνδεσμο: 4369/2016,ΦΕΚ33/Α/27.2.2016

Τετάρτη  9, Μαρτίου 2016

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element