12A/13.4.2016

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος Ν.4379/2016 - ΦΕΚ: 63/Α/12.4.2016  ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Αποτελείται  από 6 άρθρα

Ειδικότερα:

ΑΡΘΡΟ  ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μετακινήσεις μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις

ΑΡΘΡΟ  ΤΡΙΤΟ

ΑΡΘΡΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ:Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και χρηματοδότησης της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ»

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΡΘΡΟ  ΕΚΤΟ:Τροποποίηση του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις Δημοσιονομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράγραφος 1 του  άρθρου   δεύτερου

«ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Μετακινήσεις μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις»

(…)

1. Στους υποψηφίους για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι αποφοιτούν το έτος συμμετοχής τους στις εξετάσεις αυτές και εξετάζονται σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή που κατέθεσαν αίτηση/δήλωση συμμετοχής επειδή το σχολείο αυτό δεν χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, μπορεί να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής αυτών και ενός συνοδού τους. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον η απόσταση του σχολείου υποβολής της αίτησης/ δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις και του εξεταστικού κέντρου, καθώς και οι συγκοινωνιακές συνθήκες επιβάλλουν τη διαμονή τους στην έδρα του σχολείου που εξετάζονται. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, καθώς και το ύψος των καλυπτόμενων ημερησίως δαπανών ανά υποψήφιο και συνοδό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.»

Η κωδικοποίηση των νόμων που τροποποιεί ολοκληρώθηκε.

Για ολόκληρο το νόμο βλέπε το τον ακόλουθο σύνδεσμοΝ.4379/2016 - ΦΕΚ: 63/Α/2016

Τετάρτη,13Απριλίου 2016

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element