10/7.4.2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 49/Α/1.4.2016, ο Ν.4373/2016: «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.

 Ο Νόμος αποτελείται από 70, συνολικά, άρθρα.Ειδικότερα:

Α’ΜΕΡΟΣ(άρθρα 1-22):

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Στο Α’ μέρος του νόμου αυτού αναφέρονται οι ορισμοί συγκεκριμένων εννοιών. Οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής των κανόνων του αντιντόπινγκ, πώς ορίζονται οι παραβάσεις κανόνων αυτού και ποιος φέρει το βάρος απόδειξης σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί παράβαση κανόνα.

Ακολουθεί ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών, ο σκοπός ελέγχων και ερευνών, που είναι η καταπολέμηση του ντόπινγκ. Στη συνέχεια, δίδεται ο τρόπος ανάλυσης των δειγμάτων και η ευθύνη για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων.

Προβλέπεται η συγκρότηση Πειθαρχικής Επιτροπής, και τα αποτέλεσματα παράβασης κανόνων αντιντόπιγκ.Ως ένδικο μέσο κατά απόφασης της Επιτροπής, αναφέρεται η άσκηση εφέσεως.

Τέλος προβλέπτεται η 10ετής παραγραφή, σε περίπτωση μη ασκήσεως, σε αυτό το διάστημα, κάποιου ενδίκου βοηθήματος η μέσου κατά παραβάσεως κανόνα αντιντόπινγκ.

Β’ ΜΕΡΟΣ(άρθρα 23-70):

Στο μέρος αυτό του νόμου, πραγματοποιούνται οι τροποποιήσεις διαφόρων νόμων.Οι κυριότερες είναι οι εξής:

Ν.2725/1999, ΦΕΚ 121/Α «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και αφορούν την άρση προνομίων σε αθλητές που καταδικάσθηκαν για παράβαση ντόπινγκ, τη σύνθεση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, την  Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων, τις Άδειες αθλητών Παραολυμπιακών Αγώνων, Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας, την Οικονομική επιβράβευση συνοδών αθλητών με αναπηρία, και  τον Περιορισμό εξαιρέσεων πρόσληψης προσωπικού Ομοσπονδιών από ΑΣΕΠ

Π.Δ 104/2014, ΦΕΚ 171/Α «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» και αφορούν τροποποίηση πλειόνων άρθρων αυτού και προσθήκη άλλων.

 

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element