28404/ΔΙΠΙΔΔ/1997

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΘΕΜΑ: " ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ".-Ερμηνευτική εγκύκλιος άρθρου 6 ν.2527/1997ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ. ΤΑΧ. Δ/ ΝΣΗ -ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 15 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ-106 74 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-Α. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-339 3242 ΑΘΗΝΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-ΑΡΙΘΜ. Π ΡΩ Τ. : ΔΙΠΙΔΔ/ Ε3/53/28404 ΘΕΜΑ: " ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ". 1. ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. 2527/1997 ( ΦΕΚ 206/8- 10-1997/ Τ. Α "), ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΘΕΣΟΥΝ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΦΑΛΚΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 2.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 15 ΤΟΥ Ν.1735/87, ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 11 ΤΟΥ Ν.1835/89 ( ΠΑΡ. 7 ΑΡΘΡ. 6) ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ, ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: - ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΚΑΘ" ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, -ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ : Α) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 0Ι ΟΡΟΙ, 0Ι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ( ΙΔΙΩΤΕΣ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ( ΒΛ. ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΥΠΕΣΔΔΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΟΑ/ Φ.10/27/16506/19-7-96) , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 631 Κ. Ε. ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Β) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 2362/95 " ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Κ. Λ. Π.". Γ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ο. Τ. Α. ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ( ΔΗΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ, Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Η ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ( ΠΑΡ. 6). ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΜΩΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΟΤΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. Δ) Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΘΑ- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1. ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ. 2. ΣΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΚΡΙΒΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ. Η ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΦΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ Η ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΧΕΤΕΣ ΜΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ 0Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΕΔ. Β' ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 0 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΩΣ Η ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ. 3.ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΑΚΥΡΗ. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΟΠΟΤΕ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ, ΧΩΡΙΣ, ΟΜΩΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ( ΠΑΡ. 3 ΕΔ. Α '). 4.ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ Η ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ Η ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΣΥΝΑΡΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΑΦΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΑ. ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΡΗΤΡΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΑΚΥΡΗ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΟΥΝ 0Ι ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ 0Ι ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ( ΠΑΡ. 3 ΕΔ. Γ "). 5. ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΉ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ. 6.ΡΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ, ΔΕΝ ΑΝΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ Η ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Η ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ. ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΜΟΝΙΜΟΥ Η ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ ΑΚΥΡΗ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΕΠΙΣΗΣ, ΝΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ. Ε) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ, ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡ. 2 ΠΑΡ. 2 ΠΥΣ ΑΡ. 236/1994), ΕΙΝΑΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΤΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΡ. 2). ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ, ΠΛΗΡΩΣ, ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡ. 6 Ν. 2527/1997 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ, ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΤΕ-ΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ). Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΥΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΛΛ' ΟΥΤΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ, Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ -'ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ" ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΩΣ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΔΗΛ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. (ΒΛ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 635/1997 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.). ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΗ. 4.ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ. Α., ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΥΧΟΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑΣ Κ. Υ. Α. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΑΛΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ ΑΚΥΡΗ (ΠΑΡ. 1 ΕΔ. ΤΕΛΕΥΤ.). 6. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΠΑΡ. 4) ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΚΕΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΛΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ: Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑ, Β. ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ Η ΚΑΤ ' ΕΓΚΛΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (.ΑΡΘΡ. 259 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ) . 6. ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΡ.5) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΗ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: Α) ΓΙΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ,ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ,ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΓΕΝΙΚΩΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΝΕΝΙΚΩΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ. Β/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ - ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, - ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 7. ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡ. 21 ΤΟΥ Ν. 2190/1994 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ. Λ. Π ., ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ( ΠΑΡ.8). ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ( ΠΑΡ. 8 ΑΡΘΡ. 79 ΚΑΙ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡ. 113 Ν. 1892/90, ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡ. 1 Ν. 1943/91, ΑΡΘΡ. 89 Ν. 2084/92, ΠΑΡ. 22 ΑΡΘΡ. 32 Ν. 2190/ 94, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡ. 3 ΚΑΙ ΠΕΡ. Γ' ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡ. 19 Ν. 1514/85 Κ. Λ. Π.), ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΟΜΩΣ, ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. 8. ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. ό ΤΟΥ Ν. 2527/97 ΙΣΧΥΟΥΝ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΔΗΛ.ΤΗΝ 1.12.1997 9.. ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΥΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΕ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ-ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ  

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις