N.3528/2007

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣυλλογή διατάξεων,εγκυκλίων,νομολογίας Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. .

ΦΕΚ: 26/A/2007… ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΣ 3528/2007 mydocmangr@gmail.com Ν.3528/2007-ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ e-book Eκδοση 1η 2015 4.1.2016www.docman.gr ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Από το χειρόγραφα και τον πολύγραφο στο WEB Πολλοί από μας θυμόμαστε την χειρόγραφη δημιουργία εγγράφων, τις γραφομηχανές και τον πολύγραφο. Η πρώτη μεγάλη επανάσταση στην πρόσβαση στις πληροφορίες έγινε με τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα. Μέσω της τεχνολογίας αυτής οι υπάλληλοι είχαν τη δυνατότητα να αναπαράγουν έγγραφα-πληροφορίες και να δημιουργήσουν υποτυπώδη υπηρεσιακά αρχεία με τα σημαντικότερα έγγραφα που τους ενδιέφεραν. Πολύ γρήγορα οι Η/Υ έδωσαν την δυνατότητα δημιουργίας εγγράφων από τους ίδιους τους συντάκτες και επίσης τη δυνατότητα αποθήκευσης των πληροφοριών αυτών στους HDD των υπολογιστών. Η εύκολη δημιουργία εγγράφων, η εκτύπωσή τους, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η πρόσβαση στο Εθνικό τυπογραφείο κλπ, δημιούργησαν έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, που συσσωρεύεται καθημερινά. Η διαχείριση των εγγράφων και των πληροφοριών που μεταφέρουν Στη σημερινή εποχή έχουν γίνει μεγάλα βήματα για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που παράγει το Δημόσιο. Εκτός από το Εθνικό Τυπογραφείο, δικτυακοί τόποι Δημοσίων Φορέων αλλά και ιδιώτες δραστηριοποιούνται και δημοσιοποιούν περιεχόμενα νόμων , εγκυκλίων και εγγράφων. Τεράστιος όγκος πληροφοριών αποθηκεύεται στο WEB, σε τέτοια έκταση και δυναμική, που μπορούμε πια να μιλάμε για την Δημοκρατία της πληροφορίας, αφού πια οι πάντες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν γνώση πληροφοριών, που σε σχέση με άλλες εποχές, ήταν αδιανόητο να αποκτήσουν. Η πρόσβαση στα έγγραφα , προϋπόθεση απόκτησης γνώσης. Το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης είναι απλώς πληροφορίες-δεδομένα. Η ίδια η γνώση είναι κάτι πιο βαθύ. Η γνώση είναι πληροφορίες συνδυασμένες με πείρα, ερμηνεία και στοχασμό. Είναι η γνώση, η οποία πηγάζει από τις πληροφορίες, αυτή που σου δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι περισσότεροι από μας ζούμε σε μια Δημοκρατία της πληροφορίας. Αν έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείς να έχεις στα χέρια σου σχεδόν κάθε πληροφορία που είναι διαθέσιμη σε όλον τον κόσμο. Προηγμένο λογισμικό και υπηρεσίες διαδικτύου μπορούν να σε βοηθήσουν να εντοπίσεις και να επεξεργασθείς τις πληροφορίες με τρόπο αδιανόητο μόλις πριν μια δεκαετία Στη σημερινή εποχή δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η αξία ενός δικτύου είναι περίπου ίση με το τετράγωνο του αριθμού των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. Αυτός ο χώρος παρέχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και μια εκπληκτικά δύσκολη πρόκληση. . Ενώ η πληροφορία θέλει να είναι ελεύθερη, η γνώση προσκολλάται πιό εύκολα-είναι πιο δύσκολα μεταβιβάσιμη -πιό υποκειμενική,λιγότερο ευπροσδιόριστη.. Για παράδειγμα η γνώση που αποκτάς κατά τη διάρκεια της καριέρας σου- e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 η εμπειρική γνώση και όχι αυτή που βρίσκεις στα βιβλία ή εγχειρίδια-καθορίζει την αξία που έχεις για τον Οργανισμό 1 στον οποίο εργάζεσαι. Η ικανότητά σου να συνθέτεις τη γνώση σου με αυτή των συναδέλφων σου, των συνεργατών σου , μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία, για σένα και τον εργοδότη σου. Το WEB παγκόσμια βιβλιοθήκη ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Το υλικό που αποθηκεύεται στην Ιστοσελίδα www.docman.gr , αντλείται κυρίως από τα υπηρεσιακά έγγραφα, τα ΦΕΚ τ.Α και Β , από υλικό που δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες Υπουργείων, ΝΠΔΔ, οργανισμών και ανεξαρτήτων αρχών,στην ιστοσελίδα διάυγεια και από υλικό που δεν κοινοποιείται ή δεν δημοσιεύεται και η απόκτησή του είναι δύσκολη (κυρίως νομολογία) . Ο τρόπος παρουσίασης έχει να κάνει με τις ιδέες πάνω στις οποίες στηρίζεται το WEB. Μοιάζει με καθημερινή εφημερίδα, ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για τις νέες διατάξεις, νόμων, εγκυκλίων, κ.λ.π. που εκδίδονται. Παράλληλα έχει γίνει σημαντική προσπάθεια για θεματική ταξινόμηση (βιβλιοθήκη) που βασίζεται στο ιεραρχικό σύστημα αλλά και με εκτενή χρήση tags ώστε να υπάρχει καλύτερη οργάνωση/ταξινόμηση του ψηφιακού περιεχομένου. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η εύκολη εύρεση του σχετικού υλικού. Η ανάγκη αυτή στην σημερινή εποχή δεν είναι πολυτέλεια διότι όλοι μας γνωρίζουμε τον όγκο των υπηρεσιακών εγγράφων που παράγονται σε βάθος χρόνου και τον χρόνο τον οποίο σπαταλούμε για να ανακτήσουμε τα έγγραφα αυτά. Οι παραδοσιακοί τρόποι πληροφόρησης. Η αξία της ηλεκτρονικής πληροφόρησης είναι αναμφισβήτητη. Όμως σημαντική είναι και η αξία του παραδοσιακού βιβλίου,διότι το σύνολο σχεδόν των απασχολουμένων με νομικές πληροφορίες, έχουν ανάγκη εκτύπωσής τους,ώστε να έχουν την ευχέρεια να μελετήσουν ξανά και ξανά το θέμα που τους απασχολεί. Ωστόσο οι συχνές τροποποιήσεις των διατάξεων που ισχύουν, καθιστούν γρήγορα ένα βιβλίο ξεπερασμένο. Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε συνδυασμό με την οικονομία στην κατανάλωση του χαρτιού οδηγούν αργά αλλά σταθερά στην μελλοντική επικράτηση του ηλεκτρονικού βιβλίου σε σχέση με το παραδοσιακό. Το παρόν βιβλίο ασχολείται με τον Υπαλληλικό Kώδικα .Στόχος του είναι να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει με τρόπο εύληπτο τις ισχύουσες διατάξεις.Απευθύνεται σε κάθε ασχολούμενο με το ανωτέρω θέμα. Οι αναγνώστες θα έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις μεταβολές της νομοθεσίας των δημοσίων δαπανών μέσω τις ιστοσελίδας www.docman.gr, αλλά και να αντλούν τα πλήρη κείμενα των διατάξεων που παρατίθενται ώστε να είναι πάντα ενήμεροι για το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων και της νομολογίας στην οποία γίνονται παραπομπές. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 www.docman.gr 2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Περιεχόμενα 3 Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) .................................................................................................................15 ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ..........................................................................................................................................15 ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ................................................................................................................................15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.....................................................................................................................................15 ΆΡΘΡΟ 1.............................................................................................................................................................15 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ .......................................................................................................15 ΆΡΘΡΟ 2.............................................................................................................................................................15 ΈΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ....................................................................................................................................15 ΆΡΘΡΟ 3.............................................................................................................................................................16 ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ................................................................................................16 ΜΕΡΟΣ Α΄ ............................................................................................................................................................16 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ..................................................................................................................16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ...................................................................................................................................................16 ΠΡΟΣΟΝΤΑΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ......................................................................................16 ΆΡΘΡΟ 4.............................................................................................................................................................16 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ........................................................................................................................................................16 ΆΡΘΡΟ 5.............................................................................................................................................................17 ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ .................................................................................17 ΆΡΘΡΟ 6.............................................................................................................................................................17 ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ........................................................................................................................................17 ΆΡΘΡΟ 7.............................................................................................................................................................18 ΥΓΕΙΑ .................................................................................................................................................................18 ΆΡΘΡΟ 8.............................................................................................................................................................18 ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ, ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ..........................18 ΆΡΘΡΟ 9.............................................................................................................................................................18 ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ .................................................................18 ΆΡΘΡΟ 10 ..........................................................................................................................................................19 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ............................................................................19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ...................................................................................................................................................19 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ .......................................................................................................................................19 ΆΡΘΡΟ 11 ..........................................................................................................................................................19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ..............................................................................................19 ΆΡΘΡΟ 12 ..........................................................................................................................................................19 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ .......................................................................................................................19 ΆΡΘΡΟ 13 ..........................................................................................................................................................19 ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ..........................................................................................................................................19 ΆΡΘΡΟ 14 ..........................................................................................................................................................20 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ..............................................................................................................20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ....................................................................................................................................................20 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ .........................................................................................................................................................20 ΆΡΘΡΟ 15 ..........................................................................................................................................................20 www.docman.gr ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ..............................................................................................................................20 ΆΡΘΡΟ 16 ..........................................................................................................................................................21 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ................................................................21 ΆΡΘΡΟ 17 ..........................................................................................................................................................21 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ .......................................................................21 ΆΡΘΡΟ 19 ..........................................................................................................................................................22 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ......................................................................................................22 ΆΡΘΡΟ 20 ..........................................................................................................................................................22 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ................................................................................................................................22 ΆΡΘΡΟ 21 ..........................................................................................................................................................23 ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ...............................................................................................................................................23 ΆΡΘΡΟ 22 ..........................................................................................................................................................23 ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ .............................................................................................................................23 ΆΡΘΡΟ 23 ..........................................................................................................................................................23 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ...............................................................................................23 ΜΕΡΟΣ Β΄.............................................................................................................................................................24 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ......................................24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ...................................................................................................................................................24 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ......................................................................................................25 ΆΡΘΡΟ 24 ..........................................................................................................................................................25 ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ .................................................................................................................................25 ΆΡΘΡΟ 25 ..........................................................................................................................................................25 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ..............................................................................................25 ΆΡΘΡΟ 26 ..........................................................................................................................................................25 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ......................................................................................................................................................25 ΆΡΘΡΟ 27 ..........................................................................................................................................................26 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ......................................................................................................................26 ΆΡΘΡΟ 28 ..........................................................................................................................................................26 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .........................................................................................................................26 ΆΡΘΡΟ 29 ..........................................................................................................................................................27 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ....................................................................................................................27 ΆΡΘΡΟ 30 ..........................................................................................................................................................28 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ .........................................................................................................................28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ...................................................................................................................................................29 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.........................................................................................................29 ΆΡΘΡΟ 31 ..........................................................................................................................................................29 ΆΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ..................................................................................................29 ΆΡΘΡΟ 32 ..........................................................................................................................................................29 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ .........................................................................................................................29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ....................................................................................................................................................30 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΕΡΓΑ Ή ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ....................................................................................................30 ΆΡΘΡΟ 33 ..........................................................................................................................................................30 ΈΡΓΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ ............................................................................30 ΆΡΘΡΟ 34 ..........................................................................................................................................................30 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ..................................................................................................................................30 ΆΡΘΡΟ 35 ..........................................................................................................................................................30 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 4 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 5 www.docman.gr ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ..........................................................................................................................30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ...................................................................................................................................................31 ΚΩΛΥΜΑΤΑ ......................................................................................................................................................31 ΆΡΘΡΟ 36 ..........................................................................................................................................................31 ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ .............................................................................................................................31 ΆΡΘΡΟ 37 ..........................................................................................................................................................32 ΚΩΛΥΜΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ............................................................................................................................32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄....................................................................................................................................................32 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ............................................................................................................................................32 ΆΡΘΡΟ 38 ..........................................................................................................................................................32 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ .............................................................................................................................................32 ΜΕΡΟΣ Γ΄ .............................................................................................................................................................33 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ....................................................................................................................................................33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ...................................................................................................................................................33 ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ .................................................................................................................................................33 ΆΡΘΡΟ 39 ..........................................................................................................................................................33 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ................................................................................................33 ΆΡΘΡΟ 40 ..........................................................................................................................................................33 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.........................................................................................33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ...................................................................................................................................................34 ΜΙΣΘΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ...........................................................................................................34 ΆΡΘΡΟ 41 ..........................................................................................................................................................34 ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΑΞΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ .....................................................................................................................34 ΆΡΘΡΟ 42 ..........................................................................................................................................................34 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ...................................................................................................................34 ΆΡΘΡΟ 43 ..........................................................................................................................................................35 ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ...................................................................................................................35 ΆΡΘΡΟ 44 ..........................................................................................................................................................35 ΌΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .................................................................................................................35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ....................................................................................................................................................36 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ......................................................................................................................36 ΆΡΘΡΟ 45 ..........................................................................................................................................................36 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ .........................................................................................................................36 ΆΡΘΡΟ 46 ..........................................................................................................................................................36 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ...................................................................36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ...................................................................................................................................................36 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ...................................................................................................................36 ΆΡΘΡΟ 47 ..........................................................................................................................................................36 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .........................................................................................................................36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄....................................................................................................................................................37 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ .........................................................................................................................................37 ΆΡΘΡΟ 48 ..........................................................................................................................................................37 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ .................................................................................................................37 ΆΡΘΡΟ 49 ..........................................................................................................................................................38 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ .............................................................................................................38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ .................................................................................................................................................38 www.docman.gr ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ .......................................................................................................................38 ΆΡΘΡΟ 50 ..........................................................................................................................................................38 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ .......................................................................................................................39 ΆΡΘΡΟ 51 ..........................................................................................................................................................40 ΆΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ............................................................................................................................40 ΆΡΘΡΟ 52 ..........................................................................................................................................................41 ΆΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ....................................................................................................................................41 ΆΡΘΡΟ 53 ..........................................................................................................................................................42 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ...............................................42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄....................................................................................................................................................44 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ................................................................................................................................44 ΆΡΘΡΟ 54 ..........................................................................................................................................................44 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ .............................................................................................................44 «ΆΡΘΡΟ 55 ........................................................................................................................................................44 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ............................................................................................................44 ΆΡΘΡΟ 56 ..........................................................................................................................................................45 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ..................................................................................45 ΆΡΘΡΟ 57 ..........................................................................................................................................................46 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΈΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ .....................................................................................47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ...................................................................................................................................................47 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ..............................................................................................................................................47 ΆΡΘΡΟ 58 ..........................................................................................................................................................47 ΆΔΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ...................................................................................................47 ΆΡΘΡΟ 59 ..........................................................................................................................................................49 ΆΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ..........................................................49 ΆΡΘΡΟ 60 ..........................................................................................................................................................49 ΆΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ .......................................................................................................................................49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ...................................................................................................................................................50 ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ..........................................................................................................................................50 ΆΡΘΡΟ 61 ..........................................................................................................................................................50 ΈΠΑΙΝΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΟ ..................................................................................................................................50 ΆΡΘΡΟ 62 ..........................................................................................................................................................50 ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ....................................50 ΆΡΘΡΟ 63 ..........................................................................................................................................................50 ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ.....................................................................................................................................................50 ΆΡΘΡΟ 64 ..........................................................................................................................................................50 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ .......................................................................................................50 ΜΕΡΟΣ Δ΄ .............................................................................................................................................................51 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ...................................................................................................................51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ...................................................................................................................................................51 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ..............................................................................................................................................51 ΆΡΘΡΟ 65 ..........................................................................................................................................................51 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ..................................................................................................................................................51 ΆΡΘΡΟ 66 ..........................................................................................................................................................51 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ...................................................................................................................................................51 ΆΡΘΡΟ 67 ..........................................................................................................................................................52 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 6 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr ΜΕΤΑΘΕΣΗ .......................................................................................................................................................52 ΆΡΘΡΟ 68 ..........................................................................................................................................................54 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ......................................................................................................................................................54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ...................................................................................................................................................55 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΑΤΑΞΗ ...............................................................................................................55 ΆΡΘΡΟ 69 ..........................................................................................................................................................55 ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ............................................................55 ΆΡΘΡΟ 70 ..........................................................................................................................................................55 ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ...................................................................................55 ΆΡΘΡΟ 71 ....................................................................................................................................................56 ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ..............................................................................................................................................................................56 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 ..........................................................................................................................................................................58 N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27.10.2011) (…) ΆΡΘΡΟ 5 ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ......................................................................................................................................................................58 ΆΡΘΡΟ 72 ........................................................................................................................................................59 ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ .....................................................................59 ΆΡΘΡΟ 73 ..........................................................................................................................................................60 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ..........................................................................................................................60 ΆΡΘΡΟ 74 .........................................................................................................................................................60 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ.......................................................................................................................................60 ΆΡΘΡΟ 75 ..........................................................................................................................................................61 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ........................................................................................................................................61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ....................................................................................................................................................61 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΚΛΑΔΟΙ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ...............................................................................................61 ΆΡΘΡΟ 76 ..........................................................................................................................................................61 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ........................................................................................................61 ΆΡΘΡΟ 77 ..........................................................................................................................................................62 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ...................................................................................62 ΆΡΘΡΟ 78 ..........................................................................................................................................................62 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ .........................................................62 ΆΡΘΡΟ 79 ..........................................................................................................................................................63 ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ .................................................................................................................................63 7 ..........................................................................................................................................................................63 N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27.10.2011) (…) ΆΡΘΡΑ 6-9 ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ......................................................................................................................................................................63 ΆΡΘΡΟ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ .................................................................................63 ΆΡΘΡΟ 7 .............................................................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ .......................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΆΡΘΡΟ 8 .............................................................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ......ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΆΡΘΡΟ 9 .............................................................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ....ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. (…)ΆΡΘΡΟ 28 ...................................................................................................................................................63 www.docman.gr ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .............. ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ...................................................................................................................................................71 ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ................................................................................................................74 ΆΡΘΡΟ 80 ..........................................................................................................................................................74 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ........................................................................................................74 ΆΡΘΡΟ 81 ..........................................................................................................................................................75 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ...................................................................................................................................................75 N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27.10.2011) (…) ΆΡΘΡΑ 10-12 ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ..............................................................................................................................................................75 ΆΡΘΡΟ 10 ..........................................................................................................................................................75 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ....................................................................................75 ΆΡΘΡΟ 11 ..........................................................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ .....ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΆΡΘΡΟ 12 ..........................................................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ .........................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΆΡΘΡΟ 82 ..........................................................................................................................................................80 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ .....................................................................................................................................80 ΆΡΘΡΟ 83 ..........................................................................................................................................................81 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ..................................................................................81 «ΆΡΘΡΟ 84 .......................................................................................................................................................82 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ − ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ − ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ................................................................82 ΆΡΘΡΟ 85 ..........................................................................................................................................................84 ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ..........................................................................................................................................84 «ΆΡΘΡΟ 86 .......................................................................................................................................................86 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ............................................86 ΆΡΘΡΟ 87 .........................................................................................................................................................91 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ .............................................................................................................91 ΆΡΘΡΟ 88 ..........................................................................................................................................................92 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ .......................................................................................................................92 ΆΡΘΡΟ 89 ..........................................................................................................................................................92 ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ..................................................................................92 ΆΡΘΡΟ 90 ..........................................................................................................................................................92 ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ...............................................................................92 ΆΡΘΡΟ 91 ..........................................................................................................................................................93 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ .............................................................93 ΆΡΘΡΟ 92 ..........................................................................................................................................................93 ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ....................................................................................................93 ΆΡΘΡΟ 93 ..........................................................................................................................................................93 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ......................................................................................................93 ΆΡΘΡΟ 94 ..........................................................................................................................................................93 ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΠΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ......................................................................................................................93 ΆΡΘΡΟ 95 ..........................................................................................................................................................93 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΗ ΠΡΟΑΚΤΕΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ........................................................................................93 ΆΡΘΡΟ 96 ..........................................................................................................................................................94 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 8 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 9 www.docman.gr ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ....................................................................................................................94 ΆΡΘΡΟ 97 ..........................................................................................................................................................94 ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ...................................................................................................................................................94 ΆΡΘΡΟ 98 ..........................................................................................................................................................94 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ..............................................................................................................................94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄....................................................................................................................................................95 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ...........................................................................................................................................95 ΆΡΘΡΟ 99 ..........................................................................................................................................................95 ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ...........................................................................................................................95 ΆΡΘΡΟ 100 ........................................................................................................................................................95 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ..........................................................................................................95 ΆΡΘΡΟ 101 ........................................................................................................................................................95 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ........................................................................................95 ΆΡΘΡΟ 102 ........................................................................................................................................................96 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ....................................................................................................................96 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ....................................................................................................................................................96 ΑΡΓΙΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ .................................................................................96 «ΆΡΘΡΟ 103 .........................................................................................................................................................96 ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ............................................................................................................................97 «ΆΡΘΡΟ 104 ..........................................................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ...... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ .....................................................................................................................................98 ΤΜΗΜΑ Α΄ ............................................................................................................................................................98 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ........................................................................................99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ .....................................................................................................................................................99 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ......................................................................99 ΆΡΘΡΟ 106 ........................................................................................................................................................99 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ .............................................................................................................................99 ΆΡΘΡΟ 107 ........................................................................................................................................................99 ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ........................................................................................99 ΆΡΘΡΟ 108 ..................................................................................................................................................... 101 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ................................................................ 101 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ .................................................................................................................................................. 101 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ .............................................................................................................................. 101 ΆΡΘΡΟ 109 ..................................................................................................................................................... 101 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ................................................................................................................................. 101 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄................................................................................................................................................... 102 ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ......................................................................................... 102 ΆΡΘΡΟ 110 ..................................................................................................................................................... 102 ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ................................................................................................... 103 ΆΡΘΡΟ 111 ..................................................................................................................................................... 103 ΣΧΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗΣ ............................................................................ 103 ΆΡΘΡΟ 112 ..................................................................................................................................................... 103 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ........................................................................................ 103 ΆΡΘΡΟ 113 ..................................................................................................................................................... 104 ΛΗΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ .................................................................................................................. 104 www.docman.gr ΆΡΘΡΟ 114 ..................................................................................................................................................... 104 ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ........................................................ 104 ΆΡΘΡΟ 115 ..................................................................................................................................................... 105 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΟΛΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ ......................................................... 105 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄................................................................................................................................................... 105 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ................................................................................................................................ 105 ΆΡΘΡΟ 116 ..................................................................................................................................................... 105 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ................................................................................................................................... 105 ΆΡΘΡΟ 117 ..................................................................................................................................................... 105 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ .................................................................................................................. 105 ΆΡΘΡΟ 118 ..................................................................................................................................................... 107 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ..................................................................................... 107 ΆΡΘΡΟ 119 ..................................................................................................................................................... 108 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ............. 108 ΆΡΘΡΟ 120 ..................................................................................................................................................... 108 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ .......................................................................................... 108 ΆΡΘΡΟ 121 ..................................................................................................................................................... 108 ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...................................................................................... 108 ΤΜΗΜΑ Β΄ ......................................................................................................................................................... 109 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ......................................................................................................................... 109 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ .................................................................................................................................................. 109 ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ .......................................................................................................... 109 ΆΡΘΡΟ 122 ..................................................................................................................................................... 109 ΆΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ................................................................................................................. 109 ΆΡΘΡΟ 123 ..................................................................................................................................................... 109 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.......................................................................................... 109 ΆΡΘΡΟ 124 ..................................................................................................................................................... 109 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ............................................................................................ 109 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ .................................................................................................................................................. 110 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ -ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ110 ΆΡΘΡΟ 125 ..................................................................................................................................................... 110 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ........................................................................................................................ 110 ΆΡΘΡΟ 126 ..................................................................................................................................................... 110 ΈΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ................................................................................................................. 111 ΆΡΘΡΟ 127 ..................................................................................................................................................... 111 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ............................................................................................................................... 111 ΆΡΘΡΟ 128 ..................................................................................................................................................... 112 ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ................................................................................................................................ 112 ΆΡΘΡΟ 129 ..................................................................................................................................................... 113 ΑΥΤΟΨΙΑ .......................................................................................................................................................... 113 ΆΡΘΡΟ 130 ..................................................................................................................................................... 113 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ...................................................................................................................................................... 113 ΆΡΘΡΟ 131 ..................................................................................................................................................... 113 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ................................................................................................................................ 113 ΆΡΘΡΟ 132 ..................................................................................................................................................... 113 ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ............................................................................................................................... 113 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 10 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 11 www.docman.gr ΆΡΘΡΟ 133 ..................................................................................................................................................... 113 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΗ.............................................................................................................. 113 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.............................................................................................................................................. 114 ΑΠΟΛΟΓΙΑ ................................................................................................................................................... 114 ΆΡΘΡΟ 134 ..................................................................................................................................................... 114 ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ................................................................................................................................... 114 ΆΡΘΡΟ 135 ..................................................................................................................................................... 114 ΑΠΟΛΟΓΙΑ ....................................................................................................................................................... 114 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄................................................................................................................................................... 114 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ................................................................. 114 ΆΡΘΡΟ 136 ..................................................................................................................................................... 115 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ .......................................... 115 ΆΡΘΡΟ 137 .......................................................................................................................................................... 115 ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ............................................................. 115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ .................................................................................................................................................. 115 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ................................................................................................ 115 ΆΡΘΡΟ 138 ..................................................................................................................................................... 115 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ........................................................................................................ 115 ΆΡΘΡΟ 139 ..................................................................................................................................................... 115 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ............................................................................................................................. 116 ΆΡΘΡΟ 140 ..................................................................................................................................................... 116 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ............................................................................................................................... 116 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ................................................................................................................................................ 117 ΕΝΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ .............................................................................................................................. 117 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ..................................................................................... 117 ΆΡΘΡΟ 141 .......................................................................................................................................................... 117 ΈΝΣΤΑΣΗ.............................................................................................................................................................. 117 ΆΡΘΡΟ 142 .......................................................................................................................................................... 118 ΠΡΟΣΦΥΓΗ .......................................................................................................................................................... 119 ΆΡΘΡΟ 143 ..................................................................................................................................................... 119 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ....................................................................................... 119 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄.............................................................................................................................................. 120 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ................................................... 120 ΆΡΘΡΟ 144 ..................................................................................................................................................... 120 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ................................................................................................................................ 120 ΆΡΘΡΟ 145 ..................................................................................................................................................... 120 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ............................................................................................................ 120 ΆΡΘΡΟ 146 .......................................................................................................................................................... 121 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................... 121 ΤΜΗΜΑ Γ΄ .................................................................................................................................................... 121 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ................................................................................................................... 121 «ΆΡΘΡΟ 146Α ............................................................................................................................................... 121 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ................. 121 ΆΡΘΡΟ 146Β .................................................................................................................................................. 124 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ .......................................... 124 ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ....................................................................................................................................................... 126 www.docman.gr ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ .......................................................................................................... 126 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ................................................................................................................................................ 126 ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ .......................................................................................................... 126 ΆΡΘΡΟ 147 ..................................................................................................................................................... 126 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ................................................................................................................................................ 126 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ..................................................................................................................................................... 126 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ......................................................................................................................................................... 126 ΆΡΘΡΟ 148 ..................................................................................................................................................... 126 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ.................................................................................................................................................... 126 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ................................................................................................................................................. 127 ΕΚΠΤΩΣΗ ......................................................................................................................................................... 127 ΆΡΘΡΟ 149 ..................................................................................................................................................... 127 ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ...................................................................... 127 ΆΡΘΡΟ 150 ..................................................................................................................................................... 127 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ........................................................................ 127 ΆΡΘΡΟ 151 ..................................................................................................................................................... 127 ΈΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ............................................................................................. 127 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ................................................................................................................................................ 128 ΑΠΟΛΥΣΗ ........................................................................................................................................................ 128 ΆΡΘΡΟ 152 .......................................................................................................................................................... 128 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ............................................................................................................................................ 128 ΆΡΘΡΟ 153 ..................................................................................................................................................... 128 ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ............................................................ 128 ΆΡΘΡΟ 154 .......................................................................................................................................................... 128 ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ....................................................................................................... 128 ΆΡΘΡΟ 155 ..................................................................................................................................................... 129 ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ .................................................... 129 ΆΡΘΡΟ 156 ..................................................................................................................................................... 131 ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ........................................................................................ 131 ΜΕΡΟΣ Ζ΄ .......................................................................................................................................................... 131 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ............................................................................................................................... 131 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ................................................................................................................................................ 131 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ .................................................................................................................. 131 ΆΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ.............................................................................................................................................. 131 «ΆΡΘΡΟ 157.................................................................................................................................................. 131 «ΆΡΘΡΟ 158.................................................................................................................................................. 133 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.) − ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ .............................................................................. 133 ΆΡΘΡΟ 159 ................................................................................................................................................ 136 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ..................................................................................................................... 137 «ΆΡΘΡΟ 160.................................................................................................................................................. 139 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ139 «ΆΡΘΡΟ 161.................................................................................................................................................. 140 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ................................................................................................................. 140 ΆΡΘΡΟ 162 .................................................................................................................................................... 140 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ .......................................................................................................... 140 «ΆΡΘΡΟ 163 .................................................................................................................................................. 141 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 12 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ................. 141 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ................................................................................................................................................ 143 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ................................................................................................................ 143 ΆΡΘΡΟ 164 .......................................................................................................................................................... 143 ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ............................................................................................................... 143 ΆΡΘΡΟ 165 ..................................................................................................................................................... 143 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ......................................... 143 ΆΡΘΡΟ 166 .......................................................................................................................................................... 144 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ................................................................................................................................. 144 ΆΡΘΡΟ 167 ..................................................................................................................................................... 145 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ...................................................................................................... 145 ΜΕΡΟΣ Η΄ ......................................................................................................................................................... 145 ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ............................................................................................ 145 ΆΡΘΡΟ 168 .......................................................................................................................................................... 145 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ......................................................................................................................................... 145 ΆΡΘΡΟ 169 ..................................................................................................................................................... 146 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ........................................................................................................................ 146 ΆΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ............................................................................................................................................... 147 ΆΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ ...................................................................................................................................................... 147 13 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Υπόδειξη Χρησιμοποιείται ως ένδειξη υποδείξεων, συστάσεων και συμβουλών που αφορούν σε θέματα βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθούνται. Προσοχή/ Πολύ σημαντικό Χρησιμοποιείται ως ένδειξη κρίσιμων και εξαιρετικά σημαντικών σημείων, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την εφαρμογή τους. Προς αποφυγή Χρησιμοποιείται ως ένδειξη πρακτικών, ενεργειών και προσεγγίσεων που δεν θα πρέπει να ακολουθούνται ή να εφαρμόζονται. Σημείωση Χρησιμοποιείται ως ένδειξη αναλυτικότερων επεξηγήσεων/ περιγραφών αναφορικά με διαδικασίες, ενέργειες και πρακτικές. Εργαλεία/ Τεχνικές Χρησιμοποιείται ως ένδειξη συγκεκριμένων εργαλείων ή πρακτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την υλοποίηση συγκεκριμένης διαδικασίας. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 ΣΥΜΒΟΛΑ 14 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9 -2-2007) www.docman.gr 123 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3242/2004, του οποίου το κείμενο έχει ως εξής: Κ Ω Δ ΙΚ Α Σ Κ Α ΤΑ Σ Τ Α ΣΗ Σ ΔΗ Μ Ο ΣΙ Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ ΙΚ ΩΝ Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ω Ν ΥΠ ΑΛ Λ Η Λ Ω Ν Κ ΑΙ ΥΠ ΑΛ Λ Η Λ Ω Ν Ν . Π .Δ. Δ. ΓΕ Ν ΙΚ ΕΣ Δ Ι ΑΤ Α Ξ ΕΙ Σ Άρ θ ρο 1 Αρ χ έ ς το υ Υ π αλλ ηλι κο ύ Κ ώδι κα Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους. Άρ θ ρο 2 Έ κτ α ση ε φα ρμο γή ς 1.Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 2.Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής 15 Ν.4057/2012, ΦΕΚ-54 Α/14-3-2012, παρ. 1 του άρθρου ογδόου: “1. Καταργείται κάθε διάταξη των νόμων 3528/2007, 3584/2007, καθώς και του π.δ. 410/1988 που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν. Επίσης καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του άρθρου έκτου του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτό”. 1 2 4084/2007.Εγκύκλιος νέου Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Ν.4272/2014,ΦΕΚ-145/Α/11.7.2014 άρθρο 23 παρ.3: 3. Η θέση προϊσταμένου των Τμημάτων Παραϊατρικού Προσωπικού των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας δύναται να καταλαμβάνεται από όλους τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ των εν λόγω Τμημάτων κατόπιν συγκριτικής μεταξύ τους αξιολόγησης κατά τα οριζόμενα στο ν. 3528/2007. 3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις. Άρ θ ρο 3 Αμ φισ βή τ ησ η ι διό τη τ α ς υ π αλ λή λο υ 1. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς την ιδιότητα του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου, κατά τον παρόντα Κώδικα, ακόμα και αν αναφύεται ως προδικαστικό ζήτημα σε αστική ή ποινική δίκη, επιλύεται με απόφαση τριμελούς Επιτροπής του αρμόδιου για την επίλυση των υπαλληλικών διαφορών Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 2.Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τον πρόεδρο του προαναφερόμενου Τμήματος και αποτελείται από τον ίδιο ή τον αναπληρωτή του και δύο συμβούλους του ίδιου Τμήματος, από τους οποίους ο ένας ορίζεται ως εισηγητής. 3. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται ύστερα από ερώτημα του δικαστηρίου ή της δημόσιας αρχής, ενώπιον των οποίων έχει ανακύψει το σχετικό ζήτημα ή ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. 4. Η αίτηση του ενδιαφερομένου κοινοποιείται με μέριμνα του ίδιου προς την υπηρεσία του και τις τυχόν άλλες εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές. Τα ερωτήματα που υποβάλλονται εκ μέρους δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής κοινοποιούνται, με μέριμνα τους, στον ενδιαφερόμενο και στις αρχές του προηγούμενου εδαφίου. Ο ενδιαφερόμενος και οι δημόσιες αρχές μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή υπόμνημα εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού ερωτήματος ή αίτησης. 5. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από τις κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κοινοποιήσεις. Μ ΕΡΟ Σ Α΄ Π ΡΟ ΫΠ Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ ΔΙΟ ΡΙ ΣΜ Ο Υ Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Α΄ Π ΡΟ Σ Ο Ν ΤΑ Κ Α Ι Κ ΩΛ ΥΜ ΑΤΑ Δ ΙΟ Ρ Ι ΣΜ Ο Υ 4 5 Άρ θ ρο 4 Ι θα γ έν ει α 6 423079/2006.Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο. 5Π.Δ..50/2001.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ.50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α΄,το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α΄) και το πδ 146/07 ΦΕΚ 185 6ΕΣ/Τ1/220/2007.Πρόσληψη επικουρικού Ιατρού η οποία δεν κέκτηται την ελληνική ιθαγένεια, με συνέπεια η πρόσληψή της να προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 4 του ισχύοντος, κατά τον χρόνο πρόσληψης, Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 2683/1999, Α΄ 19).Νόνιμη e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 1.Ως υπάλληλοι διορίζονται μόνο Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες. 16 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 2.Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να διορίζονται σε θέσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 39 Συνθ. Ε.Κ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα γι’ αυτούς σε ειδικό νόμο. 3.Ο διορισμός αλλοδαπών πολιτών των κρατών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται μόνο στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις. 4. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορισθούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση της. Άρ θ ρο 5 Μ η εκ π λή ρ ωσ η στ ρ α τι ωτι κ ών υ πο χ ρ ε ώσ ε ων Δεν διορίζονται υπάλληλοι: α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, β) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. Άρ θ ρο 6 Η λικί α διο ρι σ μο ύ 1.Το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού, κατά κατηγορία, ορίζεται ως ακολούθως: Για τις κατηγορίες Π Ε, ΤΕ και ΔΕ το 21ο έτος της ηλικίας. Για την κατηγορία ΥΕ το 20ό έτος της ηλικίας. 2.Ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού μπορεί να καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη μετά από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στους μετακλητούς και επί θητεία υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 3.Παρεκκλίσεις από το κατώτατο όριο ηλικίας της παρ.1 του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζεται μόνο για εξαιρετικούς υπηρεσιακούς λόγους με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 4.Για τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις παραγράφους 1 και 2 κατώτατων και ανώτατων ορίων ηλικίας για διορισμό, ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους για το ανώτατο. 17 5.Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. 6.Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. 7.Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη. ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 8.Διατάξεις που προβλέπουν κατώτατα όρια ηλικίας διορισμού μικρότερα από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν. Άρ θ ρο 7 Υγ εί α 1.Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το διορισμό, εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με αναπηρία δεν θίγονται. «2. Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.»7 Άρ θ ρο 8 Π ο ινι κή κ α τ αδί κ η, στ ε ρ ητ ικ ή ή ε πικο υ ρι κή δι κα σ τι κή σ υμ π α ρ ά στ α σ η 1.Δεν διορίζονται υπάλληλοι: 8 α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β)Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. γ)Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 2.Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. Άρ θ ρο 9 Δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4210/2013,ΦΕΚ254/21.11.2013 7 8ΕΣ/Τ1/167/2007.Διορισμός.Εντελλόμενη μη νόμιμη, καθόσον μη νόμιμα διορίστηκε στο Τ.Ε.Ε., δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του Τμήματος Ποινικού Μητρώου έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για το αδίκημα της πλαστογραφίας και επομένως συντρέχει στο πρόσωπό του το κώλυμα διορισμού του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2683/1999. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Α πό λυ σ η α πό ά λλ η θ έ σ η γι α π ει θ α ρ χι κο ύ ς λό γ ο υς 18 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Άρ θ ρο 1 0 Χρό νο ς σ υ νδ ρο μή ς π ρο ϋ πο θ έ σ ε ων διο ρι σμο ύ 9 1.Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού, όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο. 2.Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διορισμού. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Β ΄ Π Λ Η Ρ Ω ΣΗ Θ Ε Σ Ε ΩΝ Άρ θ ρο 1 1 Π ρο γ ρ α μμ α τι σμό ς πλ ή ρ ωσ ης θ έ σ ε ων 1. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προγραμματίζουν σε ετήσια βάση τις ανάγκες τους σε τακτικό προσωπικό, υποχρεωτικώς μετά από γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης. 2.Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, συντονίζει τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών. Άρ θ ρο 1 2 Τ ρό πο ς πλή ρ ωσ ης θ έ σ ε ων 1.Η πλήρωση των θέσεων διέπεται από τις αρχές της ίσης ευκαιρίας συμμετοχής, της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της διαφάνειας και της δημοσιότητας. 2.Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό, γραπτό και, κατ’ εξαίρεση, προφορικό ή με σειρά προτεραιότητας, βάσει σαφώς καθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος και όπως ορίζει ο νόμος. 3. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν κατ’ εξαίρεση διορισμό χωρίς την τήρηση των διατάξεων της παρ. 2 εξακολουθούν να ισχύουν. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Άρ θ ρο 1 3 19 Αρ μό διο ό ργ α νο 1. Οι διαδικασίες διορισμού τελούν υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ή διενεργούνται από αυτήν. ΦΕΚ-54 Α/14.3.2012, παρ. 34 του άρθρο ένατο: “34. Δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση σε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν να διορισθούν, εφόσον επιλεγούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε άλλη θέση του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς να θεωρείται ότι ο διορισμός τους εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 υπό την προϋπόθεση προγενέστερης ή ταυτόχρονης με το διορισμο παραιτησής τους από τη θέση που κατέχουν”. 9N.4057/2012, ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 2. Κατά των πράξεων της ανεξάρτητης αυτής αρχής επιτρέπεται στον αρμόδιο Υπουργό η άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου. Άρ θ ρο 1 4 Π ρο κή ρ υξ η πλ ή ρ ωσ ης θ έσ ε ων 1.Κάθε διαδικασία διορισμού προϋποθέτει προηγούμενη προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε ειδικό τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Για την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πληροφόρησης των υποψηφίων, περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται δια του τύπου και ανακοινώνεται με άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο για τις προσλήψεις, όπως εκάστοτε αυτός ισχύει. 2.Δεν επιτρέπεται η προκήρυξη χωρίς προηγούμενη έγκριση για την πλήρωση των θέσεων από το εκάστοτε αρμόδιο κυβερνητικό όργανο, εφόσον απαιτείται, καθώς και βεβαίωση ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων. 3.Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν κατ’ εξαίρεση πλήρωση κενής θέσης χωρίς την πρόβλεψη σχετικής προκήρυξης εξακολουθούν να ισχύουν. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Γ΄ 10 11 12 13 ΔΙ Ο Ρ ΙΣΜ Ο Σ Άρ θ ρο 1 5 Υ πο χ ρ έ ωσ η διο ρι σμο ύ 10 ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ.31792/2014 Θέμα: ΘΕΜΑ: Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών» Σχετικά: Οι αριθ. α) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888/24.5.2013, (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ), β) ΔΙΔΑΔ /Φ.34 /42/οικ.33906/16.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΧ363), γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4) και δ) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ.18161/18-7-2014 (ΑΔΑ: 7Φ95ΧΜ7Ρ) σχετικές εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας. Ν. 4305/2014, ΦΕΚ-237/Α/31.10.2014 παρ.4 άρθρο 28: 4. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως μονίμου προσωπικού ή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με θητεία που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής που διορίζεται ή προσλαμβάνεται με διαδικασία που προβλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών του ν. 2190/1994 διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη. 11 Ν. 4305/2014, ΦΕΚ-237/Α/31.10.2014 άρθρο 33:1:.Δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Οι ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων από αυτό φορέων παραμένουν σε ισχύ.2.Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αποκλειστικά σε περίπτωση συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση διορισμού των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εφόσον κατά το χρόνο διορισμού/πρόσληψής τους δεν υφίσταται ή δεν επαρκούν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή δεν είναι δυνατή η προηγούμενη ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου οι υπάλληλοι που διορίζονται/προσλαμβάνονται σε συνιστώμενη με την πράξη διορισμού/πρόσληψης προσωποπαγή θέση, καταλαμβάνουν την πρώτη οργανική θέση που κενώνεται με ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης, κατόπιν προηγούμενης ανακατανομής των θέσεων εφόσον η οργανική θέση που κενώνεται δεν είναι αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας. 3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής και για το διορισμό των αποφοίτων της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.4.Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα των προηγούμενων παραγράφων καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος. Ν. 4305/2014, ΦΕΚ-237/Α/31.10.2014 άρθρο 60: Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων, θα καταλαμβάνουν τις κενές οργανικές θέσεις τις οποίες δεσμεύουν με παράλληλη κατάργηση των προσωποπαγών θέσεων. 13 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 12 20 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Οι επιτυχόντες που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων. Άρ θ ρο 1 6 Αρ μο διό τη τ α έ κδο ση ς κα ι τύ πο ς π ρ άξ ης διο ρι σμο ύ 1.Οι δημόσιοι υπάλληλοι διορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. 2.Οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου διορίζονται με απόφαση του ανώτατου μονομελούς οργάνου διοίκησης του και, αν δεν υπάρχει, του προέδρου του συλλογικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου. Άρ θ ρο 1 7 Δη μο σ ί ευ σ η κ αι κο ι νο π ο ίη ση π ρ ά ξη ς διο ρισ μο ύ 1. Περίληψη της πράξης διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον διοριζόμενο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση.14 15 16 2. Η κοινοποίηση στον διοριζόμενο γίνεται με έγγραφο της οικείας αρχής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισμού και το οποίο Ν.3943/2011-ΦΕΚ Α 66/31.3.2011(…) Άρθρο 49 Άλλες διατάξεις(…) 9. Καθιερώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 η υποχρέωση των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, για την τήρηση των στοιχείων για το διορισμό/πρόσληψη προσωπικού ή μεταφορά από τους φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως θ΄του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009, καθώς και την αποχώρηση, μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, στην Κεντρική Βάση Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 14 Τα στοιχεία της απόφασης διορισμού/πρόσληψης, μεταφοράς ή αποχώρησης του προσωπικού αυτού πριν τη δημοσίευση της σχετικής πράξης ή της έκδοσής της, όπου δεν απαιτείται δημοσίευση αυτής, καταγράφονται υποχρεωτικά με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού, στο ηλεκτρονικό προσωπικό μητρώο της ανωτέρω βάσης δεδομένων. Για την ως άνω καταγραφή εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο του κύρους της διαδικασίας πρόσληψης/διορισμού, μεταφοράς ή αποχώρησης του ανωτέρω προσωπικού. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Η παράλειψη της ανωτέρω διαδικασίας συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄). 21 10. Όλες οι ατομικές πράξεις διορισμού ή πρόσληψης του τακτικού προσωπικού των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009, πριν από την έκδοση ή τη δημοσίευσή τους, όπου αυτή απαιτείται, αποστέλλονται για τον έλεγχο της τήρησης του λόγου μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις στο σύνολο των φορέων στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο έλεγχος αφορά στη διασφάλιση της τήρησης των οριζομένων στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει. Για την τήρηση των ανωτέρω εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο του κύρους της διαδικασίας διορισμού ή πρόσληψης. ΔΙΠΙΔΔ/Β10 Ε.Ε./103/οικ.6852/2012.ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Πράξεων Πρόσληψης και Λύσης σύμβασης εργασίας του Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου- Εργασιακή Εφεδρεία 15 Π.Δ.113/2010- ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22.11.2010 (ΔΙΟΡ.ΣΦΑΛΜ.ΦΕΚ 209/Α/10.12.2010)(..)Άρθρο 11 Ακυρότητες πράξεων (…) 3. Για διορισμούς, εντάξεις, μετατάξεις και προαγωγές κάθε κατηγορίας προσωπικού που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση, οι Υ.Δ.Ε. βεβαιώνουν την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων. Δεν γίνεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων αν προηγουμένως δεν παρασχεθεί βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης. 16 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία του είτε στον ίδιο είτε σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν. Με το έγγραφο αυτό τάσσεται και εύλογη προθεσμία τριάντα (30) το πολύ ημερών για ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας. Αν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσμία, θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες, μόνο μία φορά, για εξαιρετικούς λόγους. 3.Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 1, η πράξη διορισμού θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση και από την ημέρα αυτή αρχίζει η προθεσμία για ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας. Άρθρο 18 Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης 1. Η υπαλληλική σχέση καταρτίζεται με το διορισμό και την αποδοχή του. 2. Η αποδοχή δηλώνεται με την ορκωμοσία. Άρ θ ρο 1 9 Ο ρ κ ωμο σί α - Α ν άλ ηψ η υ πη ρ ε σί ας 1.Ο όρκος δίνεται ενώπιον του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη διορισμού ή του οργάνου που ορίζεται στο έγγραφο της κοινοποίησης. Ο όρκος έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου.» Ο όρκος των αλλοδαπών έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους της και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου.» Όσοι δηλώνουν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, παρέχουν, αντί όρκου, την ακόλουθη διαβεβαίωση: «Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου, ότι θα φυλάττω πίστη στην Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου.» 2. Η ορκωμοσία βεβαιώνεται με πρωτόκολλο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον ορκιζόμενο και το όργανο ενώπιον του οποίου ορκίζεται. Η ανάληψη καθηκόντων πιστοποιείται με έκθεση, που υπογράφεται από τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας και τον υπάλληλο. Η έκθεση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της χρονολογίας ανάληψης καθηκόντων. 3.Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Άρ θ ρο 2 0 1.Η πράξη διορισμού ανακαλείται υποχρεωτικά, εάν ο διοριζόμενος δεν αποδέχτηκε το διορισμό ρητώς ή σιωπηρώς ή δεν εκπλήρωσε άλλες νόμιμες πρόσθετες υποχρεώσεις πριν από την ανάληψη υπηρεσίας. 2.Η πράξη διορισμού, που έγινε κατά παράβαση νόμου, ανακαλείται εντός διετίας από τη δημοσίευσή της. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η πράξη διορισμού ανακαλείται, εάν αυτός που διορίστηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία ή εάν ο διορισμός του έγινε κατά παράβαση των άρθρων 4 και 8 του παρόντος Κώδικα. 3.Ο υπάλληλος, του οποίου η πράξη διορισμού ανακλήθηκε κατά την προηγούμενη παράγραφο, υπέχει τις ευθύνες των δημοσίων υπαλλήλων για το χρόνο κατά τον οποίο άσκησε τα καθήκοντα του και οι πράξεις του είναι έγκυρες. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Αν ά κλη σ η διο ρι σμο ύ 22 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 4.Οι διατάξεις της παρ. 2 για απαγόρευση ανάκλησης της πράξης διορισμού μετά την πάροδο διετίας δεν εφαρμόζονται, όταν η πράξη διορισμού ακυρώνεται δικαστικώς. Άρ θ ρο 2 1 Αν α διο ρισ μό ς 1.Ο υπάλληλος, που απολύθηκε λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, αναδιορίζεται μέσα σε μία (1) πενταετία από την απόλυση, εφόσον: α) είχε τουλάχιστον τριετή ευδόκιμη υπηρεσία, β) υπέβαλε αίτηση αναδιορισμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την απόλυση, γ) έχει όλα τα τυπικά προσόντα, εκτός από την ηλικία, που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης κατά το χρόνο του αναδιορισμού. 2.Ο υπάλληλος αναδιορίζεται μετά από γνωμοδότηση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται ότι αποκαταστάθηκε η σωματική ή πνευματική του ικανότητα, σε βαθμό που του επιτρέπει να ασκεί τα καθήκοντα του. Ο υπάλληλος παραπέμπεται στην επιτροπή μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναδιορισμού. 3. Για τον αναδιορισμό αποφασίζει το υπηρεσιακό συμβούλιο. Ο υπάλληλος αναδιορίζεται με το βαθμό που έφερε κατά το χρόνο της απόλυσης του. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κατά το χρόνο του αναδιορισμού κενή θέση, συνιστάται προσωποπαγής θέση με την απόφαση αναδιορισμού. Ο αναδιοριζόμενος σε προσωποπαγή θέση καταλαμβάνει την πρώτη θέση που κενούται στον οικείο κλάδο και βαθμό. 4. Οι διατάξεις των άρθρων 16 έως και 20 που αναφέρονται στο διορισμό ισχύουν και για τον αναδιορισμό. Άρ θ ρο 2 2 Β α θμό ς δ ιο ριζο μ έ νο υ 1. Ο διοριζόμενος εισέρχεται στην υπηρεσία με τον εισαγωγικό βαθμό που προβλέπεται στον οικείο κλάδο. 2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται ο διορισμός, σε βαθμό ανώτερο του εισαγωγικού, προσώπων τα οποία έχουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εφόσον αυτό προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Άρ θ ρο 2 3 Π ρο σ ωπι κό μη τ ρ ώο το υ υ π αλ λή λο υ 17 18 τήρησης και ενημέρωσης του προσωπικού μητρώου των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 17178/2004.Τρόπος e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 18Ν.3943/2011-ΦΕΚ 23 66/Α/31.3.2011(..)Άρθρο 49 Άλλες διατάξεις (…) 9. Καθιερώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 η υποχρέωση των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, για την τήρηση των στοιχείων για το διορισμό/πρόσληψη προσωπικού ή μεταφορά από τους φορείς των περιπτώσεων στ' έως θ'του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009, καθώς και την αποχώρηση, μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, στην Κεντρική Βάση Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία της απόφασης διορισμού/πρόσληψης, μεταφοράς ή αποχώρησης του προσωπικού αυτού πριν τη δημοσίευση της σχετικής πράξης ή της έκδοσής της, όπου δεν απαιτείται δημοσίευση αυτής, καταγράφονται υποχρεωτικά με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού, στο ηλεκτρονικό προσωπικό μητρώο της ανωτέρω βάσης δεδομένων. Για την ως άνω καταγραφή εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο του κύρους της διαδικασίας πρόσληψης/διορισμού, μεταφοράς ή αποχώρησης του ανωτέρω προσωπικού. Η παράλειψη της ανωτέρω διαδικασίας συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'). 10.Όλες οι ατομικές πράξεις διορισμού ή πρόσληψης του τακτικού προσωπικού των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009, πριν από την έκδοση ή τη δημοσίευσή τους, όπου αυτή απαιτείται, αποστέλλονται για τον έλεγχο της τήρησης του λόγου μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις στο σύνολο ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 1.Το προσωπικό μητρώο συγκροτείται μετά το διορισμό του υπαλλήλου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 2. Ειδικότερα το προσωπικό μητρώο περιλαμβάνει: α) Τα στοιχεία της ταυτότητας του υπαλλήλου, τα στοιχεία συζύγου και των παιδιών του, καθώς και τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του άρθρου 28 του παρόντος. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται από τον υπάλληλο με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στην υπηρεσία του κατά το διορισμό του. Με τον ίδιο τρόπο δηλώνεται υποχρεωτικά κάθε ουσιώδης μεταβολή των στοιχείων αυτών. β) Τους τίτλους σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα. γ) Αποφάσεις, έγγραφα ή άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή γενικά κατάσταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εκθέσεις αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων. δ) Κάθε άλλο στοιχείο που ο υπάλληλος καταθέτει ο ίδιος στην υπηρεσία του ζητώντας να συμπεριληφθεί στο προσωπικό του μητρώο, εφόσον σχετίζεται με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα και είναι πρόσφορο για την αξιολόγηση του. 3. Κάθε υπάλληλος δικαιούται να λάβει γνώση του προσωπικού μητρώου του. 4.Η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού υποχρεούται να τηρεί, να φυλάσσει και να ενημερώνει το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Η παράλειψη των υπόχρεων για εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου συνιστά το παράπτωμα της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107. 5.Η αρμόδια υπηρεσία, σε περίπτωση μετάθεσης του υπαλλήλου, συγκροτεί βοηθητικό προσωπικό μητρώο με τα απαραίτητα στοιχεία, το οποίο τον συνοδεύει. 6.Το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου τίθεται υπόψη του υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλου οργάνου που είναι αρμόδιο για τη διενέργεια υπηρεσιακών κρίσεων. 7.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται ο τρόπος τήρησης και ενημέρωσης του προσωπικού μητρώου, κύριου και βοηθητικού, ο χρόνος περιοδικής καταστροφής των εκθέσεων αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων, η μετά από αίτηση του υπαλλήλου αφαίρεση στοιχείων, καθώς και η σχετική διαδικασία, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. ΥΠ Ο Χ Ρ Ε ΩΣ Ε Ι Σ - Π Ε Ρ ΙΟ Ρ Ι ΣΜ Ο Ι – Κ ΩΛ ΥΜ ΑΤ Α ΑΣ Τ ΙΚ Η ΕΥΘ ΥΝ Η Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Α΄ των φορέων στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο έλεγχος αφορά στη διασφάλιση της τήρησης των οριζομένων στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει. Για την τήρηση των ανωτέρω εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο του κύρους της διαδικασίας διορισμού ή πρόσληψης. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Μ ΕΡΟ Σ Β ΄ 24 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr ΥΠ Ο Χ Ρ Ε ΩΣ Ε Ι Σ Τ Ω Ν ΥΠ ΑΛ Λ Η Λ ΩΝ Άρ θ ρο 2 4 Π ίσ τη σ το Σ ύν τ αγ μα Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του Κράτους, υπηρετεί μόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία. Άρ θ ρο 2 5 Νο μι μό τη τ α υ πη ρ ε σι ακ ών εν ε ρ γ ει ών 1.Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. 2.Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν. 3.Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό. 4.Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρηση του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν παραλείπει την προσυπογραφή ή θεώρηση, θεωρείται ότι προσυπέγραψε ή θεώρησε. 5.Οι προϊστάμενοι όλων των βαθμίδων οφείλουν να προσυπογράφουν τα έγγραφα που ανήκουν στην αρμοδιότητα τους και εκδίδονται με την υπογραφή του προϊσταμένου τους. Αν διαφωνούν, οφείλουν να διατυπώσουν εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις τους. Αν παραλείψουν να προσυπογράψουν το έγγραφο, θεωρείται ότι το προσυπέγραψαν. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 6.Ο υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνταξη, με κάθε μέσο, εγγράφου για θέμα της αρμοδιότητας του, εφόσον διαταχθεί γι’ αυτό από οποιονδήποτε από τους προϊσταμένους του. Αν διαφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του παρόντος άρθρου. 25 Άρ θ ρο 2 6 Ε χ εμ ύ θ ει α 1.Ο υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις. Οφείλει επίσης να τηρεί εχεμύθεια σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών. 2.Η υποχρέωση εχεμύθειας δεν αντιτάσσεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται δικαίωμα των πολιτών να λαμβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων. ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 3.Μαρτυρία ή πραγματογνωμοσύνη για θέματα απόρρητα επιτρέπεται μόνο με άδεια του οικείου Υπουργού. «4.Ο υπάλληλος που έχει χαρακτηρισθεί ως μάρτυς δημοσίου συμφέροντος κατά το άρθρο 45Β του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δεν παραλείπεται σε διαδικασία προαγωγής ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία ή τιμωρείται, απολύεται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο υφίσταται άλλη δυσμενή διακριτική μεταχείριση αμέσως ή εμμέσως και ιδίως σε θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης, μετακίνησης ή τοποθέτησης, κατά τη διάρκεια του αναγκαίου για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης χρόνου.» 19 Άρ θ ρο 2 7 Συ μ π ε ρι φο ρ ά υ π αλλ ήλο υ 20 1. Ο υπάλληλος οφείλει να συμπεριφέρεται εντός και εκτός της υπηρεσίας κατά τρόπο ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής εμπιστοσύνης. 2.Ο υπάλληλος οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια στους διοικούμενους και να τους εξυπηρετεί κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. 3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Άρ θ ρο 2 8 Π ε ριο υσ ια κ ή κα τ ά στ α σ η 21 22 1.Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, κατά το διορισμό του, την περιουσιακή κατάσταση του ίδιου, συζύγου και παιδιών του, εφόσον συνοικούν με αυτόν, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη μεταβολή της. Οι υπάλληλοι, εντός τριών (3) μηνών από την τέλεση γάμου, υποχρεούνται να δηλώσουν την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων τους. Οποιαδήποτε αγορά κινητών σημαντικής αξίας ή ακινήτων, από τον υπάλληλο ή τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, αιτιολογείται υποχρεωτικά με την υποβαλλόμενη δήλωση. Αν για την αγορά αυτή ο υπάλληλος επικαλείται οικονομική ενίσχυση προσώπων άλλων από τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, οφείλει να δηλώσει και την περιουσιακή κατάσταση αυτών. 2.Κάθε δύο (2) χρόνια η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού υποχρεούται να ζητεί από τους υπαλλήλους να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη μεταβολή ή μη της περιουσιακής τους κατάστασης. Στο άρθρο 26 προστίθεται παράγραφος 4 με την περ.6.α της παραγράφου ΙΕ.17 του άρθρου 1ου του νόμου νόμου 4254/2014, ΦΕΚ-85/Α/7.4.2014 19 20ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.8533/2012.ΘΕΜΑ: «Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς». 21ΥΠΕΣ/15806/2009.Εφαρμογή 22ΥΠΕΣ/5138/2008. άρθρου 28 του Υ. Κ. και του άρθρου 37 του Κ.Δ.Κ. περί δήλωσης περιουσιακής κατάστασης «Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2429/96 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 3213/2003 και Ν. 3242/2004» e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 3.Αν η μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του υπαλλήλου είναι δυσανάλογη προς τις αποδοχές και την εν γένει οικονομική του κατάσταση, η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να ενεργήσει έρευνα για την προέλευση των πόρων του υπαλλήλου. Αν μετά την έρευνα αυτή προκύψουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο υπάλληλος απέκτησε τους πόρους αυτούς κατά τρόπο που συνιστά ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα, ο αρμόδιος Υπουργός προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ποινική ή πειθαρχική δίωξη αυτού. Προκειμένου για υπαλλήλους 26 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τη δίωξη αυτή ασκούν και τα όργανα που είναι αρμόδια για την παραπομπή των υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο. 4.Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης συντάσσεται σε ειδικό έντυπο το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση μπορεί να οριστούν δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να αναγράφονται ή να συνοδεύουν τις δηλώσεις. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω δηλώσεις αποτελούν υποχρεωτικά αντικείμενο επεξεργασίας και διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τηρεί ειδικό μητρώο υπόχρεων και μεριμνά για τη μηχανογραφική επεξεργασία των δηλώσεων και την κατοχύρωση του απόρρητου χαρακτήρα των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές. 5. Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, επιφυλασσομένων των διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄) και της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄), διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από αίτημα της υπηρεσίας του υπαλλήλου είτε μετά από καταγγελία, από υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. 6.Η υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι ανεξάρτητη από την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Άρ θ ρο 2 9 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Χρό νο ς π αρο χ ής ερ γ ασί ας 23 24 25 27 23ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/2011 .ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας» 24ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/2011.ΘΕΜΑ: Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες. 25Ν.3986/2011, ΦΕΚ-152 Α/1-7-2011, παρ. 5 του άρθρου 37 : “5. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη.Με την αίτησή του ο υπάλληλος προσδιορίζει εάν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης ή των εργάσιμων ημερών.Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης.” ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 1.Ο υπάλληλος παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο.26 27 28 29 30 31 32 2.Εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο υπάλληλος οφείλει να εργαστεί και πέρα από το χρόνο εργασίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον υπάλληλο αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρ θ ρο 3 0 Κ α θ ήκο ντ α υ π αλλ ήλο υ 1.Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. 26ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/2011.ΘΕΜΑ: Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες 27ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/2011.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.». ΔΙΑΔΠ/1692/2006.Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. 28ΕΣ/Τ1/214/2007.Μη νόμιμη καταβολή του συνόλου των αποδοχών τακτικού υπαλλήλου, καίτοι ο ίδιος απασχολείται καθημερινώς επί τέσσερις ώρες, σε πενθήμερη βάση εργασίας (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και δεν εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1157/1981 ώστε να δικαιούται να λαμβάνει πλήρεις μηνιαίες αποδοχές αντί αυτών που αναλογούν σε τετράωρη καθημερινή απασχόληση. Ν.1157/1981.Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων"και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης.- (Α' 126). 29ΔΙΑΔΠ/4595/2007.Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, της αρμοδιότητας για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 125Α, Άρθρο 6 Παρ. 6. «Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών Τεχνικού Εξοπλισμού των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων..Ειδικότερα το ωράριο λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών καθιερώνεται σε 24ωρη ή 12ωρη βάση κατά τις εργάσιμες, Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες του έτους, μετά από απόφαση του οικείου Νομάρχη, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όπως σεισμοί, πλημμύρες, καταπτώσεις κ.λ.π..» 30Ν.3146/2003-ΦΕΚ - Ν.2732/1999,ΦΕΚ 154, Άρθρο 10 -Παροχή υπηρεσιών γεωπόνων και λοιπών υπαλλήλων «Οι γεωπόνοι του Υπουργείου Γεωργίας που υπηρετούν στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, καθώς και οι γεωπόνοι που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ασχολούνται με τους ζωοτεχνικούς ελέγχους, τους ποιοτικούς ελέγχους, τους ελέγχους ζωοτροφών, τους ποιοτικούς φυτοϋγειονομικούς ελέγχους των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τους ελέγχους για την πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, τους ελέγχους για τον προσδιορισμό των συντελεστών παραγωγής των ομοιογενών ελαιοκομικών ζωνών και με το πρόγραμμα δακοκτονίας, καθώς και οι γεωπόνοι και οι υπάλληλοι άλλων κλάδων που υπηρετούν στις παραπάνω υπηρεσίες και στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.Λ.Γ.Ε) και ασχολούνται σε εθνικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και πέραν του κανονικού ωραρίου, τις Κυριακές και ημέρες αργίας, εφόσον τούτο επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες. εορτές πανελλήνιας σημασίας καθώς και οι εθνικές και θρησκευτικές εορτές τοπικής σημασίας, που έχουν καθιερωθεί με Νόμους ή Διατάγματα και έχουν οριστεί ως αργίες 3136991/2005.Eθνικές 32ΥΠΕΣ/32218/2011.ΘΕΜΑ: Ωράριο ειδικών κατηγοριών προσωπικού ΟΤΑ Α΄ Βαθμού e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 -Ν.3613/2007-ΦΕΚ A 263/23.11.2007 άρθρου 23:Άρθρο 23- Μετακινήσεις τεχνικού προσωπικού Ν.Α. και αποζημίωση υπηρετούντων σε Γραφεία Νομαρχών 1….2. Στο προσωπικό των Γραφείων των Νομαρχών, τα οποία λειτουργούν σε 12ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα καταβάλλονται οι υπερωρίες που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει. 28 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση. 3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Β ΄ Π ΕΡ ΙΟ Ρ Ι ΣΜ Ο Ι Τ Ω Ν Υ Π ΑΛ Λ Η Λ Ω Ν Άρ θ ρο 3 1 Άσ κη σ η ι δι ωτι κο ύ έ ρ γο υ μ ε α μο ιβ ή 1.Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.33 2.Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης. 3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας. 4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. «5.Ο υπάλληλος επιτρέπεται να αποκτά αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως ή να εκμεταλλεύεται αυτό με εκμίσθωση, εφόσον απέκτησε τούτο είτε με γονική παροχή είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής είτε λόγω δωρεάς εν ζωή από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β΄ βαθμού ή από σύζυγο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τεχνικής φύσης που αφορούν τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και την εκμετάλλευση δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου στις περιπτώσεις αυτού του άρθρου.»34 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Άρ θ ρο 3 2 Συ μ μ ετο χ ή σ ε ετ αι ρ εί ε ς 1.Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρεσία του τη συμμετοχή του σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, εκτός των σωματείων και των κοινωφελών ιδρυμάτων. 2.Απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή μετά από άδεια ,από Υπαλλήλους. .ΥΠΕΣ/28625/08 .Χορήγηση άδειας διδακτικού έργου. 332/13365/0026/2008.Άσκηση 34 29 H παρ.5 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με την παρ.10 του άρθρου 18 του νόμου 4233/2014, ΦΕΚ-22 Α/29-1-2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr εμπορικής εταιρείας. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανώνυμης εταιρείας ή γεωργικού συνεταιρισμού με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου. Η άδεια χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του παρόντος. 3.Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγο του ή ανήλικα τέκνα τους μετοχών ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του. Ο υπάλληλος που κατά το διορισμό ο ίδιος ή σύζυγος του ή ανήλικα τέκνα του κατέχουν μετοχές ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εμπίπτουν στην απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω κληρονομιάς, υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις μεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη μετακίνηση του σε άλλη αρχή της υπηρεσίας του ή τη μετάταξη του σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η μετακίνηση ή μετάταξη είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του και διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 74 του παρόντος. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη μεταβίβαση των μετοχών ή την ολοκλήρωση της μετάταξης του, ο υπάλληλος εμπίπτει στο κώλυμα συμφέροντος του άρθρου 36 του παρόντος. 4.Διατηρούνται σε ισχύ ειδικές διατάξεις που αναφέρονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και θεσπίζουν πρόσθετους περιορισμούς για τους υπαλλήλους. 5.Επιτρέπεται η συμμετοχή υπαλλήλων με την υπηρεσιακή τους ιδιότητα σε συνεταιρισμούς ή στη διοίκηση ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες ελέγχονται από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α. και τις δημόσιες επιχειρήσεις, όταν τούτο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Γ΄ ΑΣ ΥΜ Β ΙΒ Α Σ ΤΑ Ε ΡΓΑ Ή Ι Δ ΙΟ ΤΗ Τ ΕΣ Άρ θ ρο 3 3 Έ ργ α α συ μβί βα σ τ α μ ε το βο υλ ε υτι κό α ξί ωμα Απαγορεύεται στους υπαλλήλους η άσκηση έργων ασυμβίβαστων, κατά τις κείμενες διατάξεις, με το βουλευτικό αξίωμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 32 του παρόντος. Άρ θ ρο 3 4 Δικ ηγο ρι κ ή ι διό τη τ α Η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του δικηγόρου, εκτός αν ειδικές διατάξεις ορίζουν διαφορετικά. Κ α το χή δ ε ύτ ε ρ ης θ έ σ η ς 1.Απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου, με οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση: α) δημοσίων υπηρεσιών, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) Ο.Τ.Α., συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων αυτών, δ) δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, ε) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και στ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νομικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Άρ θ ρο 3 5 30 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 2.Διατάξεις ειδικών νόμων που επιτρέπουν το διορισμό σε δεύτερη θέση εξακολουθούν να ισχύουν. 35 3.Υπάλληλος που κατά παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση. √«2/78400/0022/14-11-2011 ΑΔΑ: 4577Η-5ΕΤ (…) Διευκρινίζεται ότι για τους ιερείς, που κατέχουν ταυτόχρονα και δεύτερη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και σε ΟΤΑ, έχουν εφαρμογή πλέον οι γενικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α')36 37 38 , δηλαδή θα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης (ως τέτοια θέση λαμβάνεται η πρώτη χρονικά) και το 30% των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Δ΄ Κ ΩΛ ΥΜ ΑΤ Α Άρ θ ρο 3 6 Κ ώλυ μ α συ μ φέ ρο ν το ς 1.Ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατομικώς είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου να αναλαμβάνει την επίλυση ζητήματος ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή σύζυγος του ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό ή πρόσωπο με το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης. 2.Η παράβαση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί λόγο ακυρώσεως της σχετικής διοικητικής πράξης. 3.Υπάλληλοι που είναι σύζυγοι ή συγγενείς μεταξύ τους έως και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ίδιου συλλογικού οργάνου. 35 Οικ.2087/113/2011.ΘΕΜΑ : «Απασχόληση συνταξιούχων – Αντικατάσταση άρθρου 63 του ν.2676/1999» (ΦΕΚ 218 Α) (…) Άρθρο 24. : Υποβολή δηλώσεων - Ρύθμιση ειδικών θεμάτων (…)3. Λειτουργοί, υπάλληλοι και μισθωτοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθ. 1 του ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65 Α), οι οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και στα άλλα ΝΠΔΔ, λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και τα τριάντα εκατοστά (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος ή από άλλες ειδικές περί τούτου διατάξεις. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 36Ν.2530/23-10-1997 31 μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου.(..) 4. Όσον αφορά τους ιερείς οι οποίοι κατέχουν και θέση εκπαιδευτικού, διοικητικού υπαλλήλου κ.λ.π., σας παραπέμπουμε στην αριθμ. 14403/Α1/9-2-2012 (ΑΔΑ : ΒΟΖΙ9-ΣΔΣ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία ως κύρια οργανική θέση για τους ανωτέρω θεωρείται η θέση του εκπαιδευτικού, διοικητικού κ.λ.π. 372/20433/0022/8.3.2012.ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση 3814403/Α1/2012.Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της αρ. πρωτ. οικ.2/78400/0022/14-1-2011 εγκυκλίου της Διεύθυνσης 22ης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατά το μέρος που αφορά τους κληρικούς που κατέχουν παράλληλα και δεύτερη θέση στο Δημόσιο» Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. 2/3497/0022/26-1-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης 22ης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 4.Ο υπάλληλος υποχρεούται να ζητήσει την εξαίρεση του από κάθε ενέργεια των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν ο ίδιος έχει κώλυμα. Άρ θ ρο 3 7 Κ ώλυ μ α εν το πιό τ ητ α ς 1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, είναι δυνατόν να ορίζεται ότι οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών δεν μπορούν να υπηρετούν στον τόπο καταγωγής των ίδιων ή των συζύγων τους. Αν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση ζητείται η γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή για την περιφέρεια τέως διοικήσεως πρωτευούσης και την περιφέρεια του Δήμου Θεσσαλονίκης και των όμορων δήμων, καθώς και σε δήμους ή κοινότητες άγονων, προβληματικών ή νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Ε΄ ΑΣ Τ ΙΚ Η Ε ΥΘ ΥΝΗ Άρ θ ρο 3 8 Ασ τι κή ε υ θύ ν η 39 1. Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπάλληλος ευθύνεται επίσης για την αποζημίωση την οποία κατέβαλε το Δημόσιο σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια. Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις του. 2.Σε περίπτωση δόλου του υπαλλήλου, αυτός παραπέμπεται υποχρεωτικώς στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση βαρείας αμέλειας, αν ο υπάλληλος παραπεμφθεί, το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις, μπορεί να καταλογίσει σε αυτόν μέρος μόνο της ζημιάς που επήλθε στο Δημόσιο ή της αποζημίωσης που το τελευταίο υποχρεώθηκε να καταβάλει. 39ΔΙΔΑΔ/16736/2009.Νομική προστασία μονίμων δημοσίων υπαλλήλων.Βλέπε σχετική τροποποίηση με τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 13 του ν.3790/2009 ΔΙΔΑΔ/449/2009.Νομική προστασία μονίμων δημοσίων υπαλλήλων 249567/2008.Νομική Κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών εις βάρος τους διώξεων. 263291/2008.Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους. 95728/2007.Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους. 34464/2007.Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους. 21276/2007.Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους. ΔΙΔΑΔ/10070/2007.Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους. Δ17γ/07/148/2006.Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών εις βάρος τους διώξεων e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Δ17γ/273/1/2008.Αποδοχή της αριθμ. 415/2008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων.(επισυνάπτεται) 32 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 3.Αν περισσότεροι υπάλληλοι προξένησαν από κοινού ζημιά στο Δημόσιο, ευθύνονται εις ολόκληρον κατά τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου. 4. Η αξίωση του Δημοσίου κατά υπαλλήλων του για αποζημίωση στις περιπτώσεις της παρ. 1 παραγράφεται σε πέντε (5) έτη. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, η πενταετία αρχίζει αφότου το αρμόδιο όργανο για την υποβολή της αίτησης καταλογισμού έλαβε γνώση της ζημιάς και του λόγου αυτής, και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου, αφότου το Δημόσιο κατέβαλε την αποζημίωση. 5. Η αστική ευθύνη των δημόσιων υπολόγων και των διατακτών διέπεται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις. 6.Ειδικές διατάξεις για την προσωπική αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων έναντι των τρίτων διατηρούνται σε ισχύ.40 Μ ΕΡΟ Σ Γ΄ ΔΙ Κ Α Ι ΩΜ ΑΤ Α Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Α΄ Μ Ο ΝΙΜ Ο ΤΗ ΤΑ Άρ θ ρο 3 9 Δικ αί ωμ α μο ν ιμό τ ητ α ς - Ε ξ αι ρ έσ ει ς 1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι, εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν. 2. Εξαιρούνται από τη μονιμότητα οι κατά την παρ. 5 του άρθρου 103 του Συντάγματος υπάλληλοι. 3.Μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, καταλαμβάνουν θέσεις υπαλλήλων της παρ. 2, διατηρούν τη μονιμότητά τους. Άρ θ ρο 4 0 Δο κι μ ασ τι κ ή υ π η ρ ε σί α - Μ ο νιμο πο ίη σ η e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της οποίας απολύονται για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους μόνο μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. 33 40Ν.3316/2005 ΦΕΚ 42/Α/22.2.2005.(…)Άρθρο 42 .Άλλες διατάξεις.1. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά τεχνικού υπαλλήλου, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση του κυρίου του έργου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπιση του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με αμοιβή που υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, άλλως καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται ο κύριος του έργου προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτόμενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αμοιβής και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης λεπτομέρεια. ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 2.Οι δόκιμοι υπάλληλοι, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, παρακολουθούν προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης που οργανώνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 47 του παρόντος. 3.Με τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας οι υπάλληλοι μονιμοποιούνται αυτοδίκαια, με εξαίρεση τους υπαλλήλους στους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή για τους οποίους υφίσταται πειθαρχική εκκρεμότητα ή υπάρχει δυσμενής έκθεση αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις για τη μονιμοποίηση ή μη αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Για την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου που είναι αρμόδιο για το διορισμό. 4. Κατά της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου για την απόλυση δοκίμου υπαλλήλου, σύμφωνα με την παρ. 1, καθώς και κατά της απόφασης περί μη μονιμοποίησης του σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 5.Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) δεν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία. 6.Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν δοκιμαστική υπηρεσία μεγαλύτερης διάρκειας εξακολουθούν να ισχύουν. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Β ΄ Μ ΙΣΘ Ο Σ - ΣΥ ΝΘ Η Κ Ε Σ ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ Σ Άρ θ ρο 4 1 Δικ αί ωμ α - Αξ ί ωση μι σ θο ύ 41 1. Ο υπάλληλος έχει δικαίωμα σε μισθό. Ο μισθός καθορίζεται σε μηνιαία βάση και έχει σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση του υπαλλήλου. 2. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. 3. Η αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας. 4. Προκειμένου περί υπαλλήλου, ο οποίος επανέρχεται από την κατάσταση της διαθεσιμότητας ή της αργίας στα καθήκοντα του, η αξίωση για πλήρη μισθό αρχίζει από την επανάληψη των καθηκόντων του. 6. Οι αποδοχές που παρέχονται μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης αντί για σύνταξη, σύμφωνα με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία, δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Άρ θ ρο 4 2 Χρό νο ς κ α τ αβο λ ής μι σ θο ύ Ο μισθός προκαταβάλλεται στην αρχή κάθε δεκαπενθημέρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της διατάξεων -εγκυκλίων για το νέο ενιαίο Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο-εργασιακή εφεδρεία ,κωδικοποιημένες έως και τις διατάξεις του ν.4057/2012-ΦΕΚ 54/Α/2012 και του ν. 4058/2012 -ΦΕΚ 63 Α/22-3-2012 41N.4024/2011.Συλλογή e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 5. Η αξίωση του υπαλλήλου για μισθό παύει με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης. 34 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται διαφορετικά ο χρόνος καταβολής του μισθού. Άρ θ ρο 4 3 Π ό τ ε δ εν ο φε ίλ ε τ αι μ ισ θό ς 1.Δεν οφείλεται μισθός όταν ο υπάλληλος από υπαιτιότητα του δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει. 2. Η περικοπή του μισθού στις περιπτώσεις της παρ. 1 ενεργείται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ειδοποιήσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος. Κατά της πράξης αυτής, η οποία κοινοποιείται με απόδειξη στον υπάλληλο, επιτρέπεται προσφυγή στο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση. Η άσκηση της προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφαίνεται οριστικώς. 3.Σε περίπτωση κινήσεως της διαδικασίας απολύσεως του υπαλλήλου λόγω ανίατης ασθένειας καταβάλλεται ο μισθός ενέργειας ή διαθεσιμότητας ως τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, όχι όμως πέρα από έξι (6) μήνες από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας ή της διαθεσιμότητας. Άρ θ ρο 4 4 Ό ρο ι υγ ιε ιν ής κ αι α σ φά λει α ς 42 της υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής. 4231119/2008.Τροποποίηση 69521/2008.Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης-Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων.Επισυνάπτεται το Α.Π. 713/412-2007 έγγραφο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 53361/2006.Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής. » 95/1999.Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης. 88/1999.Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 17/1996.Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. 16/1996.Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 398/1994.Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/270/EOK" 35 396/1994.Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ". 157/1992.Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του ν. 1568/85 <Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων (177/Α) στο Δημόσιο ΝΠΠΔ και ΟΤΑ. 130558/1989. «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ » 88555/1988.Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.. 294/1988.Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" 1568/1985.Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα στη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους. 2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και ύστερα από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, ιδρύεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οργανική μονάδα για την εποπτεία και τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται το επίπεδο της οργανικής μονάδας και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Γ΄ Θ ΕΜ ΕΛ Ι ΩΔ Η Δ ΙΚ Α Ι Ω Μ ΑΤΑ Άρ θ ρο 4 5 Ελ ε υ θε ρ ία τ η ς έκ φρ α σ ης 1. Η ελευθερία της έκφρασης των πολιτικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, όπως και των επιστημονικών απόψεων και της υπηρεσιακής κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής, αποτελεί δικαίωμα των υπαλλήλων και τελεί υπό την εγγύηση του Κράτους. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των υπαλλήλων λόγω των πεποιθήσεων ή των απόψεων τους ή της κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής. 2. Η συμμετοχή των υπαλλήλων στην πολιτική ζωή της Χώρας επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρ θ ρο 4 6 Συ ν δικ αλ ισ τι κή ελ ευ θ ε ρί α κ αι δικ αί ωμ α α π ε ρ γία ς 1.Η συνδικαλιστική ελευθερία και η ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με αυτήν δικαιωμάτων διασφαλίζονται στους υπαλλήλους. 2.Οι υπάλληλοι μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, να γίνονται μέλη τους και να ασκούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. 3.Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των υπαλλήλων και ασκείται από τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις ως μέσο για τη διασφάλιση και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους και ως εκδήλωση αλληλεγγύης προς άλλους εργαζόμενους για τους αυτούς σκοπούς. Το δικαίωμα της απεργίας ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που το ρυθμίζει. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Δ΄ ΕΚ Π Α ΙΔ Ε ΥΣ Η Π ΡΟ Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ Άρ θ ρο 4 7 Υ πη ρ ε σι ακ ή ε κ π αίδ ε υ σ η 1.Η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εκτελούνται στην Ελλάδα ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 4.Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται με τις αρμόδιες αρχές για τους όρους, την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας των μελών τους. 36 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 2.Η εισαγωγική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τόσο για την υπηρεσία όσο και για τον υπάλληλο. Γίνεται κατά την πρώτη διετία από το διορισμό του υπαλλήλου και έχει ως σκοπό την εξοικείωση του υπαλλήλου με τα αντικείμενα της υπηρεσίας του και τα καθήκοντα του ως δημοσίου υπαλλήλου γενικότερα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να φροντίζουν για την πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό. Δεν γίνεται προαγωγή υπαλλήλου στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμό εάν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εισαγωγική εκπαίδευση. Ευθύς ως ο υπάλληλος ολοκληρώσει την εισαγωγική εκπαίδευση, η προαγωγή διενεργείται αναδρομικώς με όλες τις συνέπειες. 3.Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική. 4.Η μετεκπαίδευση έχει ως σκοπό την απόκτηση από τον υπάλληλο των ειδικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Γίνεται σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ιδίως σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η μετεκπαίδευση μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική. 5.Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών που εκτελούνται σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με Τ.Ε.Ι.. Ως προγράμματα ή κύκλοι μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται όσα καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Ε΄ Κ ΑΝΟ Ν ΙΚ Η ΑΔ Ε ΙΑ 43 Άρ θ ρο 4 8 Δικ αί ωμ α κ ανο νι κή ς άδ ει ας 1.Οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους. Η άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους δημόσιας πραγματικής υπηρεσίας. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 2.Οι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες αν ακολουθούν εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών και είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες αν ακολουθούν εβδομάδα έξι (6) εργασίμων ημερών. 37 Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε (25) ή τριάντα (30) εργασίμων ημερών προκειμένου για πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, αντίστοιχα. Φ.351.5/43/67822/Δ1/2014 Θέμα: ΘΕΜΑ: «Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ΑΔΑ: ΒΙΦΦΧ-ΞΡΜ 43 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 3.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να προσαυξάνεται ως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ο αριθμός των ημερών κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές.44 4.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος. 5.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προσαυξάνεται η κανονική άδεια των υπαλλήλων που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο αριθμός των ημερών προσαύξησης της κανονικής άδειας. Άρ θ ρο 4 9 Χο ρ ήγ η ση κ α νο νι κ ής ά δ ει ας 4546 47 48 49 1.Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, από 15 Μαίου έως 31 Οκτωβρίου. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθοριστεί με απόφαση του οικείου Υπουργού και κατά την περίοδο αυτή βρίσκονται στην αιχμή της λειτουργίας τους ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. Όταν με αίτηση του υπαλλήλου ολόκληρη η άδεια χορηγείται εκτός από την περίοδο αυτή, προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η προσαύξηση αυτή δεν χορηγείται όταν ο υπάλληλος κάνει χρήση της κανονικής του άδειας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. 2.Η υπηρεσία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, χορηγεί υποχρεωτικά σε αυτόν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους την κανονική άδεια που δικαιούται και αν ακόμα δεν την ζητήσει. 3.Επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο. 4.Η άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο ΣΤ ΄ ΑΔ Ε Ι Ε Σ Δ Ι ΕΥ Κ Ο Λ Υ Ν Σ Ε ΩΝ 44ΔΙΔΑΔ/6378/2008.Προσαύξηση 45 της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/739/25703/2014 Θέμα: ΘΕΜΑ: Μεταφορά κανονικής άδειας 46ΥΠΕΣ/ΔΙΔΑΔ/14346/2008.Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 47ΔΙΔΑΔ/19246/2007.Δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας 48ΔΙΔΑΔ/12254/2007.Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. 49Π.Δ./75/2008.Άδειες προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Άρ θ ρο 5 0 38 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Δικ αί ωμ α ει δι κή ς άδ ε ι ας 50 51 52 1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου και τριών (3) εργασίμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού. Επίσης δικαιούνται κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. «Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.»53 2.Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα νοσήματα του προηγούμενου εδαφίου. 3.Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down. 4.Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας. 54 5.Υπάλληλος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 «6.Υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας δικαιούται μηχανογραφική άδεια, μετά πλήρων αποδοχών, μίας (1) ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια χορηγείται 39 50ΥΠΕΣ/ΔΙΔΑΔ/14346/2008.Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 51ΥΠΕΣ/2149/2009.Συνδικαλιστικές 52ΔΙΔΑΔ/21545/2010.Χορήγηση 53Προσθήκη άδειες αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 3584/2007 ,με την παράγραφο 2 3801/3.9.2009 ΦΕΚ A 163/4.9.2009 άρθρο 18 του ν. Τροποποίηση διατάξεων του Υ.Κ. σχετικά με δικαίωμα αναρρωτικής άδειας, β) επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού). 542/23151/0004/2009.α) ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν εξαντληθεί στο διάστημα αυτό, δεν μεταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο. 55»56 57 «(6)7.Λοιπές άδειες που προβλέπονται από κείμενες ειδικές διατάξεις διατηρούνται.»58 «7. «Υπάλληλος που εργάζεται πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του, δικαιούται υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης με αποδοχές, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες το έτος. 59» Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μόνον εφόσον: α) προκύπτει από το σύστημα ελέγχου τήρησης του ωραρίου ότι ο υπάλληλος έχει εργαστεί τουλάχιστον μία (1) ώρα ανά ημέρα πέραν του νόμιμου ωραρίου του, β) ο άμεσα προϊστάμενός του και ο προϊστάμενος της άμεσα υπερκείμενης οργανικής μονάδας και εφόσον δεν υπάρχει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού, βεβαιώνει εγγράφως ότι ο υπάλληλος εργάστηκε πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του, για εξαιρετικά επείγουσα και ιδιαίτερα σημαντική εργασία που έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία και γ) ο υπάλληλος δεν έχει λάβει υπερωριακή αμοιβή για το χρόνο που εργάστηκε πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του. «Προκειμένου να χορηγηθεί μία (1) ημέρα υπηρεσιακή άδεια, ο υπάλληλος πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχι− στον μία (1) ώρα ανά ημέρα, πέραν του νόμιμου ωραρίου του και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το 75% του ισχύοντος για αυτόν ημερήσιου ωραρίου60» »61 Άρ θ ρο 5 1 Άδ ει ε ς χ ωρί ς α πο δο χ ές 1. Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, μετά από αίτηση του, άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.62 «Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του.» 63 Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 50 καταργήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 1ου του νόμου 4210/2013,ΦΕΚ-254/21.11.2013. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα με τις ως άνω καταργούμενες διατάξεις και αφορά υπαλλήλους ή λειτουργούς του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδι− οίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού παύει να ισχύει. 55 56ΝΣΚ/401/2007.Η μηχανογραφική άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ.6 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν χορηγείται επιπλέον της άδειας που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 130558/12-6-1989 Κ.Υ.Α., η οποία έχει κυρωθεί με το άρθρο 27 του Ν 1876/1990. επιτροπές-μειωμένο Ωράριο. Η παράγραφος 7 αναριθμέιται σε παράγραφο 6 με την παράγραφο 2 του άρθρου 1ου του νόμου 4210/2013,ΦΕΚ254/21.11.2013 58 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παρ. 10α του άρθρου 26 του νόμου 4325/2015, ΦΕΚ47/Α/11.5.2015 59 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παρ. 10β του άρθρου 26 του νόμου 4325/2015, ΦΕΚ47/Α/11.5.2015 61 Η παράγραφος 7 προστέθηκε στο άρθρο 50 με το άρθρο 38 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 60 62ΝΣΚ/308/2008.Άδεια άνευ αποδοχών δημοσίου υπαλλήλου.Η άδεια άνευ αποδοχών δημοσίου υπαλλήλου πέραν του μηνός ανά ημερολογιακό έτος δεν υπολογίζεται για τη βαθμολογική και τη μισθολογική του εξέλιξη. 63 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 57ΙΚΑ/Π51/709/2009.Υγειονομικές Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του νόμου 4305/2014, ΦΕΚ-237/Α/31.10.2014 40 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως «πέντε (5) ετών»64 65 , ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. 3.Υπάλληλος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία. 4.Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία. 5.Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μόνο στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου. 6.Κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 4 του άρθρου αυτού ο υπάλληλος υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση και στα ταμεία πρόνοιας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το μισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά. Άρ θ ρο 5 2 Άδ ει ε ς μ η τ ρό τη τ ας 66 1.Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού. «Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.»67 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 2. Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών. 41 64ΔΙΔΑΔ/Φ.51/683/οικ.15718/2011.Θέμα: 65 Ρυθμίσεις για την άδεια άνευ αποδοχών και την μείωση των ωρών εργασίας. Αντικατάσταση με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011, ΦΕΚ-152 Α/1-7-2011 66Υ10δ/45163/2009.Ρυθμίσεις για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1, άρθρου 22 του ν. 3730/2008.- Ειδικευόμενη ιατρός 67Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ν. 3528/2007, με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 3801/3.9.2009 ΦΕΚ A 163/4.9.2009 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 3.Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος. 4.Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα. 5.Επιδόματα λόγω τοκετού, που καταβλήθηκαν στην υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου λόγω υποχρεωτικής ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, εκπίπτουν από τις αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, εφόσον η ασφάλιση θεμελιώνεται και σε συνεισφορά του νομικού προσώπου. Άρ θ ρο 5 3 Δι ευ κο λ ύν σ ει ς υ π αλ λή λ ων μ ε ο ικο γ εν ει α κ ές υ π ο χ ρ ε ώσ εις «1. Η προβλεπόμενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του παρόντος, άδεια χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.»68 2.Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου. 68 Η παρ. 1 του άρθρου 53 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 26 του νόμου 4305/2014, ΦΕΚ-237/Α/31.10.2014 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. 42 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη. 69 70 71 72 73 «Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.» 74 3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παραγράφου 2. «Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.»75 69ΔΙΔΑΔ/31514/2009.Χορήγηση 70ΥΠΕΣ/1456/2010.. αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού με παρένθετη μητέρα. «Άδεια λοχείας και ανατροφής τέκνου» Ν.3896/2010, ΦΕΚ-207 Α/8-12-2010 άρθρο 24 “1. Όταν ένα πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου ισχυρίζεται ότι υφίσταται μεταχείριση που ενέχει διάκριση λόγω φύλου, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, και επικαλείται, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, γεγονότα ή στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, ή ότι εκδηλώθηκε σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση κατά την έννοια του παρόντος νόμου, ο καθ’ ου φέρει το βάρος να αποδείξει στο δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή, ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει στην ποινική διαδικασία.2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις που τίθεται ζήτημα άνισης μεταχείρισης λόγω φύλου, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως ενσωματώθηκε ιδίως με τα προεδρικά διατάγματα 176/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄) και 41/2003 (ΦΕΚ 44 Α΄), καθώς και της οδηγίας 96/34/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε ιδίως με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄), 25 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), 53 παρ. 2 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), 6 του π.δ. 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α΄) και 8 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 2003». 71 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 72ΝΣΚ/64/2008.Οι 43 υπάλληλοι που κατά τον διορισμό τους έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών δικαιούνται να λάβουν άδεια ανατροφής παιδιού όσο είναι, με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο, το άθροισμα των ωρών οι οποίες απομένουν από τον διορισμό τους μέχρι την συμπλήρωση του 4ου έτους. (πλειοψ.) Μη επιτρεπτή η συνέχιση πέραν του ορίου αυτού. Μεταχείριση θετού γονέα όμοια με την του φυσικού. (ομοφ.) Απόκτηση και άλλου παιδιού πριν την εξάντληση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής παιδιού. Δικαίωμα χορήγησης υπολοίπου και νέων διευκολύνσεων για το δεύτερο τέκνο αθροιστικά. (πλειοψ.) Ανεπίτρεπτη στον σύζυγο υπαλλήλου η παράλληλη χρήση των διευκολύνσεων τόσο για το πρώτο όσο και για το δεύτερο παιδί. ΝΣΚ/427/2007.Οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων που παρέχουν δικαιώματα προσαυξήσεως για δύο μήνες της άδειας μητρότητας σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου πέραν του τρίτου, λήψεως άδειας με αποδοχές για τρεις μήνες από την διετή άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται σε περίπτωση γεννήσεως 3ου παιδιού και άνω, χορηγήσεως 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου ή εναλλακτικώς μειωμένου ωραρίου σε άνδρες δημοσίους υπαλλήλους, ως και χρήσεως μειωμένου ωραρίου για δύο επιπλέον έτη, σε περίπτωση γέννησης τέταρτου παιδιού, εφαρμόζονται και επί των δικαστικών υπαλλήλων. 73ΔΙΠΙΔΔ/13715/2008.Διευκρινήσεις για τη χορήγηση της άδειας σύμφωνα με το αρ.53 του Υ.Κ. στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης 74 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 4210/2013,ΦΕΚ-254/21.11.2013 75 Το γ εδάφιο της παραγράφου 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθου 6 του νόμου 4210/2013,ΦΕΚ-254/21.11.2013 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 4.Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 του παρόντος, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το ίδιο διάστημα. 5.Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια. 6.Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.76 7.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Ζ΄ ΑΝ ΑΡΡ Ω Τ ΙΚ Ε Σ Α Δ Ε Ι Ε Σ Άρ θ ρο 5 4 Δικ αί ωμ α α να ρ ρ ωτ ικ ής ά δ ει ας 1. Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. «Υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας έξι (6) μηνών, δικαιούται να λάβει τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται. Μετά την εξάντλησή τους, ο υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών.» 77 78 2.Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας που προηγήθηκαν της άδειας. 3. Στον υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών των προηγούμενων παραγράφων. 4.Τα δυσίατα νοσήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. « Άρ θ ρο 5 5 1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ’ ανώτατο όριο. 76ΔΙΔΑΔ/20561/2007.Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους. 77 Προσθήκη με τις διατάξεις της παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν.3731/2008-ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008 διατάξεων του Υ.Κ. σχετικά με δικαίωμα αναρρωτικής άδειας, β) επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού). 782/23151/0004/2009.α)Τροποποίηση e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Χο ρ ήγ η ση α ν α ρ ρ ωτικ ή ς άδ ει α ς 44 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 2. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. 3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού 4. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ’ επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψή της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού. 79»80 Άρ θ ρο 5 6 Δι αδι κ ασ ί α χο ρ ήγ η ση ς αν α ρ ρ ωτι κ ής ά δ ει ας 81 1.Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα. 2.Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας με ευθύνη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησης της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως. «3.Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστο ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.»82 4.Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Παράταση της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τμηματικώς, τον έναν (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 83 5. Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προτείνει η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνωμάτευση της ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον 79 Το άρθρο 55 ανατικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 1 του άρθρου 2ου του νόμου 4210/2013,ΦΕΚ-254/21.11.2013 θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. -Ελεγχος ασθενούντων υπαλλήλων e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 803613/20/2007.Ρυθμίσεις 45 81Φ.40021/10079/393/2014 Θέμα: Θέμα: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 178 του ν.4261/2014 (Α,107)ΑΔΑ: ΒΙΦ2Λ-ΛΧΜ Η παράγραφος 3 του άρθρου 56 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2ου του νόμου 4210/2013,ΦΕΚ254/21.11.2013 82 83Ν.3528/2007, ΦΕΚ-26 Α’ παρ. 12 του άρθρου 169 :«Έως την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 παρ. 4, η παράταση ή χορήγηση της προβλεπόμενης στην ίδια παράγραφο άδειας γίνεται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση της οικείας ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 167 του παρόντος". ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr ενδιαφερόμενο για εξέταση στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής να ζητήσει με ένσταση του νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθμια επιτροπή, όταν η πρωτοβάθμια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου ή εγκρίνει λιγότερο από το ήμισυ της αναρρωτικής άδειας. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά. 6. Δικαίωμα ένστασης ενώπιον της πρωτοβάθμιας ή της ειδικής υγειονομικής επιτροπής έχουν η υπηρεσία και ο υπάλληλος για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού. 7.Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί. 8.Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και μετά τη λήξη του ανωτάτου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, οι υγειονομικές επιτροπές γνωμοδοτούν εάν η νόσος είναι ιάσιμη ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η γνωμάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 153. Οι προϊστάμενες αρχές της οικείας υπηρεσίας μπορούν να παραπέμπουν και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές για απόλυση τους, εάν κρίνουν ότι δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και πριν χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας. 9.Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για απαλλαγή εκ της υπηρεσίας λόγω ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής ενώπιον της επιτροπής προσφυγών του άρθρου 166. Στην ίδια επιτροπή μπορεί να ασκήσει προσφυγή ο υπάλληλος κατά της γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής με την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπηρεσίας. 10. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή. Αν δεν παρουσιαστεί, δεν χορηγείται αναρρωτική άδεια. 11.Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται, αμέσως μόλις ασθενήσει, να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου. 13.Τυχόν γνωμάτευση δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για μη χορήγηση εν όλω ή εν μέρει άδειας δεν επιφέρει συνέπειες σε βάρος του υπαλλήλου, εφόσον η άδεια αυτή έχει ήδη διανυθεί βάσει γνωμάτευσης πρωτοβάθμιας επιτροπής, εκτός εάν για τη χορήγηση της διαπιστώνεται βαρεία αμέλεια ή δόλος του υπαλλήλου. 14.Ειδικές διατάξεις για έλεγχο της κατ’ οίκον ασθένειας των υπαλλήλων διατηρούνται σε ισχύ.84 Άρ θ ρο 5 7 ΦΕΚ A 163/4.9.2009 άρθρου 8: «Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στο οποίο με απόφαση του φορέα ασφάλισης χορηγείται προσωρινή αναπηρική σύνταξη, θεωρείται ότι βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, χωρίς αποδοχές από την υπηρεσία, εφόσον η νόσος είναι ιάσιμη κατά την εκτίμηση της οικείας υγειονομικής επιτροπής.» 84N.3801/3.9.2009 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 12.Αν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή κρίνει ότι για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας είναι αναγκαία η παρακολούθηση του υπαλλήλου για ορισμένο διάστημα σε νοσηλευτικό ίδρυμα, η άδεια δεν χορηγείται χωρίς την παρακολούθηση αυτή. 46 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Υγ ειο νο μι κ ή π ε ρί θα λψ η - Έξο δ α κη δ εί ας 1.Οι υπάλληλοι και τα μέλη της οικογένειάς τους έχουν δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη που περιλαμβάνει νοσοκομειακή, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. 2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις, οι φορείς παροχής της υγειονομικής περίθαλψης, τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου που δικαιούνται περίθαλψη, καθώς και η τυχόν συμμετοχή των υπαλλήλων στις δαπάνες για φαρμακευτική περίθαλψη. 3.Η υπηρεσία έχει υποχρέωση να καταβάλει τα έξοδα κηδείας των υπαλλήλων, των συζύγων και των τέκνων τους, εφόσον αυτά προστατεύονται και συντηρούνται από αυτούς. Από τα έξοδα αυτά εκπίπτεται κάθε ποσό που καταβάλλεται βάσει των κειμένων διατάξεων για την ίδια αιτία από ασφαλιστικό οργανισμό ή από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα. 4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξόδων κηδείας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Η ΄ Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ ΑΔ Ε Ι Ε Σ Άρ θ ρο 5 8 Άδ ει ε ς υ π η ρ ε σι ακ ής ε κ π αί δ ευ ση ς 85 86 87 88 1.Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία. 2.Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται από τον αρμόδιο Υπουργό ή από τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 και συνεκτιμά τη συνάφεια της μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με το αντικείμενο της υπηρεσίας του, την υπηρεσιακή επίδοση Ν.4093/2012, ΦΕΚ-222 Α/12-11-2012,παράγρ Γ1(11) άρθρο 1ο – «Από 1.1.2013 καταργείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) προσαύξηση αποδοχών σε όσους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.» e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 85 47 86Ν.4057/2012, ΦΕΚ 54/A/14.3.2012, παρ. 14 του άρθρου ενάτου,όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4210/2013 : “14. Δεν χορηγούνται άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31.12.2012. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις”. 87ΔΙΔΑΔ/1379/4727/2008.Καθορισμός 8861004/Δ1/2010.ΘΕΜΑ: υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. «Χορήγηση (για υποτρόφους) – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010-2011». 54258/Γ1/2009.ΘΕΜΑ: «Χορήγηση – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2009-2010». ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr και τις γνώσεις του υπαλλήλου. Ειδικά, προκειμένου περί εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο υπάλληλος. 3.Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με το αντικείμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου συνεκτιμάται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγησης της άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. 4. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία. Σε περίπτωση φοίτησης σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τα τέσσερα (4) χρόνια αντίστοιχα. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέρα των πέντε (5) ετών. 5.Ο υπάλληλος στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης λαμβάνει τις αποδοχές του. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες κατά 20%.89 90 Αν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του δήμου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, μπορεί να ορίζεται προσαύξηση έως και 40% με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. «Σε περίπτωση τμηματικής χορήγησης της άδειας για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται, για το χρονικό διάστημα της εκπαιδευτικής άδειας, αποδοχές αυξημένες κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Αν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο βρίσκεται εκτός της περιοχής του Δήμου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, μπορεί να ορίζεται προσαύξηση αποδοχών έως και τριάντα τοις εκατό (30%) με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.»91 Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 6.Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης μπορεί να ανακαλείται για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται στην επίδοση του υπαλλήλου πριν από την πάροδο του χρόνου της λήξης της με πράξη του αρμόδιου για τη χορήγηση της οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. 89 ΥΠΕΣ/26559/2012.Χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης 90 2/87661/0022/1999.ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί του άρθρου 58 του Ν .2683/99 »-Δικαιολογητικά 91Προσθήκη στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 ,με το άρθρο 17 του ν. 3801/3.9.2009 ΦΕΚ A 163/4.9.2009 92Ν. 4093/2012, ΦΕΚ-222 Α/12-11-2012 παρ. Γ1(11) άρθρο 1ο:Από 1.1.2013 καταργείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) προσαύξηση αποδοχών σε όσους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Ο υπάλληλος δικαιούται επίσης οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής.92 48 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του αυτής ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 93 8.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της άδειας του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Άρ θ ρο 5 9 Άδ ει ε ς γι α ε πι μο ρ φωτι κο ύ ς ή ε πισ τ ημο νι κο ύ ς λό γο υ ς 1.Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτησή τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία. 2. Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. 3.Οι άδειες των προηγούμενων παραγράφων χορηγούνται από τον οικείο υπουργό ή τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, κατά περίπτωση, μετά από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο υπάλληλος μετέχει στο διαγωνισμό ή τις λοιπές δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του υπαλλήλου. Άρ θ ρο 6 0 94 Άδ ει ε ς εξ ε τ άσ ε ων 1.Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. «2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων ΝΣΚ/55/2014 .Θέμα: Προϋποθέσεις καταλογισμού σε βάρος υπαλλήλου ΙΔΑΧ, που απολύθηκε λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας, του συνόλου των αποδοχών που έλαβε κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής άδειας, λόγω αθέτησης της υποχρέωσης του άρθρου 58 παρ.7 του Ν. 3528/2007 – Ζητήματα παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για επιστροφή των αποδοχών. Αθέτηση της υποχρέωσης των υπαλλήλων να υπηρετήσουν στο Δημόσιο, μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής τους άδειας, για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας, που ενεργοποιεί την υποχρέωση να επιστρέψουν τις αποδοχές που έλαβαν κατά το χρόνο της άδειας, συνιστά και η περίπτωση απόλυσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ λόγω υπαίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας. Η εκκρεμοδικία λόγω αίτησης ακύρωσης κατά της απόφασης απόλυσης, δεν αναστέλλει τον καταλογισμό των αποδοχών που ελήφθησαν παρανόμως κατ’ άρθρο 58 παρ.7 Ν. 3528/2007. Η αξίωση του Δημοσίου να καταλογίσει τις ως άνω αποδοχές έχει ήδη γεννηθεί με την απόλυση της υπαλλήλου, παραγράφεται μετά την πάροδο εικοσαετίας και η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση και επίδοση της καταλογιστικής απόφασης. (ομοφ.) e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 93 49 Ν.4351/2015,ΦΕΚ-164/Α/4.12.2015 παρ.5 άρθρο 39 παρ.5:5. Το άρθρο 60 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4210/2013(Α΄ 254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 94 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.» 95 Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Θ ΄ Η Θ ΙΚ Ε Σ ΑΜ Ο ΙΒ Ε Σ Άρ θ ρο 6 1 Έ π αινο ς - Μ ε τ άλλ ιο 1.Για πράξεις εξαιρετικές κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, που δεν επιβάλλονται από τα καθήκοντα τους, καθώς και για την κοινωνική τους δράση, μπορεί να απονέμονται στους υπαλλήλους οι ακόλουθες κατά περίπτωση ηθικές αμοιβές: α) έπαινος β) μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων με δίπλωμα. 2.Το σχήμα, οι διαστάσεις και οι παραστάσεις που αποτυπώνονται στο μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων και ο τύπος και το περιεχόμενο του διπλώματος, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Άρ θ ρο 6 2 Τ ρό πο ς α πο νο μή ς η θ ικ ών αμο ιβ ών - Δη μο σιο π ο ίη ση α πο νο μ ής 1.Ο έπαινος απονέμεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μετά από σύμφωνη και ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 2.Το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων απονέμεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από ειδικά αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 3.Η πράξη απονομής ηθικής αμοιβής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται με εγκύκλιο σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος. Άρ θ ρο 6 3 Ε υα ρ έ σ κε ια 2.Η ευαρέσκεια απονέμεται με την πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης και περιλαμβάνεται στο κείμενο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρ θ ρο 6 4 Β ρ άβ ευ σ η π ρο τά σ ε ων ή μ ελ ε τ ών Η παράγραφος 2 του άρθρου 60 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 1 του άρθου 5ου του νόμου 4210/2013, ΦΕΚ254/21.11.2013 95 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 1.Στους υπαλλήλους, που αποχωρούν μετά από τριακονταετή τουλάχιστον ευδόκιμο παραμονή, μπορεί να απονεμηθεί η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. 50 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 1.Σε υπαλλήλους, οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία συντάσσουν και υποβάλλουν αξιόλογη πρωτότυπη πρόταση ή μελέτη, που αφορά είτε τα αντικείμενα αρμοδιότητας της υπηρεσίας τους είτε την καλύτερη οργάνωση ή τη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, παρέχονται χρηματικά βραβεία. 2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία αξιολόγησης και βράβευσης των προτάσεων ή μελετών, ο τρόπος αξιοποίησης τους, το ύψος των χρηματικών βραβείων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 3. Το χρηματικό βραβείο παρέχεται στον δικαιούχο και μετά την αποχώρηση του από την υπηρεσία. Μ ΕΡΟ Σ Δ΄ ΥΠ Η Ρ Ε Σ ΙΑΚ Ε Σ Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ε Σ Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Α΄ Κ ΙΝ Η ΤΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ Άρ θ ρο 6 5 Το πο θ έτ η ση 1.Ο υπάλληλος, μετά το διορισμό του, τοποθετείται, με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας αρχής και μετά γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε θέση για την κατάληψη της οποίας συμμετείχε στη διαδικασία πρόσληψης. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος μπορεί να τοποθετηθεί σε περισσότερες θέσεις, συνεκτιμάται για την τοποθέτηση του σε συγκεκριμένη θέση η αίτηση προτίμησης που τυχόν έχει υποβάλει. Γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου δεν απαιτείται, εάν από τη διαδικασία πρόσληψης προκύπτουν η θέση και η υπηρεσιακή μονάδα, στην οποία πρόκειται να προσληφθεί ο υπάλληλος. 2. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων τοποθετούνται, με απόφαση της οικείας αρχής και μετά γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, ανάλογα με τα προσόντα, τις εμπειρίες και την ειδίκευση που διαθέτουν. Το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεκτιμά επίσης το συνολικό χρόνο υπηρεσίας, το χρόνο υπηρεσίας κατά περιοχή, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, τη συνυπηρέτηση συζύγου και την εντοπιότητα. 3.Η τοποθέτηση σε θέσεις της ίδιας αρχής γίνεται χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Άρ θ ρο 6 6 Μ ετ ακί ν ησ η 1.Μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγματοποιείται με απόφαση του e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 προϊσταμένου της.96 51 96Ν.3845/2010, ΦΕΚ-65 Α/6-5-2010, ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ «1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να συστήνονται, αναδιοργανώνονται, αναδιαρθρώνονται και να καταργούνται υπηρεσίες οποιουδήποτε επιπέδου του Υπουργείου Οικονομικών σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο.2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, οι κεντρικές, περιφερειακές και αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες εντός του ίδιου νομού ή εντός του ίδιου νησιού, θεωρούνται οργανικές μονάδες της ίδιας αρχής και η μετακίνηση εντός αυτών διενεργείται με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες». ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 2. Μετακίνηση προϊσταμένων γίνεται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική μονάδα. 3. Για μετακίνηση σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας, το οικείο όργανο υποχρεούται να μετακινήσει τον υπάλληλο που έχει εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα, εκτός εάν αιτιολογημένοι λόγοι συμφέροντος της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση του. Στις λοιπές περιπτώσεις το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη του κριτήρια όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου. 4.Η μετακίνηση εκτός νομού ή σε νησί γίνεται με τη διαδικασία της μετάθεσης. Εξαιρούνται τα νησιά που έχουν οδική σύνδεση με χερσαία τμήματα της χώρας. Άρ θ ρο 6 7 Μ ετ άθ ε σ η 1.Μετάθεση επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, μόνο όταν υπάρχει κενή θέση. 2.Οι μεταθέσεις μετά από αίτηση του υπαλλήλου προηγούνται των μεταθέσεων χωρίς αίτηση. Οι μεταθέσεις, μετά από αίτηση, υπαλλήλων που πάσχουν από δυσί-ατα νοσήματα, προηγούνται των λοιπών κατηγοριών μεταθέσεων μετά από αίτηση. Μετάθεση πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων δεν είναι δυνατή χωρίς αίτηση τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά, τα οποία ένα ή περισσότερα είναι υπάλληλοι. Αν στην τελευταία περίπτωση και οι γονείς είναι υπάλληλοι, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μόνο για τους γονείς ή μόνο για ένα τέκνο αυτών. 4.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού, καθορίζονται συντελεστές, πλην των προσδιοριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, η διαδικασία με βάση πίνακες μεταθετέων, η δυνατότητα εξαιρέσεων από μεταθέσεις και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων, κατά Υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή κλάδο προσωπικού αυτών. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα επιτρέπεται, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, η προσθήκη και άλλων, μέχρι τριών το πολύ, κριτηρίων και ο καθορισμός των συντελεστών αυτών. Με τα ίδια διατάγματα επιτρέπεται να μη λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εντοπιότητας, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη φύση της υπηρεσίας. Τυχόν τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων της παρούσας παραγράφου δεν θίγει τους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες μεταθετέων ούτε τη διαδικασία κατάρτισης πινάκων μεταθετέων που έχει ήδη αρχίσει. 5.Η μετάθεση των υπαλλήλων διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 3.Για τη διενέργεια μεταθέσεων λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου, του χρόνου υπηρεσίας κατά περιοχή, της οικογενειακής του κατάστασης, της ηλικίας, της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας, αξιολογούμενα με συντελεστές βαρύτητας (μόρια). Η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται με συντελεστή τρία (3) για τον σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Στους άγαμους, διαζευγμένους, χήρους και εν διαστάσει γονείς τέκνων από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, για τα οποία τους έχει αποδεδειγμένα ανατεθεί η επιμέλεια, οι συντελεστές βαρύτητας προσαυξάνονται κατά ένα (1) για κάθε τέκνο. Η ηλικία των ετών 40, 41-50 και 51-60 αξιολογείται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2) και τρία (3), αντίστοιχα. 52 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 6.Με το έγγραφο, με το οποίο ανακοινώνεται στον υπάλληλο η μετάθεση του, τάσσεται ανάλογα με την απόσταση και τα μέσα συγκοινωνίας, η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα και για μεταθέσεις προς ή από το εξωτερικό τους δύο (2) μήνες. 7.Οι υπάλληλοι δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά το διορισμό τους. 8.Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5, μετάθεση πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είτε σε περίπτωση αμοιβαίας αίτησης υπαλλήλων είτε για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους. 9.Η μετά από αίτηση του υπαλλήλου μετάθεση του σε παραμεθόρια περιοχή με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική.97 98 99 100 97Ν. 3536/2007, ΦΕΚ-42 Α’, παρ. 2 του άρθρου 42 : «Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 2683/ 1999 (ΦΕΚ 19 Α΄) έχουν επίσης εφαρμογή για το Νομό Πέλλας». ΦΕΚ 263Α άρθρο 8 παρ 2. :«2. Η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, έχουν επίσης εφαρμογή για τους Νομούς Σερρών, Δράμας και Πέλλας.» 98N.3613/2007 263/Α/23.12.2008 παρ.7β του άρθρου 30 ορίσθηκε: «2. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α), όπως εκάστοτε ισχύει, έχουν επίσης εφαρμογή για τους Νομούς Σερρών, Δράμας, Πέλλας, Φλώρινας, Κιλκίς και Καστοριάς.» 99N.3731/2008-ΦΕΚ e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 100 53 Ν. 4223/2013, ΦΕΚ-287 Α/31-12-2013, παρ. 1 (Διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του ΕΣΥ): “Καταργείται η παρ. 3 του άρθρ. 14 του ν. 1400/1983 (Α΄ 156), τροποποιούνται: η παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (A΄ 163), το άρθρο 10 του ν. 3754/2009 (A΄ 43), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3812/2009 (A΄ 234) και κωδικοποιούνται οι ανωτέρω και η παρ. 5 α΄ και β΄ του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 67, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 68 και η παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 91 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και η παρ. 2 αυτού, καθώς και η παρ. 1 εδ. α΄ της Ζ1 του ν. 4093/ 2012 (Α΄ 222), ως ακολούθως:1. Δεν επιτρέπεται η μετάθεση, η μετάταξη και η απόσπαση, του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.2. Επιτρέπεται η, μετά την παρέλευση διετίας από το διορισμό του, μετάθεση, μετάταξη του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων των Φορέων προέλευσης και υποδοχής.3. Επιτρέπεται η, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μετάθεση, μετάταξη και απόσπαση σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, με απλή έγγραφη βεβαίωση της Διοίκησης του νοσοκομείου προέλευσης, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία του Φορέα.Η ανωτέρω βεβαίωση δεν απαιτείται για μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. παραμεθορίων περιοχών.Το μετατιθέμενο και μετατασσόμενο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευομένους από το Υπουργείο Υγείας παραμεθορίων περιοχών υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία όπου τοποθετείται για δέκα (10) έτη. Στην περίπτωση που ο μετατιθέμενος ή μετατασσόμενος καταστεί πολύτεκνος, μετά τη μετάθεση ή μετάταξή του, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στον Φορέα υποδοχής μειώνεται στα πέντε (5) έτη, εάν η μετακίνηση αφορά μη νοσηλευτική υπηρεσία και στα τρία (3) έτη στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..4. Η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, και λοιπές υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.5. Όσοι από το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. είναι πολύτεκνοι μετατίθενται, μετατάσσονται και αποσπώνται, μετά από αίτησή τους η οποία εξετάζεται κατά προτεραιότητα.Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση πολυτέκνου, χωρίς προηγούμενη αίτησή του.6. Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευομένους από το Υπουργείο Υγείας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και κατόπιν γνώμης των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων των Φορέων προέλευσης και υποδοχής.Για την αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., απαιτείται έγγραφη βεβαίωση της Διοίκησης του νοσοκομείου προέλευσης, με την οποία πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία του Φορέα.7. (α) Η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 10. Ειδικές διατάξεις που αφορούν μεταθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Άρ θ ρο 6 8 Α πό σ π α ση 101 102 1.Με απόφαση των οικείων Υπουργών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε υπηρεσία άλλου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. 2. Απόσπαση υπαλλήλων από μία αρχή σε άλλη του ίδιου υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου επιτρέπεται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. 3.Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. 4.Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Με αίτηση του υπαλλήλου, η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος. 5.Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Ο υπάλληλος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση. 6.Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας. Σε περίπτωση που ο αποσπασμένος υπάλληλος επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, επέρχεται αυτοδίκαιη παύση της απόσπασης από την τοποθέτηση του ως προϊσταμένου. 7.Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της παρ. 4 του παρόντος άρθρου για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία. (δ) Οι ανωτέρω υπηρεσιακές μετακινήσεις, στο σύνολό τους, διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται.8. Ο χρονικός περιορισμός των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) δεν ισχύει για το προσωπικό εκείνο που ετέθη σε καθεστώς διαθεσιμότητας και μετατάχθηκε/μεταφέρθηκε μέσω της κινητικότητας.9. (α) Από την έκδοση του παρόντος, κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου, που αντιβαίνει στο παρόν ή ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα, καταργείται.(β) Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν αντίκεινται στο παρόν παραμένουν σε ισχύ και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις μετάθεσης, μετάταξης και απόσπασης των υπαλλήλων [ν. 3528/2007 (Α΄ 26) 101ΕΣ/Τ1/73/2009.Παρατάσεις-ανανεώσεις 102ΥΠΕΣ/5802/2012.ΘΕΜΑ: του ν.3852/10. αποσπάσεων.Προυποθέσεις Μισθοδοσία υπαλλήλων αποσπασμένων με τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.7 και 182 παρ.8 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 προσωπικού, που υπηρετεί στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, δύναται να διενεργηθεί ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.(β) Η απόσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε διαφορετικές Υ.ΠΕ.δύναται να διενεργηθεί μετά από κοινή εισήγηση των Διοικητών των οικείων Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται, κατά τα ανωτέρω, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιακών συμβουλίων.(γ) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Διοικητών των αρμόδιων Υγειονομικών Περιφερειών, η απόσπαση δύναται να διενεργηθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των Φορέων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα κοινωνικά κριτήρια. 54 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 8.Στην περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αποσπασμένος υπάλληλος που συμπλήρωσε τριετία συνεχώς ή διακεκομμένα, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί πριν να παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. Για εξαιρετικούς λόγους επιτρέπεται απόσπαση ή παράταση της μέχρι τεσσάρων (4) μηνών και πριν από την πάροδο της τριετίας. 9. Απαγορεύεται η απόσπαση του υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του. 10. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η υπηρεσία η οποία επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπασμένου υπαλλήλου. 11. Επιτρέπεται η απόσπαση σε γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις, με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου αυτού. 12. Ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Β ΄ Κ ΙΝ Η ΤΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ – Μ Ε ΤΑ Τ Α ΞΗ 103 Άρ θ ρο 6 9 Μ ετ άτ α ξη α πό κλ ά δο σ ε κλ άδο τ ης ίδ ια ς κ ατ η γο ρί α ς 1.Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. 2.Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. 3.Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν. Άρ θ ρο 7 0 Μ ετ άτ α ξη σ ε κλ ά δο αν ώτ ε ρ ης κ ατ ηγο ρί α ς 104 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 1. Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. 55 Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. 2.Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του. 103ΔΙΔΑΔ/9253/2007.Διευκρινίσεις 104 ΔΙΠΙΔ/15122/2007.Ρυθμίσεις χρόνου. για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα του Ν. 3491/2006 για μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα συμβασιούχων αορίστου ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 3.Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό που κατέχει. Αν ο εισαγωγικός βαθμός του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται είναι ανώτερος του βαθμού που κατέχει, μετατάσσεται με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν. 4.Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για μετάταξη, προηγούνται αυτοί που κατέχουν τον προβλεπόμενο τίτλο σπουδών και ακολουθούν οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλο σπουδών που προβλέπεται ως επικουρικό προσόν διορισμού. Άρ θ ρο 7 1 105 106 107 108 109 110 111 Μ ετ άτ α ξη σ ε άλ λο Υ πο υ ργ είο ή δη μό σι α υ πη ρ ε σί α ή νο μι κό π ρό σ ωπο δ ημο σίο υ δικ αίο υ 112 1. Επιτρέπεται μετάταξη από Υπουργείο σε Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως ή μεταξύ τους. Οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω φορείς επιθυμεί να καλύψει κενές θέσεις με μετάταξη υποχρεούται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση που αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία, τα οποία την κοινοποιούν σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην οποία θα ορίζεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Με την ανακοίνωση καθορίζονται τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τον οικείο κλάδο και μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα. Η ανακοίνωση κοινοποιείται υποχρεωτικώς στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου.113 105Ν. 3755/2009, ΦΕΚ-52 Α/30-3-2009 άρθρο έβδομο «Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 71 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Διοικητικών Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ή σε ειδικές διατάξεις, η μετάταξη ή μεταφορά του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, επιτρέπεται μόνον κατόπιν συμφώνου γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νοσηλευτικού Ιδρύματος που ανήκει το προσωπικό αυτό.Εκκρεμείς μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υπόκεινται στην ως άνω ρύθμιση»). 106Ν.3918/2011, ΦΕΚ-31 Α/2-3-2011, άρθρο 71: “1. Οι διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄), δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄), οι μετατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του φορέα που ανήκει, ότι η μετάταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας του.2. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στις εκκρεμείς μετατάξεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικά.”). 10719235/2007.Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71, παρ. 1 και του άρθρου 72 του Υπαλληλικού Κώδικα. ειδικών υπηρεσιών.Συνημμένα φωτοαντίγραφο της με αριθμό 105/2009 γνωμοδότησης του Ε' τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, 109 13522/0020/2008.Μετατάξεις υπαλλήλων ΔΙΠΙΔ/775/34663/2007. «Μετατάξεις υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ σε Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. βάσει του Ν. 3613/2007» 110 111 ΔΙΔΑΔ/30190/2007.Εφαρμογή των διατάξεων περί μετατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. 112 ΔΙΠΠ /Φ. ΕΠ.2/106/1579/2013.Θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011» ΦΕΚ 263Α άρθρου 6: «Άρθρο 6.Μετατάξεις κατ’ εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα .Στη διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη, βάσει ανακοίνωσης (προκήρυξης), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) μπορεί να μετέχουν και υπάλληλοι κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία. Ο 113Ν.3613/2007 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 108ΥΠΕΣ/20833/2009.Στελέχωση 56 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 2. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κατέχει τίτλο σπουδών που δεν προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού σε κανέναν κλάδο του Υπουργείου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή της δημόσιας υπηρεσίας στην οποία ανήκει, επιτρέπεται η μετάταξη ύστερα από αίτηση του σε άλλο Υπουργείο ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία σε κενή θέση κλάδου για τον οποίο προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού ο τίτλος σπουδών που κατέχει. 3.Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου γίνονται ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα υποδοχής. «4.Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται και σε άλλο κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 70, εφόσον ο μετατασσόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. 5. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη, με τις διατάξεις αυτές ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων. Ο ανωτέρω περιορισμός της πενταετίας εφαρμόζεται για τις αιτήσεις μετάταξης, που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος» 114 115 116 χρόνος υπηρεσίας των μετατασσομένων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσονται. Η κατάταξη στους βαθμούς του Υπαλληλικού Κώδικα γίνεται με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους με εξαίρεση το χρόνο ο οποίος δεν υπολογίζεται για προαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Υπαλληλικού Κώδικα, που εφαρμόζεται αναλόγως. » 114Προσθήκη των ανωτέρω παραγράφων 4 και 5 με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/3.9.2009 ΦΕΚ A 163/4.9.2009 Ν.4093/2012, ΦΕΚ-222 Α/12-11-2012, περ. 7 της υποπαρ. Ζ1 του άρθρου πρώτου: «7. Για τις περιπτώσεις της παρούσας υποπαραγράφου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύουν» 115 Ν. 4223/2013, ΦΕΚ-287 Α/31-12-13, παρ. 1 άρθρου 54 (Διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του ΕΣΥ): “Καταργείται η παρ. 3 του άρθρ. 14 του ν. 1400/1983 (Α΄ 156), τροποποιούνται: η παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (A΄ 163), το άρθρο 10 του ν. 3754/2009 (A΄ 43), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3812/2009 (A΄ 234) και κωδικοποιούνται οι ανωτέρω και η παρ. 5 α΄ και β΄ του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 67, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 68 και η παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 91 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και η παρ. 2 αυτού, καθώς και η παρ. 1 εδ. α΄ της Ζ1 του ν. 4093/ 2012 (Α΄ 222), e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 116 57 Ν. 3755/2009, ΦΕΚ-52 Α/30-3-2009, άρθρο έβδομο: «Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 71 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Διοικητικών Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ή σε ειδικές διατάξεις, η μετάταξη ή μεταφορά του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, επιτρέπεται μόνον κατόπιν συμφώνου γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νοσηλευτικού Ιδρύματος που ανήκει το προσωπικό αυτό.Εκκρεμείς μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υπόκεινται στην ως άνω ρύθμιση»). Ν. 3918/2011, ΦΕΚ-31 Α/2-3-11, άρθρο 71 : “1. Οι διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄), δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄), οι μετατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του φορέα που ανήκει, ότι η μετάταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας του.2. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στις εκκρεμείς μετατάξεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικά.”). ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27.10.2011) (…) Άρθρο 5 Θέματα κινητικότητας των Υπαλλήλων του Κράτους 117 Άρθρο 5 Θέματα κινητικότητας των Υπαλλήλων του Κράτους 1. Οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης, διοικούνται, όσον αφορά τα θέματα κινητικότητας μεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών υπουργείων ή αποκεντρωμένων διοικήσεων, από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον οικείο, κατά περίπτωση, Υπουργό. 2.Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν να μετακινούνται στις υπηρεσίες των υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών των υπηρεσιών προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων, για συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται με την απόφαση αυτή, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών και της κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας των υπαλλήλων που μετακινούνται. 117ΔΙΔΑΔ/Φ.8/50/οικ.6810/2012.ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου ένατου παρ. 18 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54Α’ /1403-2012) για τη μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού ΥΠΕΣ/10203/2012.ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 για μετατάξεις –μεταφορές προσωπικού – Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : 11 ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958/2011.ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024 /2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις 118 ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/ΟΙΚ.21634/2013 .Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΔΙΔΑΔ−ΔΙΠΙΔΔ/οικ.31164/2012.Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων συγκρότησης και λειτουργίας τριμελούς Συμβουλίου κατά το άρθρο 5 του Ν. 4024/2011. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 3.Η εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού, κάθε δύο έτη, από τριμελές Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, από Αντιπρόεδρο ή Πρόεδρο Τμήματος του ΑΣΕΠ, ο οποίος προεδρεύει και δύο υπαλλήλους, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Με κοινή απόφαση των προαναφερόμενων Υπουργών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη συγκρότηση και λειτουργία του εν λόγω Συμβουλίου, στη διαδικασία της μετακίνησης λαμβανομένου υπόψη και του συμφέροντος του υπαλλήλου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.118 58 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Άρ θ ρο 7 2 119 120 Μ ετ άτ α ξη σ ε υ πη ρ ε σί ε ς π αρ α μ ε θό ρι ων π ε ριο χ ών 1.Κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. των παραμεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων που διαθέτουν τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τη θέση στην οποία μετατάσσονται. Η μετάταξη αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών. 2.Ειδικά για το νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων και το φυλακτικό προσωπικό φυλακών, η διαδικασία μετάταξης δεν προωθείται χωρίς πλήρως αιτιολογημένη βεβαίωση του αρμόδιου διευθυντή και της διοίκησης του νοσοκομείου ή του αντίστοιχου διευθυντή των φυλακών ότι η μετάταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας του. 3.Παραμεθόριες περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄) και στις κατ’ εξουσιοδότηση του αυτού άρθρου εκδιδόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) έχουν εφαρμογή και για τις μετατάξεις του παρόντος άρθρου.121 4.Στους μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου παρέχονται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία οικονομικά ή άλλα υπηρεσιακά κίνητρα, καθώς επίσης και τα εκάστοτε προβλεπόμενα έξοδα μετάθεσης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της υπηρεσίας, στην οποία μετατάσσεται ο υπάλληλος. 122 5.Υπάλληλοι οι οποίοι μετατάσσονται σε υπηρεσία παραμεθόριας περιοχής κατ’ εφαρμογή του παρόντος υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέτησης τους για μία τουλάχιστον δεκαετία. Κάθε πράξη που συνεπάγεται απόσπαση, μετάθεση ή μετάταξη πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία όπου μετατάχθηκαν είναι αυτοδικαίως άκυρη, με μόνη εξαίρεση την απόσπαση υπαλλήλων για το χρόνο της φοίτησης τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). ΦΕΚ 263Α άρθρου 8 παρ.1.: «Άρθρο 8.Ρυθμίσεις για παραμεθόριες περιοχές 1. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), καθώς και οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄) έχουν εφαρμογή και για μετατάξεις υπαλλήλων στους Νομούς Σερρών, Δράμας, Πέλλας και Κυκλάδων, καθώς και για όλα τα νησιωτικά επαρχεία της Χώρας.» 119Ν.3613/2007 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 120Ν.3731/2008-ΦΕΚ 59 263/Α/23.12.2008 παρ. 7α του άρθρου 30 : «Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄), που επίσης αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α) έχουν εφαρμογή και για μετατάξεις υπαλλήλων στους Νομούς Σερρών, Δράμας, Πέλλας, Κυκλάδων και στους Νομούς Φλώρινας, Κιλκίς και Καστοριάς για τις περιοχές πέραν των όσων καθορίστηκαν ως παραμεθόριες με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 42/2175/11943, 11639, 11981, 12268, 12826, 13542/20.12.1995 (ΦΕΚ 1054 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας, καθώς και για όλα τα νησιωτικά Επαρχεία της Χώρας.» 121ΔΙΔΑΔ/1144/οικ.4756/2009.Τροποποιήσεις διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, με το Ν.3731/2008 για: α) Επιλογές προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, κοινά υπηρεσιακά συμβούλια, βαθμολογική εξέλιξη κατόχων διδακτορικού διπλώματος β) Μετατάξεις – Μεταθέσεις σε παραμεθόριες περιοχές γ) Αναρρωτικές άδειες 122Ν.4354/2015,ΦΕΚ-176/Α/16.12.2015 άρθρο 32: Άρθρο 32 Διατηρούμενα επιδόματα Πέραν των προβλεπόμενων αποδοχών και επιδομάτων του παρόντος, εξακολουθούν να καταβάλλονται τα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2606/1998(Α' 89), της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 (Α 218) και της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 3528/2007 (Α 26), καθώς και των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999(Α' 16), ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 6. Για τον μετατασσόμενο σε παραμεθόριο περιοχή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο οποίος αποκτά μετά τη μετάταξη του την πολυτεκνική ιδιότητα, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής μειώνεται από δέκα (10) σε έξι (6) χρόνια. Άρ θ ρο 7 3 Δι αδι κ ασ ί α μ ε τ α τά ξ ε ων 1. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από το διορισμό του. 2. Οι αιτήσεις μετάταξης εισάγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους και στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 71 από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το υπηρεσιακό συμβούλιο οφείλει να αποφανθεί εντός δύο (2) μηνών το αργότερο, αφού συνεκτιμήσει τόσο την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και τις ανάγκες της υπηρεσίας. 3. Οι αιτήσεις μετατάξεων των άρθρων 69 και 70 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους και συνεξετάζονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο. 4. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-71 του παρόντος, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου. 5. Θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσης τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη. Άρ θ ρο 7 4 123 124 Π ρ άξ η μ ε τά τ αξ η ς 1. Οι μετατάξεις των άρθρων 69-70 του παρόντος κεφαλαίου διενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. και αν δεν υπάρχει του Δ.Σ. αυτού. Οι μετατάξεις των άρθρων 71-72 του παρόντος διενεργούνται με κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών. Προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων εντός της αυτής Περιφέρειας, αυτή διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων μεταξύ Περιφερειών, αυτή διενεργείται με κοινή απόφαση των οικείων Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας. Προκειμένου για μετάταξη από Περιφέρεια σε Υπουργείο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή άλλη δημόσια υπηρεσία και αντιστρόφως, αυτή διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού ΦΕΚ-31 Α/2.3.2011 άρθρο 71, «1. Οι διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄), δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄), οι μετατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του φορέα που ανήκει, ότι η μετάταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας του.2. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στις εκκρεμείς μετατάξεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικά.»). ΦΕΚ-226 Α/27.10.2011, άρθρο 30: “1. Πέραν των επιδομάτων και παροχών του παρόντος Κεφαλαίου, όλα τα λοιπά επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, μέχρι την έναρξη της ισχύος του, με οποιαδήποτε ονομασία, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων κίνησης, εφόσον τα έξοδα αυτά προβλέπεται με τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις να καταβάλλονται ανεξαρτήτως της μετακίνησης του υπαλλήλου, καταργούνται εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγηση τους από τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού. Στα ως άνω καταργούμενα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις δεν περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2606/1998 (Α'89), των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999 (ΑΊ6), της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 (Α'218) και της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του ν. 3528/2007 (Α'26), καθώς και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής και το ειδικό επιμίσθιο που καταβάλλεται στους ανωτέρω υπαλλήλους για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό.” - βλ. Και επ. Διατάξεις άρθρου 30 ν. 4024/2011. 124N.4024/2011, e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 123Ν.3918/2011, 60 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού. Μετάταξη υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου διενεργείται με κοινή απόφαση των οικείων μονομελών οργάνων διοίκησης και σε περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν, με κοινή απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλίων. Μετατάξεις από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε Υπουργείο και αντίστροφα διενεργούνται με κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών. «2.Στην περίπτωση των μετατάξεων του άρθρου 71 τα αρμόδια όργανα μπορούν να αρνηθούν την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον το ποσοστό των κενών θέσεων του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο μετατασσόμενος υπάλληλος, υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού.» 125 126 3. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρ θ ρο 7 5 Ει δικ έ ς δι ατ ά ξ εις Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν μετατάξεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου, διατηρούνται σε ισχύ. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Γ΄ Κ Α ΤΗ ΓΟ ΡΙ Ε Σ - Κ Λ Α Δ Ο Ι – Π ΡΟ ΣΟ Ν Τ Α 127 128 Άρ θ ρο 7 6 Κ α τ άτ α ξη θ έ σ ε ων σε κ α τη γο ρί ες Οι θέσεις του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: α) κατηγορία Ειδικών Θέσεων (ΕΘ), β) κατηγορία θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), γ) κατηγορία θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δ) κατηγορία θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 125Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 3528/2007 ,με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 3801/3.9.2009 ΦΕΚ A 163/4.9.2009 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 126Ν. 61 3801/3.9.2009 ΦΕΚ A 163/4.9.2009, παραγράφος 3 του άρθρου 19: “3.α. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις που κατέχονται από τους μετατασσόμενους λογίζονται κενές. β.Η ανωτέρω μετάταξη γίνεται μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 74 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως εκάστοτε ισχύουν.» 127ΔΙΠΙΔΔ/14491/2010.Εφαρμογή 128Ν.3801/2009.Ρυθμίσεις διατάξεων του ν.3801/2009 για τη βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων ΙΔ.ΑΧ. θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης -ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr ε) κατηγορία θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Άρ θ ρο 7 7 Θ έ σ εις κ α τ ά κ α τ ηγο ρί α - Τ υ πι κ ά π ρο σό ν τα 1. Θέσεις της κατηγορίας ΥΕ είναι εκείνες, για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμης κατώτερης τεχνικής σχολής. 2. Θέσεις της κατηγορίας ΔΕ είναι εκείνες, για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου σχολείου ή αναγνωρισμένης σχολής τυφλών τηλεφωνητών. Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων κλάδων τεχνικών ειδικοτήτων κατηγορίας ΔΕ, διότι δεν προσήλθε κανένας υποψήφιος με τα προσόντα της παρούσας παραγράφου ή προσήλθαν λιγότεροι από τις προς πλήρωση θέσεις, επιτρέπεται ο διορισμός με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου και τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία. 3.Θέσεις της κατηγορίας ΤΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή το δίπλωμα τμήματος ή σχολής τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 4.Θέσεις της κατηγορίας ΠΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 5. Θέσεις της κατηγορίας ΕΘ είναι οι προβλεπόμενες από ειδικές διατάξεις. 6.Θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ καλύπτονται, επίσης, και από κατόχους πτυχίων ή τίτλων τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχει χορηγηθεί είτε πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Ισοτιμιών του π.δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του π.δ. 231/1998, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά. Οι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων κατατάσσονται σε κατηγορία εκπαίδευσης, όπως αυτή προσδιορίζεται, κάθε φορά, από τη σχετική πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Άρ θ ρο 7 8 1.Η κατάταξη των θέσεων κάθε κατηγορίας σε κλάδους, οι ειδικότητες των κλάδων, η κατανομή των θέσεων κάθε κλάδου ανά ειδικότητα και τα κατά το άρθρο 77 του παρόντος τυπικά προσόντα διορισμού σε θέσεις κάθε κλάδου καθορίζονται με τους οικείους οργανισμούς. Εάν οι οργανισμοί δεν προβλέπουν κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα ο αριθμός των υπαλλήλων που διορίζονται από κάθε ειδικότητα καθορίζεται με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου. 2.Με τους οργανισμούς μπορεί να καθορίζονται και πρόσθετα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού σε θέσεις κάθε κλάδου, καθώς και οι τίτλοι σπουδών ή άλλα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η απόδειξη με έγγραφα, επιτρέπεται η απόδειξη με άλλα αποδεικτικά μέσα και με διαδικασία που καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των οικείων Υπουργών, άλλως με τον οργανισμό κάθε υπηρεσίας. 3.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να ορίζονται ενιαία για όλες ή για μέρος των δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Θ έ σ εις κ αι τ υ πικ ά π ρο σό ν τ α κα τ ά κλ ά δο - Κ α θή κο ντ α 62 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr δημοσίου δικαίου οι κλάδοι, οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα διορισμού σε θέσεις κάθε κλάδου ή ειδικότητας, τα καθήκοντα κάθε κλάδου ή ομάδας κλάδων της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ειδικά στην περίπτωση καθορισμού των καθηκόντων κάθε κλάδου ή ομάδας κλάδων, το σχετικό προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με τη σύμπραξη και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού. Άρ θ ρο 7 9 Διυ πο υ ργι κο ί κλ ά δο ι 1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών, μετά από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, μπορεί για την άσκηση καθηκόντων της ίδιας ειδικότητας ή την άσκηση της ίδιας λειτουργίας σε περισσότερα Υπουργεία: α) να συνιστώνται διυπουργικοί κλάδοι ή β) να συγχωνεύονται ομοειδείς κλάδοι ή ειδικότητες κλάδων της ίδιας κατηγορίας περισσότερων Υπουργείων σε ενιαίο διυπουργικό κλάδο ή γ) θέσεις της ίδιας κατηγορίας διαφορετικών κλάδων Υπουργείων να συγκροτούν διυπουργικό κλάδο ορισμένης ειδικότητας. Με τα ίδια διατάγματα ρυθμίζονται και θέματα κατάταξης στους κλάδους αυτούς των υπαλλήλων, οι θέσεις των οποίων μεταφέρονται στο διυπουργικό κλάδο, καθώς και θέματα μετάταξης υπαλλήλων στον κλάδο αυτόν. Με όμοια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται τα προσόντα διορισμού στο διυπουργικό κλάδο, ο αρμόδιος για τη διοίκηση του διυπουργικού κλάδου Υπουργός και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία του κλάδου. Όταν ρυθμίζονται θέματα επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των διυπουργικών κλάδων, τα σχετικά διατάγματα εκδίδονται με πρόταση και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 2. Οι θέσεις των διυπουργικών κλάδων κατανέμονται στις υπηρεσίες των κατ’ ιδίαν Υπουργείων με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου, για τη διοίκηση του κλάδου, Υπουργού. N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27.10.2011) (…) Άρθρα 6-9 Θέματα κι νητικότητας των Υπαλλήλων του Κράτους Άρθρο 6 Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξη ς 129 Άρθρο 6 Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης 130 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 1. Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε έξι (6) συνολικά βαθμούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής:131 63 129ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/2011.ΘΕΜΑ: Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011)- Μέρος Α’ –Πάγιες Ρυθμίσεις 130ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/2011.ΘΕΜΑ: Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011)- Μέρος Α’ –Πάγιες Ρυθμίσεις 131ΝΣΚ/605/2012.Κατάταξη υπαλλήλων με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών μετά το Ν. 4024/2011.Υπάλληλοι με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, ο οποίος κατατέθηκε μετά την κατάταξή τους την 1-11-2011, θεμελιώνουν το δικαίωμα για το βαθμολογικό προβάδισμα των δύο (2) και (6) έξι ετών, αντίστοιχα, που προβλέπει το άρθρο 6 παρ.4 του Ν. 4024/2011, από το χρόνο ελέγχου της συνάφειας του τίτλου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με συνέπεια την αύξηση του πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό της αρχικής κατάταξης και τη μεταβολή του μισθολογικού κλιμακίου του συγκεκριμένου βαθμού. (πλειοψ.) ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Βαθμός Α Βαθμός Β Βαθμός Γ Βαθμός Δ Βαθμός Ε Βαθμός ΣΤ.132 2. Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθμούς 1ο και 2ο και αμείβονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 3. Εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο Βαθμός ΣΤ με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και καταληκτικός, ο Βαθμός Α για την ΓΙΕ και TE κατηγορία, ο Βαθμός Β για τη ΔΕ κατηγορία και ο Βαθμός Γ για την ΥΕ κατηγορία. 4. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ. Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε. «Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα. Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 132Ν.4038/2012, ΦΕΚ-14 Α/2-2-2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4142/13, παρ. 1 του άρθρου 33: «1. Οι σχολικοί σύμβουλοι που επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 3848/2010, κατατάσσονται, και για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά, στον Α΄ Βαθμό, που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), εφόσον έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, όπως κατατάχθηκαν με το ν. 4024/2011 και οι Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στους Σχολικούς Συμβούλους που δεν έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, απονέμεται ο Α΄ Βαθμός κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α΄, οι Σχολικοί Σύμβουλοι κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011.». Προσθήκη μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 τρίτου εδαφίου ως ανωτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.4038/2012-ΦΕΚ14/Α/2.2.2012 133 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011.»133 64 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατατάσσονται, ως μόνιμοι, στο Βαθμό Δ. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), με την αποφοίτηση τους, θεωρείται ως χρόνος επιτυχούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. «Οι υπάλληλοι που έχουν πριν από το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Έvωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη134, μετά τη μονιμοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.»135 Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι επτά (7) έτη, κατ' ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο της παρούσας παραγράφου. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας και για τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος, υπαλλήλους και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου.136 Σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και από θέσεις αιρετών ή μετακλητών δημοσίων υπαλλήλων, δεν δύναται να ξεπερνά τα επτά (7) έτη.137 134 2/1200//0022/2013 ΘΕΜΑ: «Aναγνώριση προϋπηρεσίας» Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 4275/2014, ΦΕΚ-149 Α/15-72014 135 ΔΙΔΑΔ/Φ.31.38/1825/8516/2014 .Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4024/2011 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 136 65 2/81414/0022/2014 Θέμα: ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες Αναφορικά με την κατάταξη υπαλλήλων ΙΔΟΧ 2/59135/0022/2014 Θέμα: Παρέχονται πληροφορίες αναφορικα με την προσμέτρηση στη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού, αφενός του τυχόν χρόνου αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που έχει στο δημόσιο τομέα και αφετέρου του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που τυχόν κατέχει 2/58238/0022/2014 Θέμα: Παρέχονται πληροφορίες αναφορικα με την προσμέτρηση στη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού, αφενός του τυχόν χρόνου αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που έχει στο δημόσιο τομέα και αφετέρου του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που τυχόν κατέχει. 2/47892/0022/2014 Θέμα: Παρέχονται πληροφορίες αναφορικα με την προσμέτρηση στη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού, αφενός του τυχόν χρόνου αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που έχει στο δημόσιο τομέα και αφετέρου του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που τυχόν κατέχει 2/49424/0022/2014 Θέμα: ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες» -Αναφορικά με την μισθολογική εξέλιξη προσωπικού ΙΔΟΧ ΔΙΠΙΔ/Α20/1188/13196/2014 Θέμα: Παροχή Οδηγιών αναφορικα με την προσμέτρηση στη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού ΙΔΟΧ που ασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ του τυχόν χρόνου αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που έχει στο δημόσιο τομέα και του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 137 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή μετακλητή θέση μετά το διορισμό του δημοσίου υπαλλήλου εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης «χωρίς αυτό να δημιουργεί δικαίωμα υπαγωγής τους στις διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007.»138 Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης. «Ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και η προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του παρόντος και για την υπηρεσιακή τους κατάσταση.»139 5.Οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών διανύουν δοκιμαστική περίοδο δύο ετών, στο βαθμό που εισάγονται. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής αυτής περιόδου, ο υπάλληλος μονιμοποιείται ή συνεχίζει να απασχολείται εφόσον πρόκειται για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον: α) στην έκθεση αξιολόγησης του εξασφαλίζει, με βάση τη βαθμολόγηση της απόδοσης του και της υλοποίησης της στοχοθεσίας, καθώς και τη βαθμολόγηση των λοιπών κριτηρίων αξιολόγησης στο σύστημα αξιολόγησης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης και β) κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιτυχής η δοκιμαστική του υπηρεσία. Εφόσον ο δόκιμος υπάλληλος μονιμοποιηθεί, προάγεται στο Βαθμό Ε, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 7 Σύστημα Βαθμολογικής Εξέλιξης Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παρ.4 άρθρου 6, προστίθεται εδάφιο ως άνω, με παράγραφο 6 άρθρου 4 Ν. 4151/2013, ΦΕΚ-103 Α/29-4-2013. 138 139 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 6.Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει τον υπάλληλο μη ικανό να μονιμοποιηθεί ή να συνεχίσει την απασχόληση του, ο υπάλληλος απολύεται. Το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί, κατά περίπτωση, να αποφασίσει, άπαξ, την παράταση της δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου από έξι (6) μέχρι δώδεκα (12) μήνες, εφόσον, με βάση την έκθεση αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του, δεν προκύπτει σαφώς η καταλληλότητα του κρινόμενου προκειμένου να μονιμοποιηθεί ή να συνεχίσει να απασχολείται. Σε αυτή την περίπτωση, μετά τη λήξη της παράτασης της δοκιμαστικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος επαναξιολογείται. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, κατά την επανάκριση, καλεί σε συνέντευξη τον υπάλληλο. Για την περίοδο αυτή ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται μισθολογικά. Τα παραπάνω μέσα σε «» εδάφια προστέθηκαν με το άρθρο 97 του νόμου 4310/2014, ΦΕΚ-258/Α/8.12.2014 66 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, που διενεργείται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μία φορά το χρόνο, λαμβάνεται υπόψη: α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης και συγκεκριμένα: αα) η απόδοση του που μετράται με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθεσίας και ββ) οι διοικητικές ικανότητες του και η συμπεριφορά στην υπηρεσία, β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων υπαλλήλων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και γ) ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό, όπως ορίζεται ειδικότερα στη παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπάλληλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, δεν εξελίσσεται μισθολογικά δεν συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό. 2. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, η απόδοση του κρινόμενου υπαλλήλου λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του συνόλου, που αφορά στα λοιπά κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων προσόντων, όπως ορίζονται ειδικότερα από το σύστημα αξιολόγησης. Προκειμένου για την προαγωγή από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α το ποσοστό αυτό είναι 80% τουλάχιστον. 3.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση με τους προβλεπόμενους στόχους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας και η συμπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτελούν αντικείμενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο. 4. Με το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου: e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 α) καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αξιολόγησης, τα όργανα, η διαδικασία και ο τύπος αξιολόγησης, καθώς και η βαρύτητα των επί μέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη, για την επιλογή του υπαλλήλου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, για την αξιολόγηση της θητείας των προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης, καθώς και η συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚ-ΔΔΑ) στη διαδικασία της αξιολόγησης, 67 β) προβλέπεται η διαδικασία συγκρότησης των Συμβουλίων Αξιολόγησης κατά φορέα, που διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και έχουν δυνατότητα επανεξέτασης της αξιολόγησης ή αναπομπής της στα όργανα αξιολόγησης των προηγούμενων επιπέδων, γ)μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα και να καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης προσφυγής του ενδιαφερόμενου ενώπιον του οικείου Συμβουλίου Αξιολόγησης και δ) μπορεί να προβλέπονται τα όργανα και οι διαδικασίες διασφάλισης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής του σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς στους οποίους αυτό εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 5.Υφιστάμενα ειδικά συστήματα αξιολόγησης και συστήματα επιλογής προϊσταμένων για τις κατηγορίες προσωπικού, όπως υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου και οι εξομοιούμενοι με αυτόν μισθολογικά ή βαθμολογικά κλάδοι του Υπουργείου Εξωτερικών, περιλαμβανομένου και του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, των εκπαιδευτικών140, των δικαστικών υπαλλήλων, των κληρικών, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και των μόνιμων αγροτικών ιατρών, μπορούν να διατηρούνται σε ισχύ με προεδρικά διατάγματα141, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου142. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται και στις κατηγορίες προσωπικού της παρούσας παραγράφου.143 6. Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινόμενων, ως εξής: - Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε: μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων. - Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ: μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων. - Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ: μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων. - Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β: μέχρι και 70% των κρινόμενων υπαλλήλων. - Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α: μέχρι και 30% των κρινόμενων υπαλλήλων. Με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 329 του ν.4072/2012-ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012,από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) απαλείφεται η φράση ≪των εκπαιδευτικών≫. Με τις διατάξεις της παρ.1β του άρθρου 329 του ν.4072/2012-ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012 ορίζεται ότι : «β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η βαρύτητα των επί μέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση» 140 σε ισχύ του υφιστάμενου ειδικού συστήματος αξιολόγησης και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του προσωπικού Φύλαξης και Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης.π.δ.18/2012.Διατήρηση σε ισχύ ειδικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης. π.δ.39/2012.Διατήρηση σε ισχύ του υφιστάμενου ειδικού συστήματος αξιολόγησης και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Δικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας. π.δ.53/2012.Διατήρηση σε ισχύ ειδικού συστήματος αξιολόγησης των κληρικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Π.Δ. 57/2012.Διατήρηση σε ισχύ ειδικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. 142Ν.4038/2012-ΦΕΚ14/Α/2.2.2012,παράγραφος 12 άρθρου 1. «Η προθεσμία που προβλέπεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4024/2011 (Α' 226) παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.» 143ΔΙΔΑΔ/Φ.32.6/412/οικ.26225/2011.ΘΕΜΑ:Διατήρηση υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011) e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 141π.δ..24/2012.Διατήρηση 68 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εκτίμηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόμενα ποσοστά μπορούν να καθορίζονται χαμηλότερα. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κρίση για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη. Επίσης χάνει το δικαίωμα προαγωγής και στην περίπτωση που δεν εξελίσσεται μισθολογικά, σύμφωνα με το εδάφιο δεύτερο του στοιχείου γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 7. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, είναι: α) Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Π Ε και TE: Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, τέσσερα (4) έτη Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ, τέσσερα (4) έτη Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β, τέσσερα (4) έτη Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α (καταληκτικός βαθμός): αα) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, έξι (6) έτη και ββ) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας TE, οκτώ (8) έτη. β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ: Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, έξι (6) έτη Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ, έξι (6) έτη Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β (καταληκτικός βαθμός), οκτώ (8) έτη. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 γ) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ: 69 Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, δέκα (10) έτη Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ (καταληκτικός βαθμός), δέκα (10) έτη.144 144 Ν. 4218/2013, ΦΕΚ-268 Α/10-12-2013 , περ. 3 της παρ. 1 του άρθρου έκτου: “3. α) Εξαιρείται των γενικών διατάξεων περί συστήματος αξιολόγησης του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο ειδικό σύστημα αξιολόγησης που αφορά στους κληρικούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κρήτης, όπως αυτό περιγράφεται από τους Ιερούς ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Άρθρο 8 Διαδικασία προαγωγή ς -πίνακες προακτέων 1.Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Για την προαγωγή υπαλλήλων στον αμέσως επόμενο βαθμό, είναι απαραίτητη η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. 2.Το υπηρεσιακό συμβούλιο το Μάιο κάθε έτους καταρτίζει πίνακα προακτέων κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που πληρούν ως τις 31 Μαΐου του επόμενου έτους τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η εγγραφή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση το μέσο όρο της τελικής βαθμολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου που συντάχθηκαν στο βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Ιουνίου του έτους κατάρτισης τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησης τους. 3.Η προαγωγή των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 7 του παρόντος Κεφαλαίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με μισό της μονάδας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, ποτέ όμως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων. Οι υπάλληλοι που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων, αλλά δεν προάγονται μετά την κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου, κρίνονται εκ νέου για προαγωγή το επόμενο έτος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 7. 4.Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη. Άρθρο 9 Έλεγχος νομιμότητας πινάκων προακτέων 2.Οι πίνακες που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι οριστικοί και ανακοινώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες. (…)Άρθρο 28 Κανόνες και τους κανονισμούς της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 43 ν. 3848/2010 (Α΄ 71)” e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 1.Οι πίνακες προακτέων, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8, υποβάλλονται για κύρωση μέσα σε δέκα (10) ημέρες στον οικείο Υπουργό ή στο αρμόδιο όργανο του οικείου ΟΤΑ ή στο ανώτατο όργανο διοίκησης του οικείου Ν.Π.Δ.Δ.. Το αρμόδιο όργανο εξετάζει μόνο τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων και, εφόσον διαπιστώσει παράβαση των σχετικών διατάξεων, αναπέμπει τους πίνακες στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να αποφασίσει εντός δέκα (10) ημερών. 70 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Μεταβατικές και Τε λικές Διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου. Κατάταξη και προϋποθέσεις και κρι τήρια επιλογής του υπηρετούντος προσωπικού 145 146 147 148 1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ., και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου, ως εξής: α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών Π Ε και TE: αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ', ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε ', γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθμό Δ', δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι ένα (21) έτη για την ΓΙΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την TE κατηγορία, στο Βαθμό Γ', εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι ένα (21 ) έτη για την ΓΙΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την TE κατηγορία, στο Βαθμό Β '. β) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ: αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ', ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι έντεκα (11 ) έτη, στο Βαθμό Ε ', γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα εννέα (19), στο Βαθμό Δ', δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθμό Γ ', εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθμό γ) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ: e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ', 71 «Διαβίβαση εγγράφων».(Αναφορικά με την κατάταξη προσωπικού ΙΔΑΧ ΟΤΑ).ΥΠΕΣ/22102/2012.ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωπικού ΙΔΑΧ 2/88840/0022/2011 ΘΕΜΑ: «Παρέχονται απόψεις για βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων κατ’ εφαρμογή του Ν. 4024/2011». 1452/18805/0022/2012.ΘΕΜΑ: 146ΔΙΔΑΔ/Φ.31.19/1030/22845/2012.ΘΕΜΑ:Βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 147ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/2011.ΘΕΜΑ: Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 2710.-2011) 148ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18/941/οικ.2517/2012.ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011) ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα πέντε (15) έτη, στο Βαθμό Ε', γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, στο Βαθμό Δ', δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι πέντε (25) έτη, στο Βαθμό Για την κατάταξη των υπαλλήλων, που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη έξι (6) έτη. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 4 του άρθρου 6, αφαιρούνται δύο (2) έτη.149 «Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011.»150 Οι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο όργανο και έχουν τον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του παρόντος, κατατάσσονται στο Βαθμό Α'. 2. Για την ως άνω κατάταξη, δεν υπολογίζεται: - ο χρόνος της διαθεσιμότητας, - ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών, - ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα, - ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, - ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων, 149 ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/2014 Θέμα: Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 253/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) (Επισυνάπτεται γνωμοδότηση) Προσθήκη μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4024/2011 εδάφιο ως ανωτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν.4038/2012-ΦΕΚ14/Α/2.2.2012 150 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 - ο χρόνος της προσωρινής παύσης, 72 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr - το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή, - χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού. 3.Για την κατάταξη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, με την επιφύλαξη ότι ο υπολογισμός αυτός δεν έχει ως συνέπεια την κατάταξη του υπαλλήλου σε βαθμό χαμηλότερο από αυτόν που θα κατατάσσονταν εάν παρέμενε σε χαμηλότερη κατηγορία. 4.Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με προσθήκη πλασματικού χρόνου για την τελική κατάταξη τους, τρία (3) έτη.151 5.Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο κατατάσσονται με βάση τα προαναφερόμενα, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους, μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Όπου για τη συμμετοχή σε συλλογικό όργανο ή την κατάληψη θέσης απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή συγκεκριμένου βαθμού, οι υπάλληλοι συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους, ανεξαρτήτως του βαθμού που κατατάσσονται, μέχρι τη λήξη της θητείας τους. 6. Μέχρι την θέση σε πλήρη εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 του παρόντος συστήματος αξιολόγησης, οι κρίσεις για προαγωγή των υπαλλήλων, καθώς και για μονιμοποίηση των δόκιμων υπαλλήλων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου γίνονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Για τις ως άνω προαγωγές ή μονιμοποιήσεις εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου ποσοστώσεις. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 7.Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου συστήματος αξιολόγησης, ισχύουν οι προϋποθέσεις επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος νόμου με εξαίρεση τις προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης. 73 Οι υπάλληλοι που, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3528/2007, όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση του με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων αυτών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο κατατάσσονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων κατατάσσονται ως εξής: α) στο βαθμό Γ ' εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης 151 ΝΣΚ/54/2013 .Εφαρμογή ή μη της διάταξης της παρ.4 του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011, για τη βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν την 1.11.2011 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τυγχάνουν εφαρμογής, για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν την 1.11.2011 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 4024/2011. (ομοφ.) ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, β) στο βαθμό Β ', εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης και γ) στο βαθμό Α', εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Δ΄ Π ΡΟ ΑΓ Ω ΓΗ – Π ΡΟ Ϊ Σ ΤΑΜ Ε ΝΟ Ι Άρ θ ρο 8 0 Β α θμο λο γι κή δι ά ρ θ ρ ωσ η θ έσ ε ων 152 1.Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθμούς πρώτο (1ο) και δεύτερο (2ο). 2.Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθμούς ως ακολούθως: Βαθμός Α΄ Βαθμός Β΄ Βαθμός Γ΄ Βαθμός Δ΄ Βαθμός Ε΄. 3. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α΄. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε΄, Δ΄, Γ΄ και Β΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄ και ανώτερος ο Β΄. Στις περιπτώσεις που ισχύουν αθροιστικά οι ιδιότητες του αποφοίτου της Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. και του κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση. 153 152Βλέπε το άρθρο 26 ΤΟΥ Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α/14-3-2007. 153ΔΙΕΚ/1842/2009.Διευκρινίσεις, για τον διορισμό των αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α). e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 4. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ΄ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε΄. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ΄. Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. υπολογίζεται ως πλεονάζων στο Β΄ βαθμό. Για τους αριστούχους προσμετράται ένα επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό. 74 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 5. Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες. Άρ θ ρο 8 1 Αξιο λό γη σ η 1.Τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων αξιολογούνται βάσει συστήματος αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικανότητας του υπαλλήλου και της αποδοτικότητάς του. 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, η οποία διατυπώνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, τα κριτήρια αξιολόγησης, ο χρόνος, η συχνότητα, ο τύπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, καθώς και τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ των υπαλλήλων σε σχέση με αυτήν. N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27.10.2011) (…) Άρθρα 10-12 Θέματα κινητικότητας των Υπαλλήλων του Κράτους Άρθρο 10 Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης 1.Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Α έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης: α) Οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον σωρευτικά: αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, γγ) ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ. β) Οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, εφόσον σωρευτικά: e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, 75 ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και γγ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή TE. 2. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Β έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης: α) Οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά: ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και Διεύθυνσης εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, γγ) ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή TE εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης. β) Οργανικής μονάδας Επιπέδου Τμήματος, εφόσον, σωρευτικά: αα)έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή και ββ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή TE ή ΔΕ. 3.Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Γ έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά: α) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, β) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος και ΠΕ ή TE εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και γ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης. 4.Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Δ' έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος εφόσον σωρευτικά: α) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, 5.Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Γ', με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Γ '. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Β ', με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Β '. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Α', με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Α'. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 β) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή TE ή ΔΕ. 76 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr κατά περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό. 6.Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία και το διάστημα που υπολείπεται είναι μικρότερο των δύο (2) ετών κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του αρμοδίου προς τούτο συλλογικού οργάνου, το οποίο πρόκειται να αποφασίσει σχετικά. «7.Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αντικαθίσταται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος.»154 8.Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. «Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου 7 δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.»155 9.Με την προκήρυξη για την επιλογή προϊσταμένων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι κλάδοι ΓΙΕ, TE και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Στις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, οι κλάδοι καθορίζονται, μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών. Μετά την έκδοση των αποφάσεων οι κλάδοι καθορίζονται με την προκήρυξη. Οργανικές μονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση και το Τμήμα. Άρθρο 11 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Προκήρυξη για την επιλογή προϊσταμένων 77 1.Οι διατάξεις του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα που αφορούν στην έκδοση κοινής απόφασης προκήρυξης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργού που το εποπτεύει, με την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις Αντικατάσταση παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4057/2012 -ΦΕΚ 54 Α/14.3.2012 154 Αντικατάσταση του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν.4024/2011 ως ανωτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.4038/2012-ΦΕΚ14/Α/2.2.2012 155 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής, προκειμένου να επιλεγούν οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, ισχύουν και για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, καθώς και Τμήματος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής. 2.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών, οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου μπορούν να επεκτείνονται και για την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος πέραν των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 12 Σύστημα μισθολογικής εξέλιξης 156 1.Οι υπάλληλοι του άρθρου 4 λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους. Περαιτέρω, σε κάθε βαθμό θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. 2.Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, με εξαίρεση τα Μ.Κ. των Βαθμών Β' και Α', τα οποία χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέσεις αξιολόγησης του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται μισθολογικά μέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό. 3.Τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού, πέραν του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής: α) Βαθμός Ε ' : δύο (2) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και TE, τρία (3) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ. β) Βαθμός Δ' : τρία (3) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και TE, τέσσερα (4) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και έξι (6) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ. δ) Τα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού Γ' της ΥΕ κατηγορίας και των βαθμών Β' και Α' των λοιπών κατηγοριών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του από την υπηρεσία. 4. Με τη βαθμολογική προαγωγή ο υπάλληλος λαμβάνει το βασικό μισθό του νέου βαθμού ή του μικρότερου Μ.Κ. του βαθμού αυτού, ο οποίος είναι υψηλότερος από το βασικό μισθό που κατείχε πριν την προαγωγή του. 1562/13957/0022/2013.ΘΕΜΑ: που τίθενται σε αργία) «Παρέχονται πληροφορίες.».(Αναφορικά με τον υπολογισμό της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 γ) Βαθμός Γ' : τέσσερα (4) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και TE και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ. 78 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr √ «2/78400/0022/14-11-2011 (…)Επί του άρθρου 12 Σύστημα μισθολογικής εξέλιξης 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τη βαθμολογική τους εξέλιξη,, συνδέοντας πλέον τη βαθμολογική με τη μισθολογική τους εξέλιξη. Περαιτέρω, σε κάθε βαθμό, πέραν του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) στα οποία εξελίσσεται ο υπάλληλος σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας του, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι τα Μ.Κ. των βαθμών Ε - Γ χορηγούνται ανά διετία, ενώ τα Μ.Κ. των Βαθμών Β και Α χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. του βαθμού που κατέχει γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου ότι δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, για δύο συνεχή χρόνια, τότε αυτός δεν εξελίσσεται μισθολογικά, μέχρι να επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό. 3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζονται τα Μ.Κ. κάθε βαθμού, πέραν του βασικού του μισθού, που αντιστοιχούν σε αυτόν. Ειδικότερα, α) Για το βαθμό Ε : δύο (2) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και TE, τρία (3) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ. β) Για το βαθμό Δ : τρία (3) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και TE, τέσσερα (4) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και έξι (6) Μ.Κ. για την Κατηγορία ΥΕ. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 γ) Για το βαθμό Γ : τέσσερα (4) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και TE και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ. 79 δ) Τα Μ.Κ. του βαθμού Γ της Υ.Ε. κατηγορίας (καταληκτικός) και των βαθμών Β και Α των λοιπών κατηγοριών (ΠΕ, TE, ΔΕ) καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του από την υπηρεσία. 4.Με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ο υπάλληλος, ο οποίος προάγεται βαθμολογικά, λαμβάνει το βασικό μισθό του νέου βαθμού ή του μικρότερου Μ.Κ. του βαθμού αυτού, ο οποίος όμως πρέπει να είναι υψηλότερος από το βασικό μισθό του Μ.Κ. που κατείχε πριν τη προαγωγή του. Για παράδειγμα υπάλληλος της κατηγορίας Π Ε ο οποίος λαμβάνει το Μ. Κ. 5 του βαθμού Β της κατηγορίας του, ύψους 2.104 €, όταν ενταχθεί στο βαθμό Α δεν θα λάβει το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό Α, ύψους 2.097 € γιατί είναι μικρότερος από αυτόν που ελάμβανε, αλλά θα λάβει ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο πρώτο Μ.Κ. του βαθμού Α, ύψους 2.139 €, ο οποίος είναι υψηλότερος από αυτόν που ελάμβανε μέχρι την προαγωγή του.» Άρ θ ρο 8 2 Χρό νο ς π ρο α γ ωγ ή ς 1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται: α) Για την κατηγορία ΥΕ: Από το βαθμό Ε΄ στο βαθμό Δ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Ε΄, από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄ και από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄. β) Για την κατηγορία ΔΕ: Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄. γ) Για την κατηγορία ΤΕ: Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ επταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄. δ) Για την κατηγορία ΠΕ: Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄. 2. Τα δύο πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό βαθμό όλων των κατηγοριών αποτελούν δοκιμαστική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40. 3. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. «Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν διδακτορικό δίπλωμα μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά τέσσερα (4) έτη.» 157 158 Οι εν λόγω τίτλοι απαιτείται να είναι συναφείς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν. 157Προσθήκη της ανωτέρω παραγρ. με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 30 του ν.3731/2008-ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008 158ΔΙΔΑΔ/1144/οικ.4756/2009.Τροποποιήσεις διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, με το Ν.3731/2008 για: α) Επιλογές προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, κοινά υπηρεσιακά συμβούλια, βαθμολογική εξέλιξη κατόχων διδακτορικού διπλώματος β) Μετατάξεις – Μεταθέσεις σε παραμεθόριες περιοχές γ) Αναρρωτικές άδειες e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Αν ο υπάλληλος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου δεν γίνεται αθροιστικά. 80 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. Άρ θ ρο 8 3 Σύ σ τη μ α π ρο αγ ωγ ών - Π ίν ακ ε ς π ρο ακ τ έ ων 1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 και έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η επαγγελματική επάρκεια, η πρωτοβουλία του και η αποτελεσματικότητα του. Για το σχηματισμό της κρίσης του, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταετίας. Ειδικά για την προαγωγή στον Α΄ βαθμό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται από την κλίμακα του συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων. 2.Το υπηρεσιακό συμβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει, με βάση τις καταστάσεις του άρθρου 88, πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Μαίου του έτους κατάρτισης τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 90. 3.Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, ποτέ όμως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων. 4.Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 5. Οι αποφάσεις προαγωγών δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 81 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr «Άρθρο 84 159 160 161 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων − Προϋποθέσεις επιλογής − Κωλύματα υποψηφιότητας, συμμετοχής και τοποθέτησης 1.Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον: α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή β) έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή γ) έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος. 2.Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον: α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης τρία (3) έτη τουλάχιστον ή β) έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή γ) έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία και έχουν ασκήσει τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου. 3.Ως προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον: α) έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή 159ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2057/οικ.30264/2014 Θέμα: Επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» - Έκδοση της αριθ. 1ΓΔ/2014 Προκήρυξης πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/2014 Θέμα: ΘΕΜΑ: Έκδοση του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2029/οικ.24002/2014 - ΦΕΚ: 2661/Β/2014 -Θέμα: Τρίτο (3ο) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων-Δομημένη συνέντευξη 160ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2024/οικ.23441/2014 - ΦΕΚ: 2595/Β/2014 -Θέμα: Καθορισμός αποδεκτών βασικών πτυχίων ή διπλωμάτων και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/2014 - ΦΕΚ: 2595/Β/2014 -Θέμα: Καθορισμός αποδεκτών βασικών τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με οικονομικές ή και οικονομικές αρμοδιότητες. Ν.4275/2014, ΦΕΚ-149/Α/15.7.2014 παρ.1 άρθρο 6: 1.Οι διατάξεις των άρθρων 84, 85, 86 και των άρθρων 157, 158, 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1, 2 και 3 του παρόντος νόμου, ισχύουν από τη δημοσίευση των οργανικών διατάξεων των δημοσίων υπηρεσιών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 161 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/ 2018/ οικ.23409/2014 - ΦΕΚ: 2600/Β/2014 -Θέμα: 1)Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/ 2018/ οικ.23409: Πρώτο (1o) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων.2)Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/ 2019/ οικ.23408 Δεύτερο (2°) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Γραπτή εξέταση. 82 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr β) είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη ή γ) έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. 4.α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ο ως άνω περιορισμός δεν ισχύει σε περίπτωση που ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, οπότε και δεσμεύεται ταυτόχρονα με αίτησή του να παραμείνει στην υπηρεσία μέχρι τη λήξη της θητείας, σε περίπτωση που επιλεγεί και τοποθετηθεί, και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του. β) αα) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας και να συμμετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή α ργία, η οποία δεν έχει ανασταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 103 ή τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή απευθείας στο ακροατήριο για κακούργημα ή έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145. ββ) Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, η οποία δεν έχει ανασταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 103 ή τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145. Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος για πλήρη θητεία αποκλειομένου από την τοποθέτηση στη συγκεκριμένη θέση του αρχικώς επιλεγέντος υποψηφίου, ο οποίος κωλύεται κατά τα ανωτέρω, έστω και εάν το κώλυμα αρθεί κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής. γ) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση του ίδιου φορέα, στην οποία έχει ήδη ασκήσει καθήκοντα κατόπιν επιλογής, για μία μόνο επιπλέον θητεία. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 5.Με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων ανάλογα με το αντικείμενο των οργανικών μονάδων. Τυχόν ειδικότερα ή και πρόσθετα προσόντα, εφόσον αυτά απαιτούνται, καθορίζονται με την κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως ισχύει. Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στην προκηρυσσόμενη θέση, δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. 83 6.Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που δύνανται να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, όπως ισχύει, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δύνανται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Σε κά θε περίπτωση θα πρέπει να διαθέτουν τις λοιπές αναγκαίες προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη θέση κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής. 7.Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 86 του παρόντος. 8.Οργανικές μονάδες κατά την έννοια του παρόντος είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμ ήμα, το αυτοτελές Τμήμα ή οι οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση. Οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητές τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κώδικα, ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού, νοούνται εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης.»162 Άρθρο 85 Στάδια επιλογής 1.Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου με τις προαναφερόμενες οργανικές μονάδες, πραγματοποιείται σε τρία στάδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 2.Πρώτο (1ο) στάδιο επιλογής: Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων: α) Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα, κύρια ή και πρόσθετα, όπως προσδιορίζονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, όπως ισχύει, και στην οικεία προκήρυξη. β) Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη θέση καλούνται στο δεύτερο στάδιο της επιλογής. γ) Το πρώτο στάδιο επιλογής διενεργείται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 86 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης δ΄ της παρούσας παραγράφου. δ) Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από γνώμη του Προέδρου του ΑΣΕΠ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διενέργεια του πρώτου σταδίου επιλογής προϊσταμένων, ιδίως θέματα που αφορούν το αρμόδιο όργανο εξέτασης των ενστάσεων, την ανάρτηση των πινάκων και την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε αυτούς, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα. 3. Δεύτερο (2ο) Στάδιο επιλογής: Γραπτή εξέταση αα) ερωτήσεων με απαντήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα διακρίβωσης των γνώσεων του υποψηφίου για το νομοθετικό πλαίσιο της διοικητικής δράσης στο Δημόσιο (Υπαλληλικός Κώδικας, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, κανονισμοί προμηθειών κ.λπ.) και για τις γενικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και σε θέματα διακρίβωσης των γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων του υποψηφίου (επικαιρότητα, συνθετική και αναλυτική σκέψη, κ.λπ.), ββ) ερωτήσεων με απαντήσεις ελεύθερης ανάπτυξης σε θέματα άσκησης διοίκησης και δημόσιας πολιτικής, γγ) συνδυασμού των υποπεριπτώσεων αα) και ββ), δδ) κάθε άλλη μορφή, η οποία κρίνεται κατάλληλη ανάλογα με το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης. 162 Τα άρθρα 84-86 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του νόμου 4275/2014, ΦΕΚ-149/Α/15.7.2014 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 α) Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το ΑΣΕΠ και μπορεί να έχει τη μορφή: 84 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Για τους Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης η γραπτή εξέταση συνίσταται στην επεξεργασία διοικητικού θέματος ή θέματος επικαιρότητας που στόχο έχει ιδίως τη διακρίβωση της συνθετικής και αναλυτικής σκέψης του υποψηφίου, καθώς και την ικανότητα ηγεσίας και μπορεί να έχει μία από τις προαναφερόμενες μορφές. Σε περίπτωση συνδυασμού μορφών εξέτασης μπορεί να καθορίζεται συντελεστής βαρύτητας κάθε μορφής εξέτασης, ο οποίος καθορίζεται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3ε του παρόντος άρθρου. β) Το αντικείμενο της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της προκηρυσσόμενης θέσης με βάση το περίγραμμα θέσεως ευθύνης. Η γραπτή εξέταση μπορεί να διεξάγεται: αα) ανά προκηρυσσόμενη θέση, ββ) ανά φορέα, γγ) ανά ομάδα θέσεων ενός ή περισσότερων φορέων, ιδίως στην περίπτωση που έχουν όμοιες ή παρεμφερείς αρμοδιότητες, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2δ΄ του άρθρου 86. γ) Η γραπτή εξέταση για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων διεξάγεται τουλάχιστον μία φορά ανά δύο έτη, ανεξαρτήτως προκήρυξης πλήρωσης θέσεων αντίστοιχου επιπέδου. Για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε δύο ή και περισσότερες γραπτές εξετάσεις λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογία. Το αποτέλεσμα της γραπτής εξέτασης ισχύει για πέντε (5) έτη από την έκδοση των αποτελεσμάτων αυτής. δ) Το ανώτατο όριο βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης ορίζεται στις εκατό (100) μονάδες. Το ΑΣΕΠ καταρτίζει πίνακα με φθίνουσα σειρά κατάταξης των υποψηφίων βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν κατά το στάδιο της γραπτής εξέτασης. Στον οικείο πίνακα εγγράφονται όσοι υποψήφιοι καλούνται στο επόμενο στάδιο της συνέντευξης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο υποψήφιο που εγγράφεται στον πίνακα και καλείται στο επόμενο στάδιο. ε) Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στο στάδιο της γραπτής εξέτασης, ιδίως το γενικό πλαίσιο του περιεχομένου της γραπτής εξέτασης, η διαδικασία, ο τρόπος διεξαγωγής, ο συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με τη μορφή της εξέτασης ή και το επίπεδο θέσης ευθύνης, πλημμέλειες κατά τη διαδικασία, αναβαθμολόγηση, εξαγωγή, δημοσιοποίηση και ανάρτηση αποτελεσμάτων, δικαίωμα συμμετοχής και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 4. Τρίτο (3ο) Στάδιο: Δομημένη Συνέντευξη e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 α) Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από το αρμόδιο Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων των άρθρων 157 και 158. Στο στάδιο αυτό της επιλογής καλείται και εξετάζεται αριθμός υποψηφίων πολλαπλάσιος των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως συγκεκριμένα ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, βάσει της φθίνουσας σειράς κατάταξης των υποψηφίων με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν στη γραπτή εξέταση. Ο αριθμός υποψηφίων που καλείται σε συνέντευξη είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων. Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση καλούνται όλοι οι υποψήφιοι. 85 β) Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, τα οποία περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, η αίτηση υποψηφιότητας και η δήλωση ενδιαφέροντος. γ) Κατά τη δομημένη συνέντευξη οι υποψήφιοι αξιολογούνται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: αα) Ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας του υποψηφίου με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού σημειώματος και την αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος/ υποψηφιότητας. ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr ββ) Η γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα. γγ) Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις, ιδίως: i)ικανότητες που σχετίζονται με το στρατηγικό τρόπο σκέψης (ανάπτυξη στρατηγικού οράματος και προνοητικής προσέγγισης, αναλυτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων), ii)ικανότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση ανθρώπων και πόρων (ηγεσία, κατανομή πόρων−ανάθεση έργων, επικοινωνία και πειθώ, διαχείριση συγκρούσεων, υποκίνηση και ανάπτυξη άλλων), iii)ικανότητες που σχετίζονται με τα αποτελέσματα (πρωτοβουλία και ανάπτυξη δεξιοτήτων, προγραμματισμός, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και έλεγχος), iv)ικανότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση αλλαγών (προσαρμοστικότητα και ευελιξία, διαχείριση κρίσεων, ανάληψη πρωτοβουλιών, δημιουργικότητα). δ) Η κάθε θεματική ενότητα της δομημένης συνέντευξης της παραγράφου 4γ βαθμολογείται από κάθε μέλος του αρμόδιου Συμβουλίου Συνέντευξης ξεχωριστά με ακέραιο ή με προσέγγιση δεκάτου βαθμού σε ειδικό προς το σκοπό αυτό έντυπο, το οποίο καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των μελών του Συμβουλίου Συνέντευξης. Ο μέσος όρος εξάγεται με προσέγγιση εκατοστού. Το περιεχόμενο της συνέντευξης καταγράφεται συνοπτικά σε πρακτικό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του αρμόδιου προς τούτου συλλογικού οργάνου, χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων συμπεριλαμβανομένης και της αιτιολογίας της βαθμολογίας που έλαβε κάθε υποψήφιος από τα μέλη του αρμόδιου Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων. Αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού αποτελεί το ειδικό έντυπο συνέντευξης. ε) Το ανώτατο όριο βαθμολογίας της δομημένης συνέντευξης ορίζεται στις εκατό (100) μονάδες. Κάθε θεματική ενότητα της παραγράφου 4γ βαθμολογείται χωριστά και το ανώτατο όριο βαθμολογίας ανά ενότητα, ανάλογα με το επίπεδο θέσης ευθύνης καθορίζεται ως εξής: αα) Για τους Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης: 20 − 30 – 50 μονάδες αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα ββ) Για τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης: 20 – 40 − 40 μονάδες αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα γγ) Για τους Προϊσταμένους Τμήματος: 20 – 50 − 30 μονάδες αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα. ζ) Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν γνώμης του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην δομημένη συνέντευξη, ιδίως η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης, ο τρόπος πρόσκλησης και εξέτασης των υποψηφίων για συνέντευξη, δημοσιότητα της πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 163» «Άρθρο 86 Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων 163 Τα άρθρα 84-86 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του νόμου 4275/2014, ΦΕΚ-149/Α/15.7.2014 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 στ) Στη συνέντευξη κάθε υποψηφίου δύνανται να παρίστανται αυτοπροσώπως και οι λοιποί συνυποψήφιοι, εφόσον έχουν ήδη εξεταστεί από το οικείο Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων. 86 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 1.α) Η επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 84, γίνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ύστερα από κοινή απόφαση− προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η λεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ., του Υπουργού που εποπτεύει τη δημόσια υπηρεσία ή το Ν.Π.Δ.Δ., που εκδίδεται κατόπιν γνώμης του ΕΙ.Σ.Ε.Π.. β) Η επιλογή προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης των οριζόντιων θέσεων ευθύνης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 84 γίνεται από το Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ύστερα από κοινή απόφαση− προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού. Ειδικότερα, για τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης που έχουν μόνο ή και οικονομικές αρμοδιότητες η επιλογή προϊσταμένων γίνεται ύστερα από κοινή απόφαση−προ− κήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και του οικείου Υπουργού. γ) Οι προκηρύξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου καταρτίζονται με την τεχνική υποστήριξη του ΑΣΕΠ. 2.α) Η προκήρυξη εκδίδεται υποχρεωτικά τουλάχιστον πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων. Εφόσον οι θέσεις δεν προ− κηρυχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο και προκηρυχθούν μετά τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων, τότε οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της θητείας, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 84. Η προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ν. 3861/2010, Α΄ 112), στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Η σχετική προκήρυξη αναρτάται και στον οικείο χώρο ανακοινώσεων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες τ ου οικείου φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους υπαλλήλους του. Παράλειψη της ανάρτησης της προκήρυξης ή κοινοποίησής της κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας, εφόσον τηρήθηκε η διαδικασία δημοσιότητας της προκήρυξης κατά το τρίτο εδάφιο και αυτή αναρτήθηκε στο κεντρικό κατάστημα του οικείου φορέα. β) Με την προκήρυξη προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής, προσδιορίζονται, κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του αρμοδίου ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα κύρια ή και πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση για την κατάληψη της θέσης ευθύνης, ο τρόπος απόδειξης αυτών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η προκήρυξη περιλαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα, ιδίως τον αριθμό των υποψηφίων που καλείται στο στάδιο της συνέντευξης και την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. γ) Κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του αρμοδίου ΕΙ.Σ.Ε.Π. στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπονται πέραν των οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις και πρόσθετα προσόντα, τα οποία λαμβάνονται από τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, όπως ισχύει, ανάλογα με το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 δ) Με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ, η οποία κοινοποιείται στους οικείους Υπουργούς, δύναται να διεξάγεται ενιαία διαδικασία γραπτής εξέτασης για περισσότερες προκηρύξεις διαφόρων φορέων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3α του άρθρου 85. 87 3.α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης έχουν όλοι οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ήτοι Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, αυτοτελών ή μη δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον φορέα που προκηρύσσει τις κενές θέσεις προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. γ) Κάθε υποψήφιος για επιλογή σε θέση ευθύνης μπορεί να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας τρεις (3) φορές συνολικά κατ’ ανώτατο όριο ετησίως ανά επίπεδο θέσης ευθύνης. ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 4.α) Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα καταχώρισης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Η αίτηση αυ τή συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από δήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και από δήλωση σειράς προτίμησης, εφόσον η τελευταί α απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη. β) Στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιλαμβάνονται ιδίως: αα) Τίτλοι σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα, ιδίως μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. ββ) Στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου (ιδίως διορισμός/πρόσληψη, προϋπηρεσία, υπηρεσιακές μεταβολές, άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης, συνολικός χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης). γγ) Βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 178/ 2004 (Α΄ 154). δδ) Ηθικές αμοιβές. εε) Πιστοποιημένη επιμόρφωση μετά το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου. στστ) Συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα. ζζ) Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες, διδακτική εμπειρία κ.λπ., συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα. ηη) Αριθμός αναρρωτικών αδειών ανά έτος υπηρεσίας και πειθαρχικές ποινές που περιλαμβάνονται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, εφόσον αυτές δεν έχουν διαγραφεί. β) Με την ως άνω απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. αποκλείονται από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας όσοι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων των υποψηφίων. Κατά των πινάκων αυτών δύναται να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από αρμόδιο Τμήμα του ΑΣΕΠ εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα της προκήρυξης, οι οποίοι αποστέλλονται στο αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. και α ναρτώνται στην ιστοσελίδα ΑΣΕΠ. γ) Μετά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι που περνούν στο επόμενο στάδιο της συνέντευξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη. δ) Το αρμόδιο Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης και τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων και μέχρι την καθαρογραφή των πρακτικών, αποστέλλει βεβαίωση στο αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π., υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τα μέλη του e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 5.α)Η αίτηση του υποψηφίου, το βιογραφικό σημείωμα και η δήλωση ενδιαφέροντος συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ σε ειδικό προς το σκοπό αυτόν ηλεκτρονικό έντυπο. Ακολούθως, οι αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης, και το βιογραφικό σημείωμα αποστέλλονται από το ΑΣΕΠ στην καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, προκειμένου να βεβαιωθούν, τα όσα υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπευθύνως δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού αποστέλλει αμελλητί στο ΕΙ.Σ.Ε.Π. του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις τα σχετικά με το στάδιο αυτό προ− κειμένου το όργανο αυτό να αποφασίσει αιτιολογημένα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την πάροδο της 10ήμερης προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου για το αν πληρούνται από τους υποψηφίους οι προϋποθέσεις του πρώτου σταδίου της διαδικασίας, απόφαση η οποία αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ. 88 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων, στην οποία περιλαμβάνεται η φθίνουσα σειρά κατάταξης των υποψηφίων που εξετάστηκαν στο στάδιο αυτό. 6. α) Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων για επιλογή ανά επίπεδο θέσης ευθύνης εξάγεται από το αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. ως εξής: αα) Για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 30% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 70% από τη συνέντευξη. ββ) Για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 40% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 60% από τη συνέντευξη. γγ) Για τους προϊσταμένους Τμήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 50% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 50% από τη συνέντευξη. β) Για την επιλογή προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσεται ο υποψήφιος που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο στάδιο της συνέντευξης. Για την επιλογή προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσεται ο υποψήφιος που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο στάδιο της γραπτής εξέτασης. 7.Η επιλογή των προϊσταμένων γίνεται από το αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στον οικείο φορέα προκειμένου να προβεί το αρμόδιο όργανο στην τοποθέτηση των επιλεγέντων. 8.α) Όσοι επιλέγονται από το αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π., τοποθετούνται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία πέντε (5) ετών. Οι προϊστάμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους. β) αα) Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδίκαια στην υπηρεσία για τη θέση ευθύνης της οποίας έχει επιλεγεί. Ο χρόνος της θητείας του αποσπασμένου υπαλλήλου ως προϊσταμένου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι τοποθετούμενοι κατά τα προηγούμενα εδάφια ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους ως την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 ββ)Για τους υποψηφίους που ανήκουν οργανικά στο φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις και επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων σε περιφερειακή υπηρεσία του φορέα, εφόσον υφίστανται περιφερειακές υπηρεσίες, ή στην κεντρική υπηρεσία, εφόσον οι υποψήφιοι υπηρετούν σε περιφερειακές, η τοποθέτησή τους ως προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης λογίζεται ως μετακίνηση ή απόσπαση ανάλογα με το εάν οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες ή κατανεμημένες στην κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες. Ο χρόνος της θητείας του υπαλλήλου που έχει μετακινηθεί ή αποσπαστεί σε θέση προϊσταμένου κατά τα ανωτέρω οριζόμενα λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Για την τοποθέτηση των επιλεγέντων κατά τα οριζόμενα ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη η δήλωση σειράς προτίμησης του υποψηφίου. 89 γ)Σε όσους επιλέγονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Προϊστάμενοι, κατά την ημερομηνία τοποθέτησής τους και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους απονέμεται αποκλειστικά λόγω της επιλογής και τοποθέτησης ως προϊσταμένων ο βαθμός Α΄ σε όσους επιλέγονται προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, ο βαθμός Β΄ σε όσους επιλέγονται Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, ο βαθμός Γ΄ σε όσους επιλέγονται Προϊστάμενοι Τμήματος. Για τους υπαλλήλους που επιλέγονται προϊστάμενοι και τους απονέμεται ο αντίστοιχος βαθμός σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη τυχόν πλεονάζων χρόνος που διαθέτουν κατά την ημερομηνία τοποθέτησης. Για τον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στον κατά περίπτωση απονεμόμενο βαθμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Με τη λήξη της θητείας τους και την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων κατατάσσονται σε βαθμό και σε μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Για την προαναφερόμενη κατάταξη εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011 καθ’ υπέρβαση των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 του ν. 4024/2011 ποσοστών περί προαγωγών. Σε καμία περίπτωση η εκ νέου κατάταξη του υπαλλήλου κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να γίνει σε βαθμό ανώτερο αυτού που του απονεμήθηκε λόγω της επιλογής και τοποθέτησής τους σε θέσεις προϊσταμένων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται για όσους υπαλλήλους ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr επιλέγονται προϊστάμενοι και κατά την ημερομηνία τοποθέτησής τους κατέχουν βαθμό κατώτερο του απονεμόμενου ανά επίπεδο θέσης ευθύνης. δ) Όσοι επιλέγονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι με τις διατάξεις το υ παρόντος έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου μετά από τρία (3) χρόνια από την τοποθέτησή τους. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται επιλεγείς και τοποθετηθείς προϊστάμενος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας του να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου. 9.Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την κένωσή της ή α πό τη σύστασή της και επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προϊστάμενος για πλήρη θητεία, σε περίπτωση σύστασης θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας, σε περίπτωση κένωσης θέσης, με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της θητείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος του ενός (1) έτους. 10.Οι επιλεγέντες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, εφόσον υποβάλλουν μετά τη λήξη της θητείας τους εκ νέου αίτηση υποψηφιότητας για θέση αντίστοιχου επιπέδου δεν υποχρεούνται, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν εφεξής στο στάδιο της γραπτής εξέτασης. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του πρώτου σταδίου επιλογής, καλούνται ως υπεράριθμοι στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας εφόσον η βαθμολογία τους στη γραπτή εξέταση είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του τελευταίου στη σειρά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων στην οικεία προκήρυξη. 11.Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου ισχύουν για πέντε (5) έτη για όσους υποψηφίους για θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων κλήθηκαν στο στάδιο της συνέντευξης και τελικά δεν επελέγησαν. 13.Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, η προθεσμία της προκήρυξης παρατείνεται για μία ακόμη φορά και εφόσον πάλι δεν υποβληθούν αιτήσεις, τότε οι θέσεις πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Πέντε (5) μήνες προ της λήξης του έτους αυτού, οι θέσεις επαναπροκηρύσσονται. 14.Στο ΑΣΕΠ τηρείται ειδικό αρχείο – μητρώο, όπου περιλαμβάνονται ιδίως οι προκηρύξεις των θέσεων προϊσταμένων, η βαθμολογία που έλαβαν οι υποψήφιοι και οι επιλεγέντες κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86, τηρούμενων των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λεπτομ έρειες τήρησης του μητρώου − αρχείου αυτού. 15.Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος μετά τη λήξη της θητείας του δεν επιλέγεται εκ νέου ή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4α του άρθρου 84, αποσπάται, κατόπιν αιτήσεώς του με απόφαση του οικείου Υπουργού και κατά παρέκλιση των κείμενων διατάξεων περί στελέχωσης των ελεγκτικών υπηρεσιών και σωμάτων επιθεώρησης, ως Επιθεωρητής − Ελεγκτής στις ελεγκτικές υπηρεσίες ή σώματα επιθεώρησης, που υπάγονται ή e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 12.Με απόφαση του αρμόδιου για τοποθέτηση προϊσταμένων οργάνου κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του οικείου ΕΙ.Σ.Ε.Π., ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, ιδίως για αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, για πλημμελή άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, για μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με λοιπούς προϊσταμένους και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση. Ο προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτηση του για προσωπικούς λόγους, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου ΕΙ.Σ.Ε.Π., που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στις ανωτέρω περιπτώσεις και ανεξάρτητα από τους λόγους της απαλλαγής του στερείται του δικαιώματος υποψηφιότητας και επιλογής ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας για μία τριετία από την επομένη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του από τα κα θήκοντα προϊσταμένου και ο υπάλληλος, εφόσον του είχε απονεμηθεί βαθμός λόγω της επιλογής του και ένεκα αυτής, κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Η στέρηση του δικαιώματο ς υποψηφιότητας και επιλογής δεν υφίσταται στην περίπτωση που ο υποψήφιος αιτηθεί την απαλλαγή του μετά την επιλογή του και προ της έκδοσης της απόφασης τοποθέτησης. Στην περίπτωση αυτή και μόνο τοποθετείται ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος. 90 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr εποπτεύονται από το Υπουργείο είτε ο υπάλληλος ανήκει οργανικά στο Υπουργείο είτε υπηρετεί σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο αυτό φορέα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εποπτευόμενες ή υπαγόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες και σώματα επιθεώρησης στο Υπουργείο η ανωτέρω απόσπαση διενεργείται κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου με απόφαση των κατά περίπτωση οικείων Υπουργών σε ελεγκτικές υπηρεσίες ή σώματα επιθεώρησης άλλων Υπουργείων. 16.Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ο οποίος μετά τη λήξη της θητείας του δεν επιλέγεται εκ νέου, αποσπάτα ι ή μετακινείται, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήσεώς του, σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων περί στελέχωσης των σωμάτων αυτών, με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το υ αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. 17.Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης οργανικών μονάδων, στις νέες οργανικές μονάδες ο προϊστάμενος λαμβάνεται μεταξύ των ασκούντων τα καθήκοντα θέσης ευθύνης κατόπιν επιλογής στις οργανικές μονά− δες που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν και τοποθετείται εκείνος που έλαβε την υψηλότερη τελική βαθμολογία κατά την επιλογή και σε περίπτωση ισοβαθμίας εκείνος που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στο στάδιο της δομημένης συνέντευξης εφόσον καταργούνται ή συγχωνεύονται οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης και εκείνος που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στο στάδιο της γραπτής εξέτασης εφόσον καταργούνται ή συγχωνεύονται οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος. Για όσους επιλεγέντες προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης δεν τοποθετηθούν κατά τα ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 16 του παρόντος άρθρου. 18.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα, ιδίως υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση, αξιολόγηση, αρμοδιότητες, καθήκοντα, διάρκεια μετακίνησης ή απόσπασης, δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης των υπαλλήλων που αποσπώνται στα ελεγκτικά σώματα και σώματα επιθεώρησης κατά τις διατάξεις των παραγράφων 15, 16 και 17 του παρόντος άρθρου.» 164 “Άρθρο 87 Αναπλήρωση προϊσταμένων 165 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 1. Τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων. 91 2. Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκεί¬μενης μονάδας ή αρχής. 3. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου. 164 Τα άρθρα 84-86 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του νόμου 4275/2014, ΦΕΚ-149/Α/15.7.2014 165ΝΣΚ/282/2008.Αναπλήρωση Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας – Αρμοδιότητες – Παροχές.Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος, ανεξαρτήτως του χρόνου αναπλήρωσης, α) νομίμως ασκεί όλα τα καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση αυτή και β) δικαιούται καθ’ όλο το διάστημα της αναπλήρωσης το επίδομα Προϊσταμένου Μονάδας, που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ.7 του άρθρου 7 του Ν 2860/2000 και το προβλεπόμενο μέχρι 80 ευρώ ανά μήνα ποσό, με βάση την 1466/ΕΥΣ105/17-1-2002 απόφαση του ΥΦΥΠΕΘΟ, για την κάλυψη της κινητής τηλεφωνίας. ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. Ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά την παράγραφο αυτή δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη της αναπλήρωσης” 166 Άρ θ ρο 8 8 Κ α τ ασ τ ά σε ις υ π αλλ ήλ ων 167 1.Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία καταστάσεις, στις οποίες καταγράφονται όλοι οι υπάλληλοι κατά κατηγορία, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα και με βάση το χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό. Οι καταστάσεις αυτές συντάσσονται με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και περιλαμβάνουν και στοιχεία δηλωτικά της ηλικίας, της συνολικής υπηρεσίας, του μισθολογικού κλιμακίου και των τίτλων σπουδών. 2.Οι καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους υπαλλήλους κατά το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους. Διόρθωση των στοιχείων που αναγράφονται στις καταστάσεις γίνεται από την υπηρεσία ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η οποία υποβάλλεται σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση. Αν η υπηρεσία απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης διόρθωσης στο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πάροδο της παραπάνω δεκαήμερης προθεσμίας ή από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της υπηρεσίας, αν αυτή γίνει νωρίτερα. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε έναν (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης διόρθωσης. Άρ θ ρο 8 9 Χρό νο ς μ η υ πο λο γι ζό μ ε νο ς γι α π ρο αγ ωγ ή Στο χρόνο για προαγωγή δεν υπολογίζεται: α) ο χρόνος της διαθεσιμότητας, β) ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών, γ) ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα, δ) ο χρόνος της προσωρινής παύσης, ε) ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και στ) ο χρόνος αναστολής άσκησης καθηκόντων. Άρ θ ρο 9 0 Έλ εγ χο ς νο μι μό τη τ ας π ιν άκ ων π ρο α κτ έ ων 166Τo άρθρο 87 αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του ν.3839/2010 -ΦΕΚ A 51/29.3.2010 167 Ν.3801/3.9.2009 ΦΕΚ A 163/4.9.2009, παραγράφος 1 του άρθρου 5 «Εφαρμογή διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και του π.δ. 410/1988 στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» ορίσθηκε :1.Οι διατάξεις των άρθρων 88-95 και 97-98 του Υ. Κ. εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό του παρόντος Κεφαλαίου. Για το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 90 έως και 97, 99 και 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α). Όπου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται παραπομπή σε ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα, προκειμένου για τους υπαλλήλους του προηγούμενου εδαφίου νοούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 1. Οι πίνακες προακτέων, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 83, υποβάλλονται για κύρωση μέσα σε δέκα (10) ημέρες στον οικείο Υπουργό ή στο ανώτατο όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Το αρμόδιο όργανο εξετάζει μόνο τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων και, εφόσον διαπιστώσει 92 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr παράβαση των σχετικών διατάξεων, αναπέμπει τους πίνακες στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να αποφασίσει εντός δέκα (10) ημερών. 2.Οι πίνακες που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι οριστικοί και ανακοινώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Άρ θ ρο 9 1 Ει δικ έ ς π ε ρι π τ ώσ εις ε γ γρ α φή ς σ ε πίν α κ ες π ρο ακ τ έ ων Υπάλληλοι οι οποίοι μετατάσσονται ή εντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71, 72 και 98 του παρόντος, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά την κύρωση των πινάκων προακτέων, κρίνονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο και εγγράφονται στους οικείους πίνακες προακτέων κατά το άρθρο 83 του παρόντος Κώδικα. Άρ θ ρο 9 2 Μ η εγγ ρ α φή σ ε πί ν ακ α π ρο ακ τ έ ων 1.Το υπηρεσιακό συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση του, μπορεί να μην εγγράφει στους πίνακες προακτέων υπάλληλο, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική κατηγορία. 2.Όταν η κατηγορία αποδειχθεί αβάσιμη, ο υπάλληλος, είτε είχε αναβληθεί η κρίση είτε είχε κριθεί υπό το βάρος της εκκρεμοδικίας, κρίνεται εκ νέου από το υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία της τελεσίδικης απαλλακτικής κρίσης επί της κατηγορίας και εγγράφεται, με βάση τα προσόντα του, στους οικείους πίνακες που προβλέπονται στο άρθρο 83 του παρόντος Κώδικα. 3. Οι ανωτέρω εγγραφόμενοι στους πίνακες προακτέων σε σειρά προαγωγής προάγονται αναδρομικά. Άρ θ ρο 9 3 Δι αγ ρ α φή α πό πί να κ α π ρο ακ τ έ ων 1.Το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να διαγράψει από πίνακα προακτέων, κατά τη διάρκεια της ισχύος του, υπάλληλο λόγω τελεσίδικης ποινικής καταδίκης τουλάχιστον για πλημμέλημα ή επιβολή πειθαρχικής ποινής προστίμου μεγαλύτερου από τις αποδοχές ενός (1) μηνός. Ο υπάλληλος, που διαγράφεται, μπορεί να κατατάσσεται στον πίνακα μη προακτέων. 2.Αν ανατραπεί αμετάκλητα η πειθαρχική ποινή ή η ποινική καταδίκη, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 92. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Άρ θ ρο 9 4 93 Π α ρ άλ ει ψ η α πό π ρο α γ ωγή 1.Το υπηρεσιακό συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση του, μπορεί να παραλείψει από τις προαγωγές υπάλληλο ο οποίος περιλαμβάνεται στους πίνακες προακτέων, αν κατά το χρόνο της προαγωγής εκκρεμεί σε βάρος του ποινική ή πειθαρχική κατηγορία. 2. Αν αποφασισθεί η παράλειψη, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 92. Άρ θ ρο 9 5 Π α ρ α πο μ π ή μη π ρο α κ τ έο υ υ π αλ λή λο υ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Υπάλληλος, ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κύρωση του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, με αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από προηγούμενη κλήση αυτού για να παράσχει εγγράφως ή προφορικώς τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να υποβληθεί ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Άρ θ ρο 9 6 Τι μη τι κ ή α πο νο μή τί τλ ων 1.Στους δημοσίους υπαλλήλους που αποχωρούν ευδοκίμως από την υπηρεσία από θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας μετά από συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας απονέμεται τιμητικά ο τίτλος της θέσης που κατέχουν. Η υπηρεσία μπορεί να απονέμει τον τίτλο του επιτίμου και σε προϊστάμενο που αποχωρεί μετά από τριάντα (30) χρόνια υπηρεσίας. Ο τίτλος του επιτίμου δεν χορηγείται σε προϊστάμενο που έχει εκπέσει ή έχει τιμωρηθεί με την ποινή της οριστικής παύσης ή εντός της τελευταίας δεκαετίας πριν την αποχώρηση του έχει τιμωρηθεί με την ποινή του υποβιβασμού ή της στέρησης του προς προαγωγή δικαιώματος. 2. Η απονομή του επίτιμου τίτλου μνημονεύεται στην πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης και περιλαμβάνεται στο κείμενο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρ θ ρο 9 7 Π ρο β ά δι σμ α Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ. β) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προηγούνται οι υπάλληλοι ανώτερου βαθμού με βάση την ιεραρχική κλίμακα των βαθμών του άρθρου 80. γ) Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει προβάδισμα. δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών. Άρ θ ρο 9 8 1.Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους μέχρι και τον τελευταίο ενιαίο βαθμό, ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο τυχόν πλεονάζων χρόνος μετά την ένταξη λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στον επόμενο ενιαίο βαθμό. 2.Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη. 3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών -μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Β α θμο λο γι κή έ ν τα ξ η 94 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 4. Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η υπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Ε΄ ΔΙ ΑΘ Ε Σ ΙΜ Ο ΤΗ ΤΑ Άρ θ ρο 9 9 Θ έ ση σ ε δι α θ εσ ιμό τ ητ α 1.Ο υπάλληλος τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας ή κατάργησης της θέσης του, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων άρθρων, η πράξη θέσης του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και η πράξη επαναφοράς του στην υπηρεσία, εκδίδονται από τον Υπουργό ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή, αν δεν υπάρχει, τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. 3.Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας παύει η άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου, κύριων ή παρεπόμενων. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν υπολογίζεται για βαθμολογική εξέλιξη. Άρ θ ρο 1 0 0 Δι αθ ε σι μό τη τ α λό γ ω α σ θέ ν ει ας 1.Ο υπάλληλος τίθεται, αυτεπάγγελτα ή με αίτηση του, σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας, όταν αυτή παρατείνεται πέρα από το μέγιστο χρόνο αναρρωτικής άδειας του άρθρου 54 του παρόντος, είναι όμως, κατά την εκτίμηση της υγειονομικής επιτροπής, ιάσιμη. 2. Η διαθεσιμότητα αρχίζει από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) και για τα δυσίατα νοσήματα τα δύο (2) έτη. 3.Κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από τη λήξη του ανώτατου ορίου διαθεσιμότητας οι επιτροπές των άρθρων 165 ή 167 υποχρεούνται, ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας, να γνωμοδοτήσουν για την ικανότητα του υπαλλήλου να επανέλθει στα καθήκοντα του. Αν η επιτροπή γνωματεύσει αρνητικά, ο υπάλληλος απολύεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 153 του παρόντος. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Ο υπάλληλος μπορεί να παραπεμφθεί προς εξέταση στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ή αυτεπάγγελτα και πριν από το χρόνο λήξης της διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή, αν η επιτροπή γνωματεύσει αρνητικά, ο υπάλληλος απολύεται υποχρεωτικά με τη λήξη του χρόνου της διαθεσιμότητας. 95 4. Οι διατάξεις των άρθρων 31-35 του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας. Άρ θ ρο 1 0 1 Δι αθ ε σι μό τη τ α λό γ ω κ α τά ρ γη σ ης θ έ ση ς 1. Σε διαθεσιμότητα τίθεται αυτοδίκαια ο υπάλληλος του οποίου καταργήθηκε η θέση, εφόσον δεν μεταταγεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 154 του παρόντος. ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr «2. Η διαθεσιμότητα διαρκεί οκτώ (8) μήνες μετά την πάροδο των οποίων ο υπάλληλος απολύεται.» 168 «Ο υπάλληλος δεν απολύεται στην περίπτωση που εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος: α) έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 91 του ίδιου ως άνω νόμου Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο υπάλληλος έχει υποβάλλει σχετική αίτησηυπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη/μεταφορά του έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς ή β) αν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έχουν εκδοθεί ήδη τελικοί πίνακες διάθεσης από αρμόδιο όργανο και μέχρι της δημοσίευσης στο ΦΕΚ της πράξης μετάταξης/μεταφοράς του.» 169 Άρ θ ρο 1 0 2 Α πο δο χ ές δι α θ ε σιμό τ η τ ας 1. Ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας δικαιούται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του. 2. Επιδόματα ασθενείας, που καταβάλλονται σε υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εκπίπτουν από τις αποδοχές του υπαλλήλου, εφόσον η ασφάλιση του θεμελιώνεται και σε συνεισφορά του νομικού προσώπου. Κ ΕΦ Α Λ ΑΙ Ο ΣΤ 170 ΑΡ Γ Ι Α - ΑΝ Α ΣΤ Ο ΛΗ Α Σ ΚΗ ΣΗ Σ Κ Α ΘΗ Κ ΟΝΤ Ω Ν « Άρ θ ρο 1 0 3 171 H παράγραφος 2 του άρθρου 101 αντικαταστάθηκεμε την παράγραφο 3 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013, ΦΕΚ-167 Α/23-7-2013 - Ν. 4172/2013, παρ. 6 άρθρου 90: "6. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 έχουν εφαρμογή για τους τιθέμενους σε διαθεσιμότητα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος" 168 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ74/Α/26.3.2014 170Αντικατάσταση του κεφαλαίου ΣΤ (ΑΡΘΡΑ 103-105) με το 1ο άρθρο του ν. 4057/2012, ΦΕΚ-54 Α/14.3.2012 169 Ν.4093/2012, ΦΕΚ-222 Α/12-11-2012, περ. 6 έως 9 της υποπαρ. Ζ3 του άρθρου πρώτου: “6. Οι διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 107 και 108 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) και 88 και 89 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό που εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις υπηρεσίες, οι υπάλληλοι των οποίων διέπονται από τους ανωτέρω Κώδικες. Με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων διατάξεων, οι διατάξεις των άρθρων 103, 104 και 105 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως, ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της θέσεως σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, καθώς και ως προς τις συνέπειές της, σε όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες, που διέπουν το κάθε φύσεως και με οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων που απαριθμούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και μη εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. «Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης αναστολής της αργίας στις αμέσως προηγούμενες περιπτώσεις, εφόσον οι οικείες κάθε φορά διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, είναι εκείνο που κατά νόμον εκδίδει την απόφαση θέσης του υπαλλήλου σε αργία.» 7. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 έως 6 της παρούσας υποπαραγράφου εφαρμόζονται και στις υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.8. Το αρμόδιο για την εκδίκαση αίτησης αναστολής εκτελέσεως δικαστήριο, η οποία στρέφεται κατά πράξης με την οποία διαπιστώνεται η θέση υπαλλήλου σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας ή με την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική αργία, μπορεί, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά κίνδυνος βιοπορισμού του υπαλλήλου ή της οικογένειάς του, να διατάσσει, ως προσωρινό μέτρο, την αύξηση των αποδοχών της αργίας μέχρι το 75% των νόμιμων αποδοχών του υπαλλήλου.9. Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αργίας της παρ. 1 περ. Ε του άρθορυ 103 του Υπαλληλικού Κώδικα και της παρ. 1 περ. Ε του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αντικαθίστανται με τις περιπτώσεις 1 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου, οι αποδοχές της αργίας ορίζονται στο 75% των νομίμων αποδοχών των υπαλλήλων”. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 171 96 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Αυ το δ ίκ αι η θ έ ση σ ε α ρ γία 172 «Άρθρο 103 Αυτοδίκαιη αργία 1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία: α) Ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε με εγγύηση. β) Ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης και λήγει την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή την ημέρα που δημοσιεύθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή. γ) Ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 2.Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθή−κοντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε αργία. 3.Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία ή επανόδου εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο.» 173 « Ά ρθ ρο 1 0 4 Δυ νη τι κ ή θ έσ η σ ε α ργί α Αν α στο λή ά σ κη σ ης κ α θη κό ντ ων 1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου: α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό. β) Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή. 97 2.Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προθεσμίας. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/56/15848/2014 Θέμα: Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 9/2014 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με θέματα αυτοδίκαιης αργίας 172 173 To άρθρο 103 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του νόμου 4325/2015, ΦΕΚ47/Α/11.5.2015 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 3.Η πράξη, με την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντά του, εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή, αν δεν υπάρχει, από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ύστερα από γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου. Για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία απαιτείται προηγούμενη ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συμβούλιο. 4.Μετά την πάροδο έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει για τη συνέχιση ή μη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται. Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως μετά την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσεως του υπαλλήλου σε αργία. 5.Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο της σχετικής πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του από την κοινοποίηση της πράξης επαναφοράς ή αυτοδίκαια από την τελεσιδικία της ποινικής απόφασης που δεν συνεπάγεται έκπτωση ή της πειθαρχικής απόφασης, η οποία δεν επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης ή από τη συμπλήρωση της διετίας κατά την προηγούμενη παράγραφο.» 174 «Άρθρο 105 Συνέπειες αργίας - αναστολής άσκησης καθηκόντων 1.Ο υπάλληλος ο οποίος τελεί σε κατάσταση αργίας απέχει από την άσκηση των κύριων και παρεπόμενων καθηκόντων του. 2.Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών του. Το υπόλοιπο ή μέρος αυτού μπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον απαλλαγεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή κατώτερη από την οριστική παύση. Εάν ο υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί αβάσιμη η υπόνοια για έκνομη διαχείριση, επιστρέφεται το μέρος των αποδοχών του που παρακρατήθηκε. 3.Ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν δικαιούται αποδοχές αργίας. 4.Οι διατάξεις των άρθρων 31 − 35 του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της αργίας.» 175 ΜΕΡΟΣ Ε΄ 176 177 178 179 180 Π Ε Ι Θ ΑΡ Χ Ι ΚΟ Δ Ι ΚΑ Ι Ο 174 To άρθρο 104 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 4325/2015, ΦΕΚ47/Α/11.5.2015 175 To άρθρο 105 αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 3 του νόμου 4325/2015, ΦΕΚ47/Α/11.5.2015 176 ΔΙΔΑΔ/Φ. 58/341/οικ. 10874/2012.Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων. 177Αντικατάσταση του Ε μέρους (ΑΡΘΡΑ 106-146Β) με το 2ο άρθρο του ν 4057/2012, ΦΕΚ-54 Α/14.3.2012 1782/20726/0004/2007. «Ενάσκηση πειθαρχικών καθηκόντων Προϊσταμένων Δ/νσης».(Συνημμένο το αριθμ,1019683/2007) 179ΔΙΑΔΠ/9667/2007. «Πειθαρχική δικαιοδοσία του ΥΠΕΣΔΔΑ για τη μη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην απλούστευση των διαδικασιών, για ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλων προς τους πολίτες, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και άρνηση συνεργασίας υπηρεσιών με τα ΚΕΠ» 180ΥΠΕΣ/559/6697/2009.Πειθαρχική Διαδικασία e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 ΤΜΗ Μ Α Α΄ 98 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Π Ε Ι Θ ΑΡ Χ Ι ΚΑ Π ΑΡ ΑΠ ΤΩΜ ΑΤ Α Κ Α Ι Π Ο ΙΝ Ε Σ Κ ΕΦ Α Λ ΑΙ Ο Α΄ Π Ε Ι Θ ΑΡ Χ Ι ΚΑ Π ΑΡ ΑΠ ΤΩΜ ΑΤ Α Κ Α Ι Β Α Σ Ι Κ Ε Σ ΑΡ Χ Ε Σ Άρ θρο 1 0 6 Π ει θαρ χι κό παρ άπ τω μ α Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου που μπορεί να του καταλογισθεί. « Άρ θ ρο 1 0 7 Α πα ρί θ μ ησ η π ει θ α ρ χικ ών π α ρ α πτ ωμ ά τ ων 1. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι: α) πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία, β) κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες. Το υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος, γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, δ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, ε) η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας. Ειδική περί− πτωση παρόμοιας συμπεριφοράς αποτελεί οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οποιαδήποτε πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, στην οποία ενέχεται εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, στ) η παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας, ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη, e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 η) η παραβίαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, 99 θ) η σοβαρή απείθεια, ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, ια) η παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 27 του παρόντος, καθώς και η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων, ιβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές, ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr ιγ) η προδήλως αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση των πολιτών και η υπαίτια μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδ) η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων, ιε) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση, ιστ) η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, ιζ) η κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις, ιη) η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, ιθ) η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν εξειδικεύνται με αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων, κ) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας, κα) η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση εντολής της υπηρεσίας, κβ) η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων με πρόσωπα, με αφορμή το χειρισμό θεμάτων αρμοδιότητας του υπαλλήλου από την αντιμετώπιση των οποίων εξαρτώ− νται ουσιώδη συμφέροντα των προσώπων αυτών, κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία, κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του παρόντος, κε) η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας, κστ) η απλή απείθεια, κζ) η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του, κη) η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος, λ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου, λα) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 144 του παρόντος νόμου, λβ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του παρόντος νόμου, λγ) η κατάθεση, η χρήση, η συμπερίληψη και η διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 κθ) η άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η μη εφαρμογή των διατάξεων περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμη σης της γραφειοκρατίας, 100 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 2.Διατάξεις που ορίζουν ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα διατηρούνται σε ισχύ. 3.Σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή κατά την έννοια της περίπωσης ε΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης.» 181 Άρ θρο 1 0 8 Εφ α ρμο γ ή αρχ ών κα ι κ ανό ν ων τ ο υ πο ιν ικο ύ δ ι καίο υ 1.Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως και στο πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και συνάδουν με τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας. 2. Εφαρμόζονται ιδίως οι αρχές και οι κανόνες που αφορούν: α) τους λόγους αποκλεισμού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς καταλογισμό, β) τις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής, γ) την έμπρακτη μετάνοια, δ) το δικαίωμα σιγής του πειθαρχικώς διωκομένου, ε) την πραγματική και νομική πλάνη, στ) το τεκμήριο της αθωότητας του πειθαρχικώς διωκομένου, ζ) την προστασία των δικαιολογημένων συμφερόντων του πειθαρχικώς διωκομένου ή της υπηρεσίας για τη διατύπωση δυσμενών κρίσεων και εκφράσεων ή τη διενέργεια εκδηλώσεων εκ μέρους του εν λόγω υπαλλήλου εφόσον δεν στοιχειοθετείται το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς. Κ ΕΦ Α Λ ΑΙ Ο Β΄ Π Ε Ι Θ ΑΡ Χ Ι ΚΕ Σ Π Ο Ι ΝΕ Σ « Άρ θ ρο 1 0 9 Π ει θ α ρ χικ έ ς πο ι ν ές e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι: 101 α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών, γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, 181 To άρθρο 107 αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του νόμου 4325/2015, ΦΕΚ47/Α/11.5.2015 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr δ) η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, ε) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της, στ) ο υποβιβασμός έως δύο (2) βαθμούς, ζ) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και η) η ποινή της οριστικής παύσης, η οποία μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: της παράβασης του άρθρου 107 παράγραφος 1α του παρόντος, της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας, της παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους ή πάνω από πενήντα (50) εντός μίας τριετίας, της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας, της άμεσης ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχής σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, της εμμονής σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή. Επίσης, η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτωμα αν κατά την προηγούμενη της διάπραξής του διετία του είχαν επιβληθεί τρεις (3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο παράπτωμα με ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός. 2.Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο συνεκτιμώνται οι ιδιαιτέρες συνθήκες τέλεσης του παραπτώματος, η εν γένει προσωπικότητα του υπαλλήλου, καθώς και η υπηρεσιακή του εικόνα όπως προκύπτει από το προσωπικό του μητρώο και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. 3.Όταν επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές των περιπτώσεων γ΄ έως ζ΄ της παραγράφου 1 και συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από 3.000 έως 30.000 ευρώ. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος που σχετίζονται με οικονομικό αντικείμενο, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από 10.000 έως 100.000 ευρώ. 4.α. Για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασμού. β. Για τα παραπτώματα των περιπτώσεων ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιη΄, ιθ΄, κα΄, κβ΄, κδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του προστίμου. γ. Για τα λοιπά παραπτώματα μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή.» 182 Κ ΕΦ Α Λ ΑΙ Ο Γ΄ ΔΙ ΩΞΗ Π ΕΙ Θ ΑΡ Χ Ι Κ ΩΝ Π ΑΡ Α Π ΤΩ Μ ΑΤΩ Ν Άρ θρο 1 1 0 182 To άρθρο 109 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4325/2015, ΦΕΚ47/Α/11.5.2015 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Για το παράπτωμα της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασμού εφόσον η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων υπερβαίνει τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους. 102 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Δί ωξ η πε ιθ αρχ ι κώ ν παρ απ τω μά τω ν 1. Η δίωξη και η τιμωρία πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων. 2. Κατ’ εξαίρεση, για παραπτώματα που θα επέσυραν την ποινή της έγγραφης επίπληξης, η δίωξη απόκειται στη διακριτική εξουσία των πειθαρχικών οργάνων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη αφ’ ενός το συμφέρον της υπηρεσίας και αφ’ ετέρου τις συνθήκες διάπραξής τους και την υπηρεσιακή γενικώς διαγωγή του υπαλλήλου. Αν το πειθαρχικό όργανο αποφασίσει να μην ασκήσει δίωξη, υποχρεούται να ενημερώσει, με αιτιολογημένη έκθεσή του, τον αμέσως ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο. Αντίγραφο της έκθεσης χορηγείται στον υπάλληλο και τίθεται στο προσωπικό του μητρώο. Το αντίγραφο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δυσμενή κρίση του υπαλλήλου. 3. Δεν επιτρέπεται δεύτερη δίωξη για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα. 4.Η βαθμολογική ή η μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου δεν αίρει το πειθαρχικώς κολάσιμο παραπτώματος που διαπράχτηκε πριν από την εξέλιξη αυτή. 5.Πράξεις που έχουν τελεστεί από υπάλληλο κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του σε δημόσια υπηρεσία, οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα τιμωρούνται πειθαρχικά, εάν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τους «6. Αν σε υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα ασκείται πειθαρχική δίωξη εναντίον υπαλλήλου ο οποίος, με τις πληροφορίες που παρέσχε στις διωκτικές αρχές, συνέβαλε ουσιωδώς στην αποκάλυψη και δίωξή τους, για τη συνέχιση της διαδικασίας το πειθαρχικό όργανο οφείλει να αποδείξει ότι η δίωξη που άσκησε δεν οφείλεται στην προαναφερθείσα ουσιώδη συμβολή του υπαλλήλου.» 183 Άρ θρο 1 1 1 Σχ έση πε ιθ αρχ ικο ύ π αρ απ τώ μα το ς κα ι πο ι νή ς 1.Σε περίπτωση που ο υπάλληλος διέπραξε περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα επιβάλλεται, κατά συγχώνευση, μία συνολική ποινή, κατά την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνεται υπόψη από το πειθαρχικό όργανο η βαρύτητα όλων των πειθαρχικών παραπτωμάτων. 2.Κατά την επιμέτρηση των πειθαρχικών ποινών λαμβάνονται υπόψη οι αρχές και οι κανόνες των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 108. Η υποτροπή αποτελεί ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της ποινής. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Άρ θρο 1 1 2 103 Π αραγ ραφ ή π ει θαρ χ ι κώ ν π αρα π τω μά τω ν 1.Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά πέντε (5) έτη από την ημέρα που διαπράχτηκαν. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος παραγράφονται μετά επτά (7) έτη. Κατ’ εξαίρεση για το πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107, η παραγραφή αρχίζει από την ημερομηνία που ο αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος έλαβε γνώση της τέλεσης της πράξης. Στο άρθρο 110 προστίθεται παράγραφος 6 με την περ.6.β της παρ.ΙΕ.17 του άρθρου 1ου του νόμου 4254/2014, ΦΕΚ85/Α/7.4.2014 183 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 2.Πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα. Για τα παραπτώματα αυτά οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος. 3.Η κλήση σε απολογία ή η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο διακόπτουν την παραγραφή. Στις περιπτώσεις αυτές ο συνολικός χρόνος παραγραφής ως την έκδοση της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη και προκειμένου για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος, τα δέκα (10) έτη. 4.Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται επίσης από την τέλεση νέου πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη ή την παρεμπόδιση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο παράπτωμα παραγράφεται όταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον η παραγραφή του δεύτερου συντελείται σε χρόνο μεταγενέστερο της παραγραφής του πρώτου. 5. Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει πειθαρχική ποινή σε πρώτο βαθμό. Άρ θρο 1 1 3 Λή ξη πε ιθ αρχ ική ς ε υθύ νη ς 1.Ο υπάλληλος ο οποίος απώλεσε την υπαλληλική ιδιότητα με οποιονδήποτε τρόπο δεν διώκεται πειθαρχικώς, η πειθαρχική όμως διαδικασία η οποία τυχόν έχει αρχίσει, συνεχίζεται και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου. 2. Όταν συντρέχει η περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. Σε περίπτωση που η επιβλητέα πειθαρχική ποινή είναι ανώτερη του προστίμου, το πειθαρχικό συμβούλιο την μετατρέπει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα επιβολής και διοικητικής κύρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 109. Άρ θρο 1 1 4 Σχ έση τη ς πε ι θαρχ ική ς δ ιαδ ι κα σί ας με τη ν πο ιν ική δ ίκη 1.Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη. 3.Το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, μόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος. 4.Αν μετά την έκδοση πειθαρχικής απόφασης με την οποία απαλλάσσεται ο υπάλληλος ή επιβάλλεται ποινή κατώτερη από την οριστική παύση, εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου με την οποία διαπιστώνονται πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση παραπτώματος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 109 του παρόντος, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαμβάνεται με τη διαδικασία του άρθρου 143. Επίσης επαναλαμβάνεται η πειθαρχική διαδικασία, αν μετά την έκδοση καταδικαστικής πειθαρχικής απόφασης, με την οποία επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή, εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα για την πράξη ή την παράλειψη, για την οποία τιμωρήθηκε πειθαρχικά ο υπάλληλος. 5.Η επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας επιτρέπεται και όταν έχει εκδοθεί καταδικαστική πειθαρχική απόφαση, χωρίς να έχει λάβει υπόψη καταδικαστική ποινική απόφαση που προηγήθηκε. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 2.Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Το πειθαρχικό όργανο όμως μπορεί με απόφασή του, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή, να διατάξει, για εξαιρετικούς λόγους, την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα προκάλεσε δημόσιο σκάνδαλο ή θίγει σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας. 104 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr «6. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην προϊσταμένη αρχή του υπαλλήλου κάθε ποινική δίωξη που ασκείται κατ’ αυτού. Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην ίδια αρχή τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καθώς και τις εκδιδόμενες σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά του υπαλλήλου. Σε περίπτωση εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο διευθυντής φυλακών γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καθυστέρηση, στην προϊστάμενη αρχή του υπαλλήλου. Με την επιφύλαξη των καταδικαστικών αποφάσεων όπου η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι υποχρεωτική, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερών μετά την ως άνω ενημέρωσή τους να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του υπαλλήλου.» 184 Άρ θρο 1 1 5 Αυτο τέ λε ια κο λα σί μο υ τ ο υ π ει θαρ χ ι κο ύ παρ α πτ ώμ ατο ς Σε περίπτωση αποκατάστασης, απονομής χάριτος ή άρσης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο του κολασίμου ή μεταβολής των συνεπειών της ποινικής καταδίκης, δεν αίρεται το πειθαρχικώς κολάσιμο της πράξης. Κ ΕΦ Α Λ ΑΙ Ο Δ΄ Π Ε Ι Θ ΑΡ Χ Ι ΚΑ ΟΡ Γ Α ΝΑ Άρ θρο 1 1 6 Π ει θαρ χι κά ό ργ αν α Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους ασκούν: α) οι πειθαρχικώς προϊστάμενοί τους, β) το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για τους υπαλλήλους του νομικού προσώπου, γ) το πειθαρχικό συμβούλιο του οικείου φορέα, δ) το πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος, ε) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στ) ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 ζ), το διοικητικό εφετείο και η) το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρ θρο 1 1 7 Π ει θαρ χι κώ ς προ ϊ στά μ ε νο ι 1. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι των υπαλλήλων των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους είναι: α) ο Υπουργός, 184 105 Η παράγραφος 6 του άρθρου 114 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4210/2013,ΦΕΚ-254/21.11.2013 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr β) ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου ή Γενικής Γραμματείας, γ) ο Γενικός Γραμματέας αυτοτελούς υπηρεσίας, δ) ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ε) ο Ειδικός Γραμματέας, στ) ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ζ) ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης, η) ο προϊστάμενος διεύθυνσης. 2. Επίσης πειθαρχικώς προϊστάμενοι είναι: α) Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και οι αρχηγοί του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας, των σωμάτων ασφαλείας και του λιμενικού σώματος για τους πολιτικούς υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς. β) Οι διοικητές μονάδων και σχολών των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του λιμενικού σώματος για τους πολιτικούς υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς. γ) Οι διευθυντές καταστημάτων ή οι προϊστάμενοι υπηρεσιών εφόσον είναι ανώτατοι ή ανώτεροι αξιωματικοί, για τους πολιτικούς υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς. δ) Ο διοικητής του Αγίου Όρους για όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους που υπάγονται στην αρμοδιότητά του. ε) Ο πρόεδρος ή ο επικεφαλής ανεξάρτητης διοικητικής αρχής για τους υπαλλήλους της. 3. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι για τους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είναι: α) Ο διοικητής ή ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου, ο οποίος ασκεί διοίκηση, ο υποδιοικητής, ο γενικός γραμματέας ή ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας, για όλους τους υπαλλήλους του νομικού προσώπου. β) Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών για τους υπαλλήλους της. γ) Ο πρύτανης ΑΕΙ για όλους τους υπαλλήλους αυτού και ο κοσμήτορας σχολής ΑΕΙ για τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν. δ) Ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης ή ο προϊστάμενος διεύθυνσης για τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς. α) στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), παράλειψη ανάρτησης ή πλημμελή ανάρτηση πράξεων που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και μη εφαρμογή των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων, β) στους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα. Ειδικά για τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. που ανήκουν στους ΟΤΑ ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ασκεί πειθαρχική δίωξη ενώπιον του αρμοδίου οργάνου κατά την κείμενη νομοθεσία»185 185 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 «4. Πειθαρχική εξουσία μπορεί να ασκεί και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Η παρ. 4 καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του νόμου 4325/2015, ΦΕΚ-47/Α/11.5.2015 106 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Άρ θρο 1 1 8 Αρ μο δ ιό τη τ α πε ιθ αρχ ι κ ώς προ ϊστ α μέν ων 1. Όλοι οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλουν την ποινή της έγγραφης επίπληξης. Την ποινή του προστίμου μπορούν να επιβάλλουν οι εξής με τις πιο κάτω διακρίσεις: α) Ο Υπουργός έως και τις αποδοχές τριών (3) μηνών. β) Ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου ή Γενικής Γραμματείας ή αυτοτελούς υπηρεσίας, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Ειδικός Γραμματέας, ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και οι αρχηγοί του στρατού ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας, των σωμάτων ασφαλείας και του λιμενικού σώματος έως και τις αποδοχές δύο (2) μηνών. γ) Οι διοικητές μονάδων και σχολών των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του λιμενικού σώματος, οι διευθυντές καταστημάτων και οι προϊστάμενοι στρατιωτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών των σωμάτων ασφαλείας ή του λιμενικού σώματος αν είναι ανώτατοι αξιωματικοί έως και τις αποδοχές ενός (1) μηνός και αν είναι ανώτεροι έως και το ένα δεύτερο των μηνιαίων αποδοχών. δ) Ο διοικητής του Αγίου Όρους, ο πρόεδρος ή ο επικεφαλής ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, ο διοικητής ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου, ο οποίος ασκεί διοίκηση, ο υποδιοικητής, ο γενικός γραμματέας ή ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας νομικού προσώπου έως και τις αποδοχές ενός (1) μηνός. ε) Ο πρύτανης ΑΕΙ έως και τις αποδοχές ενός (1) μηνός. Ο κοσμήτορας σχολής ΑΕΙ, έως και τα δύο τρίτα των μηνιαίων αποδοχών. στ) Ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης έως και τα δύο τρίτα των μηνιαίων αποδοχών. ζ) Ο προϊστάμενος διεύθυνσης έως και το ένα τέταρτο των μηνιαίων αποδοχών. 2.Η αρμοδιότητα των πειθαρχικώς προϊσταμένων είναι αμεταβίβαστη, εκτός εάν από διάταξη νόμου προβλέπεται διαφορετικά. 3.Αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος είναι εκείνος στον οποίο υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 117. Αν ο υπάλληλος υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία από αυτή της οργανικής του θέσης, αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον το πειθαρχικό παράπτωμα σχετίζεται με την άσκηση καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 4.Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι και το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως. 107 5.Αν έχουν επιληφθεί αρμοδίως περισσότεροι πειθαρχικώς προϊστάμενοι, η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται μόνο από εκείνον που κάλεσε πρώτος σε απολογία τον υπάλληλο. Ο ανώτερος πειθαρχικώς προϊστάμενος ή το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου έχουν, σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα να ζητήσουν την παραπομπή σε αυτούς της πειθαρχικής υπόθεσης, εφόσον δεν έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται ως ανώτερος πειθαρχικώς προϊστάμενος. 6.Αν ο πειθαρχικώς προϊστάμενος, ο οποίος έχει επιληφθεί, κρίνει ότι το παράπτωμα επισύρει ποινή ανώτερη της αρμοδιότητάς του, παραπέμπει την υπόθεση σε οποιονδήποτε ανώτερο αυτού πειθαρχικώς προϊστάμενο μέχρι και τον Υπουργό ή και το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αν πρόκειται για υπάλληλο του νομικού προσώπου. Αν και ο Υπουργός ή το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου κρίνει ότι η προσήκουσα ποινή είναι ανώτερη και της δικής του αρμοδιότητας, παραπέμπει το θέμα στο πειθαρχικό συμβούλιο. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος η ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr παραπομπή γίνεται στο πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Άρ θρο 1 1 9 Αρ μο δ ιό τη τ α δ ιο ικη τι κ ών σ υμβ ο υ λί ων νο μ ικ ών προ σώ π ων δ η μο σ ίο υ δ ι καίο υ Τα διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορεί να επιβάλουν τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου έως και τις αποδοχές τριών (3) μηνών. Άρ θρο 1 2 0 Αρ μο δ ιό τη τ α πε ιθ αρχ ι κ ών σ υμβ ο υ λί ων 1. Τα πειθαρχικά συμβούλια μπορεί να επιβάλουν οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Τα πειθαρχικά συμβούλια κρίνουν σε πρώτο βαθμό ύστερα από παραπομπή της υπόθεσης σε αυτά και σε δεύτερο βαθμό ύστερα από άσκηση ένστασης κατά αποφάσεων πειθαρχικών προϊσταμένων. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφαίνεται σε δεύτερο βαθμό ύστερα από ένσταση κατά αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων και σε πρώτο βαθμό για την εκδίκαση του παραπτώματος της παραγράφου 2 του άρθρου 122 του παρόντος. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο των ανωτάτων υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. 2.Αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο είναι το συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος. Προκειμένου για υπάλληλο ο οποίος κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος υπηρετεί με οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση ή κατάσταση σε άλλη υπηρεσία, αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο είναι το συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί εφόσον το πειθαρχικό παράπτωμα σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή. 3.Συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ περισσότερων πειθαρχικών συμβουλίων για την κρίση του ίδιου παραπτώματος αίρονται από τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Οι καταφατικές συγκρούσεις αίρονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ενός τουλάχιστον από τα συμβούλια που έχουν επιληφθεί. Οι αποφατικές συγκρούσεις αίρονται, εφόσον οι αποφάσεις δύο τουλάχιστον συμβουλίων που έχουν κηρυχθεί αναρμόδια, είναι τελεσίδικες. Για την άρση απαιτείται αίτηση της υπηρεσίας ή του υπαλλήλου. Αν πρόκειται για καταφατική σύγκρουση, την άρση μπορεί να τη ζητήσει και ο πρόεδρος ενός από τα πειθαρχικά συμβούλια που έχουν επιληφθεί. Άρ θρο 1 2 1 Εν ια ία κρ ίση πε ιθ αρχ ικ ών πα ρα πτ ω μάτ ων 2. Περισσότεροι υπάλληλοι που διώκονται για το ίδιο ή για συναφή πειθαρχικά παραπτώματα, είναι δυνατόν να κρίνονται ενιαίως, εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της προηγούμενης παραγράφου. 3. Αν στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου τα πειθαρχικά όργανα που είναι αρμόδια να επιληφθούν είναι διαφορετικά, αρμόδιο για την κρίση όργανο είναι: α) μεταξύ περισσότερων πειθαρχικώς προϊσταμένων ο ιεραρχικώς ανώτερος, και σε περίπτωση προϊσταμένων του αυτού ιεραρχικού επιπέδου, εκείνος που έχει επιληφθεί πρώτος, β) μεταξύ περισσότερων πειθαρχικών συμβουλίων, εκείνο που έχει επιληφθεί πρώτο και e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 1. Περισσότερα του ενός πειθαρχικά παραπτώματα του ίδιου υπαλλήλου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του πειθαρχικού οργάνου, να κρίνονται ενιαίως, εφόσον σχετίζονται με καθήκοντα υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. 108 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr γ) μεταξύ πειθαρχικώς προϊσταμένου, διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και πειθαρχικού συμβουλίου, το τελευταίο. ΤΜΗ Μ Α Β΄ Π Ε Ι Θ ΑΡ Χ Ι ΚΗ Δ Ι Α Δ ΙΚ Α Σ Ι Α Κ ΕΦ Α Λ ΑΙ Ο Α΄ Α Σ ΚΗ ΣΗ Π Ε Ι Θ ΑΡ Χ Ι Κ Η Σ Δ ΙΩΞ Η Σ Άρ θρο 1 2 2 Άσ κη ση π ει θαρχ ική ς δ ί ωξη ς «1. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο είτε με την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου. Σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την παραπομπή εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών.» 186 2.Η υπαίτια παράβαση των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Το παράπτωμα αυτό, για τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου, εκδικάζεται μετά από παραπομπή ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 146Α. Άρ θρο 1 2 3 Π αρα πο μ πή στο π ει θ αρ χ ικό σ υμβ ο ύ λιο 1.Αν ο Υπουργός κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωμα τιμωρείται με ποινή μεγαλύτερη της αρμοδιότητάς του, παραπέμπει την υπόθεση στο πειθαρχικό συμβούλιο. Για τους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου η πειθαρχική υπόθεση παραπέμπεται για τον ίδιο λόγο στο πειθαρχικό συμβούλιο από το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου. Η παραπομπή είναι υποχρεωτική όταν υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση αρμόδιας υπηρεσίας. 2.Ο Υπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν λάβει γνώση πειθαρχικού παραπτώματος που τελέσθηκε από υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο εποπτεύεται από αυτόν, παραπέμπει την υπόθεση ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. 3. Δεν επιτρέπεται παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο μετά την έκδοση οριστικής απόφασης για το ίδιο παράπτωμα από οποιοδήποτε πειθαρχικό όργανο. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Άρ θρο 1 2 4 109 Δι αδ ι κασ ία κα ι συ νέ πε ι ες πα ρα πο μπ ή ς 186 Η παρ. 1 του άρθρου 122 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως άνω με τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΤ.6 του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013-107/Α/9.5.2013 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 1.Στο έγγραφο, με το οποίο η υπόθεση παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 123 του παρόντος, πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς κατά τόπο και χρόνο τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωμα και ο διωκόμενος υπάλληλος. 2.Το παραπεμπτήριο έγγραφο κοινοποιείται στον διωκόμενο υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 και αποστέλλεται με το φάκελο της υπόθεσης στο πειθαρχικό συμβούλιο. Αν κατά τη διαδικασία ανακύψουν ευθύνες και για άλλους υπαλλήλους που δεν περιλαμβάνονται στο παραπεμπτήριο έγγραφο, το συμβούλιο τους καλεί σε απολογία και συνεχίζει την περαιτέρω διαδικασία χωρίς γνωστοποίηση του παραπεμπτηρίου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποφασίζει τη συνεκδίκαση των παραπτωμάτων αυτών με τα παραπτώματα των περιλαμβανομένων στο παραπεμπτήριο. 3. Η έκδοση του παραπεμπτηρίου εγγράφου καταργεί την εκκρεμή πειθαρχική διαδικασία ενώπιον άλλου πειθαρχικού οργάνου. 4. Το παραπεμπτήριο έγγραφο δεν ανακαλείται. Κ ΕΦ Α Λ ΑΙ Ο Β΄ Π ΡΟ Κ ΑΤ ΑΡ ΚΤ Ι ΚΗ ΑΝ Α Κ ΡΙ ΣΗ Ε ΡΕΥ Ν Α - ΕΝ ΟΡ ΚΗ Δ Ι ΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΗ ΕΞ ΕΤ Α Σ Η - Π Ε Ι Θ ΑΡ Χ Ι ΚΗ Άρ θρο 1 2 5 Π ρο κα ταρ κτ ική ε ξέ τασ η 1.Προκαταρκτική εξέταση είναι η άτυπη συλλογή και καταγραφή στοιχείων για να διαπιστωθεί η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και οι συνθήκες τέλεσής του. 2.Προκαταρκτική εξέταση μπορεί να ενεργήσει ή να διατάξει κάθε πειθαρχικώς προϊστάμενος του υπαλλήλου. Η προκαταρκτική εξέταση περατώνεται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία ο πειθαρχικώς προϊστάμενος έλαβε γνώση των περιστατικών, που πιθανόν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα ή, αν η προκαταρκτική εξέταση διεξάγεται από υπάλληλο ύστερα από εντολή του πειθαρχικώς προϊσταμένου, από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε στον υπάλληλο η απόφαση της ανάθεσής της. «4. Κατά την προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται για υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα, προστατεύεται πλήρως η ανωνυμία των υπαλλήλων, οι οποίοι, χωρίς να εμπλέκονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των ως άνω πράξεων ή να αποβλέπουν σε ίδιον όφελος, συμβάλλουν ουσιωδώς, με τις πληροφορίες που παρέχουν, στην αποκάλυψη και δίωξή τους, ακόμα και αν αυτοί δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος κατά το άρθρο 45Β του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξετάσεως η ανωνυμία του υπαλλήλου προστατεύεται εφόσον αυτός υπάγεται στο καθεστώς της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001.»187 Άρ θρο 1 2 6 187 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 3. Αν αυτός που ενεργεί προκαταρκτική εξέταση κρίνει, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ότι δεν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης, περατώνει την εξέταση με αιτιολογημένη έκθεσή του. Στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται η ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο. Αν, αντιθέτως, αυτός που ενεργεί προκαταρκτική εξέταση κρίνει ότι έχει διαπραχθεί πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με ποινή της αρμοδιότητάς του, καλεί τον υπάλληλο σε απολογία σύμφωνα με το άρθρο 134 του παρόντος. Αν κρίνει, είτε πριν από την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία είτε μετά την απολογία του, ότι δικαιολογείται η επιβολή βαρύτερης ποινής, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 118 του παρόντος. Αν, τέλος, κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωμα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, διατάσσει την ενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Στο άρθρο 125 προστέθηκε παρ. 4 με την περ. 6.γ της παρ. ΙΕ.17 του άρθρου 1 ου του νόμου 4254/2014, ΦΕΚ-85/Α/7.4.2014 110 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Ένο ρκη δ ιο ι κη τ ική ε ξέ τ αση 1. Ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ενεργείται κάθε φορά που η υπηρεσία έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος. Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και τον προσδιορισμό των προσώπων που τυχόν ευθύνονται, καθώς και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί. Η ένορκη διοικητική εξέταση δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης. 2.Η ένορκη διοικητική εξέταση διατάσσεται από οποιονδήποτε πειθαρχικώς προϊστάμενο και ενεργείται από μόνιμο υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ του ίδιου Υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και σε καμία περίπτωση κατώτερου βαθμού εκείνου στον οποίο αποδίδεται η πράξη. Η ενέργεια της ένορκης διοικητικής εξέτασης μπορεί να ανατίθεται και σε μόνιμο δημόσιο υπάλληλο τουλάχιστον με βαθμό Γ΄ άλλου Υπουργείου ή, προκειμένου για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, του Υπουργείου που το εποπτεύει. Η ένορκη διοικητική εξέταση περατώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε στον υπάλληλο η απόφαση ανάθεσης διεξαγωγής της. Ο υπάλληλος, ο οποίος διεξάγει την ένορκη διοικητική εξέταση, μπορεί να ζητήσει, με πλήρως αιτιολογημένη αίτησή του, παράταση της προθεσμίας αυτής έως ένα μήνα. Αν ο υπάλληλος, στον οποίο αποδίδεται η διάπραξη του πειθαρχικού παραπτώματος, είναι προϊστάμενος οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου, η εντολή για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ανατίθεται σε προϊστάμενο τουλάχιστον ίδιου επιπέδου οργανικής μονάδας. 3.Κατά την εξέταση του υπαλλήλου, στον οποίο αποδίδεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 130 παράγραφος 3 και 132 του παρόντος. 4. Η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται με την υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης του υπαλλήλου που την ενεργεί. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται, με όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, στον πειθαρχικώς προϊστάμενο ο οποίος διέταξε τη διενέργεια της εξέτασης. Εφόσον με την έκθεση διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο, ο πειθαρχικώς προϊστάμενος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη. 5.Διατάξεις που προβλέπουν τη διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων οποιασδήποτε μορφής από ειδικά όργανα δεν θίγονται. 6.Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου 127, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 129 και 131 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως. Άρ θρο 1 2 7 Π ει θαρ χι κή α νάκ ρισ η 1. Πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου. Κατ’ εξαίρεση δεν είναι υποχρεωτική η ανάκριση στις ακόλουθες περιπτώσεις: e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 α)όταν τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτουν από το φάκελο κατά τρόπο αναμφισβήτητο, 111 β) όταν ο υπάλληλος ομολογεί με την απολογία του κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση ότι διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωμα, γ) όταν ο υπάλληλος συλλαμβάνεται επ΄ αυτοφώρω κατά τη διάπραξη ποινικού αδικήματος που αποτελεί συγχρόνως και πειθαρχικό παράπτωμα, δ)όταν έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση συμφώνως με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για ποινικό αδίκημα που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα, ε) όταν έχει διενεργηθεί, πριν την έκδοση του παραπεμπτηρίου εγγράφου, Ε.Δ.Ε. ή άλλη ένορκη εξέταση κατά την οποία διαπιστώθηκε διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο. Το ίδιο ισχύει ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr όταν η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργάνου ή άλλου ελεγκτικού οργάνου της διοίκησης. 2. Η πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται από υπάλληλο τουλάχιστον ομοιόβαθμο του διωκομένου που μπορεί να είναι και μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου. Αν σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υπαλλήλων που να πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, η διεξαγωγή της πειθαρχικής ανάκρισης ανατίθεται σε υπάλληλο του εποπτεύοντος Υπουργείου. 3. Δεν ενεργούν πειθαρχική ανάκριση: α) τα πρόσωπα στα οποία αποδίδεται το πειθαρχικό παράπτωμα, β) οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι που έχουν εκδώσει την πειθαρχική απόφαση η οποία κρίνεται κατ’ ένσταση, γ) τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει ένορκη διοικητική εξέταση και δ) τα πρόσωπα που έχουν ασκήσει την πειθαρχική δίωξη. Ο εγκαλούμενος μπορεί να ζητήσει με έγγραφη αίτηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κλήση του για εξέταση την εξαίρεση εκείνου που διεξάγει την ανάκριση. Στην αίτηση πρέπει να εκτίθενται κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο οι λόγοι της εξαίρεσης και να αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνονται οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί. Για την αίτηση εξαίρεσης αποφασίζει το πειθαρχικό συμβούλιο χωρίς τη συμμετοχή εκείνου, του οποίου ζητείται η εξαίρεση, που αναπληρώνεται νομίμως. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, οι ανακριτικές πράξεις που στο μεταξύ ενεργήθηκαν, είναι άκυρες και επαναλαμβάνονται εξαρχής. 4. Όποιος διεξάγει ανάκριση δικαιούται να ενεργήσει ανακριτικές πράξεις και εκτός της έδρας του. Επίσης, δικαιούται να ζητήσει την ενέργεια ανακριτικών πράξεων και εκτός της έδρας του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. 5. Η πειθαρχική ανάκριση είναι μυστική. 6. Η πειθαρχική ανάκριση περατώνεται εντός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου στον υπάλληλο, που θα τη διενεργήσει, ο οποίος μπορεί να ζητήσει με πλήρως αιτιολογημένη αίτησή του, παράταση της προθεσμίας αυτής. Η παράταση αυτή δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. 7. Η πειθαρχική ανάκριση μπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και άλλων παραπτωμάτων του ίδιου υπαλλήλου εφόσον προκύπτουν επαρκή στοιχεία. 8. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος ο οποίος ορίζεται από τον ενεργούντα την ανάκριση. Άρ θρο 1 2 8 Αν ακρ ιτ ικ ές πρ ά ξε ις 1. Ανακριτικές πράξεις είναι: α) η αυτοψία, γ) η πραγματογνωμοσύνη, δ) η εξέταση του διωκομένου. 2. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανακριτικής πράξης θέμα που κατά το νόμο καλύπτεται: α) από το απόρρητο της υπηρεσίας, εκτός αν συμφωνεί η αρμόδια Αρχή, ή β) από το κατά νόμο επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 β) η εξέταση μαρτύρων, 112 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 3. Για την ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Αν κάποιος από τους μάρτυρες είναι αναλφάβητος ή αρνείται να υπογράψει ή βρίσκεται σε φυσική αδυναμία να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση. Άρ θρο 1 2 9 Αυτο ψ ία 1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 127 του παρόντος, η αυτοψία διενεργείται αυτοπροσώπως από εκείνον που διεξάγει την πειθαρχική ανάκριση με την παρουσία γραμματέα. 2. Η αυτοψία δημόσιων εγγράφων ή εγγράφων ιδιωτικών που έχουν κατατεθεί σε δημόσια αρχή, διενεργείται στο γραφείο όπου φυλάσσονται. 3. Έγγραφα που κατέχονται από ιδιώτη, παραδίδονται στον ανακριτή και επιστρέφονται υποχρεωτικώς μετά το τέλος της πειθαρχικής διαδικασίας. Ο ανακριτής, ύστερα από αίτηση του ιδιώτη, υποχρεούται να χορηγεί ατελώς απόδειξη παραλαβής και επίσημο αντίγραφο των εγγράφων που παραλήφθηκαν. Κατ’ εξαίρεση η αυτοψία ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για τη διεκπεραίωση τρέχουσας υπόθεσης του κατόχου τους ή άλλου προσώπου, διενεργείται από τον ανακριτή στον τόπο όπου βρίσκονται. Άρ θρο 1 3 0 Μάρτ υρε ς 1. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 2. Η μη εμφάνιση ή η άρνηση κατάθεσης του μάρτυρα χωρίς εύλογη αιτία αποτελεί πλημμέλημα και αν είναι υπάλληλος και πειθαρχικό παράπτωμα. Εύλογη αιτία θεωρείται και η συγγένεια του διωκομένου με το μάρτυρα σε ευθεία γραμμή ή έως και το δεύτερο βαθμό σε πλάγια γραμμή. 3.O διωκόμενος δικαιούται κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής ανάκρισης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης και μέχρι το τέλος της εξέτασής του να ζητήσει εγγράφως την εξέταση μαρτύρων. Ο ανακριτής υποχρεούται να εξετάσει πέντε τουλάχιστον από τους προτεινόμενους μάρτυρες. 4.Αν η ένορκη διοικητική εξέταση δεν στρεφόταν κατά συγκεκριμένου προσώπου, το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να διενεργήσει συμπληρωματική ανάκριση, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στον διωκόμενο να εξετασθεί ανωμοτί ή να προτείνει την εξέταση μαρτύρων, εκτός εάν αυτός δηλώσει ενώπιον του συμβουλίου ότι δεν επιθυμεί να εξετασθεί ανωμοτί ή να προτείνει την εξέταση μαρτύρων. Άρ θρο 1 3 1 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Π ραγ ματο γ νώ μο ν ες 113 Ως πραγματογνώμονες ορίζονται δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α., καθώς και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του λιμενικού σώματος. Οι πραγματογνώμονες, πριν από τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, ορκίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Άρ θρο 1 3 2 Ε ξέ ταση δ ι ωκο μέ νο υ Κατά την πειθαρχική ανάκριση καλείται οπωσδήποτε για εξέταση ο διωκόμενος υπάλληλος. Ο υπάλληλος εξετάζεται ανωμοτί και μπορεί να παρίσταται μετά δικηγόρου. Η μη προσέλευση του διωκομένου ή η άρνηση του να εξετασθεί, δεν εμποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης. Άρ θρο 1 3 3 Εν έργ ει ες με τά τη ν ανά κρισ η ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 1. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου, όταν λάβει το παραπεμπτήριο έγγραφο, ορίζει ως εισηγητή της πειθαρχικής υπόθεσης ένα από τα μέλη του συμβουλίου, στο οποίο και παραδίδεται ο φάκελος. 2.Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου, όταν διαβιβαστεί σε αυτόν το πόρισμα της πειθαρχικής ανάκρισης ή, σε περίπτωση μη διενέργειας ανάκρισης κατά το άρθρο 127 παράγραφος 1 του παρόντος, όταν κρίνει ότι η υπόθεση είναι ώριμη για συζήτηση, την εισάγει στο πειθαρχικό συμβούλιο για να αποφασίσει την κλήση σε απολογία του διωκόμενου υπαλλήλου ή την απαλλαγή του χωρίς αυτή. Κ ΕΦ Α Λ ΑΙ Ο Γ΄ ΑΠ Ο ΛΟ ΓΙ Α Άρ θρο 1 3 4 Κλή ση σ ε α πο λο γ ία 1. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται, εάν ο υπάλληλος δεν κληθεί προηγουμένως σε απολογία. Η εξέταση του διωκομένου κατά το στάδιο της ένορκης διοικητικής εξέτασης ή της πειθαρχικής ανάκρισης δεν αναπληρώνει την κλήση σε απολογία. 2. Στην κλήση σε απολογία καθορίζεται σαφώς το αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για απολογία. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από δύο (2) ημέρες, όταν ο υπάλληλος καλείται σε απολογία από τον πειθαρχικώς προϊστάμενο και από τρεις (3) ημέρες όταν αυτός καλείται από συμβούλιο. Η προθεσμία για απολογία μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά και έως το τριπλάσιο της αρχικής προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη έγγραφη αίτηση του διωκομένου. Εκπρόθεσμη απολογία λαμβάνεται υποχρεωτικώς υπόψη, εφόσον υποβάλλεται πριν από την έκδοση της απόφασης. Η παράλειψη της κλήσης σε απολογία καλύπτεται από την υποβολή έγγραφης απολογίας. 3. Όταν μετά την κλήση του διωκομένου σε απολογία ακολουθεί παραπομπή σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 118 του παρόντος σε ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο ή στο πειθαρχικό συμβούλιο ή στα όργανα του άρθρου 119 του παρόντος, δεν απαιτείται νέα κλήση σε απολογία. 4. Μετά την κλήση σε απολογία η υπόθεση περατούται με την έκδοση απόφασης. Άρ θρο 1 3 5 Α πο λο γ ία 1.Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως. Ενώπιον συλλογικού πειθαρχικού οργάνου επιτρέπεται στον διωκόμενο και η προφορική συμπληρωματική απολογία. 3.Πριν από την απολογία ο διωκόμενος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση και αντίγραφα, με δαπάνες του, του φακέλου της πειθαρχικής υπόθεσης. Το γεγονός ότι έλαβε γνώση αποδεικνύεται με πράξη η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο, ο οποίος τηρεί το φάκελο και τον διωκόμενο ή μόνο από τον πρώτο, αν ο δεύτερος αρνηθεί να υπογράψει. Αν ο διωκόμενος υπάλληλος δεν υπηρετεί στην έδρα του οργάνου που τον καλεί σε απολογία, του χορηγείται σχετική άδεια. 4.Με την απολογία του ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να ζητήσει εύλογη προθεσμία για να υποβάλει έγγραφα στοιχεία. Η παροχή της προθεσμίας και η διάρκεια της εναπόκειται στην κρίση του οργάνου το οποίο τον καλεί σε απολογία. Κ ΕΦ Α Λ ΑΙ Ο Δ΄ ΔΙ Α Δ Ι ΚΑ Σ Ι Α Ε ΝΩΠ Ι Ο Ν Π Ε ΙΘ Α Ρ ΧΙ Κ ΟΥ ΣΥ Μ ΒΟ Υ ΛΙ ΟΥ e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 2.Η απολογία παραδίδεται με απόδειξη στο όργανο το οποίο καλεί σε απολογία. Μπορεί όμως και να αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου το εμπρόθεσμο της υποβολής της κρίνεται από το χρόνο της ταχυδρόμησης. 114 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Άρ θρο 1 3 6 Π ρο σδ ιο ρ ισ μό ς η μ έρ ας συνεδ ρία ση ς - Π α ράσ τα ση δ ι ωκο μέ νο υ 1. Μετά την υποβολή της απολογίας ή την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου προσδιορίζει με πράξη του την ημέρα κατά την οποία θα συζητηθεί η υπόθεση. Η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης κοινοποιούνται κατά το άρθρο 138 στον διωκόμενο πριν από τέσσερις (4) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. 2.Ο διωκόμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων και των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ.. Η μη προσέλευση του διωκομένου δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας. 3.Αν το πειθαρχικό συμβούλιο κρίνει ανεπαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία, αναβάλλει την κρίση της υπόθεσης και διατάσσει συμπληρωματική ανάκριση. 4.Η υπηρεσία του διωκομένου υποχρεούται να του χορηγεί ανάλογη άδεια για να προσέλθει ενώπιον συλλογικού πειθαρχικού οργάνου κατά την κρίση της υπόθεσής του. Άρ θρο 1 3 7 Κ ωλύ ματ α και ε ξα ίρ εση με λώ ν πε ιθ αρχι κο ύ συμ β ο υλίο υ 1.Μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου, που δεν δικαιούνται να διεξάγουν ανάκριση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 127 του παρόντος ή έχουν διενεργήσει πειθαρχική ανάκριση στην κρινόμενη υπόθεση, κωλύονται να μετάσχουν στη σύνθεσή του κατά την κρίση της υπόθεσης αυτής. 2. Ο διωκόμενος μπορεί με έγγραφη αίτησή του να ζητήσει την εξαίρεση μελών του πειθαρχικού συμβουλίου με την προϋπόθεση ότι με τα υπόλοιπα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, υπάρχει απαρτία. Η αίτηση αυτή που υποβάλλεται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, πρέπει να περιέχει κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο τους λόγους της εξαίρεσης και να συνοδεύεται από τα στοιχεία με τα οποία αυτοί αποδεικνύονται. Για την αίτηση εξαίρεσης το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα με συμμετοχή των νόμιμων αναπληρωτών των μελών των οποίων ζητείται η εξαίρεση. Τα μέλη που εξαιρούνται αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά τους. Αν εξαιρεθεί το τακτικό και το αναπληρωματικό του μέλος, το συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη του εφόσον έχει απαρτία. Η εξαίρεση αναπληρωματικού μέλους μπορεί να ζητηθεί και την ημέρα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή το συμβούλιο αποφασίζει αμέσως επί της αιτήσεως εξαιρέσεως με τα υπόλοιπα μέλη του. 3. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 114 του παρόντος αποκλείεται να μετάσχει στο πειθαρχικό συμβούλιο ο ανακριτής ή αυτός που συμμετείχε στο πειθαρχικό συμβούλιο κατά την πρώτη κρίση. Κ ΕΦ Α Λ ΑΙ Ο Ε΄ Γ ΕΝ Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α ΔΙ Κ Α ΣΤ Ι Κ Ε Σ ΔΙ ΑΤ Α Ξ ΕΙ Σ e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Άρ θρο 1 3 8 115 Κο ι νο πο ιή σ ει ς σ το ν δ ιω κό μ ενο Η κλήση σε απολογία και κάθε πρόσκληση ή ειδοποίηση του διωκομένου επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο όργανο στον ίδιο προσωπικά ή στην κατοικία, που έχει δηλώσει στην υπηρεσία του, σε πρόσωπο με το οποίο συνοικεί. Για την επίδοση αυτή συντάσσεται αποδεικτικό. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως αγνώστου διαμονής του διωκομένου, το έγγραφο τοιχοκολλάται στο κατάστημα της υπηρεσίας του υπαλλήλου και συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, αυτός που διενεργεί την επίδοση συντάσσει πράξη στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση. Άρ θρο 1 3 9 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Εκ τί μη ση α πο δ ε ί ξε ων 1.Το πειθαρχικό όργανο εκτιμά ελευθέρως τις αποδείξεις. Για να μορφώσει την κρίση του, μπορεί να λάβει υπόψη του και αποδεικτικά στοιχεία που δεν προκύπτουν από την πειθαρχική διαδικασία αλλά από άλλη νόμιμη διαδικασία, εφόσον έλαβε γνώση τους ο διωκόμενος. 2.Συναφή πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία διαπιστώνονται κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της ίδιας πειθαρχικής κρίσης μόνον εφόσον ο διωκόμενος κληθεί σε απολογία και γι’ αυτά. 3. Η κρίση πρέπει να στηρίζεται σε αποδεδειγμένα πραγματικά γεγονότα και να είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Άρ θρο 1 4 0 Π ει θαρ χι κή α πό φ αση 1. Η πειθαρχική απόφαση διατυπώνεται εγγράφως. 2. Στην απόφαση μνημονεύονται: α) ο τόπος και ο χρόνος έκδοσής της, β) το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και ο βαθμός του μονομελούς πειθαρχικού οργάνου ή των μελών του συλλογικού πειθαρχικού οργάνου, γ) το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και ο βαθμός του κρινόμενου, δ) τα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που συνιστούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος, προσδιορισμένα κατά τόπο και χρόνο, ε) η υποβολή ή όχι απολογίας, στ) η αιτιολογία της απόφασης, ζ) η γνώμη των μελών του συλλογικού οργάνου που μειοψήφησαν και η) η απαλλαγή του κρινόμενου ή η ποινή που του επιβάλλεται. 3.Η πειθαρχική απόφαση υπογράφεται από το όργανο που την εκδίδει. Όταν αυτή εκδίδεται από συλλογικό όργανο, υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα. 4.Η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο με τη φροντίδα της υπηρεσίας στον υπάλληλο και γνωστοποιείται στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. Η κοινοποίηση της απόφασης στον υπάλληλο ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 του παρόντος. Στον υπάλληλο γνωστοποιείται επίσης η τυχόν δυνατότητα ασκήσεως ενστάσεως ή προσφυγής, κατά περίπτωση, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου και η σχετική προθεσμία ασκήσεώς της. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Αν η πειθαρχική απόφαση περί της ενοχής του διωκομένου λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, όλα τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου ψηφίζουν για την επιβλητέα ποινή. Λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία δεν επιτρέπεται. Η παράλειψη των στοιχείων που αναφέρονται στα εδάφια α΄, β΄ και γ΄ εκτός του ονοματεπώνυμου, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, εφόσον αυτά προκύπτουν από το φάκελο της υπόθεσης. 116 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 5.«Η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται.»188 Κ ΕΦ Α Λ ΑΙ Ο ΣΤ΄ ΕΝ Σ Τ ΑΣ Η - Π Ρ Ο ΣΦ Υ Γ Η ΕΠ Α ΝΑ Λ Η ΨΗ Π Ε Ι Θ ΑΡ Χ Ι ΚΗ Σ Δ Ι Α ΔΙ Κ Α Σ Ι Α Σ Άρ θρο 1 4 1 Έν στα ση 1.Οι αποφάσεις των πειθαρχικώς προϊσταμένων, εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 142 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ και των συλλογικών οργάνων του άρθρου 119 του παρόντος, υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου. 2. Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων που κρίνουν σε πρώτο βαθμό υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, από τον υπάλληλο που τιμωρήθηκε, στις περιπτώσεις επιβολής της πειθαρχικής ποινής του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών και άνω μέχρι την ποινή της οριστικής παύσης, καθώς και στις περιπτώσεις επιβολής ποινής προστίμου αποδοχών από ένα (1) έως τέσσερις (4) μήνες, εφόσον κατά της απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου έχει ασκηθεί ένσταση υπέρ της διοίκησης. Όλες οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων που κρίνουν σε πρώτο βαθμό υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, υπέρ της διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της επόμενης παραγράφου. 3.Ένσταση ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου ή του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου δικαιούνται να ασκήσουν: α) ο υπάλληλος που τιμωρήθηκε και «β) υπέρ της διοίκησης ή υπέρ του υπαλλήλου, κάθε πειθαρχικώς προϊστάμενος, οι πρόεδροι των συλλογικών οργάνων του άρθρου 119 του παρόντος, ο Υπουργός, καθώς και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.» 189 «4. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή την πλήρη γνώση αυτής από τον υπάλληλο ή από την πε-ριέλευσή της στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για εκείνους που διαμένουν στο εξωτερικό.»190 H παρ. 5 του άρθρου 140 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως άνω με τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΤ.4 του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013107/Α/9.5.2013 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 188 189 Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (Α΄54), τροποποιείται ως άνω με τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΤ.2.(περ.1) του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013-107/Α/9.5.2013 190 Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 και όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, αντικαθίστανται ως άνω με τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΤ.8 του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013107/Α/9.5.2013 117 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Ειδικά στην περίπτωση επιβολής ποινής προστίμου αποδοχών από ένα (1) έως τέσσερις (4) μήνες, όταν ασκείται ένσταση υπέρ της διοίκησης, η προθεσμία για την άσκηση ένστασης εκ μέρους του υπαλλήλου αρχίζει από την κοινοποίηση σε αυτόν αντιγράφων της πειθαρχικής απόφασης και της ένστασης υπέρ της διοίκησης ή από την πλήρη γνώση αυτών. Αν δεν ασκηθεί ένσταση υπέρ της διοίκησης, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής από τον υπάλληλο ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού εφετείου αρχίζει από την κοινοποίηση σε αυτόν αντιγράφου της πειθαρχικής απόφασης που συνοδεύεται από βεβαίωση περί μη ασκήσεως ενστάσεως από τη διοίκηση ή από την πλήρη γνώση αυτών. 5.Τα πειθαρχικά συμβούλια και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όταν κρίνουν μετά από ένσταση του υπαλλήλου ή υπέρ του, δεν μπορούν να χειροτερεύουν τη θέση του. Όταν κρίνουν ένσταση υπέρ της διοίκησης, δεν μπορούν να επιβάλουν ελαφρότερη ποινή από αυτήν που επιβλήθηκε. Όταν ασκούνται ενστάσεις τόσο από τον υπάλληλο όσο και υπέρ της διοίκησης, το οικείο συμβούλιο τις κρίνει από κοινού και δεν δεσμεύεται ως προς την ποινή που θα επιβάλει. 6.Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης. Το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την άμεση εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος εκτός εάν με αυτή έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων κατά το χρόνο της αναστολής διατηρούνται σε ισχύ. «7. Η ένσταση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς προϊσταμένων κατατίθεται, με ποινή απαραδέκτου, στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, συντασσομένης εκθέσεως. Η ένσταση κατά αποφάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου που έκρινε σε πρώτο βαθμό κατατίθεται, με ποινή απαραδέκτου, σε αυτό, συντασσομένης εκθέσεως, το οποίο τη διαβιβάζει αμελλητί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τον πλήρη φάκελο της πειθαρχικής υπόθεσης. Η ένσταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αποστέλλεται σε κάθε περίπτωση με συστημένη αλληλογραφία στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τη σύνταξη εκθέσεως κατάθεσης. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της συστημένης αλληλογραφίας από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο Ταχυδρομικό Κατάστημα.» 191 «Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ένσταση εντός τεσσάρων μηνών από την ημέρα περιέλευσης σε αυτό του πλήρους φακέλου της πειθαρχικής διαδικασίας.»192 8.«Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων που εκδίδονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασμού και της οριστικής παύσης δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αλλά σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.»193 Τα 2 πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 4210/2013,ΦΕΚ254/21.11.2013 191 192 Στην παρ. 7 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ- λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, προστίθεται εδάφιο ως άνω με τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΤ.10 του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013-107/Α/9.5.2013 193 Στο άρθρο 141 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, προστίθεται παράγραφος 8 ως άνω με τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΤ.2.(περ.2) του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013-107/Α/9.5.2013 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Άρ θρο 1 4 2 118 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Π ρο σφ υγ ή 1.Δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασμού ή της οριστικής παύσης. 2. Δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του διοικητικού εφετείου έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι κατά: α)των πειθαρχικών αποφάσεων του Υπουργού, του Διοικητή του Αγίου Όρους, του προέδρου ή του επικεφαλής ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, καθώς και του διοικητή ή του προέδρου συλλογικού οργάνου, ο οποίος ασκεί τη διοίκηση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, β) των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν οποιαδήποτε ποινή πλην της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου των αποδοχών έως ενός (1) μηνός με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, γ) των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων, όταν επιβάλλουν την πειθαρχική ποινή του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός έως και τεσσάρων (4) μηνών κατά των οποίων δεν μπορούν να ασκήσουν ένσταση με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 141. 3. Δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές της προσωρινής παύσης και του υποβιβασμού με αίτημα την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης. Το αίτημα πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής αρχίζει από την περιέλευση των πειθαρχικών αποφάσεων στο γραφείο του. Η προσφυγή υπογράφεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και κατά τη συζήτηση παρίσταται μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αν ο υπάλληλος έχει ασκήσει ήδη ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού εφετείου προσφυγή, κατά της απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, που επιβάλλει σε αυτόν την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης, ή την ασκεί ενόσω εκκρεμεί η ανωτέρω προσφυγή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το εν λόγω δικαστήριο οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς συνεκδίκαση. 4.Η προθεσμία για την άσκηση της ανωτέρω προσφυγής αρχίζει από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου διέπονται από τις κείμενες διατάξεις με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 141 και των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της επόμενης παραγράφου. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 5.Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλλουν την ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού. Το αρμόδιο διοικητικό εφετείο μπορεί, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, με απόφασή του να αναστείλει την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, εφόσον πιθανολογείται ανεπανόρθωτη βλάβη του προσφεύγοντος ή ευδοκίμηση της προσφυγής, εκτός εάν λόγοι δημοσίου συμφέροντος αποκλείουν τη χορήγηση της αναστολής. Στην περίπτωση χορήγησης αναστολής, η εκδίκαση της προσφυγής γίνεται μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών από τη χορήγησή της, άλλως η χορηγηθείσα αναστολή εκτέλεσης της πειθαρχικής απόφασης παύει να ισχύει. 119 6.Σε κάθε περίπτωση, η εκδίκαση της προσφυγής από το Συμβούλιο της Επικρατείας ή από το αρμόδιο διοικητικό εφετείο γίνεται μέσα σε οκτώ (8) μήνες από την περιέλευσή της στο οικείο δικαστήριο. 7.Το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το διοικητικό εφετείο, όταν κρίνουν ύστερα από προσφυγή του υπαλλήλου, δεν μπορούν να χειροτερεύουν τη θέση του Άρ θρο 1 4 3 Ε πα νάλη ψη τη ς π ει θ αρ χ ική ς δ ι αδ ι κασ ία ς 1.Την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 114 του παρόντος, μπορούν να ζητήσουν: α) τα όργανα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 123 του παρόντος, όταν ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr έχει εκδοθεί καταδικαστική ποινική απόφαση και β) ο υπάλληλος, όταν έχει εκδοθεί αθωωτική ποινική απόφαση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευσή της. 2.Η αίτηση για την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας απευθύνεται στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο ή στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά περίπτωση, στο οποίο υπαγόταν ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος. 3.Αν έχει εκδοθεί καταδικαστική ποινική απόφαση, κατά την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας, μπορεί να επιβληθεί πειθαρχική ποινή ανώτερη από αυτήν που είχε επιβληθεί. Αν έχει εκδοθεί αθωωτική ποινική απόφαση, μπορεί να επιβληθεί ελαφρότερη ποινή ή να απαλλαγεί ο υπάλληλος. Αν ο υπάλληλος είχε τιμωρηθεί με οριστική ή προσωρινή παύση ή υποβιβασμό, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί μετά την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας και την έκδοση απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου να αποφασίσει και τη βαθμολογική ή μισθολογική του αποκατάσταση. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, ο υπάλληλος παραμένει υπεράριθμος και καταλαμβάνει την πρώτη θέση που κενώνεται. Κ ΕΦ Α Λ ΑΙ Ο Ζ΄ Ε ΚΤ Ε Λ Ε ΣΗ ΑΠ ΟΦ Α ΣΗ Σ ΔΙ Α ΓΡ ΑΦ Η Π Ο Ι ΝΩ Ν - Δ ΑΠ Α ΝΕ Σ Άρ θρο 1 4 4 Εκ τέ λεση α πό φ α ση ς 1. Η τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση εκτελείται υποχρεωτικώς. Η εκτέλεση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Παράλειψη εκτέλεσης της ποινής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 2. Σε περίπτωση απόρριψης προσφυγής κατά απόφασης που επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης, η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. 3. Κατά το χρόνο της προσωρινής παύσης ο υπάλληλος απέχει από κάθε υπηρεσία. Ο χρόνος της προσωρινής παύσης δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 4. Όποιος τιμωρείται με υποβιβασμό δεν κρίνεται για προαγωγή ούτε συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, πριν περάσει από την ημερομηνία εκτέλεσης της πειθαρχικής απόφασης χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που απαιτείται για προαγωγή. Το πρόστιμο υπολογίζεται στις αποδοχές που λαμβάνει ο υπάλληλος κατά το χρόνο έκδοσης της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης. Όταν αυτό ορίζεται έως το ένα πέμπτο (1/5) των αποδοχών του, παρακρατείται εφάπαξ από τις αποδοχές του πρώτου μήνα μετά την τελεσιδικία της απόφασης. Όταν είναι μεγαλύτερο, παρακρατείται τμηματικώς κατά μήνα. Η μηνιαία παρακράτηση καθορίζεται με την πειθαρχική απόφαση και δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη από το ένα πέμπτο (1/5) των αποδοχών του υπαλλήλου. 6.Σε περίπτωση που ο διωκόμενος υπάλληλος αθωωθεί αμετάκλητα, περίληψη της απόφασης αναρτάται στο διαδίκτυο ή δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Άρ θρο 1 4 5 Δι αγ ραφ ή π ει θα ρχ ι κώ ν πο ι νώ ν e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 5.Η πειθαρχική απόφαση, η οποία επιβάλλει πρόστιμο ως ποινή ή χρηματικό ποσό ως διοικητική κύρωση, εκτελείται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εντέλλεται την πληρωμή των αποδοχών του υπαλλήλου. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση, το πρόστιμο και το ποσό της διοικητικής κύρωσης εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. Για την καταβολή βαρύνεται αποκλειστικά ο υπάλληλος που τιμωρήθηκε και όχι οι κληρονόμοι του. 120 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 1.Διαγράφονται αυτοδικαίως η ποινή της επίπληξης μετά τρία (3) έτη, του προστίμου μετά οκτώ (8) έτη και οι λοιπές ποινές, εκτός από τις ποινές της οριστικής και προσωρινής παύσης και του υποβιβασμού, μετά δέκα (10) έτη, εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο υπάλληλος δεν τιμωρήθηκε με άλλη ποινή. Ο χρόνος της διαγραφής υπολογίζεται από την εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής. 2.Ο πειθαρχικός φάκελος ποινής που διαγράφεται, αφαιρείται από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελεί στοιχείο κρίσης του. Άρ θρο 1 4 6 Δα πά νε ς πε ιθ αρχ ι κή ς δ ι αδ ικ ασ ία ς 1. Η πειθαρχική διαδικασία διεξάγεται ατελώς. 2. Όταν διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη, οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων εκκαθαρίζονται από το πειθαρχικό όργανο και καταβάλλονται από το Δημόσιο ή το οικείο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. ΤΜΗ Μ Α Γ΄ Π Ε Ι Θ ΑΡ Χ Ι ΚΑ ΣΥΜ Β Ο ΥΛ Ι Α « Άρ θ ρο 1 4 6 Α Συ γκ ρό τ ησ η κ αι λ ει το υ ργί α Δ ε υτ ε ρο β ά θ μιο υ Π ει θ α ρ χικο ύ Σ υμβο υλίο υ 1.Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λειτουργεί σε τρία τμήματα και αποτελείται από: α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) έξι (6) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με ισάριθμους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 γ) δύο (2) εν ενεργεία προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με δύο (2) αναπληρωτές τους εν ενεργεία προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων ή διευθύνσεων του ίδιου Υπουργείου, 121 δ) τον προϊστάμενο της γενικής διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία ή το οποίο εποπτεύει την υπηρεσία ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου διαπράχθηκε το πειθαρχικό παράπτωμα, με αναπληρωτή του άλλον προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης του ίδιου ως άνω Υπουργείου, οριζόμενους πριν από την έναρξη της θητείας με απόφαση του οικείου Υπουργού. Όταν η πειθαρχική υπόθεση αφορά υπάλληλο Περιφέρειας, στο Συμβούλιο μετέχει ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής, που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, οριζόμενος με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. Προκειμένου για υπαλλήλους Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετέχει προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ε) δύο (2) προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων δήμων από τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ύστερα από κλήρωση, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 146Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Γραμματέας των τριών τμημάτων είναι υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που ορίζεται με τρεις αναπληρωτές υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, του ίδιου Τμήματος με την απόφαση ορισμού μελών. «στ) Δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Αν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόμιμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών αυτών. ζ) Δύο (2) εκπροσώπους της Π.Ο.Ε.−Ο.Τ.Α. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι Δήμων και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Π.Ο.Ε.−Ο.Τ.Α.. Αν η Π.Ο.Ε. − Ο.Τ.Α. δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόμιμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών αυτών.» 194 2. Το πρώτο και δεύτερο τμήμα αποτελούνται έκαστο από: α) τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αναπληρούμενο από τον αρχαιότερο των ορισθέντων Νομικών Συμβούλων του Κράτους, β) δύο (2) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με τους αναπληρωτές τους, γ) ένα τακτικό μέλος της περίπτωσης γ΄ της προηγούμενης παραγράφου, αναπληρούμενο από το αναπληρωματικό του μέλος και δ) το τακτικό μέλος της περίπτωσης δ΄ της προηγούμενης παραγράφου, αναπληρούμενο από το αναπληρωματικό του μέλος. «ε) τα τακτικά μέλη της περίπτωσης στ΄ ή τους αναπληρωτές τους.»195 3. Το τρίτο τμήμα είναι αρμόδιο για τις πειθαρχικές υποθέσεις του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, αντιπρόεδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος ασκεί καθήκοντα παράλληλα των κυρίων καθηκόντων του, β) δύο (2) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με τους αναπληρωτές τους και γ) τα τακτικά μέλη της περίπτωσης ε΄ της προηγούμενης παραγράφου, αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά τους μέλη. Τα μέλη των τριών τμημάτων με τον Γραμματέα και τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 4.Τα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία δύο (2) ετών που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με απόφαση που εκδίδεται κατά το Δεκέμβριο του προηγούμενου Οι περ. στ και ζ προστέθηκαν στην παρ. 1 του άρθρου 146 Α με την παρ.1 του άρθρου 5 του νόμου 4325/2015, ΦΕΚ47/Α/11.5.2015 194 195 Η παραπάνω περ. ε προστέθηκε στο άρθρο 146Α με την παρ. 2 του άρθρου 5 του νόμου 4325/2015, ΦΕΚ-47/Α/11.5.2015 196 Η παραπάνω περ. δ προστέθηκε στο άρθρο 146Α με την παρ. 3 του άρθρου 5 του νόμου 4325/2015, ΦΕΚ-47/Α/11.5.2015 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 «δ) τα τακτικά μέλη της περίπτωσης ζ΄ ή τους αναπληρωτές τους.» 196 122 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι. 5.Τα τακτικά μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η θητεία τους σε αυτό θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους στις οργανικές τους θέσεις και στο βαθμό τον οποίο κατέχουν, για όλες τις συνέπειες. Τα ανωτέρω μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται αποζημίωση των τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και των αναπληρωματικών μελών ανάλογα με τις συνεδριάσεις στις οποίες μετείχαν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 7. Για τη διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 136,137,138,139 και 140 του παρόντος. 8.Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης. 9.Με απόφαση του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκείται πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Συμβουλίου αυτού κατά των μελών των πειθαρχικών συμβουλίων που δεν είναι δικαστές και τα οποία παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 122 του παρόντος, καθώς και τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Για τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων που είναι δικαστές ισχύει για την παραπομπή τους το άρθρο 91 παρ. 3 του Συντάγματος. 10.Η γραμματειακή υποστήριξη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται από υπαλλήλους του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επιφορτισμένους κυρίως με τα καθήκοντα αυτά, τα οποία περιλαμβάνουν: α) την τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένης και εξερχομένης αλληλογραφίας, β) τη διακίνηση της αλληλογραφίας, γ) τη μέριμνα για την τήρηση των ημερησίων διατάξεων, των Πρακτικών του Συμβουλίου και της αποστολής των φακέλων υποθέσεων στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, δ) την τήρηση αρχείου των εκδικαζόμενων υποθέσεων, ε) την τήρηση αρχείου επί της πορείας και της έκβασης των πειθαρχικών υποθέσεων που παραπέμπονται στα πειθαρχικά συμβούλια, στ) τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων. 11.Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί αποκλειστικά ως πειθαρχικό με την επιφύλαξη του άρθρου 95. Κρίνει σε δεύτερο βαθμό, κατά το νόμο και την ουσία και κατ’ εξαίρεση σε πρώτο και τελευταίο βαθμό όταν αυτό προβλέπεται. Το Συμβούλιο αυτό λειτουργεί και ως πειθαρχικό συμβούλιο των ανωτάτων υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. και κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 12.Ο υπάλληλος μπορεί να παρίσταται ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που κρίνει πειθαρχική του υπόθεση αυτοπροσώπως ή με συμπαράσταση δικηγόρου ή μόνο δια δικηγόρου. 123 13.Στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εισηγητές ορίζονται, με πράξη του Προέδρου, μόνο μέλη αυτού, τακτικά ή αναπληρωματικά. Τα τμήματα του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους, στα οποία απαραιτήτως πρέπει να περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες. 14.Η ψηφοφορία των μελών των συμβουλίων γίνεται κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισμού τους. Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος. 15.Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως ενδεικτικά ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης, η εν γένει γραμματειακή υποστήριξη αυτού, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου. ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 16.Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).» 197 Άρ θρο 1 4 6 Β 198 Σύσ ταση - Συγ κ ρό τη ση και λε ιτο υ ργ ί α πε ιθ αρχι κών συ μβ ο υλ ίω ν 199 1.Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστώνται ένα ή περισσότερα πειθαρχικά συμβούλια στα Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες ή Ν.Π.Δ.Δ.. Κατ’ εξαίρεση με απόφαση των οικείων Υπουργών επιτρέπεται η σύσταση κοινών πειθαρχικών συμβουλίων για Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες ή Ν.Π.Δ.Δ.. Με την απόφαση αυτή ορίζεται και η έδρα των κοινών πειθαρχικών συμβουλίων. «2.Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι πενταμελή και αποτελούνται από: α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας. β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του οργάνου που εκδίδει την απόφαση σύστασης του συμβουλίου της παραγράφου 1. Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα από κλήρωση που γίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος και υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου. δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρω τές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος.»200 3.Με την απόφαση της παραγράφου 1, που εκδίδεται κατά μήνα Δεκέμβριο, ορίζονται τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων με τους αναπληρωτές τους για θητεία δύο (2) ετών που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι. 4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται αποζημίωση των τακτικών μελών των πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και των Το άρθρο 146Α αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του νόμου 4304/2014, ΦΕΚ-234/Α/23.10.2014 198Αντικατάσταση του Ε μέρους (ΑΡΘΡΑ 106-146Β) με το 2ο άρθρο του ν 4057/2012, ΦΕΚ-54 Α/14.3.2012 199Ν.4057/2012,ΦΕΚ-54 Α/14.3.2012, παρ. 3 και 4 του άρθρου εβδόμου: “3. Τα πειθαρχικά συμβούλια του άρθρου 146Β συγκροτούνται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατ’ εξαίρεση, η θητεία τους αρχίζει από τη συγκρότησή τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους. Μέχρι τη συγκρότηοη των πειθαρχικών συμβουλίων κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο εξακολουθούν να ασκούν τις πειθαρχικές αρμοδιότητες του παρόντος νόμου τα υπηρεσιακά συμβούλια του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), καθώς και τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για το προσωπικό που αναφέρεται στις παραγράφους 2, 3, 5 και 7 του άρθρου έκτου. Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα υφιστάμενα υπηρεσιακά - πειθαρχικά συμβούλια διαβιβάζονται στα πειθαρχικά συμβούλια του παρόντος το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη συγκρότησή τους.4. Στις εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις εφαρμόζονται οι διαδικαστικής φύσεως διατάξεις του παρόντος νόμου. Κατ’ εξαίρεση, όλες οι εκκρεμείς ενστάσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου εξετάζονται από αυτό και εκδίδονται αποφάσεις”. 200 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 197 Η παρ. 2 του άρθρου 146Β αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του νόμου 4325/2015, ΦΕΚ-47/Α/11.5.2015 124 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr αναπληρωματικών μελών ανάλογα με τις συνεδριάσεις στις οποίες μετείχαν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5.Για τη διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 136,137,138,139 και 140 του παρόντος. 6.Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών. 7. Ο αναπληρωτής του προέδρου προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου. 8.Οι διατάξεις των παραγράφων 11, 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 146Α εφαρμόζονται αναλόγως και στα πειθαρχικά συμβούλια του άρθρου 146Β. 9.Τον Οκτώβριο κάθε άρτιου έτους, κάθε Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια ή Ν.Π.Δ.Δ. που έχει ένα ή περισσότερα πειθαρχικά συμβούλια καταρτίζει και αποστέλλει στον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου κατάσταση που συνοδεύεται από έγγραφο με το οποίο ζητεί τον ορισμό, ύστερα από κλήρωση, ενός (1) προϊσταμένου διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του για κάθε πειθαρχικό συμβούλιο. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει όλους τους προϊσταμένους των διευθύνσεων, των οποίων ο υπολειπόμενος χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη και περιέχει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, κλάδο, βαθμό και αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Για τις υπηρεσίες που έχουν και περιφερειακές μονάδες, οι καταστάσεις καταρτίζονται κατά περιφερειακή ενότητα, στην οποία εδρεύουν οι υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου προβαίνει σε κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου από συγκεντρωτική κατάσταση κατά περιφερειακή ενότητα για τα Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες και Ν.Π.Δ.Δ.. Ο αριθμός των προϊσταμένων διευθύνσεων που προκύπτει από την κλήρωση είναι τουλάχιστον διπλάσιος σε σχέση με τον αριθμό των προϊσταμένων που απαιτούνται για όλα τα πειθαρχικά συμβούλια. «Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε άρτιου έτους, η διαδικασία σύστασης πειθαρχικών συμβουλίων στις υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου, η κλήρωση διενεργείται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου για τα συσταθέντα πειθαρχικά συμβούλια των ανωτέρω υπηρεσιών, με βάση τις καταστάσεις των προϊσταμένων διευθύνσεων που έχουν αποστείλει οι υπηρεσίες αυτές. Για τα λοιπά πειθαρχικά συμβούλια των ως άνω υπηρεσιών διενεργείται, μετά τη σύστασή τους, συμπληρωματική κλήρωση με βάση τις καταστάσεις των προϊσταμένων διευθύνσεων της αρχικής κλήρωσης, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι κληρωθέντες σε αυτή προϊστάμενοι διευθύνσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου έχουν μεν συστήσει πειθαρχικά συμβούλια, αλλά δεν έχουν αποστείλει, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε άρτιου έτους, καταστάσεις προϊσταμένων διευθύνσεων η κλήρωση διενεργείται, για το σύνολο των υπηρεσιών για τις οποίες έχουν συσταθεί πειθαρχικά συμβούλια, με βάση τις καταστάσεις που έχουν αποστείλει οι λοιπές υπηρεσίες. Οι καταστάσεις που αποστέλλονται μεταγενεστέρως λαμβάνονται υπόψη για τυχόν συμπληρωματικές κληρώσεις. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Στις ανωτέρω περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν γίνεται κλήρωση για το σύνολο των υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου, δεν ισχύουν τα οριζόμενα στο πέμπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 125 Οι ως άνω διατάξεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς διαδικασίες.» 201 10.Κάθε υπηρεσία υποχρεούται να κοινοποιεί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο την απόφαση σύστασης, συγκρότησης όλων των πειθαρχικών συμβουλίων όλων των υπηρεσιών. ανωτέρω εδάφια προστέθηκαν στο τέλος της παρ.9 άρθρου 146Β με την παρ. Ζ3(10) του 1ου άρθρου Ν. 4093/2012, ΦΕΚ-222 Α/12-11-2012 201Τα ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 11.Πειθαρχικά συμβούλια που ορίζονται με ειδικές διατάξεις και δεν καταργούνται με τον παρόντα νόμο εξακολουθούν να υφίστανται.» Μ ΕΡΟ Σ Σ Τ΄ Λ ΥΣ Η ΥΠ ΑΛ Λ Η Λ ΙΚ Η Σ ΣΧ Ε ΣΗ Σ Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Α΄ Λ ΥΣ Η ΥΠ ΑΛ Λ Η Λ ΙΚ Η Σ ΣΧ Ε ΣΗ Σ Άρ θ ρο 1 4 7 Λ ό γο ι λ ύσ ης Η υπαλληλική σχέση λύεται με το θάνατο, την αποδοχή της παραίτησης, την έκπτωση και την απόλυση του υπαλλήλου. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Β ΄ Π ΑΡΑ Ι ΤΗ ΣΗ Άρ θ ρο 1 4 8 Π α ρ αί τη σ η 202 1.Η παραίτηση αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου και υποβάλλεται εγγράφως. Αίρεση, όρος ή προθεσμία στην αίτηση παραίτησης θεωρούνται ότι δεν έχουν γραφεί. 2.Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική δίωξη για πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 ή για κακούργημα ή πειθαρχική δίωξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή αν η ποινική ή πειθαρχική δίωξη ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης και πριν την αποδοχή της. Στην περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης μετά την υποβολή αίτησης παραίτησης, εφόσον η πειθαρχική υπόθεση δεν εκδικασθεί σε πρώτο βαθμό εντός έξι (6) μηνών, ο υπάλληλος δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση παραίτησης κατά τους όρους του παρόντος άρθρου. 4. Ο υπάλληλος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης μπορεί να την ανακαλέσει εγγράφως, εφόσον αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 5.Η αίτηση παραίτησης γίνεται αποδεκτή με πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή την αίτηση παραίτησης πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της. Αν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ΝΣΚ/306/2013 Θέμα: Δεν αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου για να θεωρηθεί ελαττωματική η δήλωση παραίτησης της υπαλλήλου Ε.Δ., λόγω πλάνης, υπό τα εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά 202 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 3. Ο υπάλληλος, που έχει τις υποχρεώσεις του άρθρου 58, δεν έχει δικαίωμα να παραιτηθεί πριν λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διάταξη αυτή. 126 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει με δεύτερη αίτηση, εμμένοντας στην παραίτηση του, αυτή γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης. Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6.Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που ρυθμίζουν την παραίτηση του υπαλλήλου σε ειδικές περιπτώσεις, διατηρούνται σε ισχύ. Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Γ΄ ΕΚ Π Τ Ω ΣΗ Άρ θ ρο 1 4 9 Αυ το δ ίκ αι η έ κ πτ ωσ η λ ό γ ω πο ιν ικ ής κ α τ αδί κ η ς Ο υπάλληλος εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας, εφόσον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: α) καταδικασθεί σε ποινή τουλάχιστον πρόσκαιρης κάθειρξης ή σε οποιαδήποτε ποινή για πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος ή σε οποιαδήποτε ποινή για λιποταξία, β) του επιβληθεί στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. γ) καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»203 Η έκπτωση επέρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρ θ ρο 1 5 0 Ε π αν α φο ρ ά σ τ ην υ π ηρ ε σί α μ ε τ ά α πό έ κ πτ ωσ η e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 1.Υπάλληλος που εξέπεσε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του παρόντος, επανέρχεται στην υπηρεσία από την οποία εξέπεσε, μετά από έκδοση προεδρικού διατάγματος κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο αίρει τις συνέπειες της ποινής. 2.Η επαναφορά γίνεται σε κενή οργανική θέση με απόφαση του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. με απόφαση του μονομελούς οργάνου διοίκησης του και αν αυτό δεν υπάρχει με απόφαση του Δ.Σ. αυτού. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, επαναφέρεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση επαναφοράς και καταλαμβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Άρ θ ρο 1 5 1 Έ κ πτ ωσ η λό γ ω α π ώλ ει ας ι θα γ έν ει α ς Ο υπάλληλος εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας από την ημερομηνία που απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 203 127 Η περ. Γ προστέθηκε στο άρθρο 149 με την παρ. 4 του άρθρου 69 του νόμου 4310/2014, ΦΕΚ-258/Α/8.12.2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Δ΄ ΑΠ Ο Λ Υ ΣΗ Άρ θ ρο 1 5 2 Λ ό γο ι α πό λυ σ ης Ο υπάλληλος απολύεται μόνο για τους επόμενους λόγους: α) επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, β) σωματική ή πνευματική ανικανότητα, γ) κατάργηση της θέσης στην οποία υπηρετεί, δ) συμπλήρωση ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας, ε) ακαταλληλότητα κατά το άρθρο 95 του παρόντος Κώδικα. Άρ θ ρο 1 5 3 Α πό λυ σ η γι α σ ωμ ατ ικ ή ή π νε υ μ ατι κ ή ανι κ ανό τη τ α 1.Ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, αν διαπιστωθεί σωματική ή πνευματική ανικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 100, 165 και 167 του παρόντος. Δεν απολύεται ο υπάλληλος αν η ανικανότητά του επιτρέπει την άσκηση άλλων καθηκόντων. 2.Ο υπάλληλος που απολύεται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Κώδικα. Άρ θ ρο 1 5 4 Α πό λυ σ η λό γ ω κ α τ ά ργ ησ ης θ έ σ ης 204 Ζ.2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Αν καταργούνται ορισμένες μόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 2 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους: α) Να μετατάσσονται εκουσίως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων).β) Να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία της προηγούμενης υποπαραγράφου για το συμφέρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδίως για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Με την έκδοση της πράξης μετάταξης ή μεταφοράς και μεταβολής της σχέσης εργασίας αίρεται αυτοδίκαια το καθεστώς της διαθεσιμότητας. γ) Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4024/2011. Οι πράξεις προσωρινής τοποθέτησης της περίπτωσης αυτής εκδίδονται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του υπαλλήλου εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της περίπτωσης 5 της προηγούμενης υποπαραγράφου.«Η διαθεσιμότητα αίρεται με τις πράξεις προσωρινής τοποθέτησης. Τα χρονικά διαστήματα των προσωρινών τοποθετήσεων δεν συνυπολογίζονται στη διάρκεια της διαθεσιμότητας. Κατά την περίοδο της προσωρινής τοποθέτησης καταβάλλονται στον υπάλληλο πλήρεις αποδοχές με ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 22 του άρθρου 2 του ν. 3899/2012.» Προσθήκη με άρθρο 26 Ν. 4109/2013, ΦΕΚ-16 Α/23-1-2013 δ) Να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης.2. Η διαθεσιμότητα της προηγούμενης περίπτωσης διαρκεί ένα (1) έτος και στον υπάλληλο καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.3. Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και στους υπαλλήλους των φορέων της υποπαραγράφου Ζ.1.1.β, οι θέσεις των οποίων καταργούνται.4. Η υπηρεσιακή σχέση των μόνιμων υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπαλλήλων e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 204Ν.4093/2012,ΦΕΚ-222Α/12-11-2012(…)ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 128 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 1. Ο υπάλληλος απολύεται, αν καταργηθεί η θέση στην οποία υπηρετεί. 2. Αν καταργηθούν ορισμένες μόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, απολύονται οι υπάλληλοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τα λιγότερα ουσιαστικά προσόντα, ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 3. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση κατάργησης θέσεων μετά από συγχώνευση κλάδων ή υπηρεσιών. 4.Οι κατά τις ανωτέρω διατάξεις προς απόλυση υπάλληλοι δικαιούνται, με αίτηση τους, να μεταταγούν σε κενή οργανική θέση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία μετάταξης. 5.Ο υπάλληλος δικαιούται να επαναδιοριστεί, αν επανασυσταθεί η ίδια ή όμοια θέση μέσα σε ένα (1) έτος από την απόλυση του. Άρ θ ρο 1 5 5 Α πό λυ σ η λό γ ω ο ρίο υ η λικί α ς κ αι τ ρι α κο ν τ α π ε ντ α ε τί ας 1. Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του. 2. Κατ’ εξαίρεση ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας του και τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.205 «Το παραπάνω δεν ισχύει για τους ιατρούς του ΕΣΥ, των οποίων η παραμονή στην υπηρεσία παρατείνεται μέχρι το 65° έτος της ηλικίας τους.»206 207 της περίπτωσης 3, εφόσον δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν, λύεται με τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιμότητας.5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία υπαγωγής στα ανωτέρω προγράμματα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου. -Ν. 3687/2008, ΦΕΚ-159 Α/1-8-2008, παρ. 1 και 2 του άρθρου 4: «1. Οι κατά το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄) απολύσεις, λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους, από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας.2. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά τη 10η Αυγούστου, καθώς και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους». e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 205 129 -Ν. 3794/2009, ΦΕΚ-156 Α/4-9-2009, άρθρο 26 : «Απολύσεις λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας κατά το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), για τους βοηθούς, επιστημονικούς συνεργάτες, επιμελητές, τα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων και τα μέλη ΕΤΠ των ΤΕΙ πραγματοποιούνται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το σχετικό όριο ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας». 206 Προσθήκη εδαφίου με την παρ.14 άρθρου 6 Ν. 4052/2012, ΦΕΚ-41 Α/1-3-2012 ΝΣΚ/222/2013 Θέμα: Δυνατότητα ή μη ανάκλησης της διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης συνεπεία παραιτήσεως υπαλλήλου, λόγω πλάνης του ως προς την ύπαρξη του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος.Ενόψει της πλοκής του διδόμενου ιστορικού, εναπόκειται στην, κατόπιν αιτιολογημένης κρίσης, αποκλειστική ουσιαστική εκτίμηση της διοίκησης περί του συγγνωστού ή μη της επικαλούμενης πλάνης του αιτούντος, κατά τα παραπάνω, οπότε, σε καταφατική και 207 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr «Ιατροί του ΕΣΥ με αίτησή τους, που υποβάλλεται έξι (6) μήνες πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης μπορούν να ζητήσουν να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 67ου έτους της ηλικίας τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης, η αίτηση γίνεται δεκτή εφόσον υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»208 «Ο υπάλληλος με αίτησή του, που υποβάλλεται έξι (6) μήνες πριν τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, μπορεί να ζητήσει να παραμείνει στην υπηρεσία έως τρία (3) επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 65ού έτους της ηλικίας» 209 Αν ο υπάλληλος, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) ετών πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία, παρατείνεται η παραμονή του στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του. «Μόνιμοι υπάλληλοι, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, αλλά δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό − συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους. Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει σαράντα (40) έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο, παρατείνεται η παραμονή του στην Υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας. Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και για τους μόνιμους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι πέραν του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος του δημοσίου, υπάγονται και σε καθεστώς κύριας ασφάλισης άλλου ασφαλιστικού− συνταξιοδοτικού φορέα για τη λήψη δεύτερης κύριας σύνταξης, εφόσον κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή τους κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1−3 δεν θεμελιώνουν αποδεδειγμένα βάσει βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού– συνταξιοδοτικού φορέα, δικαίωμα λήψης πλήρους της δεύτερης κύριας σύνταξης από τον φορέα αυτό. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους υπαλλήλους υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007, Α΄ 143).»210 3. Ως ημέρα γέννησης, για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. 4.Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία θεωρείται κάθε υπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή που αναγνωρίζεται ως πραγματική 208 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 71 του νόμου 4316/2014, ΦΕΚ-270/Α/24.12.2014 209ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (Α'26), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄115) με την παρ.1β άρθρου 33 Ν. 4024/2011, ΦΕΚ-226 Α/2710-2011 - Ν. 4024/2011, τελευταίο εδάφιο της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 33: “Υπάλληλοι που παρέμειναν στην υπηρεσία δυνάμει των διατάξεων που καταργούνται με το προηγούμενο εδάφιο, και υπηρετούν, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Υ.Κ. και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., καθώς και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου”. 210 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 μόνο περίπτωση, δύναται αυτή να προχωρήσει στην ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής του σχέσης λόγω παραιτήσεώς του. Τα παραπάνω μέσα σε «» εδάφια προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 11 της ΠΝΠ/184/2015,ΦΕΚ-184/Α/30.12.2015 130 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr δημόσια υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις. Ο χρόνος στράτευσης πριν από την έναρξη της υπαλληλικής σχέσης δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Άρ θ ρο 1 5 6 Π ρ άξ η λύ ση ς τ ης υ π αλ ληλι κ ής σ χ έσ η ς 1. Η υπαλληλική σχέση λύεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και, αν δεν υπάρχει, του προέδρου του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Εκτός από τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης λύσης, η υπαλληλική σχέση λύεται με την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση αυτή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευσή της, η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως από την πάροδο του εικοσαήμερου. Μ ΕΡΟ Σ Ζ΄ ΣΥΛ Λ Ο Γ ΙΚ Α Ο ΡΓ ΑΝ Α Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Α΄ ΥΠ Η Ρ Ε Σ ΙΑΚ Α ΣΥΜ Β Ο ΥΛ ΙΑ Άρθρο δεύτερο «Άρθρο 157211 Ειδικό Συμβούλιο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) − Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 1.Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή Προϊσταμένων του οικείου Υπουργείου, των δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 158. Ειδικά για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις αρμόδιο είναι το ΕΙ.Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών. 131 2.Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. συγκροτείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι πενταμελές και αποτελείται από δύο μέλη του ΑΣΕΠ, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου που προκηρύσσει τις θέσεις ή στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ή εποπτεύεται ο φορέας ή το Ν.Π.Δ.Δ. που προκηρύσσει τις θέσεις, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλου Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή της δημόσιας υπηρεσίας που προκηρύσσει τις θέσεις και έναν ιδιώτ η − εμπειρογνώμονα σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και διοίκησης, ως μέλη. Οι ανωτέρω ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. εκτός από όσα ορίζονται να μετέχουν σε αυτό λόγω της ιδιότητάς τους, υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και λαμβάνονται από μητρώο που δημιουργείται και τηρείται στο ΑΣΕΠ για το σκοπό αυτόν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος Ν.4275/2014, ΦΕΚ-149/Α/15.7.2014 παρ.1 άρθρο 6: 1.Οι διατάξεις των άρθρων 84, 85, 86 και των άρθρων 157, 158, 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1, 2 και 3 του παρόντος νόμου, ισχύουν από τη δημοσίευση των οργανικών διατάξεων των δημοσίων υπηρεσιών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 211 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr άρθρου. Γραμματέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και αναπληρωτής αυτού ορίζονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του οικείου Υπουργείου. 3.Οι ιδιώτες−εμπειρογνώμονες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και του άρθρου 158, θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στα αντικείμενα των προ κηρυσσόμενων θέσεων και δύνανται να είναι και πρώην Μέλη του ΑΣΕΠ ή άλλων ανεξάρτητων αρχών, συνταξιούχοι δικαστικοί ή συνταξιούχοι ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους. 4.Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, κατόπιν γνώμης του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη δημιουργία του μητρώου, στο οποίο εγγράφονται οι ιδιώτες−εμπειρογνώμονες και όλοι οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και ιδίως η διαδικασία εγγραφής τους στο μητρώο, η απαιτούμενη ιδιότητα και τεχνογνωσία, η διαδικασία επιμόρφωσης και πιστοποίησή τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα. 5.Με την απόφαση συγκρότησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. για τετραετή θητεία, η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της θητείας τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει στις 31.12.2018. 6.Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για την επιλογή Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος του οικείου Υπουργείου, καθώς και δημόσιων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ .Δ. που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό. Ειδικότερα διενεργεί όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 85 και 86 και γνωμοδοτεί κατόπιν αιτήματος του οικείου φορέα για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης θέσεων. Στη γνωμοδότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. για την προκήρυξη περιλαμβάνονται ιδίως: α) η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και β) οι προϋποθέσεις επιλογής, τα τυπικά ή και τα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τις θέσεις που προκηρύσσονται, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις ή και σύμ φωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 86. 7.Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων, το οποίο είναι αρμόδιο σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 85 και 86 για τη διεξαγωγή του τρίτου σταδίου της διαδικασ ίας επιλογής, της συνέντευξης των υποψηφίων για την επιλογή τους ως προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης του Υπουργείου και των δημόσιων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό. 8.Το Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων συγκροτείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής: β) αα) Για τη συνέντευξη Προϊσταμένων Τμημάτων του οικείου Υπουργείου, το Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων αποτελείται από τρία μέλη τουλάχιστον, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικο νομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου, ως Πρόεδρο, έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του ίδιου Υπουργείου και τον Προϊστάμενο ή τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ή των οποίων υπάγονται οι προς πλήρωση θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων, ως μέλη. ββ) Για τη συνέντευξη Προϊσταμένων Τμημάτων των δημόσιων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται ή εποπτεύονται από το οικείο Υπουργείο, το Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων αποτελείται από τρία μέλη τουλάχιστον, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα ανθρώπινου δυναμικού Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης της οικείας δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., όπου έχουν προκηρυχθεί οι e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 α)Για τη συνέντευξη Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης είναι τριμελές και αποτελείται από ένα Μέλος του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν σης Διοικητικής Υποστήριξης του οικείου Υπουργείου, αν προκηρύσσονται οι θέσεις ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα ανθρώπινου δυναμικού Γενικής Διεύθυνσης της οικείας δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., όπου έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις προϊσταμένων, και ένα στέλεχος − εμπειρογνώμονα από τον ιδιωτικό τομέα με εξειδίκευση στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, ως μέλη. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται στους φορείς που εποπτεύονται ή υπάγονται στο Υπουργείο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, τότε ως μέλος ορίζεται ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου στο οποίο υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται ο φορέας που προκηρύσσει τις θέσεις. 132 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr θέσεις προϊσταμένων, εφόσον υπάρχει, και εν ελλείψει έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου και τον Προϊστάμενο ή τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ή των οποίων υπάγονται οι προς πλήρωση θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων, ως μέλη. γ) Γραμματέας του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων του παρόντος, καθώς και αναπληρωτής του, ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του οικείου Υπουργείου ή του οικείου φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις. δ) Με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Τα μέλη του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων υποδεικνύονται, εκτός από όσα ορίζονται να μετέχουν σε αυτό λόγω της ιδιότητάς τους, από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, από το μητρώο που τηρείται στο ΑΣΕΠ σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου πρέπει, πριν από τον ορισμό τους, να έχουν επιμορφωθεί και πιστοποιηθεί από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ικανότητά τους να διεξάγουν δομημένη συνέντευξη. Μέλος του ΕΙ.Σ.Ε.Π. επιτρέπεται να οριστεί και μέλος του Συμβουλίου Συνέντευξ ης Προϊσταμένων. ε) Η θητεία του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων λήγει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων της οικείας προκήρυξης. στ) Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων για συνέντευξη, οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται κατά ομάδες. Τα Συμβούλια Συνέντευξης Προϊσταμένων μπορούν να λειτουργούν με διπλή σύνθεση, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, οπότε στην περίπτωση αυτή τα αναπληρωματικά μέλη λογίζονται ως τακτικά. Με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα αυτή.»212 «Άρθρο 158 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.) − Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων 1.Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.). Το Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι πενταμελές και αποτελείται από έν α Μέλος του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών με αρμοδιότητα σε θέματα οικονομικά, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, και έναν ιδιώτη − εμπειρογνώμονα στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Τα μέλη του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. εκτός από όσα ορίζονται να μετέχουν σε αυτό λόγω της ιδιότητάς τους, υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και λαμβάνονται από μητρώο που δημιουργείται και τηρείται στο ΑΣΕΠ για το σκοπό αυτόν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 157. Γραμματέας του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. και αναπληρωτής αυτού ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2.Με την απόφαση συγκρότησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη, υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και λαμβάνονται από μητρώο που δημιουργείται και τηρείται στο ΑΣΕΠ για το σκοπό αυτό ν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 157. Τα μέλη του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. ορίζονται για τετραετή θητεία, η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της θητείας τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος 212 133 Τα άρθρα 157,158,160,161 και 162 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του νόμου 4275/2014, ΦΕΚ-149/Α/15.7.2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr η θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ορισμού των μελών και λήγει στις 31.12.2018. 3.Το Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 84 σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 85 και 86. 4.Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων, με αρμοδιότητα τη διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 85 και 86. 5.Το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται σ την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά περίπτωση, ως εξής: α) Αν πρόκειται για θέσεις με αρμοδιότητα σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού: Πρόεδρος ορίζεται μέλος του ΑΣΕΠ και μέλη ορίζονται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ένας εμπειρογνώμονας ιδιωτικού τομέα με εξειδίκευση στο αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. β) Αν πρόκειται για θέσεις με αρμοδιότητα σε θέματα οικονομικά: Πρόεδρος ορίζεται μέλος του ΑΣΕΠ και μέλη ορίζονται ο καθ’ ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών και ένας εμπειρογνώμονας ιδιωτικού τομέα με εξειδίκευση στο αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. γ)Αν πρόκειται για θέσεις με αρμοδιότητα σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και οικονομικά: Πρόεδρος ορίζεται μέλος του ΑΣΕΠ και μέλη ορίζονται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για το σχεδ ιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο καθ’ ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών και ένας εμπειρογνώμονας ιδιωτικού τομέα με εξειδίκευση στο αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. ε) Αν πρόκειται για θέσεις με αρμοδιότητα σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικά και πληροφορικής: Πρόεδρος ορίζεται μέλος του ΑΣΕΠ και μέλη ορίζονται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο καθ’ ύλην αρμόδιος σε οικονομικά θέματα Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρμοδιότητα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ΤΠΕ και ένας εμπειρογνώμων ιδιωτικού τομέα με εξειδίκευση στο αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. 6. Με την απόφαση συγκρότησης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊστάμενων με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων, εκτός από όσα ορίζονται να μετέχουν σε αυτό λόγω της ιδιότητάς τους, υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ από το μητρώο που τηρείται στο ΑΣΕΠ σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 157. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου πρέπει πριν από τον ορισμό τους να έχουν επιμορφωθεί και πιστοποιηθεί από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ικανότητά τους να διεξάγουν δομημένη συνέντευξη. Μέλος του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. επιτρέπεται να οριστεί και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων. 7.Η θητεία των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων λήγει μ ε την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων της οικείας προκήρυξης. 8.Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων για συνέντευξη, οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται κατά ομάδες. Το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων μπορεί να λειτουργεί με δι πλή σύνθεση, e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 δ) Αν πρόκειται για θέσεις με αρμοδιότητα σε θέματα πληροφορικής: Πρόεδρος ορίζεται μέλος του ΑΣΕΠ και μέλη ορίζονται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης με αρμοδιότητα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ΤΠΕ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης και ένας εμπειρογνώμονας ιδιωτικού τομέα με εξειδίκευση στο αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. 134 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, οπότε στην περίπτωση αυτή τα αναπληρωματικά μέλη λογίζονται ως τακτικά. Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα αυτή.» 213 135 213 Τα άρθρα 157,158,160,161 και 162 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του νόμου 4275/2014, ΦΕΚ-149/Α/15.7.2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Άρθρο 159 214 215 216 217 -ΦΕΚ A 51/29.3.2010, Άρθρο τέταρτο (παρ.5 ) :«5. Τα Συμβούλια που προβλέπονται στα άρθρα 157, 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις μετά από γραπτή γνώμη της ΑΔΕΔΥ και της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης του οικείου φορέα αντίστοιχα στις οποίες αναφέρεται η αποτελεσματικότητα τόσο της λειτουργίας τους όσο και του εφαρμοζόμενου συστήματος επιλογής προϊσταμένων, καθώς και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των διαδικασιών που ακολουθούνται.» 214N.3839/2010 -ΦΕΚ A 51/29.3.2010, Άρθρο πέμπτο:«Άρθρο πέμπτο Μεταβατικές διατάξεις 1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως ίσχυαν πριν να αντικατασταθούν με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου. Εξαιρούνται τα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και τα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τα οποία εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους, καθώς επίσης και τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. 2. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει αυτοδικαίως η θητεία των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είτε αυτοί επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Υ.Κ. είτε με βάση ειδικές διατάξεις. Εξαιρούνται οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Λήγει επίσης η θητεία των μονομελών οργάνων διοίκησης που εξομοιώνονται με Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή έχουν οποιαδήποτε άλλη ονομασία. Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι ή οι αναπληρωτές τους. 3. Έως τη συγκρότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που έχει συσταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Υ.Κ., όπως ίσχυε πριν να αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου αυτού, αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τρεις (3) συνταξιούχους Ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς της Διοικητικής Δικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχους Προέδρους, Αντιπροέδρους ή Νομικούς Συμβούλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον Πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ και ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της με αναπληρωτές τους μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της, τα οποία ορίζει η ίδια. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, καθώς και ο Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του. 4. Έως τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου, σε κάθε δημόσια υπηρεσία, Περιφέρεια και Ν.Π.Δ.Δ., συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, τα οποία είναι πενταμελή και αποτελούνται από: α) Τρεις (3) υπαλλήλους με βαθμό Α΄, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτόν. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπόθεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις. β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄. Τα υπό στοιχείο α΄ μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτηση τους. Τα Συμβούλια αυτά λειτουργούν με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται και τα αναπληρωματικά τους μέλη. Οι επιλογές των προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων, αυτοτελών γραφείων και αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων γίνονται από αυτά τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. 5. Η κατά τα ανωτέρω επιλογή προϊσταμένων οργανι κών μονάδων γίνεται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 με εξαίρεση τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 και των διατάξεων της παρ. 1 των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 85 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τα κριτήρια που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις (1), (4) και (5) της περίπτωσης γ΄ των παραγράφων 1, 2 και 3. Δεν επιλέγεται ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης υπάλληλος του οποίου το υπολειπόμενο διάστημα, μέχρι την αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία είναι μικρότερο του ενός (1) έτους κατά την ημερομηνία συνεδρίασης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με εξαίρεση τους ήδη υπηρετούντες προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης. 6. Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων εκδίδεται απόφαση - προκήρυξη, με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση - προκήρυξη τοιχοκολλάται με σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. 7. Όσοι επιλέγονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τοποθετούνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες και υπηρετούν έως την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων, που θα επιλεγούν e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 215N.3839/2010 136 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπηρεσιακά Συμβούλια www.docman.gr 218 1.Με απόφαση του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση περισσότερων συμβουλίων όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε περιφέρεια ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 2.Με απόφαση του οργάνου που ασκεί την εποπτεία στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εδρεύουν στον ίδιο νομό, επιτρέπεται η σύσταση ενός ή περισσότερων κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Με όμοια από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά περίπτωση, με τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους. Για τους υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων που δεν επιλέγονται εκ νέου εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου, δευτέρου και τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης στ’ της παρ. 2 του άρθρου 86 του Υ.Κ., όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τον παρόντα νόμο. 8. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει η θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε., άρθρο 21 του ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 Α΄), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε., άρθρο 21 του ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 Α΄), των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., άρθρο 14 παρ. 29 του ν. 2817/ 2000, ΦΕΚ 78 Α΄) και των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., άρθρο 14 παρ. 29 του ν. 2817/2000, ΦΕΚ 78 Α΄). Εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων αυτών, που εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ως τη λήξη της θητείας τους.» 216Ν.3868/2010, ΦΕΚ-129 Α/3-8-2010, παρ. 8 του άρθρου 31: “Για την επιλογή σε θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Αυτοτελών Γραφείων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων - μελών των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 159 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α'), διεξάγονται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος” e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 217Ν.3938/2011, 137 ΦΕΚ-61 Α/31-3-2011, παρ. 5 του άρθρου 26 «5. α) Έως τη συγκρότηση των συμβουλίων των άρθρων 248 και 249 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), καθώς και των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των άρθρων 158 και 159 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄), η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2011, συνιστάται στην έδρα κάθε περιφέρειας, καθώς και στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και του οικείου Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα ανωτέρω υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα, εκτός από την επιλογή προϊσταμένων. Τα ανωτέρω υπηρεσιακά συμβούλια αποτελούνται από:i) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα προϊσταμένων Διεύθυνσης από τον οικείο Περιφερειάρχη και από τον οικείο Γενικό Γραμματέα αντίστοιχα, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. Τα μέλη αυτά ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.ii) Τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν εκλεγεί για το υπηρεσιακό συμβούλιο της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας της Περιφέρειας και στο υπηρεσιακό συμβούλιο της καταργούμενης Περιφέρειας του ν. 2503/1997 που αντιστοιχεί στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, των οποίων η θητεία παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη των νέων αιρετών μελών. Η αναπλήρωση των ανωτέρω αιρετών μελών γίνεται από τα μέλη που είχαν οριστεί ως αναπληρωτές τους στο υπηρεσιακό συμβούλιο της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας της Περιφέρειας και στο υπηρεσιακό συμβούλιο της καταργούμενης Περιφέρειας που αντιστοιχεί στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα.Εάν τα ανωτέρω αιρετά μέλη έχουν αποβάλλει την ιδιότητα υπαλλήλου της περιφέρειας και του υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι αιρετοί εκπρόσωποι που είχαν εκλεγεί στο υπηρεσιακό συμβούλιο της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του πολυπληθέστερου κατά σειρά νομού της οικείας περιφέρειας και στο υπηρεσιακό συμβούλιο της πολυπληθέστερης καταργούμενης Περιφέρειας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα.iii) Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων και των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, καθώς και τυχόν λεπτομέρειες για τη διαδικασία της εκλογής”. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/οικ.23477/2014 Θέμα: ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική εγκύκλιος για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών. 218 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται και η έδρα των κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 3.Αν συσταθούν περισσότερα Υπηρεσιακά Συμβούλια στο ίδιο Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ., με την πράξη σύστασής τους, καθορίζεται και η αρμοδιότητα καθενός από αυτά. 4.Στην Ακαδημία Αθηνών και σε κάθε Πανεπιστήμιο και T.E.I, συνιστάται, με απόφ αση του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών ή του Πρύτανη Πανεπιστημίου ή του Προέδρου T.E.I, αντιστοίχως, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ένα (1) ή περισσότερα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. «5. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι αρμόδια για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, ορισμένου νομικού προσώπου ή περισσότερων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (κοινά), με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη και τα θέματα που αφορούν στην επιλογή προϊσταμένων.» 219 6.Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. είναι πενταμελή και αποτελούνται από: α)Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητ α του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτόν. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις. β) «Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ’ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ» 220 7.Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται από τον οικείο Υπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Ένα από τα μέλη που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα αναπληρωτής του Προέδρου. Τα μέλη που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της προηγούμενης παραγράφου εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684/Β΄) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9.Στα περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται ως πρόεδροι ή μέλη εκπαιδευτικοί λειτουργοί με βαθμό Α΄ από τους υπηρετούντες στην πόλη της έδρας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλλη λοι από τους αναφερόμενους στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6. 10. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων τα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και της Σιβιτανίδειου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για τα οποία επιτρέπεται 219 220 Η παρ.5 του άρθρου 159 αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3ου του νόμου 4275/2014, ΦΕΚ-149/Α/15.7.2014 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 8.Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέ λους του Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας. Αντικατάσταση με την παρ.9 ένατου άρθρου Ν. 4057/2012, ΦΕΚ-54 Α/14-3-2012 138 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr προσαρμογή τους προς τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού. 11. Οι ειδικές διατάξεις για τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ανεξάρτητων αρχών δεν θίγονται 221 12.Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. ως εισηγητές ορίζονται οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού. 13. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος «με βαθμό τουλάχιστον Δ΄»222, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών 223 «14. Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του παρόντος άρθρου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συγκρότησή τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2016. 224»225 «Άρθρο 160 Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων 1.Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων. Το Συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση, εκτός των θεμάτων πειθαρχικού δικαίου και επιλογής, των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των δημόσιων υπηρεσιών, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων και με εξαίρεση την Ακαδημία Αθηνών, τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, καθώς επίσης και για τη συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε επιλογές προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που πραγματοποιήθηκαν από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων. «2. Το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ, ο οποίος ορίζεται Πρόε- δρος, δύο λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου ή Παρέδρου, ένα μέλος του ΑΣΕΠ και έναν Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, οι οποίοι υποδεικνύονται αρμοδίως. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με την ως άνω απόφαση παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 159 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με την παράγραφο 14 του άρθρου 284 του ν. 3852/10, ΦΕΚ87 Α/2010 e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 221Οι 139 222 Αντικατάσταση με την παρ.10 ένατου άρθρου Ν. 4057/2012, ΦΕΚ-54 Α/14-3-2012 223 Αντικατάσταση άρθρου 159 με το δεύτερο άρθρο Ν. 3839/2010, ΦΕΚ-51 Α/29-3-2010. 224 Η παρ.14 προστέθηκε στο άρθρο 159 με την παρ.2 του άρθρου 3 του νόμου 4275/2014, ΦΕΚ-149/Α/15.7.2014 - Ν. 4275/2014, ΦΕΚ-149/Α/15.7.2014 παρ. 1 του άρθρου 6 : “1. Οι διατάξεις των άρθρων 84, 85, 86 και των άρθρων 157, 158, 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1, 2 και 3 του παρόντος νόμου, ισχύουν από τη δημοσίευση των οργανικών διατάξεων των δημοσίων υπηρεσιών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου 225 Το άρθρο 159 αντικατασάθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 3839/2010, ΦΕΚ-51 Α/29-3-2010 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Συμβουλίου με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Εισηγητές στο Συμβούλιο ορίζονται τα μέλη του από τον Πρόεδρο.» 226 3.Η θητεία του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τετραετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της θητείας τους. 4.Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει στις 31.12.2018.» 227 «Άρθρο 161 Εκπροσώπηση των φύλων Στα Συμβούλια που συγκροτούνται με τις διατάξεις των άρθρων 157, 158, 159 και 160 ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με το μισό της μονάδας. Άρθρο 162 Λειτουργία των Συμβουλίων 1.Κάθε Συμβούλιο αποτελεί διακεκριμένη αρχή. 2.Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών των Συμβουλίων, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι. 3.Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 157 και της παραγράφου 8 του άρθρου 158. 4.Το Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων, τα Συμβούλια Συνέντευξης Προϊσταμένων, το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους. 5.Οι γνώμες και οι αποφάσεις όλων των Συμβουλίων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία της συνεδρίασης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση. Ως την καθαρογραφή των πρακτικών μπορεί να χορηγείται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του αρμόδιου Συμβουλίου. Βάσει τ ης βεβαίωσης αυτής μπορεί να γίνονται από τη διοίκηση οι απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση των πράξεων−αποφάσεων των Συμβουλίων. Όμοια βεβαίωση μπορεί να χορηγείται και στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, ύστερα από αίτησή τους. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και η γνώμη όσων μειοψήφησαν. 6.Η ψηφοφορία των μελών των Συμβουλίων γίνεται κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισμού τους. Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες. 226 227 Η παρ. 2 του άρθρου 160 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του νόμου 4308/2014,ΦΕΚ-251/Α/24.11.2014 Τα άρθρα 157,158,160,161 και 162 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του νόμου 4275/2014, ΦΕΚ-149/Α/15.7.2014 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Στις περιπτώσεις που είναι τριμελή, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) μελών. Σε κάθε περίπτωση για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Τα Συμβούλια αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 140 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 7.Η ιδιότητα του εισηγητή του Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους αυτού. 8.Η λειτουργία όλων των Συμβουλίων διέπεται συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης. 9.Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Δι εύθυνσης και Διεύθυνσης, τόσο του Κεντρικού όσο και του Συμβουλίου του οικείου φορέα, εκτός όσων ορίζονται να μετέχουν σε αυτά λόγω της ιδιότητάς τους μπορούν να ταυτίζονται ολικά ή μερικά με τα μέλη του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, τόσο του Κεντρικού όσο και του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων του οικείου φορέα. 10.Οι αποφάσεις συγκρότησης του Κεντρικού Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, των Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων εκδίδονται έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της θητείας τους και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της λήξης της θητείας τους. Οι αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης των Συμβουλίων Συνέντευξης Προϊσταμένων εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση της προκήρυξης πλήρωσης θέσεων. 11.Τα μέλη των Συμβουλίων Συνέντευξης Προϊσταμένων των άρθρων 157 και 158, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών – εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να οριστούν μέλη των Συμβουλίων Συνέντευξης, πρέπει προηγουμένως να έχουν πιστοποιηθεί από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ικανότητά τους να διεξάγουν δομημένη συνέντευξη. 12.Τα Συμβούλια που προβλέπονται στα άρθρα 157, 158 και 160 εδρεύουν στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου όπου συνιστώνται.» 228 «Οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων αυτών δύνανται να πραγματοποιούνται και στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π..»229 «Άρθρο 163 Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 1. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από: α) Έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. β) Τέσσερις Συμβούλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με ισάριθμους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 γ) Δύο Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με δύο αναπληρωτές τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων της ίδιας Υπηρεσίας, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 141 δ) Τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία ή το οποίο εποπτεύει την υπηρεσία ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου διαπράχθηκε το πειθαρχικό παράπτωμα, με αναπληρωτές του άλλους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων του ίδιου ως άνω Υπουργείου, οριζόμενους κατ’ έτος με απόφαση του οικείου Υπουργού. Προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετέχει προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 228 Τα άρθρα 157,158,160,161 και 162 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του νόμου 4275/2014, ΦΕΚ-149/Α/15.7.2014 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4304/2014, ΦΕΚ234/Α/23.10.2014 229 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr ε) Δύο εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι προϊστάμενοι Διεύθυνσης και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τα μέλη αυτά μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι των οποίων υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 2. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σε δύο Τμήματα, καθένα των οποίων αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αναπληρούμενο από τον αρχαιότερο των μετεχόντων Συμβούλων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. β) Δύο Συμβούλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τους αναπληρωτές τους. γ) Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή τον αναπληρωτή του. δ) Το τακτικό μέλος της περιπτώσεως δ΄ ανωτέρω, αναπληρούμενο από το αναπληρωματικό του μέλος. ε) Τους δύο εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ή τους αναπληρωτές τους. Οι μετέχοντες σε οποιοδήποτε Τμήμα αναπληρωτές των τακτικών μελών θεωρούνται για τη σύνθεση ως τακτικά μέλη. Γραμματέας των δύο Τμημάτων είναι ο προϊστάμενος της Γραμματείας του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με δύο αναπληρωτές υπαλλήλους της Γραμματείας. Με απόφαση του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται τα μέλη καθενός Τμήματος με τον Γραμματέα και τους αναπληρωτές του. 3. Τα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία δύο (2) ετών που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται κατά το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι. 4. Τα τακτικά μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η θητεία τους σε αυτό θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους στις οργανικές τους θέσεις και στο βαθμό τον οποίο κατέχουν, για όλες τις συνέπειες. Τα ανωτέρω μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 6. Για τη διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 136, 137, 138, 139 και 140 του παρόντος Κώδικα. 7. Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης. 8. Με απόφαση του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκείται πειθαρχική δίωξη ενώπιον του συμβουλίου αυτού κατά των μελών των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων που παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 122 του παρόντος, καθώς και τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, αποζημίωση των τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και των αναπληρωματικών μελών ανάλογα με τις συνεδριάσεις στις οποίες μετείχαν. 142 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 10. Το έργο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου υποστηρίζεται από γραμματεία, της οποίας η οργάνωση, οι θέσεις προσωπικού και ο τρόπος λειτουργίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. «11. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί αποκλειστικά ως πειθαρχικό με την επιφύλαξη του άρθρου 95. Κρίνει σε δεύτερο βαθμό, κατά το νόμο και την ουσία και κατ’ εξαίρεση σε πρώτο βαθμό όταν αυτό προβλέπεται. Το Συμβούλιο αυτό λειτουργεί και ως πειθαρχικό των ανωτάτων υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό» » 230 Κ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ο Β ΄ ΥΓ Ε ΙΟ ΝΟ Μ ΙΚ Ε Σ ΕΠ Ι ΤΡΟ Π Ε Σ Άρ θ ρο 1 6 4 Εί δη υγ ε ιο νο μικ ών ε π ι τ ρο π ών 1. Αρμόδιες να αποφαίνονται για θέματα υγείας των υπαλλήλων είναι οι υγειονομικές επιτροπές που διακρίνονται σε: α) πρωτοβάθμιες, β) δευτεροβάθμιες, γ) προσφυγών, δ) ειδικές. 2. Αρμόδιες να γνωματεύουν προκειμένου να χορηγηθούν αναρρωτικές άδειες σε μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι κατά τη μονιμοποίηση τους διατήρησαν την υγειονομική ασφάλιση του Ι.Κ.Α., είναι οι οικείες υγειονομικές επιτροπές του Ι.Κ.Α.. e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 3. Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που διαθέτουν δική τους υγειονομική οργάνωση, μπορεί, με πράξη του διοικητικού συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό που εποπτεύει το νομικό πρόσωπο, να ανατίθεται η άσκηση των έργων των πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων υγειονομικών επιτροπών σε υφιστάμενες σε αυτά αντίστοιχες υγειονομικές επιτροπές. Η αρμοδιότητα των επιτροπών αυτών μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών που ασκούν την εποπτεία, να επεκτείνεται και σε νομικά πρόσωπα, οι υπάλληλοι των οποίων είναι ασφαλισμένοι για τον κλάδο ασθενείας στο νομικό πρόσωπο στο οποίο λειτουργούν οι επιτροπές. 143 Άρ θ ρο 1 6 5 Π ρ ωτο β ά θ μι ες κ αι δ ευ τ ε ρο β ά θμι ε ς υ γ ειο νο μι κ ές ε πι τ ρο π ές 1.Σε κάθε νομό και νομαρχιακό διαμέρισμα συνιστώνται, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μία ή περισσότερες πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές που αποτελούνται από τρία (3) μέλη και 230 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ το άρθρο 163 (όπως ισχύει) με την παρ.3 άρθρου 8ου Ν. 4057/2012, ΦΕΚ-54 Α/14-3-2012 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr συγκροτούνται από γιατρούς του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. που υπηρετούν στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα. Οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές είναι αρμόδιες να γνωματεύουν, ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας: α) για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών, «β) για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων για διορισμό,»231(β) γ. για το χαρακτηρισμό νοσημάτων που χρήζουν νοσηλείας για τη χορήγηση άδειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών το χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του παρόντος και (γ) δ. για κάθε άλλο θέμα υγείας του υπαλλήλου το οποίο έχει σχέση με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Αν συσταθούν περισσότερες επιτροπές, με την απόφαση σύστασης τους ορίζονται η έδρα και η χωρική αρμοδιότητά τους. 2.Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, που αποτελείται από πέντε (5) μέλη και συγκροτείται από γιατρούς του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. που υπηρετούν στο νομό. Οι δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές είναι αρμόδιες: α) για την κρίση ενστάσεων κατ’ αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών κατά το άρθρο 56 παρ. 5, β) για την απόλυση από την υπηρεσία λόγω ασθένειας όταν δεν συντρέχει περίπτωση του άρθρου 153 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του παρόντος και γ) για την κρίση της αποκατάστασης της υγείας όσων αναδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος. Δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή μπορεί να συσταθεί και εκτός της έδρας της Περιφέρειας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, με την οποία ορίζεται και η χωρική της αρμοδιότητα. Στις δευτεροβάθμιες επιτροπές δεν μπορεί να μετέχει μέλος που μετείχε στην πρωτοβάθμια επιτροπή κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση. 3.Ο ορισμός των μελών των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υγειονομικών επιτροπών γίνεται τον Ιανουάριο κάθε δεύτερου έτους με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην έδρα των υγειονομικών επιτροπών και η αποζημίωση των μελών τους και του γραμματέα. 4.Οι αρνητικές αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών κοινοποιούνται απευθείας στον ενδιαφερόμενο και στην υπηρεσία του. 5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υγειονομικών επιτροπών, ο τρόπος εξέτασης των υπαλλήλων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Ε πι τ ρο π ές π ρο σ φυγ ών 1.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται, τον Ιανουάριο κάθε δεύτερου έτους, στις έδρες των ιατρικών τμημάτων Πανεπιστημίων, επιτροπές προσφυγών που αποτελούνται από τρεις (3) καθηγητές ιατρικών τμημάτων Πανεπιστημίων οποιασδήποτε βαθμίδας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η έδρα, η αρμοδιότητα, ο τρόπος λειτουργίας τους και η ειδικότητα των μελών τους . Η αμοιβή των μελών και του Η περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 165 καταργήθηκε και οι περιπτώσεις γ και δ αναριθμήθηκαν σε β και γ αντίστοιχα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 4210/2013,ΦΕΚ-254/21.11.2013 231 e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Άρ θ ρο 1 6 6 144 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr γραμματέα των επιτροπών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ορισμός των μελών και του γραμματέα των επιτροπών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θητεία δύο (2) ετών. 2.Οι Επιτροπές προσφυγών αποφαίνονται για τις προσφυγές σε όσες περιπτώσεις ρητά προβλέπει ο παρών Κώδικας. Άρ θ ρο 1 6 7 Ει δικ έ ς υγ ειο νο μι κ ές ε πι τ ρο π ές 1.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται ειδικές υγειονομικές επιτροπές αποτελούμενες από τρεις (3) καθηγητές ιατρικών τμημάτων Πανεπιστημίων οποιασδήποτε βαθμίδας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η συγκρότηση των ειδικών υγειονομικών επιτροπών κατά ειδικότητα σε σχέση προς τα είδη των δυσίατων νοσημάτων, η χωρική αρμοδιότητα τους και ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και η αμοιβή των μελών τους και του γραμματέα. 2.Οι ειδικές υγειονομικές επιτροπές γνωματεύουν για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα και για την απαλλαγή τους από την υπηρεσία εφόσον δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους, λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που οφείλεται στα νοσήματα αυτά. Οι γνωματεύσεις των επιτροπών αυτών υπόκεινται σε προσφυγή στις επιτροπές του άρθρου 166 του παρόντος, τόσο από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο όσο και από τη Διοίκηση, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίησή τους. 3.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Ιανουάριο κάθε δεύτερου έτους, ορίζονται τα μέλη των επιτροπών αυτών, μετά από πρόταση των οικείων ιατρικών τμημάτων, καθώς και ο γραμματέας. Μ ΕΡΟ Σ Η ΄ Τ ΕΛ ΙΚ Ε Σ - Μ Ε ΤΑΒ Α Τ ΙΚ Ε Σ Δ Ι Α ΤΑ Ξ Ε ΙΣ Άρ θ ρο 1 6 8 Τ ελι κ ές δι α τ άξ ει ς e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 1.Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύουν, για μετατάξεις υπαλλήλων σε παραμεθόριες περιοχές εξακολουθούν να ισχύουν για όσες περιπτώσεις μετατάξεων δεν υπάγονται στο άρθρο 72 αυτού του Κώδικα. 145 2.Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 72 του παρόντος, καθώς και για όσους υπαλλήλους δεν υπάγονται στον παρόντα Κώδικα. 3. Οι ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα προσωπικού των ανεξάρτητων αρχών του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.ΥΠ.) δεν θίγονται. Επίσης, οι διατάξεις που αφορούν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης δεν θίγονται. ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr 4.Χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος, βάσει ειδικών διατάξεων που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του παρόντος. 5.Όπου στον παρόντα Κώδικα προβλέπεται η έκδοση κανονιστικών πράξεων, έως την έκδοση τους εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του για τα αντίστοιχα θέματα, κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του. 6.Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται ως αρμόδιος για την έκδοση της οικείας πράξης «υπουργός», για τους υπαλλήλους των Περιφερειών την αντίστοιχη πράξη εκδίδει ο οικείος Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας. 7.Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ύστερα από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, μπορεί να μεταβάλλεται ο αριθμός των μορίων των κριτηρίων κάθε μίας από τις τρεις ομάδες (ενότητες) κριτηρίων του άρθρου 85 του παρόντος χωρίς υπέρβαση του συνολικού αριθμού μορίων κάθε ομάδας (ενότητας). 8. Σε περίπτωση που με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στο άρθρο 81 διαφοροποιηθεί το περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολόγησης, με το ίδιο προεδρικό διάταγμα γίνεται προσαρμογή της βαθμολογίας του κριτηρίου της υπηρεσιακής αξιολόγησης των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 85 τηρουμένου του συνολικού αριθμού των μορίων της βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού. 9. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 1586/1986 δεν θίγονται. 10.Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τον παρόντα Κώδικα ή ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν καταργείται. Άρ θ ρο 1 6 9 Μ ετ αβ ατ ικ έ ς δ ια τ άξ ε ις 1.Οι κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 85 του παρόντος προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, εφόσον έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν επιλεγεί. 3.Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις επαναφοράς υπαλλήλων στην υπηρεσία ύστερα από έκπτωση ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του παρόντος. 4.Τα μέλη των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρεσιακών συμβουλίων, του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και των υγειονομικών επιτροπών, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους ως τη λήξη της θητείας τους. 5.Εκκρεμείς διαδικασίες μετατάξεων ολοκληρώνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν αποφανθεί τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια. 6.Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, καθώς και οι υπάλληλοι των κατηγοριών Π Ε και ΤΕ που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 2.Οι κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 85 του παρόντος προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3260/2004, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου. Εφόσον η νέα επιλογή, βάσει των διατάξεων του ανωτέρω νόμου, δεν γίνει εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του άρθρου 85 του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα αυτού. 146 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας τους με βάση την κλίμακα βαθμών και τον αντίστοιχο εισαγωγικό βαθμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 και το χρόνο εξέλιξης όπως ορίζεται στο άρθρο 82, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 89 του παρόντος. Τυχόν πλεονάζον χρόνος λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό κατάταξης. Για την κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 7.Η προσαύξηση αποδοχών των υπαλλήλων στους οποίους χορηγήθηκαν εκπαιδευτικές άδειες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του προισχύσαντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999) εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις αυτού. 8.Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του προισχύσαντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999) επιτρέπεται να παρατείνεται κατά ένα (1) επιπλέον έτος, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. 9.Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου, που έχουν αποκτηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα αποκτηθούν έως την εφαρμογή συστήματος πιστοποιημένης επιμόρφωσης, γίνονται δεκτά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 85. 10.Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν μειωμένο ωράριο εργασίας για ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου διατηρούνται σε ισχύ. 11.Οι πίνακες προακτέων στους ενιαίους βαθμούς που είναι σε ισχύ κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος δεν θίγονται. 12.Έως την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 παρ. 4, η παράταση ή χορήγηση της προβλεπόμενης στην ίδια παράγραφο άδειας γίνεται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση της οικείας ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 167 του παρόντος. 13.Έως ότου εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στο άρθρο 81 του παρόντος, η αξιολόγηση των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων των δημόσιων υπηρεσιών γίνεται από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα στον οποίο υπάγονται, των Ν.Π.Δ.Δ. από το μονομελές όργανο διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. και αν δεν υπάρχει από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού, για τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτό και των Περιφερειών από τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών για τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης που άσκησαν υπ’ αυτόν καθήκοντα τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες στις Γενικές Διευθύνσεις που προΐσταται. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται επί ειδικού εντύπου αξιολόγησης του οποίου ο τύπος και το περιεχόμενο καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.». e-book Κωδικοποίηση 4.1.2016 Άρ θ ρο δ ε ύτ ε ρο 147 Οι διατάξεις των κεφαλαίων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Θ΄ του Μέρους Γ΄ του «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» εφαρμόζονται και στο μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Άρ θ ρο τ ρί το Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πλην των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2008. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ –ΕΓKΥΚΛΙΩΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ www.docman.gr Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2007 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. e-book Κωδικοποίηση .4.1.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2007 148

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις