YA/ Π1β/Γ.Π.οικ.14951/2001

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑριθ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Φ Αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ. 14957 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΦΕΚ: 1397/Β/2001Αριθ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/2001 ΦΕΚ 1397/Β/1997 Αριθ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/2001 ΦΕΚ 1397/Β/22.10.19971 «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κερδοσκοπικού χαρακτήρα» 2 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. των παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του Ν.2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/ 95). β. του Ν.2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α/94). γ. του Ν.2240/94 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153/Α/94). δ. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/96). 2. Το Π.Δ/μα 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το αριθ. 299/2000 (ΦΕΚ 240/ Α/2000) όμοιο. 3. Την αρ. Π2β/οικ. 2808/1997 απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προ- σχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (ΦΕΚ 645/Β΄/1997) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις αρ. Γ2β/οικ. 1570/1999 (ΦΕΚ 749/Β΄/1999) , Γ2β/οικ.5180/ 1999 (ΦΕΚ 2255/Β΄/1999) και Π1β/οικ.4014/2000 (ΦΕΚ 1316/Β΄/2000) όμοιες. 1 Ν. 4214/2013, ΦΕΚ-264 Α/10-12-2013, άρθρο τρίτο: “Στο πλαίσιο της υλοποίησης νέου κύκλου πράξεων «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 20072013 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου αποκλειστικά και μόνο εάν αυτές αφορούν στο βασικό και απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία της δομής σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (ΦΕΚ Β΄ 1397/22.10.2001 Αριθ. ΠΙβ/ Γ.Π.οικ. 14951), του απασχολούμενου προσωπικού στους φορείς των Ο.Τ.Α., παρατείνονται από τη λήξη τους και έως 31.12.2013, με χρηματοδότηση από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010. Οι ανωτέρω συμβάσεις του προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατίθεται από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, έτους 2013 το απαραίτητο ποσό για την καταβολή της μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2013” 2 Αντικατάσταση του τίτλου με την αριθμ. Δ27/ΟΙΚ.9734/408/2013, ΦΕΚ-921 Β/16-4-2013 1 Αριθ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/2001 ΦΕΚ 1397/Β/1997 4. Την αριθμ. 2850/2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Χριστίνα Σπυράκη και Δημήτριο Θάνο» (ΦΕΚ 565/Β΄/2000). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι Μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5 – 12 χρόνων για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας»3 Σκοπός τους είναι η απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική - οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων. «Στις Μονάδες αυτές μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφρός μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Παιδιά που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα δεν γίνονται δεκτά»4 Τα Κέντρα αυτά δύνανται να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.α. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης. Στο Κέντρο εξασφαλίζεται η υγιεινή και ασφαλής παραμονή των παιδιών σε κτίριο προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο 3 τεχνικές προδιαγραφές καθώς και την καθαριότητα των χώρων. Άρθρο 2 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ι. Για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. ΙΙ. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης του Κέντρου, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 1. Αίτηση του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την έδρα, το μέγιστο αριθμό φιλοξενουμένων παιδιών, και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας. 2. Καταστατικό του νομικού προσώπου. 3 Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ Π1β/ΓΠ/οικ.109707/2009 (ΦΕΚ 1849 Β/3-9-2009 4 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την υπ’ άριθμ Π1β/ΓΠ/οικ.30411/2002 ΦΕΚ Β 395/2-4-2002 2 Αριθ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/2001 ΦΕΚ 1397/Β/1997 3. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου. 4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του υπευθύνου που θα εκδοθεί ή Άδεια ΄Ίδρυσης και Λειτουργίας, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων. 5. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 7. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου. 8. Παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγασθεί το Κέντρο. 9. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικά Γραφεία. 10. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομικού προσώπου για : α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδιά και β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου. 5 ΙΙΙ. Εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι το Κέντρο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Άρθρο 3 Τεχνικές προδιαγραφές I. Το κτίριο του Κέντρου πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα, του Κτιριολογικού Κανονισμού - Κατηγορία Χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό πυροπροστασίας. Δ27/ΟΙΚ.9734/408/2013, ΦΕΚ-921 Β/16-4-2013:: Στα εδάφια 1, 2, 3, 11 της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 2 όπου αναφέρεται η λέξη νομικό πρόσωπο αυτό νοείται ως νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή φυσικό πρόσωπο” 5 3 Αριθ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/2001 ΦΕΚ 1397/Β/1997 ΙΙ. Οι χώροι που οφείλει να διαθέτει, κατ΄ ελάχιστον, το Κέντρο είναι: 1. Μια αίθουσα απασχόλησης επιφάνειας 30 τ.μ. για 15 παιδιά. Εάν το Κέντρο διαθέτει αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, η απαιτούμενη επιφάνεια για ταυτόχρονη απασχόληση 15 παιδιών είναι 40 τ.μ. 2. Μια αίθουσα κατασκευών επιφάνειας 30 τ.μ., με νιπτήρες, για 15 παιδιά. 3. Γραφείο εκπαιδευτών επιφάνειας 15 τ.μ. 4. Αποθήκη. 5. Δύο (2) τουλάχιστον W.C. Οι χώροι παραμονής των παιδιών θα πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών. ΙΙΙ. Στους χώρους του Κέντρου πρέπει: 1. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο είδος και ύψος κιγκλιδωμάτων, τα ανοίγματα των παραθύρων, τις τζαμαρίες (τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη), τα κλιμακοστάσια, την ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κ.λ.π.). 2. Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι να επενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψος 1.60 μ. τουλάχιστον με πλακίδια πορσελάνης. 3. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και στα τελειώματα να είναι μη τοξικά. Άρθρο 4 Κριτήρια επιλογής παιδιών Οικονομική κατάσταση των γονέων. Προηγούνται τα παιδιά των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, των πολύτεκνων οικογενειών, των μονογονεϊκών οικογενειών, των γονέων με σωματική - πνευματική αναπηρία “στους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα”6 Άρθρο 5 Έγγραφή παιδιών Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα. 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει και η ηλικία του παιδιού. 6 Η παραπάνω μέσα σε «» φράση προστέθηκε με την υπ’ αριθμ Δ27/ΟΙΚ.9734/408/2013, ΦΕΚ-921 Β/16-4-2013 4 Αριθ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/2001 ΦΕΚ 1397/Β/1997 «3. “Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού”»7 4. Αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή Εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. «στους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα”»8 «Άρθρο 6 Ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Τα Κέντρα υποχρεούνται να προσαρμόζουν την λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής. Τα Κέντρα μπορούν να λειτουργούν σε ημερήσια βάση σε τρεις (3) βάρδιες το ανώτερο. Σε κάθε βάρδια ορίζεται, ως ελάχιστο, η δίωρη απασχόληση των παιδιών. Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε βάρδια δεν θα ξεπερνά τον οριζόμενο στην απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας θα αναφέρεται το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου το οποίο θα αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που θα εκδοθεί»9 Άρθρο 7 Προσωπικό Στο Κέντρο θα απασχολείται το ακόλουθο προσωπικό: α. Εξειδικευμένο προσωπικό, για την δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Δάσκαλο, Γυμναστή, Καθηγητή Μουσικής, Καθηγητή Πληροφορικής, Ζωγράφο, Θεατρολόγο κ.λ.π. Οι παραπάνω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. β. προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών. Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά. 7 Η παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαταστάθηκε με την υπ’ άριθμ Δ27/ΟΙΚ.9734/408/2013, ΦΕΚ-921 Β/16-4-2013 8 Οι παραπάνω μέσα σε «» λέξεις προστέθηκαν με την υπ’αριθμ Δ27/ΟΙΚ.9734/408/2013, ΦΕΚ-921 Β/16-4-2013 9 Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ Π1β/ΓΠ/οικ.109707/2009 ΦΕΚ 1849 Β/3-9-2009 5 Αριθ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/2001 ΦΕΚ 1397/Β/1997 Από το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου, με απόφαση του Φορέα ορίζεται Διευθυντής/ντρια, πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με την μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο Διευθυντής/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επι πλέον των κυρίων καθηκόντων του. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας το οποίο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο. Άρθρο 8 Ευθύνες Τα νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων θα εκδοθεί η άδεια, ευθύνονται για την άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών και υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις, κάθε φορά, παρεχόμενες οδηγίες από την εποπτεύουσα Αρχή.10 Άρθρο 9 Τηρούμενα βιβλία Σε κάθε Κέντρο τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία: α) Βιβλία συμβάντων β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου Άρθρο 10 Έλεγχος Ο έλεγχος για την καλή λειτουργία των Κέντρων διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/95). Άρθρο 11 Το άρθρο 17 της αρ. Π2β/οικ. 2808/1997 απόφασης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (ΦΕΚ 645/Β΄/1997) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο της αρ. Γ2β/οικ. 5180/1999 (ΦΕΚ 2255/Β΄/1999) όμοιας, καταργείται. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δ27/ΟΙΚ.9734/408/2013, ΦΕΚ-921 Β/16-4-2013“Στο άρθρο 8 όπου αναφέρεται νομικό πρόσωπο αυτό νοείται ως νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή φυσικό πρόσωπο” 10 6 Αριθ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/2001 ΦΕΚ 1397/Β/1997 Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2001 7

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις