YA/ Π1β/Γ.Π.οικ.14951/2001

Αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Φ Αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ. 14957 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. ΦΕΚ: 1397/Β/2001Αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951/2001- ΦΕΚ B 1397/22.10.2001 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. των παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του Ν.2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/ 95). β. του Ν.2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α/94). γ. του Ν.2240/94 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153/Α/94). δ. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/96). 2. Το Π.Δ/μα 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το αριθ. 299/2000 (ΦΕΚ 240/ Α/2000) όμοιο. 3. Την αρ. Π2β/οικ. 2808/1997 απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (ΦΕΚ 645/Β΄/1997) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις αρ. Γ2β/οικ. 1570/1999 (ΦΕΚ 749/Β΄/1999) , Γ2β/οικ.5180/ 1999 (ΦΕΚ 2255/Β΄/1999) και Π1β/οικ.4014/2000 (ΦΕΚ 1316/Β΄/2000) όμοιες. 4. Την αριθμ. 2850/2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Χριστίνα Σπυράκη και Δημήτριο Θάνο» (ΦΕΚ 565/Β΄/2000). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι Μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά ηλικίας 6 - 12 χρόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας. Σκοπός τους είναι η απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική - οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων. Τα Κέντρα αυτά δύνανται να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.α. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης. Στο Κέντρο εξασφαλίζεται η υγιεινή και ασφαλής παραμονή των παιδιών σε κτίριο προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο 3 τεχνικές προδιαγραφές καθώς και την καθαριότητα των χώρων. Άρθρο 2 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ι. Για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. ΙΙ. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης του Κέντρου, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 1. Αίτηση του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την έδρα, το μέγιστο αριθμό φιλοξενουμένων παιδιών, και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας. 2. Καταστατικό του νομικού προσώπου. 3. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου. 4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του υπευθύνου που θα εκδοθεί ή Άδεια ΄Ίδρυσης και Λειτουργίας, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων. 5. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 7. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου. 8. Παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγασθεί το Κέντρο. 9. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικά Γραφεία. 10. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομικού προσώπου για : α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδιά και β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου. ΙΙΙ. Εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι το Κέντρο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Άρθρο 3 Τεχνικές προδιαγραφές I. Το κτίριο του Κέντρου πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα, του Κτιριολογικού Κανονισμού - Κατηγορία Χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό πυροπροστασίας. ΙΙ. Οι χώροι που οφείλει να διαθέτει, κατ΄ ελάχιστον, το Κέντρο είναι: 1. Μια αίθουσα απασχόλησης επιφάνειας 30 τ.μ. για 15 παιδιά. Εάν το Κέντρο διαθέτει αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, η απαιτούμενη επιφάνεια για ταυτόχρονη απασχόληση 15 παιδιών είναι 40 τ.μ. 2. Μια αίθουσα κατασκευών επιφάνειας 30 τ.μ., με νιπτήρες, για 15 παιδιά. 3. Γραφείο εκπαιδευτών επιφάνειας 15 τ.μ. 4. Αποθήκη. 5. Δύο (2) τουλάχιστον W.C. Οι χώροι παραμονής των παιδιών θα πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών. ΙΙΙ. Στους χώρους του Κέντρου πρέπει: 1. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο είδος και ύψος κιγκλιδωμάτων, τα ανοίγματα των παραθύρων, τις τζαμαρίες (τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη), τα κλιμακοστάσια, την ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κ.λ.π.). 2. Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι να επενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψος 1.60 μ. τουλάχιστον με πλακίδια πορσελάνης. 3. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και στα τελειώματα να είναι μη τοξικά. Άρθρο 4 Κριτήρια επιλογής παιδιών Οικονομική κατάσταση των γονέων. Προηγούνται τα παιδιά των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, των πολύτεκνων οικογενειών, των μονογονεϊκών οικογενειών, των γονέων με σωματική - πνευματική αναπηρία. Άρθρο 5 Έγγραφή παιδιών Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα. 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει και η ηλικία του παιδιού. 3. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου. ΝΠΔΔ, ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την καλή υγεία και σωματική αρτιμέλεια του παιδιού. 4. Αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή Εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. Άρθρο 6 Ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Τα Κέντρα υποχρεούνται να προσαρμόζουν την λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής Κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας θα αναφέρεται το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου το οποίο θα αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που θα εκδοθεί. Άρθρο 7 Προσωπικό Στο Κέντρο θα απασχολείται το ακόλουθο προσωπικό: α. Εξειδικευμένο προσωπικό, για την δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Δάσκαλο, Γυμναστή, Καθηγητή Μουσικής, Καθηγητή Πληροφορικής, Ζωγράφο, Θεατρολόγο κ.λ.π. Οι παραπάνω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. β. προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών. Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά. Από το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου, με απόφαση του Φορέα ορίζεται Διευθυντής/ντρια, πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με την μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο Διευθυντής/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επι πλέον των κυρίων καθηκόντων του. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας το οποίο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο. Άρθρο 8 Ευθύνες Τα νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων θα εκδοθεί η άδεια, ευθύνονται για την άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών και υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις, κάθε φορά, παρεχόμενες οδηγίες από την εποπτεύουσα Αρχή. Άρθρο 9 Τηρούμενα βιβλία Σε κάθε Κέντρο τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία: α) Βιβλία συμβάντων β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου Άρθρο 10 Έλεγχος Ο έλεγχος για την καλή λειτουργία των Κέντρων διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/95). Άρθρο 11 Το άρθρο 17 της αρ. Π2β/οικ. 2808/1997 απόφασης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (ΦΕΚ 645/Β΄/1997) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο της αρ. Γ2β/οικ. 5180/1999 (ΦΕΚ 2255/Β΄/1999) όμοιας, καταργείται. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2001 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΘΑΝΟΣ Φ Αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ. 14957 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. των παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/ 95). β. του Ν.2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α/94). γ. του Ν.2240/94 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153/Α/94). δ. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/ 92) με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/ 97 (ΦΕΚ 38/Α/96). 2. Το Π.Δ/μα 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το αριθ. 299/200 (ΦΕΚ 240/Α/ 2000) όμοιο. 3. Την αριθμ. 2850/2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Χριστίνα Σπυράκη και Δημήτριο Θάνο» (ΦΕΚ 565/Β΄/ 2000). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμός 1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) είναι οι μονάδες που απασχολούν παιδιά με αναπηρία δυναμικότητας 20 - 25 ατόμων. Στις μονάδες αυτές εντάσσονται και έφηβοι με Νοητική Υστέρηση και Κινητική Αναπηρία. 2. Οι Μονάδες αυτές διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α και των Νομ/κών Αυτ/σεων, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ΑΜΕΑ καθώς και με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους. 3. Για τη λειτουργία κάθε Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία είναι απαραίτητη η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής. Επίσης η συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα ίδια και το οικογενειακό- συγγενικό τους περιβάλλον. Άρθρο 3 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ι. Για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ -ΜΕΑ) είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. ΙΙ. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης του Κέντρου, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 1. Αίτηση του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την έδρα, το μέγιστο αριθμό φιλοξενουμένων παιδιών, και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας. 2. Καταστατικό του νομικού προσώπου. 3. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου. 4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του υπευθύνου που θα εκδοθεί ή Άδεια ΄Ίδρυσης και Λειτουργίας, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων. 5. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 7. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου. 8. Παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγασθεί το Κέντρο. 9. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό Γραφείο), στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση στο υπάρχον κτίριο. 10. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομικού προσώπου για : α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδιά και β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου. ΙΙΙ. Εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι το Κέντρο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Άρθρο 4 Τεχνικές Προδιαγραφές 1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε Κέντρου πρέπει να ευρίσκονται εντός των ορίων Αστικού ή Ημιαστικού Κέντρου (πόλεως ή κωμοπόλεως ή σε μικρή απόσταση από αυτά), να μην απέχουν περισσότερο από 50 χιλ. από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας και να εξυπηρετούνται από τακτική συγκοινωνία με μέσα μαζικής μεταφοράς. 2. Το κτίριο του Κέντρου πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, του Κτιριοδομικού Κανονισμού - Κατηγορία Χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», καθώς και του εκάστοτε ισχύοντα κανονισμού πυροπροστασίας. 3. Η λειτουργία των Κέντρων επιτρέπεται μόνο σε κτίρια που έχουν στον ισόγειο χώρο τις αίθουσες εργοθεραπείας, πολλαπλών χρήσεων και αναψυχής του παρόντος άρθρου, προσβάσιμες οριζοντίως και καθέτως. 4. Η προσπέλαση προς το Κέντρο πρέπει να είναι τελείως ανεμπόδιστη από το επίπεδο του πεζοδρομίου και τα εσωτερικά επίπεδα του χώρου του Κέντρου χωρίς βαθμίδες. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν να κατασκευάζονται επικλινείς διαβάσεις με κλίση που να μην υπερβαίνει το 6% ή να τοποθετούνται ανελκυστήρες βαθμίδων (stair lift). 5. Όλοι οι χώροι του Κέντρου πρέπει να είναι προσβάσιμοι από όλους τους χρήστες και όλες οι είσοδοι-έξοδοι ελεγχόμενες. 6. Το πλάτος των διαδρόμων κυκλοφορίας να είναι τουλάχιστον 1,5μ. και της θύρας εισόδου 1,2μ. 7. Το δάπεδο να είναι αντιολισθητικό και από υλικό που να καθαρίζεται εύκολα. 8. Όλοι οι υαλοπίνακες του Κέντρου να είναι ασφαλείς, οπλισμένοι ή επενδεδυμένοι με ειδική μεμβράνη και να σημαίνονται καταλλήλως. 9. Απαγορεύεται η τοποθέτηση υαλοστασίου σε όλο το εμβαδόν των θυρών, παρά μόνο σε ύψος άνω του 1,20μ. και με μέγιστες διαστάσεις 0.15m x 0.20m ή να ασφαλίζεται με σιδεριά. 10. Τα παράθυρα να έχουν εξωτερικό πλέγμα ασφάλειας ύψους τουλάχιστον 1,60cm από το τελειωμένο δάπεδο. 11. Οι ηλεκτρικές πρίζες σε όλους τους χώρους του Κέντρου να είναι σε ύψος 1,80m από την τελική στάθμη του δαπέδου. 12. Ο πίνακας του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι εφοδιασμένος με αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη. 13. Η διακόσμηση του χώρου να κάνει την διαμονή ευχάριστη και η διάταξη των επίπλων να επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία αναπηρικού αμαξιδίου (τροχοκαρέκλας). 14. Τα έπιπλα που θα τοποθετηθούν στο Κέντρο πρέπει να ανταποκρίνονται στις εργονομικές απαιτήσεις ατόμων με κινητική δυσκολία και ειδικότερα από υλικά ζεστά στην αφή (π.χ. ξύλο) και θα είναι κατά τα 8/10 του αριθμού τους ορθογώνια και τα λοιπά κυκλικά. 15. Να υπάρχουν δύο τουλάχιστον θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης για οχήματα μεταφοράς χρηστών με οριζόντια και κάθετη σήμανση. Πρέπει να υπάρχει πλήρες σύστημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης και επί πλέον δύο τουλάχιστον θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης για οχήματα μεταφοράς χρηστών με οριζόντια και κάθετη σήμανση. 16. Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τους εξής χώρους: Α. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η αίθουσα πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 40 τ.μ για δυναμικότητα 15 ατόμων. Για περισσότερα από 15 άτομα θα αυξάνεται αναλόγως. Ο φωτισμός της αίθουσας να είναι 300 LUX. Ο εξοπλισμός της αίθουσας περιλαμβάνει: α. Τάπητα γυμναστηρίου. β. Δίζυγο βάδισης. γ. Πολύζυγο τοίχου ξύλινο. δ. Στατικό Ποδήλατο. ε. Πολυόργανο γυμναστικής. Β. Αίθουσα Εργοθεραπείας. Ο χώρος εργοθεραπείας εμβαδού 20τ.μ. τουλάχιστον, θα περιλαμβάνει 2 τραπέζια θεραπειών ανάπτυξης δραστηριοτήτων με ανάλογα καθίσματα για τους χρήστες και τον θεραπευτή. Επίσης θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη και ερμάρια για το εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό. Γ. Γραφείο Κοινωνικού Λειτουργού- Εργοθεραπευτών. Ο χώρος αυτός θα είναι εξοπλισμένος με γραφείο, ερμάρια, επιπλοβιβλιοθήκες, καρέκλα συνεντεύξεων και εξεταστήριο (αν κριθεί σκόπιμο). Δ. Χώρος Ανάπαυσης. Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν τουλάχιστον 5 κλίνες ανάλογα με την δυναμικότητα του Κέντρου και ντουλάπα φύλαξης ατομικών αντικειμένων των χρηστών. Ε. Χώρος παρασκευής Γευμάτων. Θα παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα και θα φυλάσσονται μερίδες γεύματος catering. Θα υπάρχει ψυγείο 14 ποδών και άνω, πάγκος παρασκευής διαστάσεων 1.30 χ 0.60m, νεροχύτης, ερμάρια φύλαξης κουζινικών σκευών και συσκευή μαγειρείου τουλάχιστον δύο εστιών και φούρνου με ανάλογη παροχή ρεύματος. ΣΤ. Ειδικός χώρος εξυπηρέτησης και αποθήκευσης. Μπορεί να υπάρχει αν αυτό κρίνεται απαραίτητο ειδικός χώρος στον οποίο θα αποθηκεύονται αναπηρικά αμαξίδια και θα γίνεται η φόρτιση των συσσωρευτών των ηλεκτρικών αμαξιδίων. Ζ. Θέρμανση- Ψύξη Το Κέντρο πρέπει να έχει σύστημα θέρμανσης- ψύξης που να καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους πλην του χώρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η ελάχιστη εσωτερική θερμοκρασία θα είναι για το χειμώνα 22ο C, για το καλοκαίρι 26ο -28ο C, σχετική υγρασία μ.ο 50%. Η. Χώροι Υγιεινής. Για κάθε 15 άτομα θα υπάρχουν 2 WC με προθάλαμο για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στις οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑΜΕΑ του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ. Άρθρο 5 Έγγραφή παιδιών Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα 2. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου. ΝΠΔΔ, ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού. 3. Γνωμάτευση Α/βθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του παιδιού. 4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει την δυναμικότητα του Κέντρου λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Άρθρο 6 Ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Τα Κέντρα λειτουργούν πέντε ημέρες την εβδομάδα από τις 8.00π.μ έως τις 16.00μμ. ή προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας θα αναφέρεται το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου το οποίο θα αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που θα εκδοθεί. Άρθρο 7 Προσωπικό Στο Κέντρο θα απασχολείται το ακόλουθο προσωπικό: - Ένας Γυμναστής ή Φυσικοθεραπευτής (ΠΕ ή ΤΕ). - Ένας Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ ή ΤΕ). - Ένας Εργοθεραπευτής (ΤΕ). - Δύο Κοινωνικοί Φροντιστές (ΤΕΕ ή ΔΕ). - Δύο Εκπαιδευτές Τεχνικοί (ΔΕ). - Ένας Οδηγός (ΔΕ). - Ένα Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ). Με απόφαση του Φορέα ορίζεται Διευθυντής/ντρια, πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με την μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κυρίων καθηκόντων του. Στο Κέντρο μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων (π.χ Νοσηλευτές, Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγοι κ.λ.π). Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας το οποίο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο. Άρθρο 8 Τηρούμενα βιβλία Σε κάθε Κέντρο τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία: α) Βιβλία συμβάντων β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου. Άρθρο 9 Έλεγχος Ο έλεγχος για την καλή λειτουργία των Κέντρων διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/95). Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2001 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΘΑΝΟΣ Φ Αριθ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΄Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του Ν.Δ/τος 162/73 «Περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων» (ΦΕΚ 227/Α/73). β. των παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του Ν.2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/ 95). γ. του Ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α/ 94). δ. του Ν. 2240/94 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153/Α/ 94). ε. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/ 92) με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/96). 2. Το Π.Δ/μα 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα (Π.Δ/γμα 299/ 2000 ΦΕΚ 240/Α΄2000). 3. Την αριθμ. 2850/2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Χριστίνα Σπυράκη και Δημήτριο Θάνο» (ΦΕΚ 565/Β΄/2000). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμός- Σκοπός των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 1. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) είναι οι Μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει. 2. Σκοπός των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών. 3. Για την λειτουργία κάθε Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι απαραίτητη η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 4. Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων διασυνδέονται σε λειτουργικό επίπεδο με ΚΑΠΗ που ενδεχομένως υπάρχουν στην ίδια περιοχή. Συνεργάζονται επίσης με τοπικούς φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και εφαρμόζουν ανάλογα ή παρεμφερή προγράμματα, καθώς και με μονάδες υγείας. Άρθρο 2 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας I. Για τη λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. II. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης του Κέντρου, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 1. Αίτηση του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την έδρα, το μέγιστο αριθμό φιλοξενουμένων ηλικιωμένων, και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας. 2. Καταστατικό του νομικού προσώπου. 3. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου. 4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του υπευθύνου που θα εκδοθεί ή Άδεια ΄Ίδρυσης και Λειτουργίας, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων. 5. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 7. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου. 8. Παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγασθεί το Κέντρο. 9. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό Γραφείο), στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση στο υπάρχον κτίριο. 10. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομικού προσώπου για: α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται τα ηλικιωμένα άτομα και β) τον αριθμό των ηλικιωμένων που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου. III. Εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι το Κέντρο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Άρθρο 3 Τεχνικές Προδιαγραφές 1. Το κτίριο του Κέντρου πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, του Κτιριοδομικού Κανονισμού- κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» καθώς και του εκάστοτε ισχύοντα κανονισμού πυροπροστασίας. 2. Όλοι οι χώροι του Κέντρου πρέπει να είναι προσπελάσιμοι από όλους τους χρήστες και να έχουν δάπεδο αντιολισθητικό που να καθαρίζεται εύκολα. 3. Το πλάτος των διαδρόμων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,50m και της θύρας εισόδου 1,20m. 4. Ο πίνακας του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι εφοδιασμένος με αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη. 5. Οι χώροι που πρέπει να διαθέτει, κατ΄ ελάχιστον, το Κέντρο είναι: Α. Αίθουσα υποδοχής- αναψυχής- συγκέντρωσης Η αίθουσα για κάθε 15 άτομα πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 30τμ. Για περισσότερα άτομα το εμβαδόν αυξάνεται ανάλογα. Η διαμόρφωση της αίθουσας πρέπει να είναι ενιαία, με ευχάριστη διακόσμηση και διάταξη επίπλων που να επιτρέπει την άνετη κυκλοφορία αναπηρικού αμαξιδίου. Ο φωτισμός της αίθουσας να είναι 300 LUX. Ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός του χώρου θα περιλαμβάνει καναπέδες, καθίσματα, πολυθρόνες, τραπεζάκια, έπιπλο τηλεόρασης- video. Η θέση των συσκευών τηλεόρασης - video θα πρέπει να είναι ορατή τουλάχιστον από το μεγαλύτερο τμήμα της αίθουσας. Β. Χώροι υποστήριξης. • Γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ο χώρος του γραφείου πρέπει να είναι σε άμεση οπτική επαφή με την αίθουσα. Στο χώρο αυτό θα προβλέπεται εξοπλισμός ενός γραφείου, ερμάρια φύλαξης αντικειμένων, ντουλάπια- φαρμακείο και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο. Συσκευή- φιάλη οξυγόνου ατομικής χρήσης. Συσκευή θερμών επιθεμάτων. • Χώρος Ανάπαυσης Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν πέντε κλίνες σε απόσταση 1.5 m μεταξύ τους, πέντε κομοδίνα και μία ντουλάπα φύλαξης αντικειμένων. • Παρασκευαστήριο προγεύματος- γεύματος. Θα παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα και θα φυλάσσονται μερίδες γεύματος από catering. Θα υπάρχει ψυγείο 14 ποδών και άνω, πάγκος παρασκευής διαστάσεων 1.30 χ 0.60m τουλάχιστον, νεροχύτης, ερμάρια φύλαξης κουζινικών σκευών και συσκευή μαγειρείου δύο εστιών. Θα υπάρχει παροχή για συσκευή μαγειρείου δύο εστιών και μία επιπλέον ενισχυμένη παροχή ρεύματος/πρίζα. • Ειδικός χώρος εξυπηρέτησης και αποθήκευσης. Μπορεί να υπάρχει αν αυτό κρίνεται απαραίτητο ειδικός χώρος στον οποίο θα αποθηκεύονται αναπηρικά αμαξίδια και θα γίνεται η φόρτιση των συσσωρευτών των ηλεκτρικών αμαξιδίων. • Θέρμανση- Ψύξη Το Κέντρο πρέπει να έχει σύστημα θέρμανσης- ψύξης που να καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους πλην του χώρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η ελάχιστη εσωτερική θερμοκρασία θα είναι για το χειμώνα 22ο C, για το καλοκαίρι 26ο -28ο C, σχετική υγρασία μ.ο 50%. Γ. Χώροι υγιεινής. Για κάθε 15 άτομα θα υπάρχουν δύο W.C με προθάλαμο και ένας χώρος με ντουζιέρα με ειδική διαμόρφωση ώστε να εξυπηρετούνται και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Η ντουζιέρα μπορεί να είναι και μαζί με ένα W.C και θα έχει κρεμάστρα σε κατάλληλο ύψος για την πρόχειρη τοποθέτηση ενδυμάτων και ράφι σε ύψος 0.70m έως 0.90m. Πλήρης εξοπλισμός W.C (λεκάνη, καζανάκι, μικρός νιπτήρας με σαπουνοθήκη, χαρτοθήκη, καλάθι αχρήστων). Χειρολαβές και χειρολοισθήρες εκατέρωθεν της λεκάνης και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο και σε ύψος 0.75m έως 0.90m από το τελειωμένο δάπεδο. Στον προθάλαμο θα υπάρχει νιπτήρας, ηλεκτρικός στεγνωτήρας χεριών και ειδική συσκευή χάρτινων χειροπετσετών και καλάθι αχρήστων. Όλοι οι τοίχοι πρέπει να είναι επενδεδυμένοι με πλακίδια πορσελάνης τουλάχιστον μέχρι 1,60μ. από το τελειωμένο δάπεδο. Το δάπεδο να είναι κατ" εξοχήν αντιολισθητικό με κλίση 2% προς τα σιφώνια απορροής. Άρθρο 4 Έγγραφή ηλικιωμένων Για την εγγραφή των ηλικιωμένων υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει την φροντίδα του. 2. Γνωμάτευση γιατρού του Δημοσίου. ΝΠΔΔ, ή Ασφαλιστικού Οργανισμού σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου. 3. Αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή Εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. Άρθρο 5 Ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Τα Κέντρα υποχρεούνται να προσαρμόζουν την λειτουργία τους ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων και του οικογενειακού- συγγενικού τους περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτάμισυ ωρών. Κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας θα αναφέρεται το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου το οποίο θα αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που θα εκδοθεί. Άρθρο 6 Προσωπικό Στο Κέντρο θα απασχολείται κατ" ελάχιστο το ακόλουθο προσωπικό: - Ένας Νοσηλευτής/τρια (ΤΕ) - Δύο Κοινωνικοί Φροντιστές (ΔΕ) - Ένας οδηγός (ΔΕ) στην περίπτωση που το Κέντρο διαθέτει μέσο μεταφοράς των ηλικιωμένων. – Ένα Βοηθητικό προσωπικό. Το ανωτέρω προσωπικό ισχύει για Κέντρα δυναμικότητας μέχρι 25 άτομα. Για επιπλέον άτομα το προσωπικό αυξάνεται αναλόγως. Με απόφαση του Φορέα ορίζεται ο Νοσηλευτής ή Νοσηλεύτρια που έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία ως Υπεύθυνος του Κέντρου. Στο Κέντρο μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων (π.χ Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εργοθεραπευτές κλπ). Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας το οποίο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο. Άρθρο 7 Τα νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων θα εκδοθεί η άδεια, ευθύνονται για την άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών και υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις, κάθε φορά, παρεχόμενες οδηγίες από την εποπτεύουσα Αρχή. Άρθρο 8 Τηρούμενα βιβλία Σε κάθε Κέντρο τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία: α) Βιβλία συμβάντων. β) Βιβλίο παρουσίας ηλικιωμένων. γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου Άρθρο 9 Έλεγχος Ο έλεγχος για την καλή λειτουργία των Κέντρων διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/95). Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2001 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΘΑΝΟΣ

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώE-BOOKS

 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Περί Ανωνύμων Εταιριών.
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις