2/21258/0026/2008

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑναφορικά με τις ειδικότητες ιατρών που δύναται να προβαίνουν στην εκτέλεση της ιατρικής πράξης «πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας και ηλεκτροπηξία ευρυαγγείων», τις παθήσεις στις οποίες συνιστώνται οι εν λόγω ιατρικές πράξεις, καθώς και τον αριθμό των συνεδριών που είναι αναγκαίες και ικανές για τη θεραπεία των αντίστοιχων παθήσεων.ΣΧ.Υ7α/Γ.Π οικ-82423/11.6.2008 και 214η Απόφαση Ολομέλειας ΚΕΣΥΑθήνα 24 - 6 - 2008 Αριθ. πρωτ. : 2/21258/0026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β' Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 Ταχ. Κώ6. : 101 65 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χρ. Εκΐζογλου Τηλέφωνο : 210 33 38 942 ΦΑΞ : 210 33 38 958 ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση απόφασης ΚΕ.Σ.Υ.» ΠΡΟΣ: Ολες τις ΥΔΕ Νομών, Νομαρχιών και Νομαρχιακών Τομέων, καθώς και τις ΥΔΕ : α)Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στη Νομαρχία Αθηνών β)Νοσοκομειακής Περίθαλψης στη Νομαρχία Αθηνών γ)Νοσηλίων Πειραιά και δ)Νοσηλίων Θεσσαλονίκης ΣΧΕΤ.: α)Το με αριθ. ΑΥ6α/52514/06/5-3-08 έγγραφο της Διεύθυνσης Γραμματείας του ΚΕ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Β)Το με αριθ. Υ7α/Γ.Π. οικ. 82423/11-6-08 έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το ανωτέρω (α) σχετικό εστάλη στην Υπηρεσία μας, η αριθ. 2 απόφαση της 214ης/17-1-08 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., με την οποία επανεξετάστηκε το περιεχόμενο της αριθ. 18 όμοιας της 178η/6.2.2003 Ολομέλειας του, αναφορικά με τις ειδικότητες ιατρών που δύναται να προβαίνουν στην εκτέλεση της ιατρικής πράξης «πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας και ηλεκτροπηξία ευρυαγγείων», τις παθήσεις στις οποίες συνιστώνται οι εν λόγω ιατρικές πράξεις, καθώς και τον αριθμό των συνεδριών που είναι αναγκαίες και ικανές για τη θεραπεία των αντίστοιχων παθήσεων. Με το (β) όμοιο, φωτοτυπία του οποίου σας επισυνάπτουμε, η ανωτέρω απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. έγινε δεκτή από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το περιεχόμενο της ως άνω απόφασης του ΚΕ.Σ.Υ., παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των αντίστοιχων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Το (β) σχετικό με την απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.(Φ.12) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1)Δ26 (3) 2)Συντ.-Δημ/κοί Ελεγκτές(5) Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10187 Πληροφορίες: Μαύρου Αλίκη Τηλέφωνο: 210 - 5232 275 FAX: 210-52 32 275 Αθήνα, 11-6-2008 Αρ. Πρωτ. Υ7α/Γ.Π οικ. 52423 ΠΡΟΣ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δ/νση 26η Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολ. Διατάξεων Πανεπιστημίου 37, Αθήνα, Τ.Κ 101 65 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αρ. 18 Απόφασης της 178ης Ολομέλειας του ΚΕΣΥ/6.2.2003» Σχετ: το με αρ. πρ. 2/48940/0026/31.8.2006 έγγραφο σας. Σας αποστέλλουμε συνημμένα, την αρ. 2 Απόφαση της 214ης Ολομέλειας του ΚΕΣΥ/17.1.2008, που τροποποιεί την αρ. 18 Απόφαση της 178ης Ολομέλειας του ΚΕΣΥ/6.2.2003 και αφορά "Ερωτήματα επί των ιατρικών πράξεων : «πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος κρυοπηξίας ή ηλεκτροπηξίας και ηλεκτροπηξία ευρυαγγείων»", η οποία έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για ενημέρωση σας και για τυχόν δικές σας ενέργειες. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Ε.ΠΡΟΣΙΝΙΚΛΗ Συνημμένα : Ένα (1) έγγραφο Κοινοποίηση: Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υγείας Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Υπηρεσιών Υ7α (2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28.2.2008 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 2 της 214ης Ολομ./17.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ «Επανεξέταση της υπ' αριθμ. 18 απόφασης της 178ης/6.2.2003 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. "Ερωτήματα επί των ιατρικών πράξεων: "πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος κρυοπηξίας ή ηλεκτροπηξίας" και "ηλεκτροπηξία ευρυαγγείωνπ,,'» Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18 απόφαση της 178ης/6.2.2003 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. . "Ερωτήματα επί των ιατρικών πράξεων: "πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος κρυοπηξίας ή ηλεκτροπηξίας" και "ηλεκτροπηξία ευρυαγγείων"" το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας γνωμοδότησε ως εξής: Α) Επί του ερωτήματος: Πόσες ιατρικές πράξεις μπορεί να εκτελεί ιατρός Δερματολόγος ανά εντολή δημοσίου ημερησίως και πόσες το μήνα για κάθε ασφαλισμένο στις παρακάτω περιπτώσεις: 1) πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος κρυοπηξίας ή ηλεκτροπηξίας και 2) ηλεκτροπηξία ευρυαγγείων το ΚΕ.Σ.Υ. θεωρεί ότι μπορούν να γίνονται μέχρι είκοσι (20) βλάβες ανά μήνα για έναν συγκεκριμένο ασθενή και κοστολογείται ανά ιατρική πράξη {μέχρι είκοσι (20) πράξεις}. Β) Επί του ερωτήματος εάν η κοστολόγηση των ανωτέρω πράξεων γίνεται ανά ιατρική πράξη ή ανά εντολή δημοσίου ανεξαρτήτως του αριθμού των ιατρικών πράξεων, το ΚΕ.Σ.Υ. θεωρεί ότι οι πράξεις ηλεκτροπηξίας ευρυαγγείων μπορεί να είναι έως πέντε (5) ανά μήνα και κοστολογούνται ανά κάθε μία από τις ιατρικές πράξεις {έως πέντε (5) πράξεις}. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ2α/6594 δις/26.5.2003 έγγραφο του ΟΠΑΔ ζητείται από το ΚΕ.Σ.Υ. να τους γνωστοποιηθεί σε ποιες παθήσεις και με ποια 2 συχνότητα (αριθμός συνεδριών) δικαιολογείται η πρόκληση βλάβης από τους Δερματολόγους. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. Υ7/Γ.Π.29816/23.9.2003 έγγραφο της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας ζητούνται οι απόψεις του ΚΕ.Σ.Υ. για την ιατρική πράξη «πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος: α) από ποιες ειδικότητες γιατρών μπορεί να συνταγογραφείται και για ποιες παθήσεις και β) για ποιον αριθμό συνεδριών. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. Υ7α/Γ.Π.οικ.118297/29.11.2003 έγγραφο της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας διαβιβάστηκε το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.2381/19.5.2003 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υποβάλλοντας τα ερωτήματα: 1) εάν η θεραπευτική πράξη «πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας» θεωρείται αντικείμενο της ειδικότητας ΩΡΛ 2) εάν η κρυοπηξία είναι τεχνική που μπορεί να γίνει από ΩΡΛ 3) ποιες ειδικότητες ιατρών μπορούν να εκτελούν την εν λόγω θεραπευτική πράξη. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ2α/οικ.8ό78/19.5.2004 έγγραφο του ΟΠΑΔ ζητείται να τους γνωστοποιηθεί ο αριθμός των θεραπειών που πρέπει να εγκρίνονται σε μηνιαία βάση από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και κατά συνέπεια να αναγνωρίζονται ως δαπάνη από το Δημόσιο, ποιοι γιατροί δικαιούνται να εκτελούν την ιατρική πράξη «πρόκληση βλάβης δια ειδικού μηχανήματος κρυοπηξίας ή ηλεκτροπηξίας» και για ποιες παθήσεις. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥ/2.6.2004 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας ζητείται η γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικώς με ποιες ειδικότητες γιατρών δικαιούνται να εκτελούν την ιατρική πράξη «πρόκληση βλάβης», με ποια συχνότητα για τον ασφαλισμένο καθώς και σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 779/15.3.2005 έγγραφο του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) ετέθησαν στο ΚΕ.Σ.Υ. τ' ακόλουθα ερωτήματα: 1. εάν την ιατρική πράξη «πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας» μπορεί να την εκτελέσει γιατρός με ειδικότητα Χειρουργού 3 2. εάν η παραπάνω πράξη μπορεί να εκτελεστεί με συσκευή διαθερμίας. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. Υ7α/ΔΥ/5.5.2005 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας υπεβλήθησαν τ' ακόλουθα ερωτήματα στο ΚΕ.Σ.Υ.: 1. Ως προς την ιατρική πράξη «ηλεκτροπηξία ευρυαγγειών»: μπορεί η πράξη αυτή να εκτελείται από ιατρό Δερματολόγο ή μόνο από Αγγειοχειρουργό; Επίσης, ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός συνεδριών ευρυαγγειών που δικαιολογείται. 2. Η ιατρική πράξη «εξαίρεση ευμεγεθών καλοηθών όγκων» που περιλαμβάνεται στην ενότητα «XVIII Χειρουργικά» του Π.Δ. 157/1991, μπορεί να εκτελείται από γιατρό Δερματολόγο; 3. Η ιατρική πράξη «πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας», που αναφέρεται στο Π.Δ. 81/1988 (Ενότητα «Θεραπευτικές εργασίες») μπορεί να εκτελείται από γιατρό Δερματολόγο; Με το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ.Π./Υ9/67382/Φ.ΟΠΑΔ/4.7.2005 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ζητείται να τους γνωστοποιηθεί ποιες ειδικότητες ιατρών μπορούν να εκτελούν την ιατρική πράξη «πρόκληση βλάβης δια ειδικού μηχανήματος κρυοπηξίας ή ηλεκτροπηξίας» καθώς και τον αριθμό των ανωτέρω ιατρικών πράξεων που μπορούν να εκτελούνται μηνιαίως από την κάθε ιατρική ειδικότητα για την οποία επιτρέπεται η εκτέλεση της. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ2α/27235/19.12.2005 έγγραφο του Ο.Π.Α.Δ. ζητείται να γνωμοδοτήσει εκ νέου το ΚΕ.Σ.Υ. ως προς τον αριθμό των συνεδριών που πρέπει να εγκρίνονται ανά μήνα στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των προτεινομένων συνεδριών στην υπ' αριθμ. 18 απόφαση της 178ης/6.2.2003 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. (20 πράξεις ανά μήνα) είναι αρκετά μεγάλος. Επιπλέον να τους γνωστοποιηθεί από ποιες ειδικότητες γιατρών μπορεί να εκτελείται η εν λόγω ιατρική πράξη. Επιπροσθέτως ενημερώνουν, ότι η κοστολόγηση της ιατρικής πράξης «Πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος κρυοπηξίας ή ηλεκτροπηξίας» ανέρχεται στο ποσό των 42,67 € ανά συνεδρία. 4 Μετά υπ' αριθμ. πρωτ. Υ7σ/Γ.Π. 52527/1.6.2006/ Υ7α/Γ.Π.οικ. 115468/ 28.9.2006 έγγραφα της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΥΥΚΑ και τα υπ' αριθμ. πρωτ. 2/18213/0026/19.4.2006 και 2/48940/0026/31.8.2006 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ζητείται η επανεξέταση της με αριθμ. 18 απόφασης της 178ης/6.2.2003 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. "Ερωτήματα επί των ιατρικών πράξεων: "πρόκληση βλάβης δ ειδικού μηχανήματος κρυοπηξίας ή ηλεκτροπηξίας" και "ηλεκτροπηξία ευρυαγγείων"". Ειδικότερα στα ανωτέρω έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρεται ότι με την εκτέλεση 20 βλαβών ανά μήνα για κάθε ασθενή, το ποσό για κάθε ασφαλισμένο σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 10.240,8 €, προκαλώντας τεράστια επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Έχουν δε περιέλθει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφορές από τις Υπηρεσίες του σε διάφορους νομούς της χώρας σχετικά με τη μη ορθολογική εκτέλεση της ιατρικής αυτής πράξης από Δερματολόγους. Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούν να γνωμοδοτήσει το ΚΕ.Σ.Υ. 1) σε ποιες παθήσεις εκτελείται η «πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος κρυοπηξίας ή ηλεκτροπηξίας» από τους Δερματολόγους 2) σε ποιες παθήσεις δικαιολογείται η πρόκληση 20 βλαβών ανά μήνα στον ασθενή με το ειδικό μηχάνημα κρυοπηξίας ή ηλεκτροπηξίας 3) ποια είναι η διαφορά της θεραπείας αυτής από την ιατρική πράξη «Διαθερμοπηξία μικρού ή μεγάλου σπίλου», η οποία κοστολογείται από το Π.Δ. 157/1991 με 2,26 € και 4,05 € αντίστοιχα 1) ποιο είναι το ειδικό μηχάνημα κρυοπηξίας ή ηλεκτροπηξίας. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. Υ9/75014/30.6.2006 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου υπεβλήθησαν στο ΚΕ.Σ.Υ. τα παρακάτω ερωτήματα: Στις σχετικές διατάξεις των Π. Δ/των 157/91 και 81/98 αναφέρεται κρυοπηξία τραχήλου μήτρας με 14,23 € και πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας και κρυοπηξίας με ποσό 42,76 €. Ζητούν να τους γνωστοποιηθεί σε ποιες περιπτώσεις παθήσεων εκτελείται η πρώτη πράξη και σε ποιες η δεύτερη. 5 Επίσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18 απόφαση της 178ης/6.2.2003 Ολομέλειας, το ΚΕ.Σ.Υ. έχει γνωμοδοτήσει ότι οι Δερματολόγοι εκτελούν μέχρι 20 ιατρικές πράξεις πρόκλησης βλάδης δι' ειδικού μηχανήματος μηνιαίως. Το ερώτημα τους είναι αν ο ίδιος αριθμός πράξεων ισχύει και για τους Γυναικολόγους. Επίσης, ζητούν να τους γνωστοποιηθεί ποία η διαφορά της ιατρικής πράξης «κρυοπηξία», από την ιατρική πράξη «κρυοθεραπεία». Με το υπ' αριθμ. πρωτ. Υ7α/Γ.Π.26963/18.4.2007 έγγραφο τηςΔ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας υπεβλήθη στο ΚΕ.Σ.Υ. το ερώτημα εάν η ιατρική πράξη «πρόκληση βλάβης με ειδικό μηχάνημα ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας» εμπίπτει στην ειδικότητα του Πλαστικού Χειρουργού και σε καταφατική περίπτωση, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί αυτός να την εκτελεί. Ακολούθως, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. με έγγραφο της απέστειλε στις Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες καθώς και σε ειδικούς εισηγητές το ερώτημα εάν η ιατρική πράξη «πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας» θεωρείται αντικείμενο της ειδικότητας τους και σε καταφατική περίπτωση, σε ποιες παθήσεις χρησιμοποιείται και ποιος είναι ο αριθμός των συνεδριών που είναι αναγκαίες και ικανές για την θεραπεία των αντίστοιχων παθήσεων. Μετά τις γνωμοδοτήσεις των ανωτέρω, οι οποίοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση πληροφοριών για τα ερωτήματα που υπεβλήθησαν, η Εκτελεστική Επιτροπή έθεσε το θέμα προς συζήτηση με εισήγηση της στην 214η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. στις 17.1.2008, η οποία μετά από μελέτη και διεξοδική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τ' ακόλουθα: ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Η ιατρική πράξη «πρόκληση βλάσης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας» είναι αντικείμενο της ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής, όπως και η φωτοπηξία μe lazer. Όσον αφορά στον αριθμό των συνεδριών που είναι αναγκαίες και ικανές για την θεραπεία, εξαρτάται οπό την έκταση της νόσου. 6 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΠΑ Η πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας (διαθερμία, ΑΡC,Heater Probe κλπ.) συνιστάται σε δημιουργία αιμορραγίας, διάτρησης ή φλεγμονής (παγκρεατίτιδας). Θεωρείται αντικείμενο της ειδικότητας της Γαστρεντερολογίας και χρησιμοποιείται σε πολυποδεκτομές, αγγειοδυσπλασίες, ERCP και αντιμετώπιση αιμορραγιών. Όσον αφορά στον αριθμό των συνεδριών, εξαρτάται από το μέγεθος και τη βαρύτητα της πάθησης. ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΠΚΗ Η ηλεκτροπηξία και η κρυοπηξια στη Θωρακοχειρουργική είναι μέθοδοι που κυρίως χρησιμοποιούνται στην ανακουφιστική θεραπεία από ενδαυλικές μάζες (συνήθως κακοήθεις) στους βρόγχους. Η εφαρμογή της μεθόδου αποτελεί παρηγορητική τεχνική, ώστε να διέρχεται εισπνεόμενος αέρας σε αποφραγμένους από μη χειρουργήσιμους ουσιαστικά ενδοβρογχικά εκτεινόμενους όγκους. Ο συνήθης αριθμός συνεδριών κυμαίνεται από το μέγεθος της ενδαυλικής μάζας από 1 (μία) έως 3 (τρεις) συνήθως. Ορισμένες φορές μετά από άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα λόγω επαναύξησης του όγκου μπορεί να επαναληφθούν. Ελάχιστες οι εφαρμογές σε καλοήθεις παθήσεις, κυρίως σε ιστολογικά δισγνωσθένα μισχωτά αδενώματα των βρόγχων. Επιπλοκές της μεθόδου (βλάβη) είναι η αιμορραγία, η διάτρηση του βρόγχου και η ενσφήνωση περιφερικότερα ιστοτεμαχίων όγκου. Τέλος, σε ορισμένα κέντρα (Βrampton - Λονδίνο) εφαρμόζεται διεγχειρητικά η κρυοπηξία επί των μεσοπλευρίων νεύρων για μετεγχειρητική αναλγησία. Γενικώτερα, όμως, η εφαρμογή των Lazer έχει επικρατήσει έναντι της ηλεκτροπηξίας (παλαιότερα) και της κρυοπηξίας. 7 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Οι δύο τρόποι θεραπείας: «πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας» χρησιμοποιούνται στην Γυναικολογία όπως και σε άλλες ειδικότητες της ιατρικής για την αντιμετώπιση κυρίως οξυτενών κονδυλωμάτων και σε μικρότερο βαθμό για την θεραπεία ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας. Ο αριθμός συνεδριών που είναι αναγκαίος και ικανός για την θεραπεία των αντίστοιχων παθήσεων κρίνεται συνήθως από τον θεράποντα ιατρό, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σύνηθες η θεραπεία να αποπερατούται σε μια (1) συνεδρία. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Σχετικώς με τις ενδείξεις εφαρμογής τεχνικών πρόκλησης θερμικών βλαβών στον τομέα της Νευροχειρουργικής γνωστοποιούνται τα εξής: Η για θεραπευτικούς λόγους τεχνική πρόκληση θερμικών βλαβών στην έκταση του νευρικού συστήματος έχει από ετών εφαρμοσθεί στην αντιμετώπιση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Η πρόκληση των βλαβών αυτών στις σύγχρονες εφαρμογές της γίνεται συνηθέστερα μέσω ειδικών συσκευών και καθετήρων ραδιοσυχνοτήτων, είτε με διαδερμική είτε με άμεση χειρουργική προσπέλαση. Ως κυριότερες ενδείξεις μπορούμε να αναφέρουμε: 1) Κινητικές διαταραχές επί παθήσεων του ΚΝΣ (ν. Πάρκινσον, δυσκινησίες κ.α.). Η πρόκληση των βλαβών γίνεται συνηθέστερα σε μια (1) συνεδρία. Δεύτερη συνεδρία μπορεί να απαιτηθεί επί αμφοτερόπλευρης εντόπισης της πάθησης ή επί μη ικανοποιητικού τελικού αποτελέσματος. 2) Νευραλγία τριδύμου. Γίνεται διαδερμική θερμική βλάβη στο γασσέρειο γάγγλιο, συνηθέστερα σε μία (1) συνεδρία. Περισσότερες συνεδρίες σπανιότερα μπορεί να απαιτηθούν επί κλινικής ένδειξης (κατανομή πόνου σε πολλούς κλάδους τριδύμου, ιστορικό παλαιότερων εγχύσεων κ.α.)· 3) Χρόνιος νευροπαθητικός ή κακοήθης πόνος. Διάφορες τεχνικές συνηθέστερα διαδερμικής πρόκλησης θερμικών βλαβών όπως στην περιοχή εξόδου των νευρικών αισθητικών ριζών (Dorsal Root Entry zane lesions), ή 8 επισκληρίδιας εφαρμογής μικρής έντασης θερμικών βλαβών επί των λεπτών αισθητικών ινών (τεχνική PASHA κ.α.). Συνηθέστερα σε μία (1) συνεδρία. Ανάλογα με την βαρύτητα της συμπτωματολογίας και την έκταση της επιθυμούμενης βλάβης μπορεί να απαιτηθούν και περισσότερες (2 - 3) συνεδρίες. 4) Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου. Σχετική ένδειξη επί επίμονης συμπτωματολογίας σε ασθενείς σε αρχικό στάδιο της πάθησης (ασθενείς χωρίς σαφή ένδειξη ανοικτής χειρουργικής αντιμετώπισης). Έχει σαν σκοπό την μέσω της διαδερμικής θερμικής βλάβης συρρίκνωση του πηκτοειδούς πυρήνα και ύφεση της συμπτωματολογίας. Συνηθέστερα σε μία (1) συνεδρία. Παρά το ευρύτατο πεδίο θεραπευτικών εφαρμογών των διαφόρων τεχνικών πρόκλησης θερμικών βλαβών η τελική ένδειξη εφαρμογής πρέπει να αποτελεί προϊόν λίαν σχολαστικής μελέτης και μετά την εξάντληση όλων των υπολοίπων συντηρητικών θεραπευτικών μέσων. Και τούτο διότι η πρόκληση της θερμικής βλάβης θεωρείται μόνιμη και μη αναστρέψιμη, η εφαρμογή δε αυτής απαιτεί λίαν υψηλής τεχνολογίας και κόστους βιοτεχνολογικό εξοπλισμό. Η εφαρμογή παρόμοιων θεραπευτικών τεχνικών εντασσόμενων στα πλαίσια του σύγχρονου πεδίου της «Νευρικής Μετατροπής (neuromodulation) πρέπει να εκτελείται σε εξειδικευμένα νευροχειρουργικά κέντρα με απόλυτη κλινική εμπειρία αλλά και υποστήριξη από απαιτούμενες ιατρικές ειδικότητες. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Η πράξη της ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας χρησιμοποιείται στην ειδικότητα της Ουρολογίας για την αντιμετώπιση κονδυλωμάτων και επιφανειακών νεοπλασματικών βλαβών της βαλάνου και της ακροποσθίας του πέους. Ο αριθμός των συνεδριών που χρειάζεται, εξαρτάται από τη βλάβη, αλλά γενικά ο αριθμός είναι μικρός (1-2 συνεδρίες). 9 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΊΑ Στην Οφθαλμολογία χρησιμοποιείται μόνο η κρυοπηξία στις ακόλουθες περιπτώσεις: Α. Περιφερικές ρωγμές και αποκόλληση αμφιβληστροειδούς Β. Περιφερική νεοαγγείωση αμφιβληστροειδούς Γ. Νεοαγγειακό γλαύκωμα. Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από την βαρύτητα της νόσου και συνήθως δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) στον αριθμό. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Η ιατρική πράξη της «πρόκλησης βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας» αποτελεί αντικείμενο της ειδικότητας της Πλαστικής Χειρουργικής. Χρησιμοποιείται σε καλοήθεις βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων, ο δε αριθμός των συνεδριών δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί εκ των προτέρων. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τα μηχανήματα ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας ανήκουν στο αντικείμενο της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από το χειρουργό σε ποικίλες παθήσεις (αφαίρεση θηλωμάτων, δερματικές αλλοιώσεις κ.α.)/ με αριθμό συνεδριών που ποικίλει εξαρτώμενη από την πάθηση και τον ασθενή. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Η μέθοδος της ηλεκτροπηξίας - κρυοπηξίας δεν χρησιμοποιείται από την ειδικότητα της Ορθοπαιδικής. ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΠΚΗ Η πρόκληση βλάβης δια του μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας δεν είναι αντικείμενο της Χειρουργικής Παίδων. 10 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Η ιατρική πράξη «πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας» στην Ωτορινολαρυγγολογία, είναι αντικείμενο της ειδικότητας, αλλά δεν είναι δόκιμος όρος. Η διαθερμοπηξία ή κρυοπηξία σαν ιατρική πράξη, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στην καυτηρίαση των κάτω ρινικών κογχών ή κιρσών του διαφράγματος σε μία συνεδρία. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας αποτελεί πράξη της ειδικότητας Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας. Οι παθήσεις στις οποίες χρησιμοποιείται η παραπάνω μέθοδος είναι οι Μυρμηκιές, Θηλώματα, Κονδυλώματα, Σμηγματορροϊκή Υπερκεράτωση, Ακτινικές Υπερκερατώσεις και σειρά άλλων δερματικών παθήσεων, όπως Αγγειοκεράτωμα του οσχέου, Αγγειοκεράτωμα του Midelli, Ακμή χηλοειδής, Ακροχόρδονες, Βλεννώδης κύστη των δακτύλων, Βλεννώδης κύστη των χειλέων, Δερματοΐνωμα, Επώδυνο οζίδιο του ωτός, Εφηλίδες, Θηλώματα, Λεϊσμανίαση και λοιπές όπου κατά την κρίση του θεράποντα ιατρού μπορεί να εφαρμοστεί μια από τις δύο θεραπευτικές μεθόδους. Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτούνται εξαρτάται από το είδος και τον αριθμό των βλαβών και μπορεί να κυμαίνεται από μία έως πολλαπλές. Στο ερώτημα: σε ποιες παθήσεις δικαιολογείται η πρόκληση είκοσι (20) βλαβών ανά μήνα στον ασθενή με το ειδικό μηχάνημα κρυοπηξίας ή ηλεκτροπηξίας, η Ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ. θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται η πρόκληση είκοσι (20) βλαβών ανά μήνα και προτείνει την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 18 απόφασης της 178ης/6.2.2003 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. εισηγούμενη ότι ο θεράπων ιατρός αποφασίζει για την κάθε συνεδρία σύμφωνα με την εξέλιξη της νόσου, αιτιολογώντας πάντα την γνωμάτευση του, η οποία ελέγχεται από τον ελεγκτή του Ταμείου με μέγιστο αριθμό πρόκλησης δεκαπέντε (15) βλαβών, συνολικά για την ολοκλήρωση της θεραπείας. 11 Στο ερώτημα: ποια είναι η διαφορά της θεραπείας αυτής από την ιατρική πράξη Διαθερμοπηξία μικρού ή μεγάλου σπίλου, η οποία κοστολογείται από το Π.Δ. 157/1991 με 2,26 € και 4,05 € αντίστοιχα, η Ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ. αποφάσισε ότι δεν υπάρχει διαφορά στην ιατρική πράξη μεταξύ Διαθερμοπηξίας μικρού ή μεγάλου μεγέθους σπίλου και ηλεκτροπηξίας (αν και δεν συστήνεται η παραπάνω θεραπευτική μέθοδος για την αντιμετώπιση του σπίλου). Στο ερώτημα: ποιο είναι το ειδικό μηχάνημα κρυοπηξίας ή ηλεκτροπηξίας, η Ολομέλεια του ΚΕ.ΣΎ. γνωστοποιεί ότι υπάρχουν στο εμπόριο διάφοροι τύποι μηχανημάτων κρυοπηξίας και Διαθερμοπηξίας (Ηλεκτροπηξίας). Εσωτερική Διανομή 1) Γραφείο κ.Υπουργού Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 2) Γραφείο κ.Υφυπουργού Υγείας 3) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υγείας 4) Δ/νση Γραμματείας ΚΕ.Σ.Υ. Τμήμα Α' (2) Κοινοποίηση 1) Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) Δ/νση Υγειον. Περίθαλψης Τμήμα Α' Μακεδονίας 8, 104 33, ΑΘΗΝΑ 2) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δ/νση 26η Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων Τμήμα Β' Πανεπιστημίου 37, 101 65, ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες προς ενέργεια 1) Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Α' 2) Δ/νση Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου Για το ΚΕ.Σ.Υ. Πρόεδρος Γίνεται δεκτή Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ.ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις