ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

E - BOOKS

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ

 • Δεν έχεις λογαριασμό στο Docman? Κάνε εγγραφή.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

 • Αριθμ. 2/49954/0026/2014
  Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
  14.01.2015
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.Συνοπτικός οδηγός για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διενεργούμενες κρατήσεις. μελετών
  12.01.2015
 • ΔΙΚ/ΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.Δικαιολογητικά πληρωμών Δημοσίων Έργων που εκτελούνται έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό (Έργα που εκτελούνται από το Δημόσιο ,τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.)
  09.01.2015
 • Αριθμ. 98535/2014
  Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας.
  08.01.2015
 • α/α 8/31.12.2014
  Από 1/1/2015 δώστε προσοχή στην κατάργηση των διατάξεων των επόμενων παραγράφων διότι είναι σημαντικές και επηρεάζουν τις διενεργούμενες κρατήσεις σε διάφορες κατηγορίες δαπανών.
  31.12.2014
 • ΚΥΑ 24001/2013
  Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.
  30.12.2014
 • Αριθ. 2/24407/0022/2005
  Καθορισμός του μισθού που θα καταβάλλεται κατά το έτος 2005 και μετά σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία, στις περιπτώσεις που ο φορέας στον οποίο διατίθενται αδυνατεί να τους παράσχει τροφή και στέγη.
  19.12.2014
 • Αριθ. 2/50514/0022/2002 - ΦΕΚ B 1254/25.9.2002
  Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) που πραγματοποιούν Πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
  16.12.2014
 • ΚΥΑ 2/5091/0026/2012-ΦΕΚ1741/B/2012
  Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών. δημοσίων
  16.12.2014
 • Ανακ.4/2014
  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ DOCMAN
  03.12.2014

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ