ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

E - BOOKS

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ

 • Δεν έχεις λογαριασμό στο Docman? Κάνε εγγραφή.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

 • Αριθμ.2/37190/0026/2001
  NEO! Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασία
  26.03.2015
 • Αριθμ. 2/51773/0026/2001
  Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων
  18.03.2015
 • ΚΥΑ 24001/2013
  Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.
  12.03.2015
 • Αριθ. 2/19525/0026/2013
  Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.
  30.01.2015
 • Αριθμ. 2/43371/0026/2012
  Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης.
  30.01.2015
 • Αριθμ. 2/99421/ΔΕΠ/2015
  Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, στα γραφεία των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και των Υφυπουργών, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, καθώς και στα γραφεία των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, στο Γραφείο Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
  27.01.2015
 • Αριθμ. 2/16306/0022/2012
  Θέμα: «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων».
  15.01.2015
 • Αριθμ. 2/49954/0026/2014
  Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
  14.01.2015
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.Συνοπτικός οδηγός για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διενεργούμενες κρατήσεις. μελετών
  12.01.2015
 • ΔΙΚ/ΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.Δικαιολογητικά πληρωμών Δημοσίων Έργων που εκτελούνται έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό (Έργα που εκτελούνται από το Δημόσιο ,τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.)
  09.01.2015

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ